Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Efterlign Jesu ydmyghed og inderlige medfølelse

Efterlign Jesu ydmyghed og inderlige medfølelse

“Kristus led for jer, hvorved han efterlod jer et forbillede så I kan følge lige i hans fodspor.” – 1 PET. 2:21.

1. Hvorfor vil vi komme nærmere til Jehova hvis vi efterligner Jesus?

VI VIL gerne efterligne dem hvis personlighed og væremåde vi beundrer. Af alle de mennesker der har levet på jorden, er der ingen der er bedre at efterligne end Jesus Kristus. Hvorfor? Jesus sagde selv: “Den der har set mig, har også set Faderen.” (Joh. 14:9) Jesus genspejler sin Fars personlighed i en så fuldkommen grad at når man ser Sønnen, er det som at se Faren. Når vi efterligner Jesus, kommer vi derfor nærmere til Jehova, den største Person i universet. Det er en storslået belønning for at efterligne hans søns egenskaber og måde at være på.

2, 3. (a) Hvorfor har Jehova givet os en beskrivelse af sin søn, og hvad forventer Jehova at vi gør? (b) Hvad vil vi komme ind på i denne og i den næste artikel?

2 Hvordan kan vi finde ud af hvordan Jesus er? Vi kan være taknemmelige for at der er en beskrivelse af Jesus i Guds ord. Jehova har givet os denne beskrivelse, som vi finder i De Kristne Græske Skrifter, fordi han ønsker at vi lærer hans søn at kende så vi kan efterligne ham. (Læs 1 Peter 2:21).  I Bibelen bliver det eksempel Jesus viste, sammenlignet med “fodspor”. I realiteten siger Jehova til os at vi skal følge Jesus og gå i hans fodspor. Jesus var naturligvis et fuldkomment eksempel for os, og vi er langt fra fuldkomne. Men Jehova forventer ikke at vi til fuldkommenhed kan gå i Jesu fodspor. Derimod forventer han at vi efterligner hans søn så godt vi kan som ufuldkomne mennesker.

3 Lad os derfor se på nogle af Jesu tiltalende egenskaber. I denne artikel vil vi komme ind på hans ydmyghed og inderlige medfølelse. I den næste artikel vil vi se på hans mod og dømmekraft. Når vi ser på hver egenskab, vil vi besvare tre spørgsmål: Hvad indebærer den? Hvordan viste Jesus denne egenskab? Hvordan kan vi efterligne ham?

JESUS ER YDMYG

4. Hvordan vil du definere ydmyghed?

4 Hvad er ydmyghed? I denne verden der er fyldt med stolthed, betragter nogle ydmyghed som et tegn på svaghed eller manglende selvtillid. Men ofte er det lige modsat. Det kræver mod og styrke at vise ydmyghed. Ydmyghed er blevet defineret som “det modsatte af stolthed og arrogance”. Det begynder med den måde vi betragter os selv på. Et bibelopslagsværk siger: “Ydmyghed er at erkende hvor små vi i virkeligheden er i forhold til Gud.” Hvis vi virkelig er ydmyge over for Gud, vil vi ikke mene at vi er mere værd end vores medmennesker. (Rom. 12:3; Fil. 2:3) Det er ikke let for ufuldkomne mennesker at være ydmyge. Men vi kan lære det hvis vi reflekterer over hvor ophøjet Gud er i forhold til os, og hvis vi følger lige i hans søns fodspor.

5, 6. (a) Hvem er ærkeenglen Mikael? (b) Hvordan viste Mikael at han havde en ydmyg indstilling?

5 Hvordan viste Jesus ydmyghed? Guds søn har altid vist ydmyghed, både som mægtig åndeskabning i himlen og som et fuldkomment menneske her på jorden. Lad os se på nogle få eksempler.

