Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2015

Vær på vagt – Satan prøver at opsluge dig!

Vær på vagt – Satan prøver at opsluge dig!

“Hold jer vågne. Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge.” – 1 PET. 5:8.

1. Hvordan blev en åndeskabning til Satan?

ENGANG havde denne åndeskabning et godt forhold til Jehova. På et tidspunkt begyndte han dog at tragte efter selv at blive tilbedt af mennesker. I stedet for at afvise dette forkerte ønske nærede han det og lod det vokse indtil det førte til synd. (Jak. 1:14, 15) Vi kender denne åndeskabning som Satan. Han “stod ikke fast i sandheden”, men gjorde oprør mod Jehova og blev “løgnens fader”. – Joh. 8:44.

2, 3. Hvad fortæller udtrykkene “Satan”, “Djævelen”, “slangen” og “den store drage” om Jehovas største fjende?

2 Siden sit oprør har Satan vist sig at være Jehovas største fjende. Og han har bestemt heller ikke været menneskehedens ven. De betegnelser der bruges om Satan, er med til at afsløre hvor fordærvet hans personlighed er. Satan betyder “modstander”, hvilket angiver at denne onde åndeskabning hader og aggressivt modarbejder Gud som den suveræne Hersker. Han ønsker mere end alt andet at Guds styre hører op.

3 I Åbenbaringen 12:9 kaldes Satan for Djævelen, der betyder “bagvasker”. Det minder os om at Satan har talt dårligt  om Jehova ved at beskylde ham for at lyve. Udtrykket “slangen fra fortiden” får os til at tænke på den fatale dag i Eden hvor Satan bedragede Eva ved hjælp af en slange. Prædikatet “den store drage” fremkalder billedet af et frygtindgydende uhyre og passer på Satan, der indædt modarbejder gennemførelsen af Jehovas hensigt og forsøger at tilintetgøre Guds folk.

4. Hvad vil vi se på i denne artikel?

Satan udgør den største trussel mod vores integritet. Det er derfor med god grund at Bibelen tilskynder os: “Vær ædru, hold jer vågne. Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge.” (1 Pet. 5:8) I denne artikel vil vi derfor se på tre af Satans karaktertræk der understreger hvor vigtigt det er at være på vagt over for denne skruppelløse fjende af Jehova og hans folk.

SATAN ER MAGTFULD

5, 6. (a) Hvilke eksempler viser at åndeskabninger er “vældige i kraft”? (b) I hvilken forstand har Satan “magt til at forårsage død”?

5 Ifølge Bibelen er engle “vældige i kraft”. (Sl. 103:20) Disse åndeskabninger er stærkere og mere intelligente end mennesker. Trofaste engle bruger selvfølgelig deres magt og kraft til at udrette noget godt. Ved en lejlighed slog en af Jehovas engle for eksempel 185.000 fjendtlige assyriske soldater ihjel – en bedrift der ville have været svær for en almindelig hær at udføre og decideret umulig for ét menneske. (2 Kong. 19:35) Ved en anden lejlighed brugte en engel sine overmenneskelige kræfter og evner til at befri Jesu apostle fra et fængsel. Denne åndeskabning omgik sikkerhedsforanstaltningerne, åbnede de låste døre, førte apostlene ud og låste derefter dørene bag dem – alt imens vagterne stod på deres poster lige ved siden af! – Apg. 5:18-23.

6 Helt anderledes forholder det sig med Satan, der bruger sin magt til at handle ondt. Og hvor har han stor magt og indflydelse! Bibelen kalder ham “denne verdens hersker” og “denne tingenes ordnings gud”. (Joh. 12:31; 2 Kor. 4:4) Satan Djævelen har endda “magt til at forårsage død”. (Hebr. 2:14) Det betyder ikke at han direkte slår alle mennesker ihjel. Men hans morderiske indstilling gennemsyrer verden. Desuden trængte synden og døden igennem til hele menneskeheden fordi Eva troede på Satans løgn, og fordi Adam var ulydig mod Gud. (Rom. 5:12) Satan er præcis det som Jesus sagde at han var, “en manddraber”. (Joh. 8:44) Han er virkelig en magtfuld fjende!

7. Hvordan har dæmonerne vist at de er magtfulde?

7 Når vi sætter os op imod Satan, sætter vi os også op imod alle dem der står på hans side i spørgsmålet om Jehovas universelle suverænitet. Det indbefatter en betragtelig gruppe af andre oprørske åndeskabninger, dæmonerne. (Åb. 12:3, 4) Gang på gang har disse onde engle demonstreret deres overmenneskelige styrke ved at pine og plage mennesker. (Matt. 8:28-32; Mark. 5:1-5) Undervurdér aldrig den magt som dæmonerne og “dæmonernes hersker” har. (Matt. 9:34) Uden Jehovas hjælp ville vi ikke kunne vinde kampen mod Satan.

SATAN ER OND

8. (a) Hvad er Satans mål? (Se indledningsbilledet). (b) Hvordan synes du at denne verden afspejler Satans onde indstilling?

