Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvad er kvinders rolle i Jehovas hensigt?

Hvad er kvinders rolle i Jehovas hensigt?

„De kvinder der forkynder godt nyt er en talrig hær.“ — SL. 68:11.

1, 2. (a) Hvilke gaver gav Gud Adam? (b) Hvorfor gav Gud Adam en hustru? (Se indledningsbilledet).

JEHOVA skabte jorden med et bestemt formål. Han „dannede den til at bebos“. (Es. 45:18) Det første menneske Gud skabte, Adam, var fuldkomment, og han gav ham et vidunderligt hjem — Edens Have. Hvor må Adam have frydet sig over havens majestætiske træer, de piblende vandløb og de legende dyr! Men han manglede noget meget vigtigt. Jehova antydede hvad det var, da han erklærede: „Det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.“ Gud lod Adam falde i en dyb søvn, tog et af hans ribben og „byggede ... en kvinde af ribbenet“. Hvor må Adam være blevet glad da han vågnede! „Dette er endelig ben af mine ben og kød af mit kød,“ sagde han. „Hun skal kaldes Kvinde, for af manden er hun taget.“ — 1 Mos. 2:18-23.

2 Kvinden var en unik gave fra Gud; hun skulle være mandens fuldkomne hjælper. Hun ville også få det særlige privilegium at føde børn. Faktisk „gav Adam sin hustru navnet Eva, for hun skulle blive moder til alle levende“. (1 Mos. 3:20; fdn.) Sikke en fantastisk gave! Gud gav det første menneskepar evnen til at sætte andre fuldkomne mennesker i verden. På den  måde ville hele jorden efterhånden blive et paradis befolket af fuldkomne mennesker der rådede over andre levende skabninger. — 1 Mos. 1:27, 28.

3. (a) Hvad måtte Adam og Eva gøre for at blive velsignet af Gud, men hvad skete der? (b) Hvilke spørgsmål vil vi se på?

3 For at få de lovede velsignelser måtte Adam og Eva adlyde Jehova og anerkende hans herredømme. (1 Mos. 2:15-17) Kun hvis de gjorde det, kunne de opfylde Guds hensigt med dem. Sørgeligt nok lod de sig påvirke af Satan, „slangen fra fortiden“, og syndede mod Gud. (Åb. 12:9; 1 Mos. 3:1-6) Hvilke konsekvenser har oprøret haft for kvinder? Hvad udrettede gudfrygtige kvinder i fortiden? Og hvorfor kan kristne kvinder i dag omtales som „en talrig hær“? — Sl. 68:11.

KONSEKVENSERNE AF OPRØRET

4. Hvem blev draget til ansvar for det første menneskepars synd?

4 Da Adam blev draget til ansvar for sit oprør, kom han med denne dårlige undskyldning: „Kvinden som du satte hos mig, hun gav mig frugt fra træet, og så spiste jeg.“ (1 Mos. 3:12) Ikke alene undlod Adam at påtage sig ansvaret for sin synd; han prøvede også at skyde skylden på kvinden som Gud havde givet ham — og på den kærlige Giver! Både Adam og Eva syndede, men det var Adam der blev draget til ansvar. Derfor skrev apostlen Paulus: „Synden kom ind i verden gennem ét menneske [Adam], og døden gennem synden.“ — Rom. 5:12.

5. Hvad er blevet bevist ved at Gud for en tid har tilladt et styre uafhængigt af ham?

5 Det første menneskepar blev forledt til at tro at de ikke behøvede Jehova som deres Hersker. Det rejste følgende vigtige spørgsmål om suverænitet: Hvem har retten til at herske? For at give et eviggyldigt svar tillod Gud et styre uafhængigt af ham at fortsætte for en tid. Han vidste at menneskene ville erfare at et sådant styre ville mislykkes. Op gennem århundrederne er menneskesamfundet blevet kastet ud i den ene ulykke efter den anden. Alene i forrige århundrede omkom 100 millioner mennesker i krig — deriblandt millioner af uskyldige mænd, kvinder og børn. Der er altså allerede overvældende vidnesbyrd om at ’det ikke står til en mand der vandrer, at styre sine skridt’. (Jer. 10:23) Det faktum får os til at anerkende Jehova som vores Hersker. — Læs Ordsprogene 3:5, 6.

