Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvordan ældste kan oplære andre

Hvordan ældste kan oplære andre

“Hvad du har hørt af mig ..., det skal du betro til troende og trofaste mennesker.” – 2 TIM. 2:2.

1. (a) Hvad har Guds tjenere længe været klar over i forbindelse med oplæring, og hvordan gælder det i dag? (b) Hvad vil vi drøfte i denne artikel?

GUDS tjenere har længe været klar over at oplæring bidrager til et godt resultat. De mænd som patriarken Abram mønstrede for at redde Lot, var “trænede”, eller oplærte – og deres mission lykkedes. (1 Mos. 14:14-16) Sangerne som gjorde tjeneste på kong Davids tid, var “oplært til at synge for Jehova”, og deres sang var til pris for Gud. (1 Krøn. 25:7) I dag er vi i åndelig krig mod Satan og hans verden. (Ef. 6:11-13) Og vi anstrenger os også for at være til pris for Jehova. (Hebr. 13:15, 16) For at opnå et godt resultat må vi, ligesom Guds tjenere i fortiden, tage imod oplæring. I menigheden har Jehova givet de ældste ansvar for at undervise. (2 Tim. 2:2) Men hvad har erfarne ældste gjort i praksis for at oplære andre brødre og gøre dem egnet til at tage sig af hjorden?

STYRK ELEVENS ÅNDELIGHED

2. Hvad vil en ældste måske gøre inden han sætter en elev ind i en opgave, og hvorfor?

2 Som nævnt i den forrige artikel kan du som ældste  sammenlignes med en gartner. Før en gartner begynder at så, ser han måske at der er behov for at tilføre jorden næring så planterne bedre kan vokse. Inden du begynder at sætte en elev ind i en bestemt opgave, ser du måske også at der er behov for at give ham del i nogle åndeligt nærende tanker der vil gøre ham mere modtagelig for oplæringen. – 1 Tim. 4:6.

3. (a) Hvordan kan Jesu ord i Markus 12:29, 30 bruges i en samtale med en elev? (b) Hvilken virkning kan en ældstes bøn have på en elev?

3 For at finde ud af hvor meget eleven lader sandheden påvirke sine tanker og handlinger, kunne du spørge ham: ‘Hvordan har det at du har indviet dig til Jehova, ændret den måde du bruger dit liv på?’ Det spørgsmål kan føre til en dybere samtale om hvordan vi kan tjene Jehova helhjertet. (Læs Markus 12:29, 30). Du kan måske bede en bøn ved afslutningen af en sådan samtale og anmode Jehova om at give eleven den hellige ånd han har brug for under oplæringen. Det vil uden tvivl styrke broren når han hører dig bede inderligt for ham.

4. (a) Hvilke bibelske beretninger kan hjælpe en elev til at vokse åndeligt? (b) Hvilket mål har ældste for øje når de oplærer andre?

4 I begyndelsen af oplæringen er det godt at drøfte nogle bibelske beretninger der viser hvor vigtigt det er at være villig, pligtopfyldende og ydmyg. (1 Kong. 19:19-21; Neh. 7:2; 13:13; Apg. 18:24-26) Sådanne egenskaber er lige så vigtige for eleven som næring er for jorden, for de vil fremme hans åndelige vækst. Jean-Claude, en ældste i Frankrig, siger: “Mit primære mål med oplæring er at hjælpe eleven til at tænke i åndelige baner. Jeg er opmærksom på muligheder for at læse et specifikt skriftsted sammen med eleven så han kan få ‘øjnene op’ for ‘de undere’ der findes i Guds ord.” (Sl. 119:18) Hvordan kan man ellers styrke en elev?

DRØFT MÅL, OG FORKLAR FORMÅLET MED OPGAVER

5. (a) Hvor vigtigt er det at drøfte åndelige mål? (b) Hvorfor bør ældste oplære helt unge brødre? (Se fodnote).

5 Du kunne spørge eleven: ‘Hvilke åndelige mål har du?’ Hvis han ikke har nogen bestemte mål, så hjælp ham med at sætte sig et der er realistisk. Fortæl ham begejstret om et mål som du engang satte dig, og om hvor glad du blev da du nåede det. Det virker måske meget banalt, men det er effektivt! Victor, der er ældste og pioner i Afrika, husker: “Da jeg var ung, spurgte en ældste ind til mine mål. Hans enkle og velvalgte spørgsmål fik mig til seriøst at overveje min tjeneste.” Flere erfarne ældste har også understreget hvor vigtigt det er at oplære brødre mens de er helt unge – i begyndelsen af teenageårene – ved at give dem opgaver i menigheden der passer til deres alder. En sådan tidlig oplæring vil hjælpe unge til at fokusere på åndelige mål senere i teenageårene, hvor der er meget der kan distrahere. – Læs Salme 71:5, 17. *

Forklar formålet med opgaven, og ros for indsatsen (Se paragraf 5-8)

6. Hvad var et vigtigt aspekt af Jesu måde at oplære på?

6 Når du vil stimulere en elevs ønske om at hjælpe til, skal du ikke kun forklare  ham hvad han skal gøre, men også hvorfor han skal gøre det. Derved efterligner du den store Lærer, Jesus. Da han gav sine apostle befalingen om at gøre disciple, indledte han med at give en god grund til hvorfor de skulle gøre det han bad dem om. Han sagde: “Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig. Gå derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne.” (Matt. 28:18, 19) Hvad kan du gøre rent praktisk for at efterligne Jesu måde at undervise på?

