Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2014

Tjen Gud loyalt trods „mange trængsler“

Tjen Gud loyalt trods „mange trængsler“

„Vi skal gennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.“ — APG. 14:22.

1. Hvorfor kommer trængsler ikke som en overraskelse for Guds tjenere?

CHOKERER det dig at du kan forvente at komme ud for „mange trængsler“ inden du får sejrsprisen, det evige liv? Sikkert ikke. Uanset om du er ny i sandheden eller har tjent Jehova i mange år, ved du at modgang og problemer er en del af livet i Satans verden. — Åb. 12:12.

2. (a) Hvilken type trængsler udsættes kristne for, ud over de problemer der rammer alle ufuldkomne mennesker? (Se indledningsbilledet). (b) Hvem står bag vores trængsler, og hvordan ved vi det?

2 Ud over de problemer der er ’almindelige for mennesker’ — problemer der rammer alle ufuldkomne mennesker — udsættes kristne for en anden type trængsler. (1 Kor. 10:13) Hvilken? Intens modstand på grund af deres urokkelige lydighed mod Guds love. Jesus sagde til sine disciple: „En træl er ikke større end sin herre. Hvis de har forfulgt mig, vil de også forfølge jer.“ (Joh. 15:20) Hvem står bag en sådan modstand? I sidste ende er det Satan, der i Bibelen beskrives som „en brølende løve“ der ’søger at opsluge’ Guds folk. (1 Pet. 5:8) Satan vil gøre hvad som helst for at få Jesu disciple til at bryde deres integritet. Lad os se hvad apostlen Paulus kom ud for.

 TRÆNGSLER I LYSTRA

3-5. (a) Hvilke trængsler blev Paulus udsat for i Lystra? (b) Hvordan var det han sagde om fremtidige trængsler, styrkende?

3 Mere end én gang blev Paulus forfulgt på grund af sin tro. (2 Kor. 11:23-27) Det skete blandt andet i Lystra. Efter at Paulus og hans rejsefælle Barnabas havde helbredt en mand der var født lam, blev de hyldet som guder. De måtte trygle den ekstatiske folkemængde om ikke at tilbede dem! Men så dukkede der pludselig nogle jødiske modstandere op som forgiftede folks sind med løgne. Nu vendte situationen 180 grader! Folkemængden stenede Paulus indtil de troede at han var død. — Apg. 14:8-19.

4 Da Paulus og Barnabas havde besøgt Derbe, „vendte de tilbage til Lystra og til Ikonium og til Antiochia, idet de styrkede disciplenes sjæle og opmuntrede dem til at forblive i troen og sagde: ’Vi skal gennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.’“ (Apg. 14:21, 22) Umiddelbart kunne dette lyde underligt. Udsigten til at skulle gennem „mange trængsler“ kunne virke nedslående, ikke opmuntrende. Hvordan kan man da sige at Paulus og Barnabas ’styrkede disciplene’ ved at fortælle dem at de kunne forvente flere trængsler?

5 Vi kan finde svaret hvis vi ser nærmere på Paulus’ ord. Han sagde ikke bare: „Vi skal udholde mange trængsler.“ Nej, han sagde: „Vi skal gennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.“ Paulus styrkede altså disciplene ved at fremhæve belønningen for trofasthed. Denne belønning var ikke blot en illusion. Jesus sagde: „Den der har holdt ud til enden ... bliver frelst.“ — Matt. 10:22.

6. Hvilken belønning er der til dem der holder ud?

6 Hvis vi holder ud, vil vi få en belønning. Salvede kristne vil få udødeligt liv i himlen som medregenter sammen med Jesus. De „andre får“ vil få evigt liv på jorden, hvor „retfærdighed skal bo“. (Joh. 10:16; 2 Pet. 3:13) Men som Paulus skrev, skal vi gennem mange trængsler inden da. Lad os se på to typer trængsler vi kan komme ud for.

FRONTALE ANGREB

7. Hvilken type trængsler kan beskrives som frontale angreb?

7 Jesus forudsagde: „Man vil overgive jer til lokale domstole, og I vil blive pryglet i synagoger og blive stillet for landshøvdinger og konger.“ (Mark. 13:9) Som det fremgår af disse ord, vil nogle kristne blive udsat for trængsler i form af korporlig forfølgelse, måske foranlediget af religiøse eller politiske ledere. (Apg. 5:27, 28) Tænk igen på Paulus’ eksempel. Var han skræmt ved tanken om at blive udsat for en sådan forfølgelse? Slet ikke. — Læs Apostelgerninger 20:22, 23.

8, 9. Hvordan viste Paulus at han var besluttet på at holde ud, og hvordan har nogle i nyere tid vist en lignende beslutsomhed?

