Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Februar 2015

Bevar din begejstring for forkyndelsen

Bevar din begejstring for forkyndelsen

FORKYNDELSEN af den gode nyhed er det vigtigste arbejde der udføres på jorden i dag. Som en af Jehovas tjenere betragter du det sikkert som en forret at være med til at gøre disciple. Du vil dog sikkert medgive at det til tider kan være vanskeligt at bevare begejstringen for forkyndelsen.

Hvad kan hjælpe dig til at bevare din begejstring for forkyndelsen?

Nogle synes at det er svært at få samtaler med folk når de forkynder fra hus til hus. De fleste i distriktet er måske ikke hjemme. Og når man endelig træffer nogen, er vedkommende måske uinteresseret eller endda meget uvenlig. Andre forkyndere har et meget stort og frugtbart distrikt og kan føle sig helt overvældet af opgaven. Og nogle i menigheden der har forkyndt i årevis – længere end de overhovedet havde forestillet sig – er blevet modløse.

Skulle det overraske os at alle Jehovas tjenere møder udfordringer som kan lægge en dæmper på deres begejstring for forkyndelsen? Nej, bestemt ikke. Vi kan ikke forvente at det vil være let at forkynde Guds livreddende budskab i en verden der er behersket af ‘den onde’, Satan Djævelen. – 1 Joh. 5:19.

Uanset hvilke udfordringer du møder når du forkynder den gode nyhed, kan du være sikker på at Jehova vil hjælpe dig med at klare dem. Men hvad kan du gøre for at føle større begejstring for forkyndelsen? Her er nogle forslag.

HJÆLP MINDRE ERFARNE FORKYNDERE

Hvert år lader tusinder sig døbe som Jehovas Vidner. Hvis du for nylig har symboliseret din indvielse til Gud, vil du uden tvivl være glad for at kunne trække på den erfaring som de der har forkyndt i lang tid, sidder inde med. Hvis du derimod har forkyndt i mange år, ville det så ikke være tilfredsstillende og på sin plads at hjælpe til med at oplære nye forkyndere?

 Jesus vidste at hans disciple havde brug for oplæring for at kunne blive gode forkyndere, og han viste hvordan arbejdet skulle gøres. (Luk. 8:1) I dag er der også behov for at nye oplæres i hvordan de kan blive dygtige forkyndere.

Vi skal ikke tage for givet at en ny forkynder kan blive dygtig til at undervise blot ved at deltage i tjenesten. Han eller hun har brug for at få målrettet oplæring af en omsorgsfuld erfaren forkynder. En sådan oplæring bør indbefatte at man viser den mindre erfarne forkynder hvordan man (1) forbereder og øver sig på en præsentation, (2) indleder en samtale ved dørene eller ved andre lejligheder, (3) tilbyder vores publikationer, (4) følger interessen op og (5) opretter et bibelstudium. Den nye forkynder vil uden tvivl få stor gavn af at iagttage og efterligne de metoder som den erfarne forkynder bruger. (Luk. 6:40) Han eller hun vil helt sikkert sætte pris på at følges med en som vil lytte opmærksomt og kan træde til hvis det skulle blive nødvendigt. Den mindre erfarne forkynder vil også være glad for at få ros og konstruktive forslag. – Præd. 4:9, 10.

TAL MED DIN FORKYNDERMAKKER

Trods alle dine forsøg på at komme i snak med folk vil den bedste samtale i tjenesten nogle gange være den du får med din forkyndermakker. Husk at Jesus sendte sine disciple ud “to og to”. (Luk. 10:1) Mens de gik sammen, kunne de opmuntre og motivere hinanden. Så når to er i forkyndelsen sammen, giver det dem en fin anledning til at opmuntre hinanden. – Rom. 1:12.

Hvad kunne I tale om? Har en af jer for nylig haft en god oplevelse? Er du stødt på en interessant tanke under dit personlige studium eller familiestudium? Var der noget på et møde der virkede særlig tilskyndende på dig? Nogle gange følges du måske med en du ikke plejer at følges med. Ved du hvordan han kom i sandheden? Hvad overbeviste ham om at det er Jehovas organisation han har fundet? Hvilke opgaver eller oplevelser har han haft? Måske kan du også fortælle nogle af de oplevelser du har haft i den tid du har tjent Jehova. Uanset hvordan folk reagerer på vores forkyndelse, vil det at arbejde sammen med en anden være en god anledning til at ‘blive ved med at opbygge hinanden’. – 1 Thess. 5:11.

