Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Januar 2015

Opbyg et stærkt og lykkeligt ægteskab

Opbyg et stærkt og lykkeligt ægteskab

“Hvis ikke Jehova bygger huset, er det forgæves at de der bygger det har haft møje med det.” – SL. 127:1a.

1-3. Hvilke udfordringer står ægtepar over for? (Se indledningsbilledet).

“HVIS man gør en helhjertet indsats og viser at man gerne vil have sit ægteskab til at fungere, vil man få Jehovas velsignelse,” siger en mand der har været lykkeligt gift i 38 år. Ja, det er muligt for ægtemænd og hustruer at opleve glæde og tilfredshed og at være hinandens støtter i tykt og tyndt. – Ordsp. 18:22.

2 Men som bekendt er det ikke ualmindeligt at ægtepar kommer ud for det Bibelen kalder “trængsel i kødet”. (1 Kor. 7:28) Bare det at klare hverdagens udfordringer kan belaste et ægteskab. Sårede følelser, misforståelser og dårlig kommunikation kan sætte selv det bedste ægteskab under pres. (Jak. 3:2, 5, 8) Mange par har krævende job samtidig med at de skal tage sig af deres børn. Træthed og stress gør det vanskeligt for mange at finde tiden til at passe og pleje deres ægteskab. Deres indbyrdes kærlighed og respekt kan blive slidt ned af økonomiske problemer, dårligt helbred og andre vanskeligheder. Dertil kommer at et ægteskab der ser ud til at være stærkt, kan blive undergravet af “kødets gerninger”, for eksempel utroskab, skamløshed, fjendtlighed, stridigheder, jalousi, vredesudbrud og splid. – Gal. 5:19-21.

 3 Det gør det hele endnu værre at vi lever i “de sidste dage”, som kendetegnes af selviske og gudløse holdninger der er som gift for et ægteskab. (2 Tim. 3:1-4) Og foruden alt dette må vi kæmpe imod en ondskabsfuld fjende der er besluttet på at ødelægge ægteskabet. Apostlen Peter advarer os: “Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge.” – 1 Pet. 5:8; Åb. 12:12.

4. Hvordan kan det lade sig gøre at få et stærkt og lykkeligt ægteskab?

4 En gift mand i Japan indrømmer: “På et tidspunkt var jeg udsat for et stærkt økonomisk pres. Og fordi jeg ikke kommunikerede ordentligt med min kone, blev det også et pres for hende. Dertil kommer at hun havde haft alvorlige helbredsproblemer. Vores stress gav os indimellem nogle sammenstød.” I et ægteskab vil der komme udfordringer, men de er ikke umulige at klare. Med Jehovas hjælp kan ægtefæller få et stabilt og lykkeligt forhold. (Læs Salme 127:1). Vi vil her behandle fem åndelige byggesten der kan give et stærkt og varigt ægteskab. Derefter vil vi se hvordan kærlighed er den mørtel som kan binde stenene sammen.

HAV JEHOVA MED I JERES ÆGTESKAB

5, 6. Hvad kan gifte par gøre for at få Jehova med i deres ægteskab?

5 Hjørnestenen i et holdbart ægteskab er loyalitet og lydighed mod Ham der har indstiftet ægteskabet. (Læs Prædikeren 4:12). En mand og hustru kan få Jehova med i deres ægteskab ved at følge hans kærlige ledelse. Henvendt til Guds folk i fortiden siger Bibelen: “Dine ører vil høre et ord bag dig sige: ‘Dette er vejen. Gå på den!’ – hvis I skulle gå til højre eller hvis I skulle gå til venstre.” (Es. 30:20, 21) I dag kan ægtepar “høre” Jehova tale til dem ved sammen at læse i hans ord. (Sl. 1:1-3) De kan yderligere styrke deres ægteskab ved at have en Teokratisk Familieaften der er både hyggelig og åndeligt opbyggende. Og når de sammen beder til Jehova hver dag, opbygger de et ægteskab der kan modstå angrebene fra Satans verden.

Ved at være fælles om åndelige aktiviteter bliver ægtefæller knyttet nærmere til Gud og til hinanden (Se paragraf 5, 6)

6 “Hver gang der er kommet en sky for solen fordi vi er blevet uenige eller har misforstået hinanden,” siger Gerhard fra Tyskland, “så har vejledningen fra Guds ord hjulpet os til at være mere tålmodige og tilgivende. De egenskaber kan slet ikke undværes hvis et ægteskab skal gå godt.” Når et par anstrenger sig for at have Gud med i deres ægteskab ved at være fælles om åndelige aktiviteter, bliver de knyttet nærmere til Gud og til hinanden.

ÆGTEMÆND DER FØRER AN PÅ EN KÆRLIG MÅDE

7. Hvordan skal en ægtemand være som overhoved?

7 Ved at føre an på den rigtige måde kan en mand gøre meget for at opbygge et stærkt og lykkeligt ægteskab. Vi læser i Guds ord: “Hver mands hoved er Messias; og en kvindes hoved er manden.” (1 Kor. 11:3) Den sammenhæng ordene forekommer i, viser hvordan manden skal udøve sin stilling som overhoved, nemlig på samme måde som Kristus udøver sin myndighed over mennesker. Jesus var aldrig hård eller tyrannisk over for sine disciple; han var altid venlig, kærlig, rimelig, mild og ydmyg. – Matt. 11:28-30.