8 Paulus modstod tappert Satans frontale angreb og sagde: „[Jeg regner] ikke min sjæl for noget der er mig dyrebart, hvis blot jeg må fuldende mit løb og den tjeneste som jeg har fået fra Herren Jesus, at aflægge grundigt vidnesbyrd om den gode nyhed om Guds ufortjente godhed.“ (Apg. 20:24) Paulus var altså ikke bange for at blive forfulgt. Tværtimod var han besluttet på at holde ud, koste hvad det ville. Hans mål var at „aflægge grundigt vidnesbyrd“ selv når han blev udsat for trængsler.

 9 I dag har mange af vores brødre og søstre vist en lignende beslutsomhed. I ét land har nogle Jehovas Vidner for eksempel udholdt næsten 20 års fængsel på grund af deres neutrale standpunkt. Deres sag kom aldrig for retten, for i det pågældende land var der ingen ordning for samvittighedsnægtere. Mens de var fængslet, nægtede man dem besøg, selv af familiemedlemmer, og nogle af dem blev pryglet og udsat for forskellige former for tortur.

10. Hvorfor skal vi ikke frygte pludseligt opståede trængsler?

10 Andre brødre og søstre må udholde trængsler der opstår pludseligt. Hvis det gælder dig, så bliv ikke overmandet af frygt. Tænk på Josef. Han blev solgt som træl, men Jehova „udfriede ham fra alle hans trængsler“. (Apg. 7:9, 10) Jehova kan gøre det samme for dig. Glem aldrig at ’Jehova forstår at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse’. (2 Pet. 2:9) Vil du blive ved med at stole på Jehova, i bevidstheden om at han kan udfri dig fra denne onde tingenes ordning og give dig evigt liv under Rigets styre? Så vil du modigt kunne klare forfølgelse. — 1 Pet. 5:8, 9.

SNIGENDE ANGREB

11. Hvordan adskiller Satans snigende angreb sig fra hans frontale angreb?

11 En anden type trængsler vi kan komme ud for, er af mere snigende karakter. Hvordan adskiller de sig fra frontale angreb? Frontale angreb er som en tornado der hvirvler ind i byen og øjeblikkelig blæser dit hus omkuld. Snigende angreb er mere som en koloni af termitter der langsomt kommer krybende og gnasker løs af træværket i dit hus indtil det kollapser. Sandsynligvis opdager man ikke faren før det er for sent.

12. (a) Hvad er en af Satans indirekte taktikker, og hvorfor er den så effektiv? (b) Hvilken virkning havde modløshed på Paulus?

12 Satan vil gerne ødelægge vores forhold til Jehova, enten ved at udsætte os for forfølgelse eller ved langsomt at æde vores tro op. En af de mest effektive indirekte taktikker Satan bruger, er modløshed. Apostlen Paulus indrømmede at han indimellem mistede modet. (Læs Romerne 7:21-24). Men hvad fik Paulus — en åndelig „kæmpe“ der sandsynligvis var medlem af det første århundredes styrende råd — til at kalde sig selv et ’elendigt menneske’? Paulus sagde at han havde det sådan på grund af sine ufuldkommenheder. Han ønskede virkelig at gøre det der var rigtigt, men han følte at en anden kraft modarbejdede ham. Hvis du indimellem kæmper med sådanne følelser, synes du så ikke at det er trøstende at vide at selv apostlen Paulus havde den udfordring?

13, 14. (a) Hvad får nogle af Guds tjenere til at miste modet? (b) Hvem vil gerne have vores tro til at kollapse, og hvorfor?

13 Mange brødre og søstre føler sig af og til modløse, ængstelige og måske endda værdiløse. For eksempel siger en nidkær pionersøster som vi vil kalde Deborah: „Igen og igen tænker jeg på et fejltrin jeg har begået, og jeg får det værre med det for hver gang. Når jeg tænker på alt det jeg har gjort forkert, får det mig til at føle at ingen nogen sinde vil kunne elske mig, ikke engang Jehova.“

14 Hvad får nogle nidkære tjenere for Jehova, som Deborah, til at miste modet? Der kan være flere årsager. Nogle har ganske enkelt en tendens til at tænke dårligt om sig selv og deres omstændigheder. (Ordsp. 15:15) For andres vedkommende kan de negative  følelser skyldes fysisk sygdom. Uanset hvad grunden er, må vi huske hvem der prøver at udnytte den slags følelser. Hvem ønsker at vi skal blive så modløse at vi giver op? Ja, hvem ønsker at du skal føle dig lige så håbløst fortabt som han er? (Åb. 20:10) Satan, selvfølgelig. Uanset om han bruger frontale eller mere snigende angreb, er hans mål altid det samme — at gøre os ængstelige, at svække vores nidkærhed og at få os til at give op. Tag ikke fejl: Guds folk er i åndelig krig!

