Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2015

Vind kampen mod Satan!

Vind kampen mod Satan!

“Stå [Satan] imod, faste i troen.” – 1 PET. 5:9.

1. (a) Hvorfor er det særligt vigtigt nu at vi kæmper mod Satan? (b) Hvordan ved vi at det er muligt at vinde kampen mod Satan?

SATAN fører krig mod den salvede rest og de “andre får”. (Joh. 10:16) Hans mål er at udnytte den korte tid han har tilbage, til at opsluge så mange af Jehovas tjenere som muligt. (Læs Åbenbaringen 12:9, 12). Kan vi vinde kampen mod Satan? Ja! Bibelen siger: “Stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.” – Jak. 4:7.

2, 3. (a) Hvorfor er det i Satans interesse at folk ikke tror at han findes? (b) Hvorfor er du overbevist om at Satan findes?

2 Mange griner lidt ved tanken om at Satan virkelig skulle eksistere. For dem er Djævelen og dæmonerne bare fiktive personer i romaner, gyserfilm og computerspil. De mener ikke at intelligente mennesker kan tro på onde ånder. Tror du det generer Satan at han og hans usynlige håndlangere er blevet forvist til sagn og myter? Overhovedet ikke! Det er trods alt lettere for Satan at forblinde folk når de ikke tror at han findes. (2 Kor. 4:4) At få folk til at tro at der ikke findes ånder, er blot en af de mange metoder Satan bruger til at vildlede mennesker.

3 Vi der tjener Jehova, lader os ikke narre af denne løgn. Vi ved at Satan findes, for det var ham der talte til Eva gennem  en slange. (1 Mos. 3:1-5) Det var også Satan der hånede Jehova ved at sætte spørgsmålstegn ved Jobs motiver. (Job 1:9-12) Og det var Satan der forsøgte at friste Jesus. (Matt. 4:1-10) Efter Guds riges fødsel i 1914 var det desuden Satan der begyndte at “føre krig” mod de salvede på jorden. (Åb. 12:17) Denne krig er fortsat frem til i dag, hvor Satan stadig forsøger at ødelægge troen hos resten af de 144.000 og de andre får. Hvis vi skal vinde kampen, må vi stå Satan imod og være faste i troen. Denne artikel behandler tre områder hvor det er vigtigt.

AFVIS STOLTHED

4. Hvordan har Satan vist hvor stolt han er?

Satan er alt andet end ydmyg. Denne åndeskabning havde den frækhed at drage Jehovas suverænitet i tvivl og opstille sig selv som en rivaliserende gud. Viser det ikke at han er selve indbegrebet af stolthed og indbildskhed? En måde hvorpå vi kan stå Satan imod, er derfor at afvise stolthed og i stedet opdyrke ydmyghed. (Læs 1 Peter 5:5). Men hvad er stolthed? Er det altid noget dårligt?

5, 6. (a) Er stolthed altid noget dårligt? Forklar. (b) Hvilken form for stolthed er farlig, og hvilke bibelske eksempler understreger dette?

5 I ordbøgerne defineres stolthed blandt andet som “en følelse af værdighed og selvrespekt”. Og det at være stolt defineres som det at man “føler glæde og tilfredshed med sig selv, en anden eller noget andet”. Der er ikke noget forkert i at have det sådan. Paulus skrev til thessalonikerne: “Vi [er] stolte af jer blandt Guds menigheder, på grund af jeres udholdenhed og tro under alle de forfølgelser I kommer ud for og de trængsler som I døjer.” (2 Thess. 1:4) Så det at glæde sig over hvad andre udretter, eller endda være lidt stolt af sig selv, kan være gavnligt. Vi behøver ikke at skamme os over vores familie, kultur eller det område hvor vi er vokset op. – Apg. 21:39.

6 Der er imidlertid en form for stolthed der kan tære på vores forhold til andre og ødelægge vores venskab med Jehova. Denne stolthed kan få os til fornærmet at afvise nødvendig vejledning i stedet for ydmygt at tage imod den. (Sl. 141:5) Den kan defineres som “en overdreven selvfølelse” eller som “en overlegen indstilling hos mennesker der, ofte uberettiget, mener at de er bedre end andre”. Jehova hader arrogant stolthed. (Ez. 33:28; Amos 6:8) Men Satan elsker at se mennesker efterligne hans arrogance og prale af sig selv. Forestil dig hvordan Satan må have frydet sig over at se mænd som Nimrod, Farao og Absalom bukke under for upassende stolthed og blive opblæste. (1 Mos. 10:8, 9; 2 Mos. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Det var også stolthed der spillede ind da Kain ødelagde sit forhold til Jehova. Selvom han blev vejledt direkte af Gud, var han for stolt til at lytte. Han ignorerede stædigt Jehovas advarsel og tøvede ikke et øjeblik med at synde. – 1 Mos. 4:6-8.

7, 8. (a) Hvad er racisme, og hvorfor er det en form for stolthed? (b) Hvordan kan stolthed forstyrre freden i menigheden?

