Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juni 2015

Kristus – Guds kraft

Kristus – Guds kraft

“Kristus ... Guds kraft.” – 1 KOR. 1:24.

1. Hvorfor kunne Paulus sige at Kristus er “Guds kraft”?

GENNEM Jesus Kristus viste Jehova sin kraft på fantastiske måder. De fire evangelier giver os trosstyrkende detaljer om nogle af de mirakler Jesus udførte. Han har sikkert også udført mange andre mirakler. (Matt. 9:35; Luk. 9:11) Ja, Guds kraft kom til udtryk gennem Jesus. Apostlen Paulus kunne derfor med god grund sige at Kristus er “Guds kraft”. (1 Kor. 1:24) Men hvilken indflydelse kan Jesu mirakler have på vores liv?

2. Hvad kan vi lære af Jesu mirakler?

2 Apostlen Peter sagde at Jesus udførte mirakler, eller “undere”. (Apg. 2:22) De kraftige gerninger Jesus gjorde på jorden, var en forsmag på de endnu større velsignelser som hans kongedømme vil medføre. De forudskildrede de mirakler Jesus vil udføre i Guds nye verden på globalt plan. Miraklerne giver os også stor indsigt i hans og hans Fars personlighed. Lad os se på nogle af de mirakler Jesus udførte, og hvordan de kan påvirke vores liv nu og i fremtiden.

 ET MIRAKEL DER LÆRER OS GAVMILDHED

3. (a) Beskriv de omstændigheder der førte til at Jesus udførte sit første mirakel. (b) Hvordan kom Jesu gavmildhed tydeligt til udtryk i Kana?

3 Jesus udførte sit første mirakel ved en bryllupsfest i Kana i Galilæa, hvor vinen slap op – måske fordi antallet af gæster var større end forventet. Maria, Jesu mor, var en af gæsterne. I årevis havde hun uden tvivl spekuleret over de mange profetiske løfter der var knyttet til hendes søn, som hun vidste ville blive kaldt “den Højestes søn”. (Luk. 1:30-32; 2:52) Troede hun at Jesus besad kræfter som endnu ikke var blevet åbenbaret? Det var i hvert fald tydeligt at Maria og Jesus havde medfølelse med det nygifte par i Kana og ønskede at skåne dem for en pinlig episode. Jesus vidste at det var en pligt at vise gæstfrihed, så han lavede på mirakuløs vis omkring 380 liter vand om til ‘god vin’. (Læs Johannes 2:3, 6-11). Var Jesus forpligtet til at udføre dette mirakel? Nej. Han interesserede sig bare for andre og efterlignede sin himmelske Far ved at være gavmild.

4, 5. (a) Hvad kan vi lære af Jesu første mirakel? (b) Hvad lærer miraklet i Kana os angående fremtiden?

4 Jesus tilvejebragte mirakuløst en stor mængde god vin så der var nok til de mange mennesker. Hvad kan vi lære af at Jesus villigt udførte denne enestående handling? Vi bliver forsikret om at menneskers følelser betyder meget for ham og hans Far. Hverken Faren eller Sønnen er nærige. Forestil dig hvordan Jehova gavmildt vil bruge sin kraft i den nye verden til at sørge for et stort festmåltid “for alle folkeslagene” på hele jorden. – Læs Esajas 25:6.

5 Tænk engang! Der kommer en tid hvor alle menneskers retmæssige ønsker og behov – som sund mad og en passende bolig – vil blive dækket. Vi fyldes med stor glæde når vi tænker på alt det gode som Jehova gavmildt vil give os i det jordiske paradis.

Når vi er gavmilde med vores tid, viser vi at vi har lært af Jesu gavmildhed (Se paragraf 6)

6. Hvem brugte Jesus sin mirakuløse kraft til gavn for, og hvordan kan vi efterligne ham?

6 Det er interessant at da Djævelen fristede Jesus til at lave sten om til brød, nægtede Jesus at bruge sin mirakuløse kraft til at få opfyldt sine personlige ønsker. (Matt. 4:2-4) Han brugte dog villigt sin kraft til at tage sig af andres behov. Hvordan kan vi efterligne Jesu uselviske omsorg for andre? Han opmuntrede Guds tjenere til at ‘gøre det til en regel at give’. (Luk. 6:38) Kan vi vise den tiltalende egenskab gavmildhed ved at invitere andre hjem til os til et måltid mad og åndeligt opmuntrende samvær? Kan vi gavmildt give af vores tid efter et møde og støtte dem der har brug for hjælp, for eksempel ved at lytte til en bror der øver sin opgave til et møde? Hvad kan vi gøre for dem der  trænger til hjælp i forkyndelsen? Vi viser at vi har lært af Jesus, når vi gavmildt hjælper andre så godt vi kan, både materielt og åndeligt.