6 Hans indstilling. Bibelskribenten Judas beskrev en episode fra Jesu førmenneskelige tilværelse. (Læs Judas 9). Som ærkeenglen Mikael havde Jesus “en uoverensstemmelse med Djævelen” og “sagde ham imod”. Sagen drejede sig om “Moses’ legeme”. Husk på at efter Moses’ død begravede Jehova ham et ukendt sted. (5 Mos. 34:5, 6) Måske ville Djævelen bruge Moses’ lig til afgudsdyrkelse. Uanset hvilket ondt formål Djævelen havde, tog Mikael et modigt standpunkt. Et opslagsværk siger at de græske ord der er gengivet med “havde en uoverensstemmelse med” og “sagde ham imod”, “også bliver brugt i forbindelse med et retsligt opgør”, og det kunne indikere “at Mikael udfordrede Djævelens ret til at tage Moses’ legeme”. Men ærkeenglen erkendte at han ikke havde ret til at afsige en dom. I stedet overgav han sagen til den øverste Dommer, Jehova. Mikael afholdt sig fra at overskride sine beføjelser, selv når han blev provokeret. Hvilken ydmyg indstilling!

7. Hvordan viste Jesus ydmyghed ved det han sagde og gjorde?

7 Mens Jesus var på jorden, viste det han sagde og gjorde, at han virkelig var ydmyg. Det han sagde. Han rettede aldrig unødigt opmærksomheden mod sig selv. Derimod gav han al æren til sin Far. (Mark. 10:17, 18; Joh. 7:16) Han talte aldrig ned til sine  disciple, og han fik dem heller ikke til at føle sig mindreværdige, men behandlede dem med værdighed og roste dem for det gode han så i dem og udtrykte sin tillid til dem. (Luk. 22:31, 32; Joh. 1:47) Det han gjorde. Jesus valgte en enkel livsstil uden mange materielle ting. (Matt. 8:20) Han var villig til at udføre selv de mest ydmyge opgaver. (Joh. 13:3-15) Ved at være lydig viste han en bemærkelsesværdig ydmyghed. (Læs Filipperne 2:5-8). I modsætning til de mennesker der ikke har den mindste respekt for lydighed, underordnede Jesus sig Guds vilje og forblev “lydig indtil døden”. Er det ikke tydeligt at Jesus, Menneskesønnen, var “ydmyg af hjertet”? – Matt. 11:29.

EFTERLIGN JESU YDMYGHED

8, 9. Hvordan kan vi vise ydmyghed?

8 Hvordan kan vi efterligne Jesu ydmyghed? Vores indstilling. Ydmyghed afholder os fra at gå ud over vores beføjelser. Hvis vi erkender at det ikke er vores opgave at dømme, vil vi ikke være hurtige til at kritisere andre for deres fejl eller betvivle deres motiver. (Luk. 6:37; Jak. 4:12) Ydmyghed hjælper os til ikke at være ‘overmåde retfærdige’ og se ned på dem der ikke har de samme evner og privilegier som vi har. (Præd. 7:16) En ældstebror der er ydmyg, føler sig ikke hævet over sine trosfæller. En sådan hyrde “agter de andre højere” og opfører sig som en af de mindre. – Fil. 2:3; Luk. 9:48.

9 Det er Walter John Thorn et eksempel på. Han begyndte at tjene som pilgrim, eller rejsende tilsynsmand, i 1894. Efter at have haft denne opgave i mange år blev han indbudt til at tjene på Kingdom Farm nordvest for byen New York og kom til at arbejde i hønsehuset. Han sagde: “Hver gang jeg begynder at få høje tanker om mig selv, trækker jeg så at sige mig selv over i en krog, og så siger jeg: ‘Dit lille støvfnug – hvad har du at være stolt af?’” (Læs Esajas 40:12-15). Han havde virkelig en ydmyg indstilling!