7 I dag kommer stolthed til udtryk på mange skadelige måder. For eksempel går stolthed nogle gange hånd i hånd med racisme. En ordbog definerer racisme som “diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker på grund af deres etniske baggrund” og som en “forestilling om at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne  eller underlegne i forhold til andre”. Racestolthed har ført til optøjer, krige og endda massemord.

8 Sådan en indstilling bør selvfølgelig ikke findes i menigheden. Trods det kan konflikter mellem trosfæller, der somme tider udspringer af stolthed, starte en ond spiral. Det var tilfældet for nogle kristne i det første århundrede som Jakob stillede dette direkte spørgsmål: “Hvorfra stammer krige og hvorfra stridigheder iblandt jer?” (Jak. 4:1) Ja, dybtliggende følelser som fjendskab og overlegenhed kan påvirke vores tanker og handlinger og føre til at vi sårer andre. (Ordsp. 12:18) Stolthed kan tydeligvis forstyrre freden i menigheden.

9. Hvordan hjælper Bibelen os til at bekæmpe racisme og andre forkerte former for stolthed? (Se indledningsbilledet).

9 Hvis vi har tendens til at føle os bedre end andre, må vi minde os selv om at “enhver der har et hovmodigt hjerte er en vederstyggelighed for Jehova”. (Ordsp. 16:5) Det vil også være klogt at tænke over hvordan vi ser på dem der tilhører en anden race, nationalitet eller kultur. Hvis vi føler at vores race eller nationalitet gør os mere værd end andre, ser vi bort fra det faktum at Gud “ud af ét menneske [har] dannet hver nation af mennesker”. (Apg. 17:26) I den forstand er der kun én race, for hele menneskeheden stammer fra én fælles forfar, Adam. Det er derfor absurd at mene at nogle racer skulle være overlegne eller underlegne i forhold til andre. Hvis vi havde sådan en opfattelse, kunne Satan bruge det til at ødelægge vores kristne fred og enhed. (Joh. 13:35) For at vinde kampen mod Satan må vi afvise alle forkerte former for stolthed. – Ordsp. 16:18.

AFVIS MATERIALISME OG KÆRLIGHED TIL VERDEN

10, 11. (a) Hvorfor kan man let komme til at udvikle kærlighed til verden? (b) Hvad fik Demas ud af at elske verden?

10 Satan er “denne verdens hersker”, og hele verden ligger i hans magt. (Joh. 12:31; 1 Joh. 5:19) Derfor er meget af det som verden promoverer, i strid med Bibelens normer. Det er selvfølgelig ikke alt i verden der er ondt. Men vi kan være sikre på at Satan gennem verden vil forsøge at udnytte vores ønsker og begær for at få os til at synde. Han prøver også at få os til at elske verden og tilsidesætte tilbedelsen af Jehova. – Læs 1 Johannes 2:15, 16.

11 Nogle kristne i det første århundrede lod åbenbart kærlighed til verden slå rod i deres hjerte. Paulus skrev for eksempel: “Demas har forladt mig fordi han fik kærlighed til den nuværende tingenes ordning.” (2 Tim. 4:10) Bibelen fortæller ikke specifikt hvad det var Demas fik kærlighed til i verden. Det er muligt at han begyndte at sætte materielle ting højere end åndelige værdier. Uanset gik Demas glip af spændende åndelige privilegier – og for hvad? Ville noget som helst af det verden havde at tilbyde Demas, kunne overgå de velsignelser Jehova kunne have givet ham som Paulus’ medarbejder? – Ordsp. 10:22.

12. Hvordan kunne vi blive ofre for “rigdommens bedragende magt”?

12 Noget lignende kunne ske for os. Som kristne har vi et naturligt ønske om at sørge materielt for os selv og vores familie. (1 Tim. 5:8) Jehova vil gerne have at vores liv skal være behageligt – det ses tydeligt af at han gav Adam og Eva smukke omgivelser at bo i. (1 Mos. 2:9) Men ved hjælp af “rigdommens bedragende  magt” kan Satan udnytte vores naturlige ønsker. (Matt. 13:22) Mange tror at penge vil gøre dem lykkelige, eller at materielle ting er lig med succes. Men det er bedrag, og sådan en tankegang kan føre til at vi mister det mest dyrebare vi har – vores venskab med Jehova. Jesus advarede sine disciple: “Ingen kan trælle for to herrer; for enten vil han hade den ene og elske den anden, eller han vil holde sig til den ene og foragte den anden. I kan ikke trælle både for Gud og for Rigdom.” (Matt. 6:24) Hvis vi kun går op i at blive rige, vil vi holde op med at tjene Jehova, og det er præcis det Satan vil have os til! Vi må aldrig tillade at penge eller det man kan købe for penge, overskygger vores venskab med Jehova. Hvis vi skal vinde kampen mod Satan, må vi bevare et afbalanceret syn på det materielle. – Læs 1 Timoteus 6:6-10.

