Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvor nært er dit forhold til Jehova?

Hvor nært er dit forhold til Jehova?

“Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.” – JAK. 4:8.

1. Hvorfor er det vigtigt at vi styrker vores forhold til Jehova?

ER DU et indviet og døbt vidne for Jehova? I så fald har du noget meget værdifuldt – et personligt forhold til Gud. Dette forhold er dog under pres, ikke blot fra Satans verden, men også fra vores egen ufuldkommenhed. Vi må derfor alle sørge for at vores forhold til Jehova er så stærkt som muligt.

2. (a) Hvad kræver et godt forhold mellem to personer? (b) Hvordan kan vi styrke vores forhold til Jehova?

2 Hvor nært er dit personlige forhold til Jehova? Vil du gerne styrke det? I Jakob 4:8 får vi at vide hvordan vi kan gøre det: “Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.” Læg mærke til at der er tale om en tovejsproces. Et godt forhold mellem to personer kræver at begge parter er aktive. Hvis vi gør noget for at nærme os Gud, vil han også gøre noget for at nærme sig os. Når denne proces gentages ofte, vil vores forhold til Jehova blive endnu stærkere. Jehova bliver meget virkelig for os, og vi får den samme tillid som Jesus,  der sagde: “Han som har sendt mig er virkelig til ... Jeg kender ham.” (Joh. 7:28, 29) Men hvad kan du specifikt gøre for at komme nærmere til Jehova?

Hvordan kan du kommunikere med Gud? (Se paragraf 3)

3. Hvordan kan du kommunikere med Jehova?

3 Hvis du gerne vil komme nær til Jehova, er det vigtigt at du regelmæssigt kommunikerer med ham. Men hvordan kan du gøre det? Tænk på hvordan man holder kontakt med en ven der bor langt væk. Man skriver til hinanden og taler i telefon sammen, sikkert ret ofte. Du taler til Jehova hver gang du beder til ham. (Læs Salme 142:2). Og du giver Jehova mulighed for at tale til dig hver gang du læser i hans skrevne ord og mediterer over det. (Læs Esajas 30:20, 21). Lad os nu se nærmere på hvordan denne tovejskommunikation styrker vores forhold til Jehova og gør ham mere virkelig for os.

BIBELSTUDIUM – JEHOVA TALER TIL DIG

4, 5. Hvordan bruger Jehova sit ord til at kommunikere med dig? Giv et eksempel.

4 Du er helt sikkert enig i at Bibelen indeholder Guds budskab til menneskeheden som et hele. Men kan Bibelen også hjælpe dig som enkeltperson til at komme nærmere til Jehova? Helt bestemt. Når du regelmæssigt læser og studerer Bibelen, så læg mærke til din umiddelbare reaktion på det du læser, og tænk over hvordan du kan bruge det du lærer, i dit eget liv. På den måde giver du Jehova mulighed for at tale til dig gennem sit ord, og det vil hjælpe dig til at komme nærmere til ham. – Hebr. 4:12; Jak. 1:23-25.

5 Du kunne for eksempel meditere over Jesu opfordring: “Hold op med at samle jer værdier her på jorden.” (Matt. 6:19, 20) Hvilke følelser vækker de ord i dig? Hvis du allerede gør dit bedste for at sætte Riget først i dit liv, vil du føle at Jehova er tilfreds med dig. Hvis du på den anden side mærker at der er behov for at forenkle dit liv og fokusere mere på Riget, er det Jehova der gør dig opmærksom på et område hvor du kan gøre noget for at komme nærmere til ham.

6, 7. (a) Hvordan påvirker bibelstudium vores kærlighed til Jehova og hans kærlighed til os? (b) Hvad bør være formålet med vores personlige studium?

6 Bibelstudium hjælper os ikke alene til at se på hvilke områder vi kan gøre  fremskridt. Det lærer os også mere om Jehovas betagende personlighed, hvilket vil få os til at elske ham endnu højere. Når vores kærlighed til Gud vokser, vil hans kærlighed til os også vokse, og på den måde styrkes vores forhold til ham. – Læs 1 Korinther 8:3.