7, 8. (a) Hvordan kan ældste efterligne Jesu måde at undervise på? (b) Hvor vigtigt er det at rose en elev? (c) Nævn nogle forslag der kan hjælpe ældste til at oplære andre. (Se den nederste ramme på side 8, “ Hvordan man oplærer andre”).

7 Forklar eleven den bibelske begrundelse for det han er blevet bedt om at gøre. På den måde lærer du ham at tænke i bibelske principper. For eksempel kan det være at du beder en bror om at holde indgangen til rigssalen pæn og ryddelig. Ved at drøfte Titus 2:10 med ham kan du forklare hvordan hans arbejde vil være “en pryd for vor Frelsers, Guds, lære”. Du kan også få ham til at tænke på de ældre i menigheden og på hvordan det han gør, vil gavne dem. Når man under oplæringen har sådanne samtaler, hjælper man eleven til at fokusere mere på mennesker end på regler. Så vil han opleve glæden ved at se at brødre og søstre i menigheden har gavn af den tjeneste han udfører.

8 Husk også at rose eleven for den indsats han gør for at følge dine forslag. Hvorfor er det så vigtigt? Ligesom vand fremmer en plantes vækst, vil oprigtig ros få eleven til at vokse. – Jævnfør Mattæus 3:17.

EN EKSTRA UDFORDRING

9. (a) Hvilken udfordring står nogle ældste i mere velstående lande over for? (b) Hvorfor er sandheden ikke kommet på førstepladsen i visse unges liv?

9 Ældste i mere velstående lande står måske over for en ekstra udfordring: hvordan de kan motivere brødre i tyverne og trediverne til at gøre mere i menigheden. Vi spurgte erfarne ældste i cirka 20 vestlige lande om hvad de mener er årsagen til at nogle unge brødre ikke er meget for at påtage sig ansvarsopgaver. Blandt svarene var der et der gik igen: Nogle brødre blev ikke  tilskyndet til at sætte sig åndelige mål under deres opvækst. Visse unge ville faktisk gerne sætte sig åndelige mål, men deres forældre opfordrede dem til at fokusere på højere uddannelse eller karriere i stedet! Sandheden kom aldrig på førstepladsen i disse unge brødres liv. – Matt. 10:24.

10, 11. (a) Hvordan kan en ældste hjælpe en uengageret bror til at ændre sin tankegang? (b) Hvilke bibelske tanker kunne en ældste drøfte med en bror, og hvorfor er det godt at gøre det? (Se fodnote).

10 Hvis en bror virker uengageret, kan det kræve en stor indsats og meget tålmodighed at ændre hans måde at tænke på, men det kan lade sig gøre. Ligesom en gartner kan justere den retning en plante vokser i, ved lidt efter lidt at rette stænglen op, kan du gradvist hjælpe en bror til at se at han må ændre sin indstilling til det at påtage sig opgaver i menigheden. Hvordan kan du gribe det an?

11 Tag dig tid til at opdyrke et venskab med broren. Fortæl ham at menigheden har brug for ham. Med tiden kan du sætte dig ned sammen med ham og ræsonnere over specifikke skriftsteder der kan hjælpe ham til at tænke over sin indvielse til Jehova. (Præd. 5:4; Es. 6:8; Matt. 6:24, 33; Luk. 9:57-62; 1 Kor. 15:58; 2 Kor. 5:15; 13:5) Du kunne spørge ham: ‘Hvad lovede du Jehova da du indviede dig til ham?’ Prøv at vække hans følelser ved at spørge: ‘Hvordan tror du Jehova havde det da du blev døbt?’ (Ordsp. 27:11) Og: ‘Hvordan tror du Satan havde det?’ (1 Pet. 5:8) Undervurdér aldrig hvor stor indvirkning det kan have på en bror at I sammen læser nøje udvalgte skriftsteder fra Bibelen. – Læs Hebræerne 4:12. *

VÆR EN LOYAL OG ANSVARSBEVIDST ELEV

12, 13. (a) Hvilken indstilling havde Elisa som elev? (b) Hvordan belønnede Jehova Elisa for hans indstilling?

12 Til jer unge brødre vil vi gerne sige: Menigheden har brug for jer! Men hvilken indstilling vil hjælpe jer til at udrette noget godt? For at svare på det vil vi se på noget en elev i fortiden oplevede.