8. Hvordan kan en mand vinde sin hustrus kærlighed og respekt?

8 En kristen ægtemand behøver ikke at kræve at hans kone viser ham respekt.  Han vil ‘leve sammen med hende i overensstemmelse med kundskab’, altså tage hensyn til hende og forstå hendes følelser. Han vil ‘vise hende ære som det svagere kar, det kvindelige’. (1 Pet. 3:7) Både når de er alene, og når de er sammen med andre, vil han tale respektfuldt og opføre sig hensynsfuldt over for sin kone, så det er tydeligt at han sætter hende højt. (Ordsp. 31:28) Når manden er et kærligt overhoved, vinder han sin hustrus hengivenhed og respekt, og de vil få Guds velsignelse i deres ægteskab.

HUSTRUER DER UNDERORDNER SIG YDMYGT

9. Hvordan kan en hustru vise at hun underordner sig sin mand?

9 En uselvisk kærlighed til Jehova der bygger på hans principper, hjælper os til at ‘ydmyge os under hans vældige hånd’. (1 Pet. 5:6) En vigtig måde en hustru kan vise sin respekt for Jehovas myndighed på, er at hun støtter sin mand og samarbejder med ham. Bibelen siger: “I hustruer, I må fortsat underordne jer jeres mænd, som det passer sig i Herren.” (Kol. 3:18) Realistisk set vil en hustru ikke altid bryde sig om de afgørelser hendes mand træffer. Men hvis hans beslutninger ikke strider imod Guds love, vil en ydmyg hustru være villig til at samarbejde med sin mand. – 1 Pet. 3:1.

10. Hvorfor er det vigtigt at hustruen i kærlighed anerkender manden som sit overhoved?

10 En hustru har en ærefuld plads, idet hun er sin mands “partner”. (Mal. 2:14, fdn.) Hun giver sit væsentlige bidrag når der skal træffes beslutninger i familien; hun siger på en respektfuld måde hvad hun tænker og mener, uden at overtage ledelsen. En klog ægtemand lytter opmærksomt til sin kones mening. (Ordsp. 31:10-31) Når hun i kærlighed anerkender ham som sit overhoved, medvirker det til at der er glæde, fred og harmoni i familien. Det giver også begge ægtefæller den glæde at vide at de gør det som Gud ønsker. – Ef. 5:22.

 BLIV VED MED FRIT AT TILGIVE HINANDEN

11. Hvorfor er det nødvendigt at være tilgivende?

11 Evnen til at tilgive er en af de vigtigste byggesten i et holdbart ægteskab. Det styrker sammenholdet i ægteskabet når begge parter ‘bliver ved med at affinde sig med hinanden og frit at tilgive hinanden’. (Kol. 3:13) Og omvendt undergraver det forholdet hvis parterne holder regnskab med gamle forurettelser og tager dem frem som ny ammunition når en situation giver anledning til det. Ligesom revner i murværket gør en bygning svag, sådan vil gammelt nag der får lov til at hobe sig op, gøre det sværere og sværere at tilgive. På den anden side bliver ægteskabet stærkt når manden og hustruen er villige til at tilgive hinanden, ligesom Jehova er villig til at tilgive dem. – Mika 7:18, 19.

12. Hvad vil det sige at “kærlighed dækker over en mængde synder”?

12 Sand kærlighed “holder ikke regnskab med hver en forurettelse”. Nej, “kærlighed dækker over en mængde synder”. (1 Kor. 13:4, 5; læs 1 Peter 4:8). Med andre ord: Hvis vi elsker en anden, er der ingen grænser for hvor mange gange vi vil tilgive ham eller hende. Da apostlen Peter spurgte hvor mange gange han skulle tilgive en anden, svarede Jesus: “Indtil syvoghalvfjerds gange.” (Matt. 18:21, 22) Han viste dermed at der i realiteten ikke er nogen grænse for hvor ofte en kristen skal tilgive andre. – Ordsp. 10:12. *

13. Hvad kan man gøre hvis man har svært ved at tilgive?

13 “Hvis et par ikke ønsker at tilgive hinanden, vokser vreden og mistroen, og det kan forgifte ægteskabet,” siger Annette. “Når man tilgiver hinanden, bliver ægteskabsbåndene stærkere, og man bliver mere knyttet til hinanden.” Hvis du har svært ved at være tilgivende, så gør noget ekstra for at vise taknemmelighed og værdsættelse. Gør det til en vane at give din ægtefælle velment ros. (Kol. 3:15) Så vil du få fred i sindet og fred med din ægtefælle og erfare den velsignelse Gud giver dem der er villige til at tilgive. – Rom. 14:19.

FØLG DEN GYLDNE REGEL

14, 15. Hvad er Den Gyldne Regel, og hvilken praktisk værdi har den i et ægteskab?

