Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Lev i overensstemmelse med bønnen Fadervor – 2. del

Lev i overensstemmelse med bønnen Fadervor – 2. del

“Gud, jeres Fader, ved hvad I trænger til.” – MATT. 6:8.

1-3. Hvorfor var en søster overbevist om at Jehova vidste hvad hun havde brug for?

LANA glemmer aldrig hvad der skete en dag i sommeren 2012 hvor hun var i Tyskland. Hun følte at hun fik svar på to specifikke bønner hun havde bedt. I den første bøn, som hun bad på den lange togtur til en lufthavn, anmodede hun Jehova om at give hende mulighed for at forkynde. Den anden bøn bad hun da hun ankom til lufthavnen og fandt ud af at det fly hun skulle med, var forsinket og først ville afgå næste dag. Hun anmodede Jehova om at hjælpe hende, for hun havde brugt de fleste af de penge hun havde vekslet, og havde ikke noget sted at sove.

2 Lana havde kun lige afsluttet denne bøn da hun hørte en sige: “Hej, Lana! Hvad laver du her?” Det var en af hendes tidligere skolekammerater. Han var på vej til Sydafrika, og hans mor og mormor havde fulgt ham til lufthavnen. Da moren, Elke, hørte om den svære situation, inviterede hun Lana til at overnatte hos dem. Elke og hendes mor tog sig  godt af Lana og spurgte interesseret til hendes tro og hendes tjeneste som pioner.

3 Den næste morgen, efter et solidt morgenmåltid, besvarede Lana flere bibelske spørgsmål og fik også sine værters kontaktoplysninger så der kunne blive fulgt op på interessen. Lana kom godt hjem og er stadig pioner. Hun er overbevist om at Jehova, “som hører bøn”, hjalp hende da hun havde brug for det. – Sl. 65:2.

4. Hvilke behov som vi har, vil vi nu se på?

4 Hvis vi pludselig står over for et problem, har vi måske ikke så svært ved at bede Jehova om hjælp, og han lytter med glæde til sådanne bønner. (Sl. 34:15; Ordsp. 15:8) Ordene i Fadervor minder os dog om at der er nogle ting som det er endnu vigtigere at bede om. Tænk for eksempel over hvordan de sidste tre anmodninger er nært forbundet med vores åndelige behov. Overvej også hvordan vi kan leve i overensstemmelse med anmodningen i Fadervor om at vi må få det daglige brød. – Læs Mattæus 6:11-13.

“GIV OS I DAG VORT BRØD FOR DENNE DAG”

5, 6. Hvorfor er det vigtigt at vi beder om vores daglige brød, selv hvis vi ikke mangler noget materielt?

5 Jesus lærte os at bede, ikke blot om “mit brød”, men om “vort brød”. Victor, der er kredstilsynsmand i Afrika, fortæller: “Jeg takker ofte Jehova for at min kone og jeg ikke behøver at bekymre os så meget om hvordan vi får det næste måltid, eller hvordan vi skal betale vores husleje. Vores brødre sørger kærligt for os hver dag. Men samtidig beder jeg om at de der hjælper os, må kunne klare de økonomiske udfordringer de står over for.”

6 Hvis vi selv har rigeligt med mad, kan vi tænke på de brødre der lever i fattigdom, eller som er blevet ramt af katastrofer. Vi må ikke blot huske dem i vores bønner, men også handle i overensstemmelse med det vi beder om. For eksempel kan vi dele det vi har, med trosfæller der lider nød. Vi kan også regelmæssigt give bidrag til det verdensomspændende arbejde og på den måde hjælpe vores brødre. – 1 Joh. 3:17.

7. Hvordan viste Jesus med en illustration at vi ikke bør være “bekymrede for dagen i morgen”?

7 Da Jesus omtalte det daglige brød, hentydede han sikkert til vores aktuelle behov. Lidt senere fremhævede han hvordan Gud har taget sig af blomsterne, og sagde: “Vil han da ikke langt snarere sørge for tøj til jer, I småttroende? Vær derfor aldrig bekymrede og sig: ... ‘Hvad skal vi tage på?’” Han sammenfattede budskabet ved at gentage dette vigtige råd: “Vær ... aldrig bekymrede for dagen i morgen.” (Matt. 6:30-34) Frem for at være materialistiske bør vi altså være tilfredse med at få dækket vores basale, daglige behov. Det kan indbefatte et sted at bo, et arbejde så vi kan forsørge vores familie, og visdom til at tackle helbredsproblemer. Der er dog noget som det er endnu vigtigere at bede om.