15. Hvordan kan vi vise at vi er besluttede på ikke at lade os styre af modløshed?

15 Vær besluttet på ikke at opgive kampen. Bliv ved med at fokusere på belønningen. Paulus skrev til de kristne i Korinth: „[Vi giver] ikke op; nej, selv om vort ydre menneske hentæres, så fornys jo vort indre menneske fra dag til dag. For skønt trængselen er kortvarig og let, udvirker den for os en mere og mere overvældende vægt af herlighed som er evig.“ — 2 Kor. 4:16, 17.

FORBERED DIG PÅ TRÆNGSLER NU

Kristne i alle aldre træner for at kunne forsvare deres tro (Se paragraf 16)

16. Hvorfor er det vigtigt at forberede sig på trængsler nu?

16 Som vi har set, kan Satan gøre brug af mange forskellige „listige anslag“. (Ef. 6:11) Derfor må vi alle følge opfordringen i Første Petersbrev 5:9: „Stå ham imod, faste i troen.“ Det kræver at vi forbereder vores sind og hjerte, at vi nu træner os selv i at gøre det der er rigtigt. Det kan illustreres med en hær. Ofte gennemgår soldaterne en lang række krævende træningsøvelser længe inden der er optræk til krig. Sådan er det også med Jehovas åndelige hær. Vi ved ikke hvad vores krig kommer til at indbefatte i fremtiden. Vil det derfor ikke være klogt at træne målrettet i en  tid med relativ fred? Paulus skrev til korintherne: „Bliv ved med at prøve jer selv, om I er i troen, bliv ved med at bedømme jer selv.“ — 2 Kor. 13:5.

17-19. (a) Hvordan kan vi teste os selv? (b) Hvordan kan børn og unge forberede sig på at forsvare deres tro i skolen?

17 Én måde vi kan følge Paulus’ inspirerede råd på, er ved at foretage en grundig selvanalyse. Stil dig selv spørgsmål som: ’Er jeg vedholdende i bønnen? Adlyder jeg Gud som hersker mere end mennesker når jeg udsættes for gruppepres? Overværer jeg regelmæssigt de kristne møder? Fortæller jeg frimodigt om min tro? Prøver jeg virkelig at affinde mig med mine trosfællers fejl — ligesom de affinder sig med mine? Er jeg føjelig over for dem der fører an i den lokale menighed, og over for dem der leder det verdensomspændende arbejde?’

18 Læg mærke til at to af spørgsmålene handler om frimodigt at forsvare sin tro og at modstå gruppepres. Det er noget mange af vores børn og unge der går i skole, ofte må. De har lært ikke at være generte eller flove over deres tro. I stedet fortæller de frimodigt om den. I vores blade er der givet gode forslag til hvordan man kan gribe det an. For eksempel giver Vågn op! for juli 2009 et forslag til hvad man kan svare hvis en klassekammerat spørger: „Hvorfor tror du ikke på en udvikling?“ Man kan ganske enkelt sige: „Hvorfor synes du jeg skulle det? Forskerne er ikke engang enige, og det er ellers dem man regner for at være eksperterne!“ Det er vigtigt at I forældre holder træningsøvelser med jeres børn så de er forberedte på at klare et sådant pres fra deres skolekammerater.

19 Det er selvfølgelig ikke altid let at forsvare sin tro eller at gøre andre ting Jehova ønsker af os. Efter en lang arbejdsdag er vi måske nødt til at give os selv et skub for at komme af sted til mødet. Og måske kræver det overvindelse at komme ud af vores lune seng om morgenen for at være med i forkyndelsen. Men husk: Du vil bedre kunne klare større trængsler der måtte komme i fremtiden, hvis du på forhånd har oparbejdet en god åndelig rutine.

20, 21. (a) Hvordan kan det at meditere over genløsningen hjælpe os til at bekæmpe negative følelser? (b) Hvad må vi være besluttede på i forbindelse med trængsler?

20 Hvad med snigende angreb? Hvordan kan vi for eksempel bekæmpe modløshed? En af de mest effektive måder er at meditere over genløsningen. Det var hvad apostlen Paulus gjorde. Han vidste hvordan han af og til følte sig — som et elendigt menneske. Men han vidste også at Kristus døde for syndere, ikke for fuldkomne mennesker. Og Paulus var en af disse syndere. Faktisk skrev han: „[Jeg lever] ved den tro der er rettet mod Guds søn, som elskede mig og overgav sig selv for mig.“ (Gal. 2:20) Ja, Paulus tog imod genløsningen. Han forstod at den gjaldt ham personligt.

21 At se genløsningen som en personlig gave fra Jehova kan også være en kolossal hjælp for dig. Det betyder ikke at modløshed vil forsvinde som dug for solen. Nogle af os må måske kæmpe med modløshed lige indtil den nye verden kommer. Men husk: Sejrsprisen går til dem der ikke giver op. Vi kommer hele tiden tættere på den herlige dag hvor Guds rige vil indføre fred og gøre alle trofaste mennesker fuldkomne. Vær besluttet på at komme ind i dette rige — også selvom det er gennem mange trængsler.