“Menneskenes sønner holdt jeg af.” – ORDSP. 8:31.

1, 2. Hvad viser at Jesus har stor kærlighed til mennesker?

GUDS førstefødte søn var det tidligste og mest fuldendte udtryk for Jehovas uudgrundelige visdom. Han var den personificerede visdom og “værkmester” hos sin Far. Hvor må han have oplevet stor glæde og tilfredshed mens hans Far “beredte himmelen” og “forordnede jordens grundvolde”. Han glædede sig over de livløse ting, men det var særligt ‘menneskenes sønner han holdt af’. (Ordsp. 8:22-31) Ja, Jesu kærlighed til menneskene går helt tilbage til hans førmenneskelige tilværelse.

2 Senere beviste Guds førstefødte sin loyalitet og kærlighed til sin Far såvel som sin store kærlighed til “menneskenes sønner” ved at han villigt “tømte sig selv ... og fremtrådte i menneskers lighed”. Han gjorde dette for at tilvejebringe “en løsesum i bytte for mange”. (Fil. 2:5-8; Matt. 20:28) Hans kærlighed til menneskeheden er meget tydelig! Da Jesus var på jorden, gav Gud ham kraft til at udføre mirakler der viste hvor meget han elskede mennesker. På den måde viste Jesus hvilke fantastiske ting der snart vil finde sted ud over hele jorden.

3. Hvad vil vi nu se på?

 3 Det at Jesus kom til jorden, gav ham også mulighed for at “forkynde den gode nyhed om Guds rige”. (Luk. 4:43) Han vidste at dette rige ville være med til at hellige hans Fars navn og være en varig løsning på alle menneskers lidelser. Ikke overraskende kom Jesu ægte omsorg og interesse for mennesker klart til udtryk da han gik omkring og forkyndte. Hvorfor har det betydning for os? Fordi det vi lærer gennem disse beretninger, giver os tryghed og håb med hensyn til fremtiden. Lad os se på fire af Jesu mirakler.

HAN FIK KRAFT “SÅ HAN KUNNE HELBREDE”

4. Beskriv Jesu møde med en spedalsk.

4 Jesus havde forkyndt i nogen tid og befandt sig nu i Galilæa. I en af byerne i dette område så han noget der vakte hans medlidenhed. (Mark. 1:39, 40) Det var en mand der havde en frygtelig sygdom: spedalskhed. Ved at nævne at manden var “fuld af spedalskhed”, understregede lægen Lukas at sygdommen var meget fremskreden. (Luk. 5:12) “Da [den spedalske] fik øje på Jesus, faldt han på sit ansigt og bad ham hjælpe idet han sagde: ‘Herre, hvis blot du vil, kan du gøre mig ren.’” Manden tvivlede slet ikke på at Jesus havde kraft til at helbrede ham, men han havde brug for at vide om Jesus ønskede at gøre det. Hvordan ville Jesus reagere på denne inderlige anmodning? Hvad tænkte han mens han stod og kiggede på manden, der sikkert var vansiret på grund af sin sygdom? Ville han være ligesom farisæerne der havde udviklet en ufølsom holdning til folk der led af spedalskhed? Hvad ville du have gjort?

5. Hvad fik Jesus til at sige “jeg vil” da han helbredte den spedalske?

5 Den spedalske mand havde åbenbart undladt at råbe “uren, uren!” sådan som Moseloven foreskrev. Det gjorde Jesus dog ikke opmærksom på. Nej, han koncentrerede sig i stedet om manden og hans behov. (3 Mos. 13:43-46) Vi ved ikke helt hvilke tanker Jesus gjorde sig, men vi ved hvilke følelser han havde. Hans medfølelse med manden fik ham til at gøre noget helt utroligt. Han rakte hånden frem, rørte ved ham og med en stemme der afspejlede både styrke og mildhed, sagde han: “Jeg vil. Bliv ren.” Derefter “forsvandt spedalskheden fra ham”. (Luk. 5:13) Jehovas kraft var tydeligvis med Jesus – ikke kun for at han kunne udføre dette mirakel, men også for at han kunne vise hvor meget han elskede mennesker. – Luk. 5:17.

6. Hvad er bemærkelsesværdigt ved de mirakler Jesus udførte, og hvad viser de os?

6 Guds kraft satte Jesus i stand til at udføre mange forskellige og fantastiske mirakler. Han kurerede ikke kun spedalskhed men enhver form for sygdom og enhver form for skrøbelighed blandt folket. Den inspirerede beretning fortæller: “De mange mennesker var ganske forbløffede når de så stumme tale og halte gå og blinde se.” (Matt. 15:31) Da Jesus udførte mirakler, var det ikke nødvendigt med organdonorer og transplantationer. Han helbredte selve organet eller kropsdelen der var berørt. Og han helbredte folk med det samme, nogle gange endda på afstand. (Joh. 4:46-54) Hvad viser disse enestående eksempler? At Jesus, der nu er indsat som konge i himlen, ikke blot har kraften til men også ønsket om at helbrede mennesker permanent. Når vi lærer om  hvordan Jesus behandlede folk, får vi tillid til at følgende bibelprofeti vil få sin opfyldelse i den nye verden: “Han vil ynkes over den ringe og den fattige.” (Sl. 72:13) Ja, Jesus vil da følge sit inderlige ønske om at hjælpe alle der lider.

