Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Lad Jehova styrke og beskytte dit ægteskab

Lad Jehova styrke og beskytte dit ægteskab

“Hvis ikke Jehova vogter byen, er det forgæves at vægteren har våget.” – SL. 127:1b.

1, 2. (a) Hvorfor mistede 24.000 israelitter nogle vidunderlige velsignelser? (b) Hvorfor er det vigtigt for os at kende denne gamle beretning?

KORT før Israels folk gik ind i det lovede land, var der mange tusind mænd der ‘bedrev utugt med Moabs døtre’. Resultatet var at 24.000 omkom ved Jehovas hånd. Tænk engang – israelitterne var tæt på at få den arv de havde ventet på i årevis, og så mistede de alle de vidunderlige velsignelser fordi de gav efter for en fristelse. – 4 Mos. 25:1-5, 9.

2 Dette tragiske eksempel blev skrevet ned som en “advarsel for os til hvem enden på tingenes ordninger er kommet”. (1 Kor. 10:6-11) Nu i den afsluttende del af “de sidste dage” står Guds folk lige ved indgangen til en retfærdig ny verden. (2 Tim. 3:1; 2 Pet. 3:13) Men sørgeligt nok har nogle af Jehovas tjenere sænket paraderne. De har ladet sig lokke til at begå umoralitet og har høstet de bitre konsekvenser; og de risikerer at miste muligheden for at få evigt liv.

3. Hvorfor har gifte par brug for Jehovas ledelse og beskyttelse? (Se indledningsbilledet).

3 Verden i dag er gennemsyret af umoralitet, og derfor har ægtepar brug for Jehovas ledelse og beskyttelse hvis det skal  lykkes dem at bevare et godt ægteskab. (Læs Salme 127:1). Vi vil se på hvordan gifte par kan styrke deres ægteskab ved at passe på deres hjerte, holde sig nær til Gud, iføre sig den nye personlighed, bevare en meningsfyldt kommunikation og yde hinanden den ægteskabelige ret.

PAS PÅ DIT HJERTE

4. Hvad har ført til at nogle kristne har begået umoralitet?

4 Hvordan kunne det ske at en kristen blev lokket til at begå umoralitet? Ofte begynder det med øjnene. Jesus forklarede: “Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.” (Matt. 5:27, 28; 2 Pet. 2:14) Mange kristne der har begået umoralitet, har inden da svækket deres moralske forsvarsværker ved at se på pornografi, læse erotisk litteratur eller se sjofelt materiale på internettet. Andre har ladet sig underholde af seksuelt udpenslende film, teaterstykker eller tv-programmer. Nogle har besøgt natklubber med striptease eller er gået på massageklinikker.

5. Hvorfor må vi passe på vores hjerte?

5 Nogle har givet efter for en fristelse fordi de har søgt opmærksomhed hos den forkerte person. Vi lever i en verden der ikke kender meget til selvbeherskelse, og som svælger i umoralitet af enhver slags. Samtidig har vi et bedragerisk og desperat hjerte, og derfor kunne vi let få romantiske følelser for en anden end vores ægtefælle. (Læs Jeremias 17:9, 10). Jesus sagde: “Fra hjertet [kommer] onde overvejelser, mord, ægteskabsbrud, utugt.” – Matt. 15:19.

6, 7. (a) Hvor kan et bedragerisk hjerte føre én hen? (b) Hvordan kan denne tragiske udvikling undgås?

6 Når forkerte ønsker slår rod i hjertet, kan to der føler sig tiltrukket af hinanden, let begynde at tale om emner som de kun burde tale med deres ægtefælle om. Inden længe skaber de flere og flere muligheder for at være sammen, og tilsyneladende uskyldige og “tilfældige” møder bliver stadig hyppigere. Efterhånden som deres følelser bliver mere intense, svækkes deres moralske forsvar. Jo flere skridt de tager i den forkerte retning, jo sværere bliver det at stoppe, selvom de udmærket ved at det de gør, er helt galt. – Ordsp. 7:21, 22.

7 De åndelige forsvarsværker smuldrer i takt med at forkerte ønsker og upassende samtaler fører til at to begynder at holde i hånd, kysse, kæle for hinanden og kærtegne hinanden intimt, alt sammen noget der kun hører til blandt ægtefæller. Til sidst bliver de “draget og lokket [fanget som med lokkemad, fdn.] af [deres] eget begær”. Når begæret har undfanget, “føder det synd” – i dette tilfælde umoralitet. (Jak. 1:14, 15) Hvor tragisk! Hele dette moralske sammenbrud kunne være undgået hvis begge havde ladet Jehova styrke deres respekt for ægteskabet. Hvordan kunne de have gjort det?