6. Hvordan bliver kvinder behandlet i mange lande?

6 Både mænd og kvinder er blevet brutalt behandlet i denne verden som ligger i Satans magt. (Præd. 8:9; 1 Joh. 5:19) Men nogle af de værste forbrydelser er blevet begået mod kvinder. På verdensplan anslås det at omkring 30 procent af alle kvinder har været udsat for vold i parforholdet. I nogle samfund bliver drenge favoriseret fordi de forventes at føre slægten videre og at sørge for deres aldrende forældre og bedsteforældre. I visse lande betragtes piger som uønskede, og langt flere pigefostre end drengefostre bliver aborteret.

7. Hvilken begyndelse gav Gud både mænd og kvinder?

7 Mishandlingen af kvinder er bestemt ikke noget Gud bryder sig om. Han behandler kvinder retfærdigt og respekterer dem. Jehovas agtelse for kvinder ses tydeligt af at Eva blev skabt fuldkommen og med egenskaber der ikke gjorde hende til en slave men til et vidunderligt modstykke til Adam. Det er en af grundene til at Gud, ved slutningen af den sjette skabelsesdag, ’så alt hvad han havde frembragt, og se, det var virkelig  godt’. (1 Mos. 1:31) Ja, „alt“ hvad Jehova frembragte, var „virkelig godt“. Han gav både mænd og kvinder en rigtig god begyndelse!

KVINDER JEHOVA HAR VELSIGNET

8. (a) Beskriv hvordan mennesker generelt opfører sig. (b) Hvem har Gud velsignet op gennem historien?

8 Generelt er både mænds og kvinders opførsel blevet dårligere og dårligere siden oprøret i Eden, og i løbet af det sidste århundrede er situationen blevet værre end nogen sinde. Bibelen forudsagde at „de sidste dage“ ville være præget af ugudelighed. Menneskenes fordærv er blevet så udbredt at det virkelig er „kritiske tider“ vi lever i. (2 Tim. 3:1-5) Gennem hele menneskehedens historie har den „suveræne Herre Jehova“ imidlertid velsignet mænd og kvinder der har stolet på ham, adlydt hans love og underordnet sig ham som deres Hersker. — Læs Salme 71:5.

9. Hvor mange mennesker overlevede Vandfloden, og hvorfor?

9 Da Gud på Noas tid tilintetgjorde den voldelige verden ved hjælp af en vandflod, overlevede kun ganske få mennesker. Hvis Noas brødre og søstre stadig var i live på det tidspunkt, døde også de i de brusende vande. (1 Mos. 5:30) Men lige så mange kvinder som mænd overlevede Vandfloden. De overlevende var Noa, hans kone, hans tre sønner og deres koner. De blev reddet fordi de frygtede Gud og gjorde hans vilje. De milliarder der lever i dag, er efterkommere af disse otte mennesker der havde Jehovas velsignelse. — 1 Mos. 7:7; 1 Pet. 3:20.

10. Hvorfor blev de trofaste patriarkers gudfrygtige hustruer velsignet af Jehova?

10 Mange år senere velsignede Jehova også de trofaste patriarkers gudfrygtige hustruer. Det ville han ikke have gjort hvis de havde gået og klaget over deres lod i livet. (Jud. 16) Det er svært at forestille sig at Abrahams respektfulde kone, Sara, skulle have brokket sig da de forlod den komfortable by Ur og måtte bo i telte som midlertidige indbyggere i et andet land. I stedet ’adlød Sara Abraham, idet hun kaldte ham „herre“’. (1 Pet. 3:6) Så er der Rebekka, der var en velsignet gave fra Jehova og blev en fortræffelig hustru. Det er ikke så mærkeligt at hendes mand, Isak, „kom til at elske hende, og således fandt ... trøst efter tabet af sin moder“. (1 Mos. 24:67) Og hvor er vi glade for at vi i dag har kvinder iblandt os der er som Sara og Rebekka!