“STÅ OP, TAG DIN BÅRE OG GÅ”

7, 8. Beskriv de begivenheder der førte til at Jesus ved Betzatadammen mødte en mand der var lam.

7 Nogle få måneder efter mødet med den spedalske mand i Galilæa kom Jesus til Judæa, hvor han forkyndte den gode nyhed om Guds rige. Der er sikkert i tusindvis af menneskers liv der er blevet påvirket af Jesu budskab og væremåde. Han ønskede tydeligvis at forkynde godt nyt for fattige, forkynde frigivelse for fanger og at forbinde dem hvis hjerte er sønderbrudt. – Es. 61:1, 2; Luk. 4:18-21.

8 I nisan måned rejste Jesus i lydighed mod sin Fars bud til Jerusalem for at fejre påske. Byen summede af aktivitet da folk strømmede til for at fejre denne hellige højtid. Lige nord for templet lå der en dam ved navn Betzata, og dér mødte Jesus en mand der var syg.

9, 10. (a) Hvorfor kom folk til Betzatadammen? (b) Hvad gjorde Jesus da han var ved dammen, og hvad lærer det os? (Se indledningsbilledet).

9 Store skarer af syge samledes ved Betzata. Hvorfor kom de? Af en eller anden grund troede de at hvis en der var syg, kom ned i dammen når vandet var uroligt, ville vedkommende mirakuløst blive helbredt. Forestil dig den atmosfære der må have været der. Desperation, uro og en følelse af håbløshed har uden tvivl præget alle der gerne ville helbredes. Men hvad var det der fik Jesus, en fuldkommen mand uden fysiske skavanker, til at komme der? Det var hans kærlighed til mennesker. Drevet af medfølelse gik han hen til en mand der havde været syg i længere tid end Jesus havde levet på jorden. – Læs Johannes 5:5-9.

10 Kan du forestille dig det fortvivlede udtryk i mandens øjne da Jesus spurgte om han gerne ville være rask? Uden tøven fortalte han Jesus at han gerne ville helbredes, men at han ikke kunne se hvordan det kunne lade sig gøre. Han havde nemlig ikke nogen til at hjælpe sig ned i dammen. Jesus bad ham så om at gøre det umulige – at tage sin båre og gå. Han gjorde som Jesus sagde, tog sin båre og begyndte at gå. Hvilken storslået forsmag på hvad Jesus vil gøre i den nye verden! Jesu medfølelse kommer også tydeligt til udtryk i dette mirakel. Han søgte efter dem der havde brug for hjælp. Jesu eksempel bør motivere os til fortsat at søge efter dem i vores distrikt der er nedtrykte på grund af de frygtelige ting der sker i denne verden.

“HVEM RØRTE VED MINE YDERKLÆDER?”

11. Hvordan understreger Markus 5:25-34 at Jesus har medfølelse med dem der er syge?

11 Læs Markus 5:25-34. I 12 år havde kvinden lidt af en ydmygende sygdom. Lidelsen påvirkede alle sider af hendes liv, deriblandt hendes tilbedelse. “Hun var blevet påført mange smerter af mange læger, og alt hvad hun ejede havde hun givet ud,” men hun var kun blevet dårligere. Nu havde hun en anden plan for hvordan hun kunne blive rask. Hun sørgede for at komme hen i nærheden af Jesus. Hun gik ind i en menneskemængde og rørte ved Jesu yderklædning.  (3 Mos. 15:19, 25) Jesus mærkede at der var udgået en kraft fra ham, så han spurgte hvem der havde rørt ved ham. Kvinden blev “bange og skælvede ... og kastede sig ned for ham og fortalte ham hele sandheden”. Da Jesus blev klar over at det var hans Far, Jehova, der havde helbredt kvinden, sagde han kærligt til hende: “Datter, din tro har gjort dig rask. Gå med fred, og vær ved godt helbred efter din alvorlige lidelse.”

Gennem sine mirakler har Jesus vist at han er oprigtigt interesseret i os og vores problemer (Se paragraf 11, 12)

12. (a) Hvordan vil du beskrive Jesus ud fra det vi har været inde på indtil nu? (b) Hvordan er Jesus et eksempel for os?