8 Apostlen Peter sammenlignede Satan med “en brølende løve”. Ifølge et  opslagsværk er ordet “brølende” oversat fra et græsk ord der betegner “den lyd et vildt dyr udstøder når det er glubende sultent”. Det understreger Satans onde indstilling. Selvom hele verden allerede ligger i Satans magt, er det ikke nok til at stille hans sult. (1 Joh. 5:19) For ham er verden blot som en “forret”. Han er mere interesseret i “hovedretten” – de salvede der er på jorden, og de “andre får”, som støtter dem. (Joh. 10:16; Åb. 12:17) Satan har sat sig for at opsluge Jehovas folk. Den forfølgelse han har udsat Jesu disciple for lige siden det første århundrede, er et tydeligt vidnesbyrd om hvor ond han er.

9, 10. (a) Hvordan forsøgte Satan at stå i vejen for Guds hensigt i forbindelse med fortidens Israel? (Giv eksempler). (b) Hvorfor havde Satan særlig grund til at rette sin opmærksomhed mod israelitterne? (c) Hvordan tror du Satan har det når en af Jehovas tjenere i dag begår en alvorlig synd?

9 I sine forsøg på at stå i vejen for Guds hensigt har Satan vist endnu en side af sin ondskab. En sulten løve har ingen medlidenhed med sit bytte. Den viser ingen barmhjertighed når den dræber, og bagefter plages den ikke af skyldfølelse. Satan har heller ikke nogen medlidenhed med dem han forsøger at opsluge. Tænk for eksempel på hvor ofte han må have set med i det skjulte når israelitterne gav efter for synder som umoralitet og begærlighed. Kan du “se” den brølende løve hovere over sit bytte når du læser om hvor galt det gik den umoralske Zimri og den grådige Gehazi? – 4 Mos. 25:6-8, 14, 15; 2 Kong. 5:20-27.

Satan fryder sig når en af Jehovas tjenere begår en synd (Se paragraf 10)

10 Satan havde en særlig grund til at rette sin opmærksomhed mod fortidens Israel. Messias skulle komme fra netop dette folk, og det var ham der skulle knuse Satan og forsvare Jehovas suverænitet. (1 Mos. 3:15) Satan ønskede ikke at det skulle gå israelitterne godt, og i sin ondskab gjorde han hvad han kunne for at besmitte dem med synd. Tro ikke et øjeblik at Satan havde ondt af David da han begik ægteskabsbrud, eller at Satan havde nogen som helst medfølelse med  Moses da han mistede muligheden for at komme ind i det lovede land. Tværtimod! Når en af Guds tjenere begår en alvorlig synd, fryder Satan sig uden tvivl, og han bruger sikkert sådanne sejre til at smæde Jehova. – Ordsp. 27:11.

11. Hvilken grund kunne Satan have haft til at gøre Sara til angrebsmål?

11 Satans hadefulde angreb var især rettet mod den slægt der skulle føre frem til Messias. Tænk for eksempel på hvad der skete kort efter at Abraham havde fået at vide at han ville blive “en stor nation”. (1 Mos. 12:1-3) Mens Abraham og Sara var i Egypten, blev Sara hentet til Faraos hus – åbenbart for at Farao kunne gøre hende til sin hustru. Jehova greb imidlertid ind og reddede Sara ud af denne vanskelige situation. (Læs 1 Mosebog 12:14-20). Kort før Isak blev født, skete der noget lignende i Gerar. (1 Mos. 20:1-7) Var det Satan der bag kulisserne manipulerede med tingene? Håbede han at Sara, der havde forladt den velstående by Ur for at bo i telte, ville lade sig friste af Faraos og Abimeleks luksuriøse paladser? Troede Satan at Sara ville svigte sin mand – og Jehova – ved at begå ægteskabsbrud? Det siger Bibelen ikke noget om, men vi har god grund til at tro at Djævelen ville have været henrykt over at gøre Sara uværdig til at blive stammoder til det lovede afkom. Satan ville ikke have haft nogen samvittighedskvaler over at ødelægge en god kvindes ægteskab, omdømme og forhold til Jehova. Hvor er Satan dog ondskabsfuld!

12, 13. (a) Hvordan viste Satan sin ondskab i forbindelse med Jesu fødsel? (b) Hvordan tror du at Satan har det med børn og unge der elsker og tjener Jehova i dag?

12 Mange hundrede år efter Abraham blev Jesus født. I Satans øjne var det lille barn hverken smukt, nuttet eller kært, for Satan vidste at dette spædbarn ville vokse op og blive den lovede Messias. Jesus var den primære del af Abrahams afkom, den der senere skulle “nedbryde Djævelens gerninger”. (1 Joh. 3:8) Ville Satan tænke at det at dræbe en baby var at gå for vidt? Nej, Satan går ikke op i etik og moral. Han satte et angreb ind mod den lille Jesus uden overhovedet at blinke. Hvordan?