“ALLE SPISTE OG BLEV MÆTTE”

7. Hvilket problem vil eksistere så længe denne tingenes ordning varer ved?

7 Fattigdom er ikke noget nyt. Jehova sagde til Israels nation i fortiden at der aldrig ville ophøre med at være fattige i landet. (5 Mos. 15:11) Mange hundrede år senere sagde Jesus: “De fattige har I jo altid hos jer.” (Matt. 26:11) Mente Jesus at der altid ville være fattige på jorden? Nej, han mente at der altid ville være fattige så længe denne onde tingenes ordning varer ved. Hvor er det opmuntrende at vide at Jesu mirakler forudskildrer de bedre tider der vil komme under Rigets styre når alle vil have nok at spise og blive mætte.

8, 9. (a) Hvad fik Jesus til mirakuløst at bespise tusindvis af mennesker? (b) Hvordan berører det dig at tænke på dette mirakel?

Salmisten skrev om Jehova: “Du åbner din hånd og mætter alt levende med hvad det ønsker.” (Sl. 145:16) Kristus, “Guds kraft”, efterlignede sin Far og åbnede ofte sin hånd og mættede sine disciple med hvad de ønskede. Dette var ikke bare et udtryk for hans kraft. Han var ledet af sin inderlige omsorg for andre. Lad os se på beretningen i Mattæus 14:14-21. (Læs). Jesu disciple kom hen for at fortælle ham at der manglede mad. De var sikkert selv sultne, men de var også bekymrede for den sultne og udmattede folkemængde der havde fulgt Jesus til fods fra byerne. (Matt. 14:13) Hvad ville Jesus gøre?

9 Med fem brød og to fisk sørgede Jesus for mad til omkring 5.000 mænd, foruden kvinder og børn! Bliver vi ikke rørt over den måde hvorpå Jesus brugte sin mirakuløse kraft til omsorgsfuldt at sørge for hele familier, deriblandt små børn? Folkeskarerne “spiste og blev mætte”. Det indikerer at der må have været rigeligt med mad. Jesus gav ikke blot folkeskarerne et lille stykke brød, men et måltid så de kunne klare den lange tur hjem. (Luk. 9:10-17) Og det der var tilovers, fyldte 12 kurve!

10. Hvad vil der snart ske med fattigdom?

10 I dag er der flere hundrede millioner mennesker der ikke får dækket deres basale behov på grund af uretfærdige herskeres styre. Der er endda nogle af vores brødre der ikke er virkelig “mætte” selvom de har nok til at opretholde livet. Men snart vil lydige mennesker kunne leve i en verden der er fri for korruption og fattigdom. Hvis du havde magten og kraften til det, ville du så ikke dække menneskers behov? Den almægtige Gud har både magten og kraften til det, og han ønsker at gøre det – og det snart. Ja, udfrielsen er nær! – Læs Salme 72:16.

11. Hvad overbeviser dig om at Jesus snart vil bruge sin kraft til gavn for hele jorden, og hvad motiverer det dig til at gøre?

11 Da Jesus var på jorden, virkede han i et relativt lille område i en begrænset periode på tre og et halvt år. (Matt. 15:24) Som herliggjort konge vil hans område omfatte hele jorden. (Sl. 72:8) Jesu mirakler giver os tillid til at han både kan og vil anvende sin myndighed til gavn for os. Vi kan ikke udføre mirakler, men vi kan begejstret fortælle andre om Guds inspirerede ord. Bibelens profetier indeholder en garanti om en bedre fremtid. Når vi som tjenere for Jehova har denne vigtige viden om  fremtiden, føler vi os da ikke forpligtede over for andre? (Rom. 1:14, 15) At meditere over dette vil motivere os til at forkynde den gode nyhed om Guds rige for andre. – Sl. 45:1; 49:3.

MAGT OVER JORDENS NATURKRÆFTER

12. Hvorfor kan vi være sikre på at Jesus til fulde forstår jordens økologi?

12 Da Gud skabte jorden og alt på den, havde han sin enestefødte søn ved sin side som “værkmester”. (Ordsp. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15-17) Jesus forstår derfor til fulde jordens økologi. Han ved hvordan man bruger, administrerer og fordeler dens ressourcer retfærdigt og forsvarligt.

Hvad gør indtryk på dig angående den måde Jesus brugte sin mirakuløse kraft på? (Se paragraf 13, 14)

13, 14. Giv et eksempel på at Jesus har magt over naturkræfterne.