12 Vi ser at Jesus nærer meget varme følelser for dem der kæmper med sygdom. Satan vil gerne overbevise os om at vi ikke er noget værd, og at der ikke er nogen der elsker os. Gennem sine mirakler har Jesus tydeligt vist at han er oprigtigt interesseret i os og vores problemer. Ja, han er virkelig en medfølende konge og ypperstepræst! (Hebr. 4:15) Hvis vi ikke selv lider af en kronisk sygdom, kan vi have svært ved at sætte os ind i hvordan det er. Men Jesus havde medfølelse med dem der var syge, selvom han aldrig selv var syg. Lad os gøre vores bedste for at efterligne Jesu eksempel. – 1 Pet. 3:8.

“JESUS GAV TÅRERNE FRIT LØB”

13. Hvad viser Lazarus’ opstandelse os om Jesu personlighed?

13 Jesus blev meget bevæget når andre kom ud for noget smerteligt. Da hans ven Lazarus døde, blev han så dybt berørt over andres reaktion at han ‘stønnede i ånden og oprørtes’. Og han reagerede på den måde selvom han vidste at han snart ville oprejse Lazarus. (Læs Johannes 11:33-36). Jesus var ikke flov over at vise stærke følelser. De tilstedeværende kunne se den hengivenhed han havde  for Lazarus og hans familie. Det var et udtryk for stor medfølelse at Jesus brugte kraften fra Gud til at oprejse sin ven! – Joh. 11:43, 44.

14, 15. (a) Hvad viser at Jehova har et stærkt ønske om at befri mennesker for lidelser? (b) Hvorfor er udtrykket “mindegravene” interessant?

14 Bibelen beskriver Jesus som “det nøjagtige udtryk for selve [Skaberens] væsen”. (Hebr. 1:3) Gennem sine mirakler viste Jesus at han og hans Far ønsker at gøre ende på den smerte som sygdom og død forårsager. Dette ønske rækker meget længere end til de få opstandelser vi kan læse om i Bibelen. Jesus sagde: “Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal ... komme ud.” – Joh. 5:28, 29.

15 Det er meget passende at Jesus brugte udtrykket “mindegravene”, for Guds hukommelse er involveret. Den almægtige Gud, Skaberen af det enorme univers, husker hver eneste detalje hos vores kære som vi har mistet i døden, også de medfødte og de erhvervede karaktertræk. (Es. 40:26) Der er ikke kun tale om at han kan huske alt om dem, han og hans søn ønsker også at gøre det. Lazarus’ opstandelse og de andre opstandelser vi kan læse om i Bibelen, er eksempler på hvad der vil finde sted over hele jorden i den nye verden.

JESU MIRAKLER OG DIG

16. Hvilket privilegium vil mange trofaste kristne få?

16 Hvis vi forbliver trofaste mod Jehova, kan vi opleve et af de største mirakler nogen sinde – at overleve den store trængsel. Kort efter Harmagedonkrigen vil der finde flere mirakler sted som vil gøre alle mennesker sunde og raske. (Es. 33:24; 35:5, 6; Åb. 21:4) Prøv at forestille dig hvordan det bliver når folk skiller sig af med deres briller, stokke, krykker, kørestole, høreapparater og andre ting. Der er gode grunde til at Jehova vil give dem der overlever Harmagedon, et godt helbred, for de vil have meget arbejde at udføre. De kan ivrigt gå i gang med at gøre hele jorden, der er en gave til os fra Gud, til et paradis. – Sl. 115:16.

17, 18. (a) Hvad var et af de vigtigste formål med Jesu mirakler? (b) Hvorfor må du gøre alt hvad du kan for at få lov til at leve i Guds nye verden?

17 Beretningerne om de helbredelser Jesus foretog, opmuntrer medlemmerne af ‘den store skare’ i dag og styrker deres håb om at blive helbredt for alle sygdomme. (Åb. 7:9) Disse helbredelser var et udtryk for de dybe følelser Guds førstefødte søn har for mennesker, og hvor meget han elsker dem. (Joh. 10:11; 15:12, 13) Jesu medfølelse er et levende bevis på at Jehova interesserer sig for hver enkelt af sine tjenere. – Joh. 5:19.

18 Menneskeheden sukker, lider og er døende. (Rom. 8:22) Vi har brug for Guds nye verden, hvor alle vil blive fuldstændigt helbredt som han har lovet os. Malakias 4:2 giver os tillid til at de der bliver helbredt, vil springe omkring “som staldkåde fedekalve”, glade og lykkelige over at være blevet befriet fra ufuldkommenhedens begrænsninger. En dybtfølt taknemmelighed mod Gud og fuld tillid til hans løfter vil motivere os til at gøre alt hvad vi kan nu for at få lov til at leve i den nye verden. Hvor er det opmuntrende for os at vide at de mirakler Jesus udførte mens han var på jorden, var en forsmag på den evige udfrielse mennesker snart vil kunne glæde sig over under hans messianske styre!