13 Kong Herodes blev meget oprevet da nogle astrologer forhørte sig hos ham om ‘den jødernes konge som var blevet født’, og han var fast besluttet på at slå dette barn ihjel. (Matt. 2:1-3, 13) Han beordrede derfor at alle drenge på op til to år i Betlehem og hele omegnen skulle dræbes. (Læs Mattæus 2:13-18). Jesus undslap dette uhyggelige blodbad, men hvad fortæller beretningen os om Satan, vores fjende? Djævelen tillægger tydeligvis ikke menneskeliv nogen værdi, og han har heller ikke noget blødt punkt for børn. Satan er virkelig “en brølende løve”. Undervurdér aldrig hvor ond han er!

SATAN ER BEDRAGERISK

14, 15. Hvordan har Satan “forblindet de ikketroendes forstand”?

14 Kun ved at bedrage kan Satan vende mennesker imod vores kærlige Gud, Jehova. (1 Joh. 4:8) Ved hjælp af bedrag forhindrer Satan mennesker i at ‘erkende deres åndelige behov’. (Matt. 5:3) Han har “forblindet de ikketroendes forstand, for at lysskæret fra den herlige gode nyhed om Messias, som er Guds billede, ikke skal trænge igennem”. – 2 Kor. 4:4.

15 En af de mest effektive måder Satan bedrager folk på, er gennem falsk  religion. Hvor må han godte sig når han ser mennesker tilbede deres forfædre, naturen, dyrene – ja, alt andet end Jehova, “der kræver udelt hengivenhed”. (2 Mos. 20:5) Selv mange der tror at de tilbeder Gud på en måde han godkender, er trælbundet af falske læresætninger og nytteløse ritualer. De befinder sig på mange måder i samme sørgelige situation som de israelitter til hvem Jehova indtrængende sagde: “Hvorfor betaler I penge for noget der ikke er brød, og hvorfor slider I for noget som ikke kan mætte? Hør opmærksomt på mig, og spis noget der er godt, og lad jeres sjæl nyde de fede retter.” – Es. 55:2.

16, 17. (a) Hvad fik Jesus til at afvise Peter med ordene: “Forsvind om bag mig, Satan”? (b) Hvordan kunne Satan bedrage os i forbindelse med tidens alvor?

16 Satan kan narre selv nidkære tjenere for Jehova. Tænk for eksempel på den situation der opstod da Jesus fortalte sine disciple at han snart ville blive slået ihjel. I den bedste mening trak Peter ham til side og sagde: “Vær god mod dig selv, Herre; det skal afgjort ikke gå dig sådan.” Men Jesus svarede ham bestemt: “Forsvind om bag mig, Satan!” (Matt. 16:22, 23) Hvorfor kaldte Jesus denne apostel for “Satan”? Fordi Jesus vidste hvad der inden længe skulle ske. Snart ville han give sit liv som en løsesum og afsløre Satan som en løgner. På dette kritiske tidspunkt i menneskehedens historie ville det ikke være rigtigt af Jesus at være ‘god mod sig selv’. Hvis Jesus havde sænket paraderne, ville han have gjort lige det Satan håbede på.

17 Vi lever også i kritiske tider, nu hvor enden for denne onde verden nærmer sig. Satan vil gerne have os til at sænke paraderne, altså være ‘gode mod os selv’ og finde os til rette i verden, så vi glemmer tidens alvor. Sørg for at det aldrig sker for dig! Hold dig i stedet vågen, og vær på vagt. (Matt. 24:42) Lad dig ikke bedrage af Satans propaganda der skal få dig til at tro at enden ligger langt ude i fremtiden – eller slet ikke kommer.

18, 19. (a) Hvordan forsøger Satan bedragerisk at påvirke vores syn på os selv? (b) Hvordan hjælper Jehova os til at være på vagt?

18 Satan forsøger at bedrage os på endnu en måde. Han prøver at få os til at tro at vi ikke fortjener Jehovas kærlighed, og at Gud aldrig vil tilgive vores synder. Det er også en del af Satans vildledende propaganda. Når alt kommer til alt, hvem er det så i virkeligheden der ikke fortjener Jehovas kærlighed? Det er Satan. Og hvem er det i virkeligheden Gud aldrig vil tilgive? Det er Satan. Vi, derimod, får denne forsikring i Bibelen: “Gud er ikke uretfærdig så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed I har vist mod hans navn.” (Hebr. 6:10) Jehova værdsætter alt det vi gør for at glæde ham, og vores tjeneste er ikke forgæves. (Læs 1 Korinther 15:58). Så lad dig ikke narre af Satans bedrageriske propaganda.

19 Som vi har set er Satan både magtfuld, ond og bedragerisk. Hvordan kan vi vinde kampen mod så farlig en fjende? Jehova har sørget for hjælp til os. I hans ord, Bibelen, kan vi læse om de metoder Satan bruger, så ‘vi er ikke uvidende om hans planer’. (2 Kor. 2:11) Når vi forstår Satans taktik, kan vi bedre være på vagt. Men det at kende Satans planer er ikke nok. Guds ord siger: “Stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.” (Jak. 4:7) I den følgende artikel vil vi se på tre områder hvor vi kan vinde kampen mod Satan.