’Forvis jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.’ — ROM. 12:2.

1. Hvordan har kristenhedens præster handlet i krigstid?

ER DET Guds vilje at sande kristne går i krig og dræber folk af en anden nationalitet? I de sidste 100 år har mange der kalder sig kristne, slået hinanden ihjel i krig. Katolske feltpræster har velsignet soldater og deres våben i krige mod katolikker fra andre nationer. Og protestantiske feltpræster har velsignet protestantiske soldater. Anden Verdenskrig er et skræmmende eksempel på det blodbad dette resulterer i.

2, 3. Hvordan forholdt Jehovas Vidner sig under Anden Verdenskrig og senere, og hvorfor?

2 Hvordan forholdt Jehovas Vidner sig i krigstid? Historien viser at de bevarede deres kristne neutralitet. Hvad baserede de deres standpunkt på? Først og fremmest på Jesu lære og eksempel. Jesus sagde: „På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“ (Joh. 13:35) De forstod også princippet i apostlen Paulus’ ord til de kristne i Korinth og førte det over på deres egen situation. — Læs 2 Korinther 10:3, 4.

Sande kristne, der har fået deres samvittighed oplært ud fra Bibelen, lærer derfor ikke at føre krig og deltager  ikke i krigshandlinger. Fordi de holder fast ved dette standpunkt, er tusinder af Jehovas Vidner, både unge og gamle, mænd og kvinder, blevet forfulgt. Mange er blevet sendt i arbejdslejr eller fængsel. I nazitiden i Tyskland blev nogle endda slået ihjel. Trods den frygtelige forfølgelse de blev udsat for i Europa, glemte Vidnerne aldrig befalingen om at forkynde den gode nyhed om Jehovas rige. De adlød trofast — i fængsler, i koncentrationslejre og i eksil. * Senere, i 1994, tog Jehovas Vidner ikke del i den etniske udrensning i Rwanda. De forblev også neutrale under blodbadene på Balkan da det tidligere Jugoslavien gik i opløsning.

4. Hvad har Jehovas Vidners neutralitet fået nogle til at konkludere?

4 Jehovas Vidners strengt neutrale standpunkt har overbevist tusinder af iagttagere jorden over om at Vidnerne virkelig elsker Gud og deres medmennesker, og om at de er sande kristne. Men der er også andre aspekter af vores tilbedelse som har overbevist mange om at når de ser Jehovas Vidner, ser de sande kristne.

HISTORIENS STØRSTE UNDERVISNINGSARBEJDE

5. Hvilken forandring stod Kristi disciple over for?

5 Lige fra Jesus begyndte sin tjeneste, understregede han vigtigheden af at forkynde den gode nyhed om Guds rige. Han udvalgte 12 disciple der sammen med ham skulle påbegynde en global forkyndelse, hvorefter han oplærte en gruppe på 70 disciple. (Luk. 6:13; 10:1) De blev oplært til at bringe den gode nyhed ud til andre, i første omgang til jøderne. Men så fik de sig en overraskelse! Jesu disciple skulle forkynde for uomskårne ikkejøder. Hvor må det have været en stor forandring for nidkære jødiske disciple! — Apg. 1:8.

6. Hvad fik Peter til at forstå at Jehova er upartisk?

6 Apostlen Peter blev sendt hen til Kornelius, en uomskåren ikkejøde. Da forstod Peter at Gud er upartisk. Kornelius og hele hans husstand blev døbt. Kristendommen fik nu en endnu større udbredelse; folk fra alle nationer kunne høre sandheden og tage imod den. (Apg. 10:9-48) Nu var marken hele verden.

7, 8. Hvilket initiativ har Jehovas organisation taget? (Se indledningsbilledet).

7 Her i vores tid har de der fører an i Jehovas organisation, nidkært fremmet det globale forkyndelses- og undervisningsarbejde. Næsten otte millioner flittige forkyndere gør deres yderste for at udbrede Kristi budskab på langt over 600 sprog, med flere på vej! Jehovas Vidner kendes let på deres hus til hus-arbejde og deres forkyndelse på gaderne, hvor de nogle gange gør brug af stande og mobile stativer med litteratur.