14 Du kan sikkert godt lide at andre behandler dig respektfuldt og værdigt. Du sætter pris på at dine meninger bliver taget alvorligt, og at der bliver taget hensyn til dine følelser. Måske har du hørt nogen true med at gøre gengæld, at ‘give en anden lov til at smage sin egen medicin’. Denne reaktion kan til tider virke forståelig, men Bibelen råder: “Sig ikke: ‘Som han har gjort mod mig, sådan vil jeg gøre mod ham.’” (Ordsp. 24:29) Jesus anbefalede en mere positiv måde at håndtere svære situationer på. Han gav en leveregel der er blevet så anerkendt at den ofte kaldes Den Gyldne Regel: “Sådan som I ønsker at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem.” (Luk. 6:31) Jesus mente at vi skulle behandle andre som vi selv kunne tænke os at blive behandlet, og ikke gengælde ondt med ondt. I et ægteskab betyder det at man må ‘så’ det man har lyst til at ‘høste’.

15 Hvis man er gift, kan man styrke  forholdet til den anden ved at være fintfølende over for hvordan han eller hun har det. “Min kone og jeg har prøvet at følge Den Gyldne Regel i praksis,” siger en mand i Sydafrika. “Vi kan godt blive meget uenige, men vi har øvet os i at behandle hinanden sådan som vi gerne selv vil behandles – respektfuldt og værdigt.”

16. Hvordan bør ægtefæller ikke behandle hinanden?

16 Du skal ikke udlevere din ægtefælle ved at fortælle om hans eller hendes svagheder eller hele tiden kommentere små særheder – ikke engang for sjov. Husk at et ægteskab ikke er en konkurrence om hvem der er stærkest, hvem der kan råbe højest, eller hvem der kan komme med de skarpeste bemærkninger. Vi har alle sammen fejl, og nogle gange irriterer vi andre. Men det kan aldrig forsvares at en mand eller hustru taler sarkastisk eller nedsættende eller ligefrem slår ud efter sin ægtefælle. – Læs Ordsprogene 17:27; 31:26.

17. Hvordan kan en ægtemand efterleve Den Gyldne Regel?

17 I nogle kulturer bliver en mand der herser med sin kone eller slår hende, betragtet som ‘en rigtig mand’. Men Bibelen siger: “Den der er sen til vrede er bedre stillet end en vældig kriger, og den der behersker sin ånd, end den der indtager en by.” (Ordsp. 16:32) Det kræver stor moralsk styrke at beherske sit temperament og efterligne Jesus Kristus, det største menneske der har levet. En mand der bruger fysisk eller verbal vold over for sin kone, er bestemt ikke ‘en rigtig mand’, og han vil ødelægge sit forhold til Jehova. Kong David, der selv var en stærk og modig mand, sagde: “Bliv opbragte, men synd ikke. Sig det i jeres hjerte, på jeres seng, men sig det ikke højt.” – Sl. 4:4.

’IFØR JER KÆRLIGHED’

18. Hvorfor er egenskaben kærlighed så vigtig?

18 Læs 1 Korinther 13:4-7Kærlighed er den vigtigste egenskab i et ægteskab. ‘I skal iføre jer inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og langmodighed. Men foruden alt dette skal I iføre jer kærligheden, for den er enhedens fuldkomne bånd.’ (Kol. 3:12, 14) Selvopofrende kærlighed, som den Jesus viste, er den mørtel der binder ægteskabets byggesten sammen, så forholdet bliver stærkt og robust. Det vil ikke slå revner på grund af irriterende personlighedstræk, alvorlige helbredsproblemer, økonomiske kriser eller vanskeligheder i forholdet til svigerfamilien.

19, 20. (a) Hvordan kan ægtepar opbygge et stærkt og lykkeligt ægteskab? (b) Hvad vil den næste artikel behandle?

19 Hvis et ægteskab skal lykkes, kræver det kærlighed, engagement, loyalitet og en helhjertet indsats. Når der opstår problemer, skal parterne ikke bare opgive deres ægteskab. De skal være besluttede på at det ikke bare skal – det skal gå godt. Kristne par der er motiveret af kærlighed til Jehova og til hinanden, vil være besluttede på at løse deres problemer, for “kærligheden svigter aldrig”. – 1 Kor. 13:8; Matt. 19:5, 6; Hebr. 13:4.

20 At opbygge et stærkt og lykkeligt ægteskab er en udfordring, især i de “kritiske tider” vi lever i. (2 Tim. 3:1) Men det kan lade sig gøre med Jehovas hjælp. Kristne ægtepar må imidlertid også kæmpe imod det moralske forfald i verden i dag. Den følgende artikel vil behandle hvad gifte par kan gøre for at styrke ægteskabets åndelige forsvarsværker.

^ par. 12 Ægtepar bestræber sig for at tilgive hinanden og løse deres problemer; men når det drejer sig om ægteskabsbrud, giver Bibelen den uskyldige ægtefælle ret til at afgøre om han eller hun vil tilgive den anden eller lade sig skille. (Matt. 19:9) Se artiklen “Hvad siger Bibelen? Bør man tilgive ægteskabsbrud?” i Vågn op! for 8. august 1995.