10. Hvordan kan vi vise ydmyghed ved det vi siger og gør?

10 Det vi siger. Hvis vi er ydmyge af hjertet, vil det komme til udtryk gennem det vi siger. (Luk. 6:45) Når vi taler med andre, vil vi ikke fokusere på det vi udretter, og på de privilegier vi har. (Ordsp. 27:2) I stedet ser vi positivt på vores brødre og søstre og roser dem for deres gode egenskaber, evner og det de formår. (Ordsp. 15:23) Det vi gør. Ydmyge kristne er ikke interesseret i en fremtrædende position i denne verden. De vil hellere leve et enkelt liv for at kunne gøre deres yderste i tjenesten for Jehova, selvom det kan indbefatte at have et arbejde der i verdens øjne ikke anses for at være særlig attraktivt. (1 Tim. 6:6, 8) Først og fremmest kan vi vise ydmyghed ved at være lydige. Det kræver ydmyghed at være “lydige mod dem der fører an” i menigheden, og at acceptere og følge den vejledning vi får fra Jehovas organisation. – Hebr. 13:17.

JESUS ER MEDFØLENDE

11. Hvad er inderlig medfølelse?

11 Hvad er inderlig medfølelse? Ordet “inderlig” er blevet defineret som det at have og udtrykke “stærke og dybe følelser”. Inderlig medfølelse er en facet af kærlighed og er nært forbundet med følelser som medlidenhed og barmhjertighed. Bibelen taler om ‘inderlig  medfølelse’, ‘inderlig barmhjertighed’ og “inderlig hengivenhed”. (Luk. 1:78; 2 Kor. 1:3; Fil. 1:8) Vedrørende Bibelens opfordring til at vise medfølelse siger et opslagsværk: “Denne opfordring er mere end en appel til at føle med og føle for de nødlidende. Det er en opfordring til at vise så stor omsorg at man involverer sig og hjælper andre ved at gøre noget aktivt så de kan få en ny start på livet.” Inderlig medfølelse er en motiverende kraft. En der har inderlig medfølelse, føler sig tilskyndet til at gøre en forskel i andres liv.

12. Hvad viser at Jesus havde inderlig medfølelse med andre, og hvad fik det ham til at gøre?

12 Hvordan viste Jesus inderlig medfølelse? Hans medfølelse og kærlige handlinger. Jesus følte virkelig med andre. Da Jesus så Maria og dem der var sammen med hende, græde over hendes bror Lazarus’ død, gav han “tårerne frit løb”. (Læs Johannes 11:32-35). Som i tilfældet med enkens søn bevægede inderlig medfølelse Jesus til at oprejse Lazarus. (Luk. 7:11-15; Joh. 11:38-44) Han kan have stillet Lazarus et himmelsk liv i udsigt. Ved en tidligere lejlighed fik Jesus “inderligt ondt af” en stor skare mennesker der kom til ham. Det var af medfølelse at “han begyndte at lære dem mange ting”. (Mark. 6:34) For dem der tog imod hans undervisning, må det virkelig have været et vendepunkt i deres liv. Læg mærke til at Jesu inderlige medfølelse var mere end blot en følelse. Han blev så bevæget at han tog initiativ til at hjælpe andre. – Matt. 15:32-38; 20:29-34; Mark. 1:40-42.

13. Hvordan trøstede Jesus andre? (Se indledningsbilledet).

13 Hans trøstende ord. Jesu kærlighed fik ham til at trøste andre, især de undertrykte. Apostlen Mattæus anvendte disse ord af Esajas om Jesus: “Intet siv der er knækket vil han knuse; og ingen svagtlysende væge af hør vil han slukke.” (Es. 42:3; Matt. 12:20) Jesus opmuntrede dem der i overført betydning var ligesom et knækket siv eller en væge i en olielampe der var ved at gå ud. Han forkyndte et budskab om håb for at “forbinde dem hvis hjerte er sønderbrudt”. (Es. 61:1) Han sagde: “Kom til mig, alle I som slider og slæber og er tyngede af byrder,” og han lovede at de ville “finde ny styrke”. (Matt. 11:28-30) Han forsikrede sine disciple om at Gud havde kærlig omsorg for hver eneste af sine tjenere, deriblandt de “små” – dem der umiddelbart ikke var noget i verdens øjne. – Matt. 18:12-14; Luk. 12:6, 7.