AFVIS UTUGT

13. Hvordan promoverer verden et forvrænget syn på ægteskab og sex?

13 Endnu en af de listige metoder Satan gør brug af, er utugt, det vil sige enhver form for sex uden for ægteskabet. I dag betragter mange det at være tro mod en ægtefælle – og endda ægteskabet i sig selv – som noget der er gammeldags og begrænser ens frihed. En kvindelig skuespiller sagde for eksempel: “Det er umuligt for begge køn at leve monogamt. Jeg kender ikke nogen der er tro mod deres ægtefælle, eller som ønsker at være det.” En anden berømt skuespiller har sagt: “Jeg tvivler på om det virkelig ligger i vores natur at vi skal have den samme partner hele livet.” Hvor må Satan være tilfreds med at berømtheder nedgør ægteskabet, som er en gave fra Gud. Satan går bestemt ikke ind for ægteskabsordningen og lykkelige ægteskaber. Hvis vi skal vinde kampen mod ham, må vi derfor have Guds syn på ægteskabet.

14, 15. Hvordan kan vi afvise utugt?

14 Uanset om vi er gift eller ej, må vi beslutsomt afvise sex uden for ægteskabet. Er det let? Nej, ikke altid! Hvis du er ung, hører du måske dine skolekammerater prale af hvor mange de har været i seng med. Eller de praler måske af at have udvekslet beskeder med seksuelt indhold, også kaldet “sexting”, noget der i visse lande betragtes som distribution af børnepornografi. Men i Bibelen står der at “den der øver utugt synder imod sit eget legeme”. (1 Kor. 6:18) Udbredelsen af seksuelt overførte sygdomme har resulteret i megen smerte og mange dødsfald. Desuden siger flertallet af ugifte unge der har været i seng med en for første gang, at de fortryder det. Virkeligheden ligger langt fra underholdningsbranchens skildring af fri sex. Hvis man lader sig narre til at tro at man kan overtræde Guds love uden konsekvenser, er man blevet offer for “syndens bedragende magt”. – Hebr. 3:13.

15 Hvad kan du gøre hvis du føler dig fristet til at have sex med en du ikke er gift med? Erkend din svaghed. (Rom. 7:22, 23) Bed Gud om at give dig styrke. (Fil. 4:6, 7, 13) Undgå situationer der kunne føre til utugt. (Ordsp. 22:3) Og når en fristelse opstår, så afvis den resolut. – 1 Mos. 39:12.

16. Hvordan reagerede Jesus da han blev fristet af Satan, og hvad kan vi lære af det?

16 Jesus var et godt eksempel i at modstå fristelser. Han lod sig ikke forblinde af det Satan stillede ham i udsigt, og han gav sig heller ikke til at overveje fordele og ulemper. Derimod svarede han straks  Satan med ordene: “Der står skrevet.” (Læs Mattæus 4:4-10). Jesus var godt kendt med Guds ord, og derfor kunne han reagere hurtigt og citere relevante skriftsteder da han blev fristet. Hvis vi skal vinde kampen mod Satan, må vi ikke tillade os selv at blive fristet til at begå utugt. – 1 Kor. 6:9, 10.

UDHOLDENHED FØRER TIL SEJR

17, 18. (a) Hvilke andre våben har Satan i sit arsenal, og hvorfor bør hans angreb ikke komme bag på os? (b) Hvordan vil det gå Satan, og hvorfor opmuntrer det dig til at holde ud?

17 Stolthed, materialisme og utugt er blot tre af de våben Satan gør brug af. Men han har mange flere. Nogle Jehovas Vidner møder for eksempel modstand fra familiemedlemmer, bliver mobbet af skolekammerater eller oplever endda at myndighederne begrænser deres frihed til at forkynde. Sådanne prøvelser kommer ikke bag på os, for Jesus advarede sine disciple: “I vil blive genstand for alles had på grund af mit navn; men det er den der har holdt ud til enden der bliver frelst.” – Matt. 10:22.

Satan vil blive udslettet for evigt (Se paragraf 18)

18 Hvordan kan vi vinde kampen mod Satan? Det fortalte Jesus sine disciple da han sagde: “Ved jeres udholdenhed skal I vinde jeres sjæle.” (Luk. 21:19) Intet som mennesker kan gøre mod os, kan skade os permanent. Ingen kan ødelægge vores dyrebare venskab med Jehova medmindre vi tillader det. (Rom. 8:38, 39) Selv når nogle af Jehovas tjenere dør, betyder det ikke at Satan har vundet, for Jehova vil sørge for at de får en opstandelse. (Joh. 5:28, 29) Satans fremtidsudsigter er derimod temmelig dystre. Når hans ugudelige verden er blevet ødelagt, vil han blive kastet i afgrunden i 1.000 år. (Åb. 20:1-3) Efter Kristi tusindårsrige vil Satan blive “løst af sit fængsel” for en kort tid, og han vil gøre et sidste forsøg på at vildlede den fuldkomne menneskehed. Derefter vil han blive tilintetgjort. (Åb. 20:7-10) Satan har ingen fremtid, men det har du! Så stå ham imod, fast i troen. Du kan vinde kampen mod Satan!