BLIV VED MED AT HOLDE DIG NÆR TIL GUD

8. Hvordan er venskab med Jehova en moralsk beskyttelse?

8 Læs Salme 97:10Vores venskab med Jehova kan beskytte os mod at begå umoralitet. Når vi lærer Guds tiltalende egenskaber at kende og bestræber os for at ‘blive hans efterlignere, som elskede  børn, og fortsætter med at vandre i kærlighed’, vil vi have den moralske styrke til at undgå “utugt og urenhed af enhver art”. (Ef. 5:1-4) Bevidstheden om at “Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere”, får gifte par til at sætte alt ind på at holde deres ægteskab i ære og være tro mod hinanden. – Hebr. 13:4.

9. (a) Hvordan modstod Josef en fristelse til at begå umoralitet? (b) Hvad kan vi lære af Josefs eksempel?

9 Nogle af Guds trofaste tjenere har slækket på deres moralske forsvar ved at være sammen med ikke-Vidner efter arbejdstid. Selv i arbejdstiden kan der opstå fristelser. Det skete for en ung mand der hed Josef. Mens han var på arbejde, fandt han ud af at hans arbejdsgivers kone var blevet forelsket i ham. Den ene dag efter den anden prøvede hun at forføre ham. Til sidst “greb hun fat i ham ved hans klædning, idet hun sagde: ‘Lig hos mig!’” Men det lykkedes Josef at løbe væk fra hende. Hvad hjalp Josef til at holde sine åndelige forsvarsværker intakte i en sådan fristende situation? Det var hans faste beslutning om ikke at skade sit forhold til Gud der beskyttede ham. Hans resolutte standpunkt førte til at han mistede sit arbejde og blev fængslet på falske anklager, men Jehova velsignede ham. (1 Mos. 39:1-12; 41:38-43) Uanset om kristne er på arbejde eller andre steder, må de undgå at bringe sig selv i fristende situationer.

IFØR DIG DEN NYE PERSONLIGHED

10. Hvordan virker den nye personlighed som en moralsk beskyttelse?

10 Den nye personlighed er “skabt i overensstemmelse med Guds vilje i sand retfærdighed og loyalitet” og er derfor en vigtig del af et ægtepars åndelige forsvarsværker. (Ef. 4:24) De der ifører sig denne nye personlighed, gør deres lemmer ‘døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær og havesyge’. (Læs Kolossenserne 3:5, 6). Udtrykket ‘gøre døde’ indikerer at det kræver en energisk indsats at bekæmpe kødelige ønsker. Vi vil undgå alt hvad der kunne vække et seksuelt begær efter en vi ikke er gift med. (Job 31:1) Efterhånden som vi retter vores liv ind efter Guds vilje, vil vi ‘afsky det onde og holde os til det gode’. – Rom. 12:2, 9.

11. Hvordan kan den nye personlighed styrke et ægteskab?

11 Den nye personlighed afspejler “ham som skabte den”, altså Jehova selv. (Kol. 3:10) Når ægtefæller styrker deres moralske forsvarsværker ved at iføre sig “inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og langmodighed”, fører det til store velsignelser. (Kol. 3:12) Og når de følger vejledningen: “Lad Messias’ fred råde i [eller: styre] jeres hjerter,” giver det dem et stærkt og harmonisk ægteskab. (Kol. 3:15) Ægtepar der ‘viser hinanden inderlig hengivenhed’, har det godt sammen! De glæder sig begge over at tage initiativet til at vise den anden ære. – Rom. 12:10.

12. Hvilke egenskaber mener du er vigtige for et lykkeligt ægteskab?

12 Da Sid blev spurgt hvilke egenskaber der bidrager til at han og hans kone har et lykkeligt ægteskab, svarede han: “Kærlighed er den egenskab vi altid har arbejdet mest på. Vi har også erfaret at mildhed er meget vigtig.” Hans kone, Sonja, er helt enig og tilføjer: “Venlighed er en uundværlig egenskab. Vi prøver også at vise ydmyghed, selvom det ikke altid er let.”

 BEVAR EN MENINGSFYLDT KOMMUNIKATION

13. Hvad giver stabilitet i et ægteskab?

13 At man taler til sin ægtefælle på en sød og kærlig måde, er uden tvivl noget der bidrager til stabiliteten i ægteskabet. Det ville være trist hvis ægtefæller talte mindre venligt til hinanden end de taler til helt fremmede eller endda til deres kæledyr! Hvis et ægteskab er fyldt med “bitterhed og harme og vrede og skrigen og spot”, nedbrydes de åndelige forsvarsværker der skulle beskytte forholdet. (Ef. 4:31) I stedet for at underminere ægteskabet ved konstant at kritisere hinanden eller bruge bidende sarkasme skal mand og kone forstærke deres forhold med venlige, medfølende og ømme ord. – Ef. 4:32.

