Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Husker du?

Husker du?

Har du omhyggeligt læst de seneste numre af Vagttårnet? Så prøv om du kan besvare følgende spørgsmål:

Kan kristne acceptere kremering?

Om man vil kremeres eller ej, er en personlig beslutning. Bibelen kommenterer ikke denne praksis direkte, men den nævner at ligene af kong Saul og hans søn Jonatan blev brændt før de blev begravet. (1 Sam. 31:2, 8-13) — 15/6, side 7.

Hvordan kan vi være sikre på at det ikke er Gud der er årsag til ondskab og lidelser?

Alle Guds veje er rette. Han er retfærdig, trofast og redelig. Jehova er også medfølende og barmhjertig. (5 Mos. 32:4; Sl. 145:17; Jak. 5:11) — 1/7, side 4.

Hvilke udfordringer kan man møde når man flytter til et andet land for at tjene hvor behovet er større?

Man skal (1) vænne sig til en anden livsstil, (2) bekæmpe hjemve og (3) lære at føle sig hjemme sammen med de lokale brødre. Mange der har taget disse udfordringer op, er blevet velsignet. — 15/7, side 4-5.

Hvorfor vendte Josefs brødre sig mod ham?

Én grund var at Jakob favoriserede Josef ved at give ham en særlig klædning. Josefs brødre blev jaloux og solgte ham som slave. — 1/8, side 11-13.

Hvorfor er de nye traktater så effektive og lette at bruge?

Alle de nye traktater er opbygget ens. Hver af traktaterne hjælper os til at læse et skriftsted og præsentere den besøgte for et spørgsmål. Uanset hvad han svarer, kan vi åbne traktaten og vise ham hvad Bibelen siger. Vi kan også pege på et spørgsmål som vi vil besvare når vi kommer på genbesøg. — 15/8, side 13-14.

Hvad er den syriske Peshitta?

Syrisk, en aramæisk dialekt, fik stor udbredelse i det andet og tredje århundrede. Det ser ud til at syrisk var det første sprog som dele af De Kristne Græske Skrifter blev oversat til. Bibelen på syrisk blev kendt som Peshitta. — 1/9, side 13-14.

Hvad kan kristne forældre gøre for at være hyrder for deres børn?

Det er vigtigt at lytte til sine børn for at lære dem at kende. Bestræb jer for at give dem åndelig mad. Led dem kærligt, for eksempel når de har tvivlstanker angående det åndelige. — 15/9, side 18-21.

Hvilke ting vil ’ikke være mere’ under Guds rige?

Helbredsproblemer, død, arbejdsløshed, krig, fødevaremangel og fattigdom vil ikke være mere. — 1/10, side 6-7.

Hvilken pagt der er nævnt i Bibelen, gør det muligt for andre at herske sammen med Kristus?

Efter det sidste påskemåltid med apostlene indgik Jesus en pagt med sine trofaste disciple der kan omtales som pagten om Riget. (Luk. 22:28-30) Den forsikrede dem om at de ville komme til at herske sammen med Jesus i himlen. — 15/10, side 16-17.

Nævn to bibelske beretninger der viser at Satan er en virkelig person.

Bibelen siger at Satan talte med Jesus i et forsøg på at friste ham. Og i Jobs Bog står der at Satan talte med Gud. Disse beretninger viser at Satan er en virkelig person. — 1/11, side 4-5.

Hvem var det ’folk for Guds navn’ som Jakob omtalte ifølge Apostelgerninger 15:14?

Det var jødiske og ikkejødiske troende som Gud udpegede til at være en udvalgt slægt der ’vidt og bredt skulle forkynde’ hans dyder som havde kaldt dem. (1 Pet. 2:9, 10) — 15/11, side 24-25.

Hvor lå Timgad, og hvordan var folks indstilling der?

Timgad var en stor romersk by i Nordafrika (nutidens Algeriet). Under udgravningen af byen fandt man en inskription der lød: „At jage, bade, lege og le — det er livet!“ Det svarer til udtalelsen i Første Korintherbrev 15:32. — 1/12, side 8-10.