7 Hvis vi skal komme nær til Jehova, er det imidlertid vigtigt at vi har det rigtige formål med at studere. I Johannes 17:3 står der: “Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.” Vores formål skal altså ikke blot være at få kundskab, men at lære Jehova “at kende” som person. – Læs 2 Mosebog 33:13; Sl. 25:4.

8. (a) Hvad kunne nogle tænke i forbindelse med beretningen om Azarja i Anden Kongebog 15:1-5? (b) Hvordan påvirker vores viden om Jehova vores syn på hans handlemåde?

8 Når vi har lært Jehova godt at kende, vil det ikke forurolige os hvis der er nogle bibelske beretninger hvor vi ikke forstår hvorfor Jehova handlede som han gjorde. Hvordan reagerer du for eksempel når du læser om Jehovas måde at handle på over for kong Azarja af Juda? (2 Kong. 15:1-5) Beretningen fortæller at “folket ... bragte slagtofre og røgofre på offerhøjene”, men at Azarja “gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne”. Alligevel “ramte Jehova kongen så han var spedalsk til sin dødsdag”. Beretningen siger ikke noget om hvorfor Jehova handlede sådan. Bør det forurolige os eller få os til at tænke at Jehova straffede Azarja for noget han ikke havde gjort? Nej, for hvis vi har lært Jehova at kende som person, ved vi at han altid kun tugter “i passende omfang”. (Jer. 30:11) Denne viden gør at vi kan stole på at Jehovas dom over Azarja var retfærdig, selv hvis vi ikke umiddelbart kender baggrunden for den.

9. Hvilke oplysninger kaster lys over hvorfor Jehova slog Azarja med spedalskhed?

9 I dette tilfælde kan vi dog finde flere oplysninger et andet sted i Bibelen. Kong Azarja blev også kaldt Uzzija. (2 Kong. 15:7, 32) Parallelberetningen i Anden Krønikebog 26:3-5, 16-21 fortæller at Uzzija ganske rigtigt gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne, i hvert fald for en tid. Men senere i livet “blev hans hjerte så hovmodigt at det førte til ødelæggelse for ham”. Overmodigt forsøgte han at udføre en opgave som lå uden for hans myndighedsområde. Hvordan reagerede han da 81 præster konfronterede ham og forsøgte at irettesætte ham? Han var blevet så stolt at han “rasede mod præsterne”! Der er ikke noget at sige til at Jehova slog ham med spedalskhed.

10. Hvorfor behøver vi ikke altid en forklaring på Jehovas handlemåde, og hvordan kan vi styrke vores tillid til ham?

10 Hvad er pointen? Jo, forestil dig at der ikke fandtes disse forklarende oplysninger, som det er tilfældet med andre beretninger i Bibelen. Ville du så sætte spørgsmålstegn ved Jehovas retfærdighed? Eller ville du tænke at Bibelen indeholder nok oplysninger til at forsikre os om at Jehova altid gør det rigtige og i virkeligheden er den der sætter normen for hvad der er rigtigt og forkert? (5 Mos. 32:4) Når vi lærer Jehova bedre at kende, vokser vores kærlighed og tillid til ham, og så vil vi ikke behøve en forklaring på alt hvad han gør. Jo mere du studerer Jehovas skrevne ord og grunder over det, jo  mere virkelig vil han blive for dig, og jo nærmere et forhold vil du få til ham. – Sl. 77:12, 13.

BØN – DU TALER TIL JEHOVA

11-13. Hvordan ved vi at Jehova lytter til bønner? (Se indledningsbilledet).

11 Gennem bøn kan vi nærme os Jehova. Vi kan prise ham, takke ham og bede ham om hjælp. (Sl. 32:8) Men hvis vi gerne vil have et nært forhold til Jehova, må vi være overbevist om at han lytter til bønner.