8. Hvilket vigtigt behov bliver vi mindet om i Jesu omtale af det daglige brød? (Se indledningsbilledet).

8 Ordene i Fadervor om det daglige brød bør minde os om noget andet Jesus sagde: “Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.” (Matt. 4:4)  Det er derfor vigtigt at vi beder Jehova om fortsat at give os åndelig mad i rette tid.

“TILGIV OS VOR SKYLD”

9. Hvorfor kaldes vores synder også for “skyld”?

9 Hvorfor brugte Jesus ordet “skyld” når han brugte ordet “synder” ved en senere lejlighed? (Matt. 6:12; Luk. 11:4) For mere end 60 år siden forklarede Vagttaarnet sammenhængen mellem synd og skyld, eller gæld. Bladet fremhævede at Jehova har krav på at vi viser ham kærlighed og lydighed. Når vi er ulydige og synder mod ham, kommer vi derfor i gæld til ham. Hvis Jehova ønskede det, havde han ret til at afbryde enhver forbindelse med os. Vagttaarnet tilføjede: “Synd er ukærligt over for Gud.” – 1 Joh. 5:3.

10. På hvilket grundlag kan Jehova tilgive vores synder, og hvordan bør det påvirke os?

10 Det at vi hver dag har behov for tilgivelse, understreger værdien af at Jehova har givet sin søn som en løsesum. Kun på dette juridiske grundlag kan Jehova tilgive vores synder. Selvom løsesummen blev betalt for næsten 2.000 år siden, må vi aldrig glemme at takke Jehova for den. “Prisen for løskøbelsen” af vores liv “er så høj” at intet ufuldkomment menneske på nogen måde kunne betale den. (Læs Salme 49:7-9; 1 Peter 1:18, 19). Udtrykket “vore synder”, ikke “mine synder”, bør minde os om at alle vores brødre og søstre også har brug for løskøbelse. Jehova ønsker ikke kun at vi bekymrer os om vores egen åndelige velfærd, men også om vores trosfællers, deriblandt dem der måske har syndet mod os. I de fleste tilfælde er sådanne synder af mindre alvorlig karakter, og vi har derfor mulighed for at vise ægte kærlighed til vores brødre ved villigt at tilgive dem, ligesom Gud barmhjertigt har tilgivet os. – Kol. 3:13.

Hvis vi gerne vil have Guds tilgivelse, må vi tilgive andre (Se paragraf 11)

11. Hvorfor er det vigtigt at være villig til at tilgive andre?

11 Fordi vi er ufuldkomne, kan vi desværre somme tider komme til at bære nag til nogle på grund af noget de har gjort. (3 Mos. 19:18) Hvis vi ligefrem  begynder at tale med andre om det der er sket, vil de måske tage vores parti, hvilket kan skabe splittelser i menigheden. At lade en sådan situation udvikle sig ville være et tegn på manglende værdsættelse af Jehovas barmhjertighed og løskøbelsen. Hvis vi ikke er villige til at tilgive andre, kan vi ikke selv få gavn af løsesummen. (Matt. 18:35) Det understregede Jesus lige efter at han havde lært sine disciple hvordan de skulle bede. (Læs Mattæus 6:14, 15). For at opnå Guds tilgivelse må vi desuden gøre en bevidst indsats for at undgå alvorlige synder. Det bringer os frem til den næste anmodning. – 1 Joh. 3:4, 6.

“FØR OS IKKE IND I FRISTELSE”

12, 13. (a) Hvad skete der kort efter Jesu dåb? (b) Hvorfor kan vi ikke give andre skylden hvis vi falder for en fristelse? (c) Hvad beviste Jesus ved at forblive trofast indtil døden?

12 Når vi tænker på hvad Jesus oplevede kort efter sin dåb, kan vi se hvor stor betydning det har at bede om ikke at blive ‘ført ind i fristelse’. Jesus blev af Guds ånd ledt ud i ørkenen for at han skulle “fristes af Djævelen”. (Matt. 4:1; 6:13) Overrasker det os? Ikke når vi forstår den primære grund til at Gud sendte sin søn til jorden, nemlig at besvare de spørgsmål der blev rejst da Adam og Eva afviste Gud som universets Suveræn. Det var spørgsmål som: Er der noget galt med den måde Gud har skabt mennesket på? Er det muligt for et fuldkomment menneske at være loyal mod Gud på trods af modstand fra “den onde”? Og: Er det bedre for menneskeheden at være uafhængig af Guds styre, sådan som Satan antydede? (1 Mos. 3:4, 5) Det ville kræve tid at få afklaret sådanne spørgsmål, men svarene ville vise alle mennesker og åndeskabninger at Jehova altid udøver sin suverænitet på en gavnlig måde.