11. Hvordan viste to hebraiske jordemødre mod?

11 I de år hvor israelitterne var slaver i Egypten, øgedes deres antal stærkt, og Farao befalede at alle hebraiske drengebørn skulle dræbes ved fødslen. Men tænk på hvordan de hebraiske jordemødre Sjifra og Pua, der sikkert havde opsyn med alle jordemødrene, reagerede. Af ærefrygt for Jehova nægtede de modigt at begå barnemord. Derfor belønnede Jehova dem med familie og børn. — 2 Mos. 1:15-21.

12. Hvad var bemærkelsesværdigt ved Debora og Jael?

12 I dommertiden i Israel var profetinden Debora blandt de kvinder der havde Jehovas velsignelse. Hun opmuntrede dommeren Barak og hjalp israelitterne til at frigøre sig fra undertrykkelse, men hun forudsagde at æren for sejren over kana’anæerne ikke ville gå til Barak. Det ville være „til en kvinde“ Gud overgav den kana’anæiske hærfører Sisera. Det skete da den ikkeisraelitiske kvinde Jael slog ham ihjel. — Dom. 4:4-9, 17-22.

13. Hvad fortæller Bibelen os om Abigajil?

 13 Abigajil var en bemærkelsesværdig kvinde der levede i det 11. århundrede f.v.t. Hun havde god dømmekraft, hvorimod hendes mand, Nabal, var hårdhjertet, gemen og uforstandig. (1 Sam. 25:2, 3, 25) David og hans mænd beskyttede i en periode Nabals besiddelser, men da de bad om forsyninger, ’overfusede han dem’ og gav dem ingenting. Det gjorde David så vred at han besluttede at gøre det af med Nabal og hans mænd. Da Abigajil hørte det, tog hun mad og drikke med til David og hans mænd og forhindrede derved blodsudgydelse. (1 Sam. 25:8-18) David sagde senere til hende: „Velsignet være Jehova, Israels Gud, som på denne dag sendte dig ud for at møde mig!“ (1 Sam. 25:32) Efter Nabals død giftede David sig med Abigajil. — 1 Sam. 25:37-42.

14. Hvilket arbejde deltog Sjallums døtre i, og hvordan gør kristne kvinder noget lignende i dag?

14 Mange mænd, kvinder og børn omkom da de babyloniske styrker ødelagde Jerusalem og templet i 607 f.v.t. I 455 f.v.t. blev byens mure genopbygget under ledelse af Nehemias. Blandt dem der hjalp med at reparere murene, var Sjallums døtre. Deres far var fyrste over halvdelen af Jerusalems distrikt. (Neh. 3:12) Villigt udførte de fysisk krævende arbejde. I dag værdsætter vi alle de kristne kvinder der med glæde støtter teokratiske byggeprojekter på mange forskellige måder!

GUDFRYGTIGE KVINDER I DET FØRSTE ÅRHUNDREDE

15. Hvilket privilegium gav Gud en kvinde der hed Maria?

15 Op til og i løbet af det første århundrede velsignede Jehova en lang række kvinder med særlige privilegier. En af dem var en jomfru ved navn Maria. Mens hun var forlovet med Josef, blev hun mirakuløst gravid ved hellig ånd. Hvorfor valgte Gud hende som mor til Jesus? Uden tvivl fordi hun havde de åndelige egenskaber der skulle til for at opdrage en fuldkommen søn. Sikke et privilegium at blive mor til Jesus, det største menneske der nogen sinde har levet på jorden! — Matt. 1:18-25.

16. Nævn et eksempel der viser hvilket syn Jesus havde på kvinder.

16 Jesus var meget venlig og betænksom over for kvinder. Tag for eksempel kvinden der havde haft konstante blødninger i 12 år. Midt i en folkemængde nærmede hun sig Jesus bagfra og rørte ved hans klædning. I stedet for at irettesætte hende sagde Jesus venligt: „Datter, din tro har gjort dig rask. Gå med fred, og vær ved godt helbred efter din alvorlige lidelse.“ — Mark. 5:25-34.

