Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2015

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Hvem er det der omtales som Gog fra Magog i Ezekiels Bog?

I mange år har vores publikationer forklaret at Gog fra Magog er det navn Satan Djævelen fik da han blev kastet ud af himlen. Denne forklaring var baseret på den kendsgerning at Åbenbaringens Bog identificerer Satan Djævelen som den der leder det verdensomspændende angreb på Guds folk. (Åb. 12:1-17) Gog blev derfor betragtet som et profetisk navn for Satan.

Men med den forklaring opstår der nogle vigtige spørgsmål. Overvej følgende: Med henblik på den tid hvor Gog bliver besejret, siger Jehova om Gog: “Jeg giver dig til føde for rovfugle, fugle, hver vinget skabning, og markens vilde dyr.” (Ez. 39:4) Og Jehova tilføjer: “På den dag giver jeg Gog en plads dér, et gravsted i Israel, ... dér skal man begrave Gog og alle hans horder.” (Ez. 39:11) Men kan en åndeskabning blive spist af ‘rovfugle og markens vilde dyr’? Kan man give Satan “et gravsted” på jorden? Bibelen viser tydeligt at Satan vil blive kastet i afgrunden i 1.000 år, ikke spist eller begravet. – Åb. 20:1, 2.

Desuden siger Bibelen at Satan efter de 1.000 år vil blive løst fra afgrunden, og at “han vil gå ud og vildlede de nationer der er ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for at samle dem til krigen”. (Åb. 20:8) Men hvordan skulle Satan kunne vildlede Gog hvis han selv er Gog? Navnet “Gog” sigter altså ikke til Satan, hverken i Ezekiels profeti eller i Åbenbaringens Bog.

Hvem er Gog fra Magog så? For at få svar på det må vi finde ud af hvem der ifølge Bibelen angriber Guds folk. Bibelen taler ikke kun om “Gog fra Magogs” angreb, men også om et angreb fra “Nordens konge” og et angreb fra “jordens konger”. (Ez. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Åb. 17:14; 19:19) Er der tale om flere forskellige angreb? Sandsynligvis ikke. Alt tyder på at disse forskellige betegnelser bruges om det samme angreb. Hvorfor kan vi sige det? Fordi Bibelen viser at alle jordens nationer vil deltage i det endelige angreb der udløser Harmagedonkrigen. – Åb. 16:14, 16.

 Når vi sammenholder alle disse skriftsteder om det endelige angreb på Guds folk, er det tydeligt at navnet Gog fra Magog ikke henviser til Satan, men til en koalition af nationer. Vil det være den symbolske “Nordens konge” der står i spidsen for denne koalition? Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Men tanken synes at stemme overens med det Jehova siger om Gog: “Du skal komme fra dit sted, fra de fjerneste egne mod nord, du og mange folkeslag med dig, alle ridende på heste, en stor forsamling, ja, en talrig kampstyrke.” – Ez. 38:6, 15.

Profeten Daniel, der levede på samme tid som Ezekiel, sagde noget lignende om “Nordens konge”. Han skrev: “Rygter fra solopgangen og nordfra vil forfærde ham, og han vil rykke ud i stor forbitrelse for at tilintetgøre og vie mange til udslettelse. Og han vil slå sine paladstelte op mellem det vældige hav og Prydelsens hellige bjerg; men han skal møde sit endeligt, og ingen kommer ham til hjælp.” (Dan. 11:44, 45) Disse ord svarer til beskrivelsen af Gogs handlinger i Ezekiels Bog. – Ez. 38:8-12, 16.

Hvad er det næste der sker som følge af dette endelige angreb? I Daniels Bog siges der: “Til den tid står Mikael [Jesus Kristus] frem [i Harmagedon], den store fyrste som står op [fra 1914] for dit folks sønner. Og der kommer en trængselstid [den store trængsel] som der ikke har været så længe der har været nationer til og frem til den tid. Men til den tid vil dit folk undslippe, enhver som findes skrevet i bogen.” (Dan. 12:1) Jesu indgriben som Guds repræsentant er også beskrevet i Åbenbaringen 19:11-21.

Men hvem er det så der omtales som “Gog og Magog” i Åbenbaringen 20:8? Under den sidste prøve efter de 1.000 år vil de der gør oprør mod Jehova, vise at de har samme morderiske indstilling som ‘Gog fra Magog’, de nationer der angriber Guds folk ved slutningen af den store trængsel. Og resultatet vil blive præcis det samme for begge grupper – evig død! (Åb. 19:20, 21; 20:9) Det virker derfor logisk at alle de der gør oprør efter tusindårsriget, kaldes “Gog og Magog”.

Som ivrige bibelstuderende venter vi spændt på at se hvem der i nær fremtid vil vise sig at være “Nordens konge”. Men uanset hvem der står i spidsen for denne koalition af nationer, kan vi være sikre på to ting: (1) Gog fra Magog og hans hærstyrker vil blive besejret og udryddet, og (2) vores regerende konge, Jesus Kristus, vil frelse Guds tjenere og føre dem ind i en ny verden, hvor der vil være ægte fred og sikkerhed. – Åb. 7:14-17.