8 Over 2.900 oversættere har fået specialiseret undervisning i at oversætte Bibelen og bibelsk litteratur. De oversætter ikke kun til såkaldte hovedsprog. Deres arbejde indbefatter hundreder af sprog der ikke er særlig kendte, men som ikke desto mindre tales af millioner af mennesker. For eksempel taler millioner af cataloniere i Spanien til hverdag deres modersmål, catalansk. Især i nyere tid har der været en opblomstring af catalansk og  dets varianter i Andorra, Alicante, Balearerne og Valencia. Jehovas Vidner producerer nu bibelsk litteratur på catalansk, og der holdes kristne møder på det sprog der taler til cataloniernes hjerte.

9, 10. Hvad viser at Guds organisation er interesseret i alle menneskers åndelige behov?

Jorden over følges samme mønster: Man oversætter bibelsk litteratur til folks modersmål og underviser dem på det pågældende sprog. Mexico er et spansktalende land, men store indianske grupper i landet taler andre sprog. Mayaerne er en af disse grupper. Afdelingskontoret i Mexico flyttede det hold der oversætter til maya, til en del af landet hvor de kan tale og høre sproget til hverdag. Et andet eksempel er nepali, et af de sprog der tales i Nepal, et land med en befolkning på over 29 millioner. Der tales omkring 120 sprog i landet, men over ti millioner taler nepali, og mange andre har det som andetsprog. Vores bibelske litteratur udgives også på dette sprog.

10 Jehovas organisation tager befalingen om at forkynde den gode nyhed om Riget i hele verden alvorligt, hvilket ses af den hjælp der ydes de mange oversætterhold rundt omkring på jorden. Millioner af traktater, brochurer og blade er blevet uddelt gratis i verdensomspændende kampagner. Udgifterne er blevet dækket af de frivillige bidrag Jehovas Vidner giver. De følger Jesu vejledning: „I har fået det for intet, I skal give det for intet.“ — Matt. 10:8.

Et team oversætter og ombryder vores publikationer til plattysk (Se paragraf 10)

Publikationer på plattysk er meget nyttige i Paraguay (Se også indledningsbilledet)

11, 12. Hvordan har det globale forkyndelsesarbejde Jehovas Vidner udfører, haft en god virkning på andre?

11 Som dedikerede kristne forkyndere og lærere er Jehovas Vidner så overbeviste om at de har fundet sandheden, at de bringer store personlige ofre for at dele budskabet med folk fra alle nationer og etniske grupper. Mange har forenklet deres liv, lært et nyt sprog og tilpasset sig en fremmed kultur for at være med i dette livsvigtige kristne arbejde. Det internationale forkyndelses- og undervisningsarbejde er endnu en faktor der overbeviser mange om at Jehovas Vidner er Jesu Kristi sande disciple.

 12 Jehovas Vidner gør alt dette fordi de er overbeviste om at de har fundet sandheden. Men hvad har ellers overbevist millioner af mennesker om at Jehovas Vidner har sandheden? — Læs Romerne 14:17, 18.

HVAD DER OVERBEVISER DEM

13. Hvordan holder Jehovas Vidner organisationen ren?

13 Lad os se hvad der har overbevist nogle trofaste brødre og søstre om at de har sandheden. En bror der har tjent Jehova i mange år, sagde: „Der gøres en stor indsats for at holde Jehovas organisation moralsk ren og ubesmittet, uden hensyn til hvem der må vejledes eller tugtes.“ Hvordan opnår Jehovas folk denne høje moralske standard? Ved at følge normerne i Guds ord og det mønster Jesus og hans disciple afstak. Derfor er det relativt få Jehovas Vidner der har måttet udelukkes fra det kristne fællesskab fordi de ikke har villet følge Guds normer. Langt de fleste — deriblandt nogle der tidligere levede på en måde Gud ikke godkendte — lever et rent og eksemplarisk liv. — Læs 1 Korinther 6:9-11.

14. Hvad har mange gjort efter at de er blevet udelukket, og hvad har det ført til?

14 Hvad med dem der har måttet udelukkes fra menigheden, i overensstemmelse med Bibelens vejledning? Tusinder har angret deres forkerte handlinger og er blevet budt velkommen tilbage i menigheden. (Læs 2 Korinther 2:6-8). Resultatet af at man holder fast ved Bibelens høje adfærdsnormer, er en ren kristen menighed præget af tryghed og tillid. At Jehovas Vidner holder sig til Guds normer, står i skærende kontrast til det frisind der er almindeligt i mange kirker — og dét har overbevist mange om at dette er et folk der praktiserer den sande tro.