13 For næsten 3.000 år siden gav profeten Elias den unge Elisa mulighed for at blive hans medhjælper. Elisa tog straks imod invitationen og udførte ansvarsfuldt mindre opgaver for den ældre mand. (2 Kong. 3:11) Elias oplærte Elisa i omkring seks år. Da Elias’ tjeneste i Israel var ved at nå sin afslutning, sagde han til sin elev at han ikke længere behøvede hans hjælp. Men Elisa svarede ham tre gange: ‘Jeg forlader dig ikke!’ Selvom han havde lært meget, ville han blive hos sin mentor så længe som muligt. Fordi Elisa var loyal og ansvarsbevidst, belønnede Jehova ham ved at lade ham overvære at Elias mirakuløst blev ført væk i en storm. – 2 Kong. 2:1-12.

14. (a) Hvordan kan elever efterligne Elisa? (b) Hvorfor er det så vigtigt at en elev er trofast?

14 Hvordan kan du efterligne Elisa? Tag villigt imod opgaver, også de mindre af slagsen. Betragt din lærer som en ven, og fortæl ham at du værdsætter det han gør for dig. På den måde siger  du faktisk: ‘Jeg forlader dig ikke.’ Og vigtigst af alt: Udfør ansvarsfuldt enhver opgave du måtte få. Når du viser at du er trofast og til at stole på, vil de ældste kunne se at Jehova ønsker at du får større opgaver i menigheden. – Sl. 101:6; læs 2 Timoteus 2:2.

VIS RESPEKT

15, 16. (a) Hvordan viste Elisa respekt for sin lærer? (Se indledningsbilledet). (b) Hvorfor fik de andre profeter tillid til Elisa?

15 Beretningen om Elias’ efterfølger, Elisa, viser også hvordan brødre i dag kan vise respekt for erfarne ældste. Efter at Elias og Elisa havde besøgt en gruppe profeter i Jeriko, gik de to mænd mod Jordanfloden. Ved floden “tog Elias sin embedsklædning og rullede den sammen og slog på vandet med den, og det delte sig”. De gik nu over på tør grund, hvorefter de “vandrede videre og talte sammen”. Det er tydeligt at Elisa ikke troede at han havde styr på det hele. Så længe han havde sin lærer hos sig, lyttede Elisa opmærksomt til alt hvad han havde at sige. Pludselig steg Elias op til himlen i et stormvejr. Elisa gik derefter tilbage til Jordanfloden, og der slog han på vandet med Elias’ klædning mens han sagde: “Hvor er Jehova, Elias’ Gud?” Igen delte vandet sig. – 2 Kong. 2:8-14.

16 Lagde du mærke til at det første mirakel Elisa udførte, var en tro kopi af det sidste mirakel Elias havde udført? Elisa følte ikke behov for straks at lave om på det hele blot fordi det nu var ham der bestemte. Ved i stedet at fortsætte i samme spor som Elias viste Elisa respekt for sin lærer, og det gav de andre profeter tillid til ham. (2 Kong. 2:15) I løbet af de 60 år Elisa tjente som profet, lod Jehova ham dog udføre mange flere mirakler end Elias havde gjort. Hvad kan du som elev lære af det?

17. (a) Hvordan kan elever efterligne Elisas indstilling? (b) Hvordan vil Jehova måske med tiden bruge ansvarsbevidste elever?

17 Når du får en ansvarsopgave i menigheden, så føl ikke at du straks skal lave om på det hele. Ændringer foretages for at opfylde et behov i menigheden eller for at følge anvisninger fra Jehovas organisation, ikke fordi en enkeltperson trænger til forandring. Elisa viste respekt for sin forgænger, Elias, ved at fortsætte med at gøre brug af hans fremgangsmåder, og på den måde vandt han de andre profeters tillid. Du kan også vinde dine trosfællers tillid og vise respekt for erfarne ældste ved at fortsætte med at bruge deres bibelbaserede fremgangsmåder. (Læs 1 Korinther 4:17). Men efterhånden som du får mere erfaring, vil du uden tvivl være med til at foretage ændringer der vil hjælpe menigheden til at følge med Jehovas organisation, der hele tiden er i bevægelse. Og ligesom det var tilfældet med Elisa, vil du med Jehovas hjælp måske komme til at udrette endnu mere end dine lærere. – Joh. 14:12.

18. Hvorfor er det så vigtigt at oplære brødre nu?

18 Vi håber at forslagene i denne og forrige artikel vil motivere flere ældste til at sætte tid af til oplæring. Og vi håber også at brødrene villigt vil tage imod denne oplæring og bruge det de lærer, til at støtte Jehovas folk. Det vil styrke menighederne i hele verden og hjælpe os alle til at forblive trofaste i den afgørende tid der ligger forude.

^ par. 5 Hvis en ung mand er åndeligt moden, er ydmyg og opfylder de øvrige bibelske krav, vil de ældste måske anbefale ham som menighedstjener, også selvom han endnu ikke er fyldt 20 år. – 1 Tim. 3:8-10, 12; se Vagttårnet for 1. juli 1989, side 29.

^ par. 11 I jeres drøftelse kan du bruge tanker fra Vagttårnet for 15. april 2012, side 14-16, paragraf 8-13, og ‘Bevar jer selv i Guds kærlighed’, kapitel 16, paragraf 1-3.