EFTERLIGN JESU INDERLIGE MEDFØLELSE

14. Hvordan kan vi lære at få medfølelse med andre?

14 Hvordan kan vi efterligne Jesu inderlige medfølelse? Vores medfølelse. Det er ikke sikkert at det er naturligt for os at være medfølende, men Bibelen opfordrer os til at arbejde på det. “Inderlig medfølelse” er en del af den nye personlighed som alle kristne skal iføre sig. (Læs Kolossenserne 3:9, 10, 12). Hvordan kan du lære at få medfølelse med andre? Du må åbne dit hjerte. (2 Kor. 6:11-13) Lyt opmærksomt når en fortæller dig om sine følelser og bekymringer. (Jak. 1:19) Brug din fantasi og spørg dig selv: ‘Hvordan ville jeg have det hvis jeg stod i samme situation? Hvad ville jeg have brug for?’ – 1 Pet. 3:8.

15. Hvad kan vi gøre for at hjælpe dem der er som et knækket siv eller en svagtlysende væge?

 15 Vores kærlige handlinger. Inderlig medfølelse giver os lyst til at gøre en forskel i andres liv, især for dem der er som et knækket siv eller en svagtlysende væge. Hvordan kan vi hjælpe dem? “Græd med dem der græder,” står der i Romerbrevet 12:15. De der er nedtrykte, har måske mere brug for empati end løsninger. En søster der følte sig trøstet af sine trosfæller efter at have mistet sin datter, siger: “Jeg var dybt taknemmelig når vennerne bare kom for at græde sammen med mig.” Vi kan også vise omsorg ved at gøre noget praktisk. Kender du en enke der skal have hjælp til at få noget repareret i sit hjem? Er der en ældre trosfælle der har brug for transport til møderne, i forkyndelsen eller til lægen? Selv en lille venlig gestus kan gøre en stor forskel for en trosfælle der behøver hjælp. (1 Joh. 3:17, 18) Og som det vigtigste viser vi andre kærlig omsorg ved at gøre alt hvad vi kan, i forkyndelsen. Vi kan ikke på nogen bedre måde gøre en forskel i retsindige menneskers liv.

Har du oprigtig omsorg for dine trosfæller? (Se paragraf 15)

16. Hvad kan vi sige for at opmuntre dem der har brug for trøst?

16 Vores trøstende ord. Vores kærlighed til andre får os til at ‘trøste de modfaldne sjæle’. (1 Thess. 5:14) Hvad kan vi sige for at opmuntre dem der har det sådan? Vi kan give udtryk for vores oprigtige omsorg og interesse. Ved at give dem oprigtig ros hjælper man dem til at kunne se deres gode egenskaber og evner. Vi kan minde dem om at Jehova har draget dem til sin søn, og at de derfor må være værdifulde i Guds øjne. (Joh. 6:44) Desuden må vi forsikre dem om at Jehova har dyb omsorg for de af hans tjenere der har et “sønderbrudt hjerte” eller er “knust i ånden”. (Sl. 34:18) Vores kærlige ord kan have en lindrende virkning på dem der har brug for trøst. – Ordsp. 16:24.

17, 18. (a) Hvordan forventer Jehova at de ældste behandler hans får? (b) Hvad vil vi komme ind på i den næste artikel?

17 I ældste, Jehova forventer at I behandler hans hjord med nænsomhed. (Apg. 20:28, 29) Husk på at det er jeres ansvar at pleje, opmuntre og styrke hans får. (Es. 32:1, 2; 1 Pet. 5:2-4) En ældstebror der har inderlig medfølelse, forsøger derfor ikke at dominere fårene ved at opstille regler eller give dem skyldfølelse ved at presse dem til at gøre mere end deres omstændigheder tillader. Tværtimod bestræber han sig for at forøge deres glæde, og han stoler på at deres kærlighed til Jehova vil få dem til at gøre deres yderste for at tjene ham. – Matt. 22:37.

18 Hvis vi genspejler Jesu ydmyghed og inderlige medfølelse, får vi helt sikkert lyst til fortsat at gå i hans fodspor. I den næste artikel vil vi komme ind på to andre aspekter af Jesu tiltalende personlighed, nemlig mod og dømmekraft.