12 Nogle mener at bøn kun har en psykologisk effekt. Når du føler at dine bønner bliver besvaret, er det blot fordi du har sat ord på dine tanker, identificeret problemet og sat dig for at finde en løsning, påstår de. Det er sandt at bøn kan have denne virkning, men ikke desto mindre lytter Jehova virkelig til vores oprigtige bønner. Hvordan kan vi vide det?

13 Tænk over dette: I sin førmenneskelige tilværelse så Jesus hvordan Jehova besvarede sine jordiske tjeneres bønner. Og under sin tjeneste på jorden bad han selv til sin Far i himlen for at fortælle ham hvad der lå ham på sinde. Ville han have gjort det – endda have tilbragt en hel nat i bøn – hvis han vidste at Jehova egentlig ikke lyttede? (Luk. 6:12; 22:40-46) Og ville han have lært sine disciple at bede hvis han vidste at bøn i virkeligheden ikke var andet end en psykologisk krykke? Jesus var tydeligvis klar over at Jehova lytter til bønner. Ved en lejlighed sagde han til sin Far: “Jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg ved jo at du altid hører mig.” (Joh. 11:41, 42) Vi kan også have tillid til at Jehova er ‘den som hører bøn’. – Sl. 65:2.

14, 15. (a) Hvorfor er det godt at være specifik i sine bønner? (b) Hvordan hjalp en søsters bønner hende til at få et nærmere forhold til Jehova?

14 Når du er specifik i dine bønner, vil du være mere opmærksom på hvordan Jehova besvarer dem, også selvom svaret måske ikke er så tydeligt. Og når  du så oplever at Jehova besvarer dine bønner, vil han blive mere virkelig for dig. Husk også: Jo mere du åbner dig for Jehova, jo nærmere vil han komme til dig.

15 Overvej for eksempel hvad Kathy oplevede. * Hun deltog regelmæssigt i forkyndelsen, men siger: “Jeg var ikke glad for tjenesten. Jeg mener, jeg var virkelig ikke glad for tjenesten. Da jeg gik på pension, opfordrede en ældste mig til at blive pioner; han gav mig endda en ansøgning. Jeg besluttede at blive pioner, men jeg begyndte også dagligt at bede Jehova om hjælp til at finde glæde ved forkyndelsen.” Opfyldte Jehova hendes bønner? Hun fortæller: “Jeg er nu pioner på tredje år. Fordi jeg har brugt mere tid i tjenesten og lært meget af andre søstre, er jeg gradvist blevet bedre til at forkynde. I dag er jeg ikke bare glad for at forkynde – jeg elsker det! Og endnu vigtigere: Jeg føler mig meget nærmere knyttet til Jehova end før.” Ja, Kathys bønner hjalp hende til at få et nært forhold til Jehova.

VI MÅ GØRE VORES DEL

16, 17. (a) Hvad må vi blive ved med at gøre for at styrke vores forhold til Jehova? (b) Hvad vil vi se på i den næste artikel?

16 Vi må søge nær til Jehova gennem hele livet, så vil han også komme nær til os. Hvis vi gør vores del ved regelmæssigt at kommunikere med Gud gennem bibelstudium og bøn, vil vores nære forhold til Jehova sætte os i stand til at tackle de prøvelser vi kommer ud for.

Vi må søge nær til Jehova gennem hele livet (Se paragraf 16, 17)

17 Nogle gange varer vores personlige problemer dog ved på trods af mange inderlige bønner. Sådanne udfordringer kunne svække vores tillid til Jehova. Måske begynder vi at tvivle på om Jehova overhovedet lytter til vores bønner, eller om han i det hele taget føler at han har et forhold til os. Hvad kan du gøre hvis du får den slags tanker? Det vil den næste artikel komme ind på.

^ par. 15 Navnet er ændret.