15. Hvad overbeviser en bror om at han har sandheden?

15 Hvad overbeviser andre Jehovas Vidner om at de har fundet sandheden? En bror i halvtredserne forklarede: „Siden jeg var teenager, har min tro hvilet på tre grundpiller eller forudsætninger: (1) at Gud findes, (2) at han har inspireret Bibelen, og (3) at han bruger og velsigner den kristne menighed af Jehovas Vidner i dag. I mit studium gennem årene har jeg altid testet disse grundpiller og spurgt mig selv om de virkelig stod sikkert og fast. Mængden af vidnesbyrd er vokset betragteligt år efter år, og dét har styrket min tro og gjort mig endnu mere overbevist om at vi virkelig har sandheden.“

16. Hvad har gjort indtryk på en søster?

16 En gift søster der tjener på Hovedkontoret i New York, siger om Jehovas  organisation: „Det er den eneste organisation der ufortrødent forkynder Jehovas navn. Hvor er det logisk når vi tænker på at Guds navn forekommer omkring 7.000 gange i Bibelen! Jeg værdsætter den opmuntrende tanke i Anden Krønikebog 16:9: ’Hvad Jehova angår, hans øjne skuer ud over hele jorden for at han kan vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham.’“ Hun fortsætter: „Sandheden har lært mig hvordan mit hjerte kan være helt med Jehova så han kan vise sig stærk sammen med mig. Mit forhold til Jehova er meget dyrebart for mig. Og jeg værdsætter Jesu rolle i forbindelse med at formidle den nøjagtige kundskab om Gud som holder mig oppe.“

17. Hvad er en tidligere ateist overbevist om, og hvorfor?

17 En tidligere ateist sagde: „Skaberværket overbeviser mig om at Gud ønsker at mennesker skal glæde sig over livet, og at han derfor ikke vil tillade lidelserne at fortsætte for evigt. Og mens verden synker dybere og dybere ned i ugudelighed, bliver Jehovas folks tro, nidkærhed og kærlighed større og større. Kun Jehovas ånd ville kunne udrette dette nutidige mirakel.“ — Læs 1 Peter 4:1-4.

18. Hvilket indtryk gør to brødres kommentarer på dig?

18 Endnu en bror der har været i sandheden i mange år, fortæller hvilke grunde han personligt har til at tro på det vi forkynder: „Mit studium gennem årene har overbevist mig om at Vidnerne har gjort en seriøs indsats for at vende tilbage til det første århundredes kristendom. Jeg har med egne øjne set Jehovas Vidners globale enhed når jeg har rejst rundt i verden. Sandheden fra Bibelen har givet mig stor tilfredshed og glæde.“ Da en bror på over 60 blev spurgt hvad der havde overbevist ham om at han havde fundet sandheden, fokuserede han på Jesus Kristus og forklarede: „Vi har omhyggeligt studeret Jesu liv og tjeneste og er kommet til at værdsætte hans eksempel. Vi har foretaget justeringer i vores livsstil for at komme nærmere til Gud gennem Jesus Kristus. Vi har anerkendt Kristi genløsningsoffer som grundlaget for frelse. Og vi ved at han blev oprejst fra de døde. Det faktum bekræftes af pålidelige øjenvidner.“ — Læs 1 Korinther 15:3-8.

HVAD FORPLIGTER SANDHEDEN OS TIL?

19, 20. (a) Hvilket ansvar nævnte Paulus i sit brev til menigheden i Rom? (b) Hvilket privilegium har indviede kristne?

19 Som kristne der elsker vores næste, kan vi slet ikke holde den dyrebare kundskab om sandheden for os selv. Paulus ræsonnerede med sine brødre i menigheden i Rom: „Hvis du offentligt bekender det ’ord i din egen mund’, at Jesus er Herre, og tror i dit hjerte at Gud oprejste ham fra de døde, vil du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, men med munden bekender man offentligt til frelse.“ — Rom. 10:9, 10.

20 Som indviede Vidner for Jehova er vi overbeviste om at vi har sandheden, og klar over at det er et privilegium at lære andre om den gode nyhed om Guds rige. Som forkynder skal du derfor ikke kun have som mål at undervise andre i Bibelen men også at vise dem gennem din livsførelse at du er overbevist om at du har sandheden.

^ par. 3 Se Jehovas Vidner — forkyndere af Guds rige, side 191-198448-454.