 HOLD FAST VED GODE STUDIEVANER

En forudsætning for at bevare sin begejstring for forkyndelsen er at man får gode studievaner og holder fast ved dem. “Den trofaste og kloge træl” udgiver materiale om en lang række forskellige emner. (Matt. 24:45) Så der er utrolig mange emner du kan studere for at få åndelig mad. For eksempel kunne du ved dit personlige studium undersøge dette emne: Hvorfor er forkyndelsen af Riget så vigtig? Rammen på modstående side nævner nogle af grundene.

Når du tænker over de punkter der omtales i rammen, vil det motivere dig til fortsat at forkynde med begejstring. Som studieprojekt kunne du prøve at finde flere grunde du kunne føje til listen. Meditér over disse grunde og de skriftsteder der understøtter dem. Det vil helt sikkert øge din begejstring for forkyndelsen.

VÆR ÅBEN FOR FORSLAG

Gennem Jehovas organisation får vi ofte forslag som kan hjælpe os til at blive bedre forkyndere. Ud over at gå fra hus til hus kunne vi måske forkynde uformelt, på offentlige steder, i forretninger eller via brevskrivning eller telefon. Vi kunne måske også tilpasse vores forhold så vi kan forkynde i et område der sjældent bliver gennemarbejdet.

Er du åben for disse forslag? Har du prøvet nogle af dem? Mange der har fulgt forslagene, har virkelig været begejstret for resultaterne. Her følger tre erfaringer.

Den første tager udgangspunkt i noget der stod i en af artiklerne i Tjenesten for Riget om hvordan man opretter bibelstudier. Det fik en søster ved navn April til at tilbyde tre af sine kolleger et bibelstudium. Hun blev overrasket og  meget glad da alle tre tog imod hendes tilbud og også begyndte at komme til menighedens møder.

Den anden erfaring har at gøre med at afsætte vores blade. Vi er blevet tilskyndet til at kontakte mennesker som kan være interesseret i bestemte artikler. En kredstilsynsmand i USA fortæller at han tilbød bestyrerne af alle dækforretninger i et bestemt område en Vågn op!-artikel om bildæk. Han og hans kone besøgte også over 100 lægeklinikker i deres kreds og tilbød et Vågn op! med hovedemnet “Forståelse for lægers situation”. Han siger: “Sådanne besøg har givet os god mulighed for at introducere os selv og vores læsestof. Efter at vi er kommet på venskabelig fod med folk sådanne steder, har vi lettere ved at få kontakt med dem.”

Den tredje erfaring handler om telefonforkyndelse. En søster ved navn Judy skrev til Hovedkontoret for at sige tak for tilskyndelserne til at forkynde ved hjælp af telefonen. Hun fortalte at hendes 86-årige mor, der havde mange helbredsproblemer, jævnligt tog del i denne tjenestegren og var meget glad for at kunne studere over telefonen med en dame på 92.

De forslag til forkyndelsen vi får gennem vores publikationer, er virkelig gode. Brug dem! De kan hjælpe dig til at bevare glæden og begejstringen for forkyndelsen.

SÆT DIG REALISTISKE MÅL

Kvaliteten af vores forkyndelsesarbejde skal ikke hovedsagelig måles i hvor mange publikationer vi afsætter, hvor mange bibelstudier vi leder, eller hvor mange mennesker vi hjælper til at blive tjenere for Jehova. Tænk blot på Noa. Hvor mange ud over sin nærmeste familie hjalp han til at tjene Jehova? Ikke desto mindre var hans forkyndelse bestemt værdifuld. Det vigtigste er at vi tjener Jehova trofast. – 1 Kor. 4:2.

Mange forkyndere har fundet ud af at det at sætte sig realistiske mål hjælper dem til at bevare entusiasmen for forkyndelsen. Hvilke mål kunne det være? Rammen på denne side giver nogle forslag.

Prøv med Jehovas hjælp at finde ud af hvordan du kan gøre din forkyndelse mere tilfredsstillende og virkningsfuld. Når du har nået dine mål, vil du føle stor glæde og tilfredshed i bevidstheden om at du gør hvad du kan for at forkynde den gode nyhed.

Det er sandt at det ikke altid er let at forkynde den gode nyhed. Der er dog nogle ting du kan gøre for at bevare din begejstring for forkyndelsen. Vær tilskyndende og opmuntrende når du er sammen med din forkyndermakker, få gode studievaner og hold fast ved dem, følg de forslag vi får fra den trofaste træl, og sæt dig realistiske mål. Husk frem for alt at Gud har givet dig den store forret at forkynde den gode nyhed som et af hans vidner. (Es. 43:10) Hvis du bevarer din begejstring for forkyndelsen, vil du helt sikkert opnå stor glæde!