13 Jehova er hellig, og han frister derfor aldrig nogen til at gøre noget ondt. Det er derimod Djævelen der er “Fristeren”. (Matt. 4:3) Djævelen kan udsætte os for mange forskellige fristelser, men vi vælger selv om vi vil lade os ‘føre ind i fristelse’. (Læs Jakob 1:13-15). Jesus forblev loyal og afviste resolut fristelserne ved at citere relevante skriftsteder fra Guds ord. Det fik dog ikke Satan til at give op; han ventede blot “indtil en bedre tid”. (Luk. 4:13) Gennem alle de prøvelser Jesus blev udsat for, bevarede han imidlertid sin integritet. På den måde stillede han sig på Jehovas side i spørgsmålet om suverænitet og beviste at et fuldkomment menneske kan forblive trofast selv under ekstreme prøver. Men Satan forsøger også at friste Jesu disciple i dag, deriblandt dig.

14. Hvad må vi gøre for ikke at falde for fristelser?

14 De spørgsmål der er rejst om Jehovas suverænitet, er ikke endeligt besvaret endnu, og derfor tillader Jehova at Satan frister os ved hjælp af verden. Det er ikke Gud der fører os ind i fristelse. Han har tværtimod tillid til os og ønsker at hjælpe os. Af respekt for vores frie vilje forhindrer Jehova os dog ikke automatisk i at falde for fristelser. Der er to ting vi selv må gøre: holde os åndeligt vågne og være vedholdende i bønnen. Men hvordan besvarer Jehova vores bønner?

Bevar din åndelighed og din begejstring for forkyndelsen (Se paragraf 15)

15, 16. (a) Nævn nogle fristelser som vi må modstå. (b) Hvis skyld er det når man falder for en fristelse?

15 Jehova giver os af sin hellige ånd,  der kan styrke os og hjælpe os til at modstå fristelser. Og gennem Bibelen og menigheden advarer han os om farer, som for eksempel det at bruge mange penge og meget tid og energi på ting der ikke er vigtige. Espen og Janne, der bor i Norge, var i mange år pionerer i en del af landet hvor der var stort behov. Da de fik deres første barn, måtte de stoppe som pionerer, og i dag har de to børn. Espen siger: “Nu hvor vi ikke kan bruge så meget tid på sandheden som før, beder vi ofte Jehova om hjælp til ikke at falde for fristelser. Vi beder også om at vi må kunne bevare vores åndelighed og vores begejstring for forkyndelsen.”

16 Noget andet der kan virke fristende, og som er meget udbredt i dag, er det at se pornografi. Hvis vi giver efter for denne fristelse, kan vi ikke skyde skylden på Satan. Hvorfor ikke? Fordi Satan og hans verden ikke kan tvinge os til at gøre noget forkert. Nogle er begyndt at se pornografi fordi de har ladet deres tanker kredse om noget urent. Men mange af Guds tjenere har afvist denne fristelse, og det kan vi også gøre. – 1 Kor. 10:12, 13.

“BEFRI OS FRA DEN ONDE”

17. (a) Hvordan kan vi leve i overensstemmelse med vores anmodning om at blive befriet fra den onde? (b) Hvad vil Jehova snart gøre?

17 Hvis vi skal leve i overensstemmelse med anmodningen “befri os fra den onde”, er det vigtigt at vi “ikke er en del af [Satans] verden” og ikke elsker “verden eller det der er i verden”. (Joh. 15:19; 1 Joh. 2:15-17) Det kræver en konstant kamp. Hvor bliver det en lettelse når Jehova besvarer denne anmodning ved at fjerne Satan og hans onde verden! Men vi må huske at Satan er rasende “da han ved at han kun har en kort tidsperiode”. Han forsøger indædt at få os til at bryde vores integritet. Vi må derfor blive ved med at bede Jehova om at beskytte os mod den onde. – Åb. 12:12, 17.

18. Hvad må vi gøre for at komme til at opleve en verden uden Satan?

18 Kunne du tænke dig at leve i en verden uden Satan? Så bed fortsat om at Guds rige må komme, og at Gud må hellige sit navn og gennemføre sin vilje på jorden. Stol på at Jehova vil dække dine åndelige og materielle behov. Ja, gør alt hvad du kan, for at leve i overensstemmelse med bønnen Fadervor.