14. Hvilke handlingsmønstre må vi undgå?

14 Bibelen siger at der er “en tid til at tie”. (Præd. 3:7) Det betyder ikke at man skal omgive sig med en mur af tavshed som vil lukke af for kommunikationen. “Den slags tavshed,” siger en gift kvinde i Tyskland, “virker sårende på din partner.” Hun tilføjer dog: “Man skal heller ikke bare give luft for sine følelser, selvom det ikke altid er let at bevare roen når man føler sig presset. Ellers kan man impulsivt komme til at gøre eller sige noget der vil såre ens ægtefælle, og det vil kun gøre det hele endnu værre.” Hverken ved at råbe og skrige eller ved at nægte at tale til hinanden løser man nogen problemer i et ægteskab. Ægtefæller må i stedet styrke deres forhold ved hurtigt at få løst uoverensstemmelser og ikke lade dem vokse til skænderier eller langvarige konflikter.

15. Hvordan kan god kommunikation styrke et ægteskab?

15 Et gift par bliver nærmere knyttet til hinanden når de tager sig tid til at dele deres tanker og følelser. Hvordan vi siger noget, er lige så vigtigt som hvad vi siger. Prøv derfor selv i svære situationer at tale “med ynde”, ved både at være  opmærksom på tone og ordvalg. Så vil du gøre det lettere for din ægtefælle at lytte til dig. (Læs Kolossenserne 4:6). Et ægtepar kan styrke deres forhold ved altid at tale til hinanden på en måde der er opbyggende og virker velgørende. – Ef. 4:29.

Ægtefæller kan styrke deres forhold gennem god kommunikation (Se paragraf 15)

YD HINANDEN DEN ÆGTESKABELIGE RET

16, 17. Hvorfor er det vigtigt at ægtefæller er opmærksomme på hinandens følelsesmæssige og seksuelle behov?

16 Ægtefæller kan også skabe et stærkt indbyrdes bånd når de begge sætter den andens behov over deres egne. (Fil. 2:3, 4) Både ægtemænd og hustruer må være fintmærkende over for deres partners følelsesmæssige og seksuelle behov. – Læs 1 Korinther 7:3, 4.

17 Sørgeligt nok holder nogle gifte sig tilbage fra at vise deres partner hengivenhed og intim kærlighed, og nogle mænd betragter det som umandigt at vise ømhed. Bibelen siger: “I mænd skal prøve at forstå jeres hustruer som I lever sammen med.” (1 Pet. 3:7, Phillips) En ægtemand må lære at forstå at det ægteskabelige samliv er mere end en fysisk forening mellem to mennesker. En hustru vil som regel nyde det intime samliv mere hvis hendes mand også viser hende kærlighed og hengivenhed når de ikke er seksuelt sammen. Når de begge viser kærligt hensyn, vil de bedre kunne dække hinandens følelsesmæssige og fysiske behov.

18. Hvordan kan ægtefæller styrke deres bånd til hinanden?

18 Der er selvfølgelig ingen undskyldning for at være sin ægtefælle utro, men hvis der mangler ømhed og intimitet i et forhold, kunne det få en af parterne til at søge nærhed og fortrolighed hos en anden. (Ordsp. 5:18; Præd. 9:9) Det er derfor Bibelen giver ægtepar dette råd: “I må ikke unddrage jer hinanden [seksuelt], undtagen efter gensidigt samtykke for en fastsat tid.” Hvorfor? For at “Satan ikke til stadighed skal friste jer på grund af jeres mangel på selvkontrol”. (1 Kor. 7:5) Det ville være dybt tragisk hvis et par lod Satan udnytte deres “mangel på selvkontrol” så en af dem gav efter for fristelse og begik ægteskabsbrud. Når ingen af parterne søger sit eget men sin ægtefælles bedste og yder ham eller hende den ægteskabelige ret af kærlighed og ikke af pligt, kan den intime kærlighed knytte dem endnu stærkere sammen. – 1 Kor. 10:24.

BLIV VED MED AT BESKYTTE DIT ÆGTESKAB

19. Hvad må vi være besluttede på, og hvorfor?

19 Vi er meget tæt på at gå ind i den retfærdige nye verden! Derfor kan det være lige så katastrofalt for os at give efter for et kødeligt begær som det var for de 24.000 israelitter på Moabs sletter. Guds ord afrunder beskrivelsen af disse oprørende handlinger og det tragiske udfald med en advarsel: ‘Lad den der mener at han står, se til at han ikke falder.’ (1 Kor. 10:12) Hvor er det derfor vigtigt at vi styrker vores ægteskab ved at forblive trofaste mod vores himmelske Far og mod vores ægtefælle. (Matt. 19:5, 6) I dag er det vigtigere end nogen sinde at vi “gør [vores] yderste for til sidst af ham at blive fundet uplettede og dadelfri og i fred”. – 2 Pet. 3:13, 14.