13 Mens Jesus var på jorden, viste han at han var “Guds kraft” ved at have magt over naturkræfterne. Læg mærke til hvordan han reagerede da et stormvejr truede hans disciples liv. (Læs Markus 4:37-39). En bibelforsker siger: “Det græske ord [for “stormvejr” i Markus 4:37] bliver brugt om en voldsom storm eller orkan. Det refererer aldrig til et enkelt vindstød ... men til en storm der bryder løs fra sorte tordenskyer med voldsomme vindstød og store mængder regn, og som hvirvler alting rundt.” I Mattæus’ beretning står der at “søen blev stærkt oprørt”. – Matt. 8:24.

14 Se det for dig: Jesus er udmattet på grund af sin krævende tjeneste. Bølgerne slår mod båden så der står vand og skumsprøjt ind over den. Men på trods af stormens larmen, og selvom båden bliver kastet voldsomt rundt, sover Jesus videre. Hans krop har brug for hvile. De skræmte disciple vækker Jesus og siger: “Vi er ved at gå under!” (Matt. 8:25) Jesus rejser sig og taler strengt til vinden og søen: “Ti! Vær stille!” Og den voldsomme vind lægger sig. (Mark. 4:39) Jesus beordrer altså vinden og søen til at være stille og blive ved med at være det. Hvad blev resultatet? “Der blev helt stille.” Sikke en kraft Jesus her viser!

15. Hvordan har den almægtige Gud vist at han har magt over naturkræfterne?

15 Kilden til Jesu kraft er Jehova, så vi ved at den Almægtige har fuldstændig magt over naturkræfterne. Her er nogle få eksempler. Inden Vandfloden sagde Jehova: “Om blot syv dage lader jeg det regne på jorden i fyrre dage og fyrre nætter.” (1 Mos. 7:4) I Anden Mosebog 14:21 læser vi desuden: “Jehova tvang da havet tilbage ved hjælp af en stærk østenvind.” Og i Jonas 1:4 står der: “Jehova kastede en vældig vind mod havet så der blev en vældig storm på havet, og skibet var nær ved at blive knust.” Det er opmuntrende at vide at Jehova har magt over elementerne. Vores planets fremtid er tydeligvis i gode hænder.

16. Hvorfor er det trøstende at vide at vores Skaber og hans førstefødte søn har magt over naturkræfterne?

16 Hvor er det trøstende at tænke over den enorme kraft som vores Skaber og hans “værkmester” har. Når deres opmærksomhed er rettet fuldt og helt mod jorden i tusindårsriget, vil alle mennesker leve i tryghed. Frygtelige naturkatastrofer vil høre fortiden til. Ingen vil have grund til at frygte at blive ramt af orkaner, tsunamier, vulkanudbrud eller jordskælv i den nye verden. Hvor er det vidunderligt at kunne se frem til en tid hvor ingen vil blive dræbt eller kvæstet af naturkræfter, for “Guds telt [vil være] hos menneskene”! (Åb. 21:3, 4)  Vi kan være sikre på at Guds kraft gennem Jesus vil styre naturkræfterne i de 1.000 år.

EFTERLIGN GUD OG KRISTUS

17. Hvordan kan vi blandt andet efterligne Jehova og Jesus?

17 I modsætning til Jehova og Jesus kan vi selvfølgelig ikke forhindre naturkatastrofer, men vi har dog en vis magt og kraft. Hvordan bruger vi den? Blandt andet ved at efterleve Ordsprogene 3:27. (Læs). Når vores brødre kommer ud for modgang, kan vi hjælpe og støtte dem fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt. (Ordsp. 17:17) Måske kan vi hjælpe dem til at komme sig efter en naturkatastrofe. En enke gav med disse ord udtryk for sin inderlige tak efter at en orkan havde beskadiget hendes hjem: “Jeg er så dybt taknemmelig for at være i Jehovas organisation, ikke bare på grund af den praktiske hjælp men også på grund af den åndelige hjælp.” Læg også mærke til en kommentar fra en ugift søster der følte sig fortabt og rådvild da hun så den skade en storm havde gjort på hendes hus. Da hun fik hjælp, sagde hun: “Det er helt ubeskriveligt! Jeg kan slet ikke forklare hvordan jeg føler ... Tak, Jehova!” Vi glæder os over at vi er en del af et brodersamfund der virkelig interesserer sig for andres behov. En endnu større grund til glæde er at Jehova og Jesus virkelig har omsorg for os.

18. Hvad gør indtryk på dig angående Jesu motiv til at udføre mirakler?

18 Jesus viste i løbet af sin tjeneste at han er “Guds kraft”. Men hvad var hans motiv? Han brugte aldrig sin kraft til at imponere andre eller til sin egen fordel. De mirakler Jesus udførte, var derimod et udtryk for hans kærlighed til mennesker. Det vil vi se på i den næste artikel.