17. Hvilket mirakel skete på pinsedagen i år 33?

17 Nogle af de kvinder der var disciple af Jesus, sørgede for ham og hans apostle. (Luk. 8:1-3) Og på pinsedagen i år 33 fik omkring 120 mænd såvel som kvinder Guds ånd på en særlig måde. (Læs Apostelgerninger 2:1-4). Jehova havde forudsagt dette med ordene: „Jeg [vil] udgyde min ånd over al slags kød, og jeres sønner og jeres døtre skal profetere. ... Og selv over tjenere og tjenestepiger vil jeg i de dage udgyde min ånd.“ (Joel 2:28, 29) Ved dette mirakel på Pinsedagen viste Gud at han havde forkastet det frafaldne Israel og nu velsignede „Guds Israel“, der bestod af både mænd og kvinder. (Gal. 3:28; 6:15, 16) Blandt de kristne kvinder der deltog i forkyndelsen i det første århundrede, var evangelieforkynderen Filips fire døtre. — Apg. 21:8, 9.

 „EN TALRIG HÆR“ AF KVINDER

18, 19. (a) Hvilket privilegium har Gud givet både mænd og kvinder? (b) Hvordan omtaler salmisten de kvinder der forkynder den gode nyhed?

18 I slutningen af 1800-tallet var en lille gruppe mænd og kvinder stærkt interesseret i at finde sandheden fra Bibelen. De banede vejen for dem der nu opfylder Jesu profetiske ord: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ — Matt. 24:14.

19 Den lille gruppe Bibelstudenter er vokset til omkring 8.000.000 Jehovas Vidner i dag. Dertil kommer de mere end 11.000.000 der viser interesse for Bibelen og vores arbejde ved at overvære den årlige højtid til minde om Jesu død. I de fleste lande er hovedparten af de tilstedeværende kvinder. Desuden udgør kvinder størstedelen af de mere end 1.000.000 heltidstjenere jorden over. Der er ingen tvivl om at Gud har givet gudfrygtige kvinder det privilegium at være med til at opfylde salmistens ord: „Jehova lader ordet lyde; de kvinder der forkynder godt nyt er en talrig hær.“ — Sl. 68:11.

De kvinder der forkynder godt nyt, er „en talrig hær“ (Se paragraf 18, 19)

GUDFRYGTIGE KVINDER VIL BLIVE RIGT VELSIGNET

20. Hvilke studieprojekter kan vi have stor gavn af?

20 Pladsen tillader ikke at vi nævner alle de trofaste kvinder der omtales i Bibelen. Men vi kan selv læse om dem i Guds ord og i vores publikationer. For eksempel kan vi meditere over Ruts loyalitet. (Rut 1:16, 17) Det kan også styrke vores tro at læse om dronning Ester, både i Bibelen og i artikler om hende. Vi kan have stor gavn af den slags studieprojekter på Den Teokratiske Familieaften. Hvis vi bor alene, kan vi tage sådanne emner op under vores personlige studium.

21. Hvordan har gudfrygtige kvinder vist deres kærlighed til Jehova i vanskelige tider?

21 Det er tydeligt at Jehova velsigner kristne kvinders forkyndelse og støtter dem i vanskelige tider. Med hans hjælp bevarede gudfrygtige kvinder for eksempel deres integritet under nazismen og kommunismen, hvor mange af dem blev mishandlet eller endda mistede livet på grund af deres lydighed mod Gud. (Apg. 5:29) Også i dag støtter vores søstre og alle deres trosfæller Guds suverænitet. Som det gjorde sig gældende med israelitterne i fortiden, griber Jehova deres højre hånd og siger: „Vær ikke bange. Jeg vil hjælpe dig.“ — Es. 41:10-13.

22. Hvilke privilegier vil vi få i fremtiden?

22 I nær fremtid vil gudfrygtige mænd og kvinder forvandle jorden til et paradis og hjælpe millioner der bliver oprejst, til at lære om Jehovas hensigter. Lad os indtil da, uanset om vi er mænd eller kvinder, værdsætte det privilegium det er at vi kan tjene Jehova „skulder ved skulder“. — Zef. 3:9.