Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2014

Hvordan Jehova kommer nær til os

Hvordan Jehova kommer nær til os

„Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ — JAK. 4:8.

1. Hvilket behov har mennesker, og hvem kan dække dette behov?

ALLE har behov for at have et nært forhold til andre mennesker. Vi trives når vi har familie og venner der elsker os, kender os godt og forstår os. Men den vi må opdyrke det allernærmeste forhold til, er vores store Skaber. — Præd. 12:1.

2. Hvad lover Jehova os, men hvorfor tror mange ikke på dette løfte?

2 Jehova indbyder os i sit ord til at ’komme nær’ til ham, og han lover os at hvis vi gør det, ’vil han komme nær’ til os. (Jak. 4:8) Hvor er det en opmuntrende tanke! Men mange mener at det er urealistisk at tro at Gud ønsker at have et nært forhold til dem; de føler at de er uværdige til at nærme sig ham, eller at han er alt for langt borte. Er det virkelig muligt at komme nær til Jehova?

3. Hvordan ved vi at vi kan komme nær til Jehova?

3 Faktum er at Jehova „ikke er langt borte fra en eneste“ der ønsker at finde ham; det er muligt at lære ham at kende. (Læs Apostelgerninger 17:26, 27; Salme 145:18). Vores Gud er parat til og villig til at lade selv ufuldkomne mennesker blive hans nære venner. (Es. 41:8; 55:6) På grundlag af sin personlige erfaring kunne salmisten skrive om Jehova: „Du  som hører bøn, til dig kommer alt kød. Lykkelig er den du udvælger og lader nærme sig dig.“ (Sl. 65:2, 4) Kong Asa af Juda er et eksempel på en der kom nær til Gud, og beretningen om ham viser hvordan Jehova reagerede på det. *

LÆR AF ET EKSEMPEL FRA FORTIDEN

4. Hvordan var kong Asa et godt eksempel for Judas indbyggere?

Kong Asa brændte for den sande tilbedelse. Han fjernede tempelprostitutionen og afgudsdyrkelsen som landet var gennemsyret af. (1 Kong. 15:9-13) Frimodigt kunne han derfor tilskynde folket til at „søge Jehova, deres forfædres Gud, og handle efter loven og budet“. Jehova velsignede de første ti år af Asas regeringstid med fred. Asa var fuldstændig klar over hvad freden skyldtes. Han sagde til folket: „Endnu har vi landet til vor rådighed, fordi vi har søgt Jehova vor Gud. Vi har søgt ham, og han giver os hvile til alle sider.“ (2 Krøn. 14:1-7) Hvad skete der så?

5. Hvilken situation satte Asas tillid til Gud på prøve, og hvad blev udfaldet?

5 Forestil dig at du er kong Asa. Etiopieren Zera kommer imod Juda med 1.000.000 mand og 300 stridsvogne. (2 Krøn. 14:8-10) Hvordan ville du reagere ved synet af så kolossal en hær der marcherer ind i dit rige? Din egen militærstyrke er kun på 580.000! Ville du spekulere på hvorfor Gud tillader en hær der er dobbelt så stor som din, at invadere landet? Ville du i denne nødsituation prøve selv at finde en løsning? Asas reaktion viste at han havde et nært forhold til Jehova og stolede på ham. Han bad inderligt: „Hjælp os, Jehova vor Gud, for det er dig vi støtter os til, og det er i dit navn vi er kommet mod denne folkemængde. Jehova, du er vor Gud. Lad ikke et dødeligt menneske holde stand imod dig.“ Hvordan reagerede Gud på Asas bøn? „Jehova [lod] ætiopierne lide nederlag.“ Ikke en eneste fra fjendens hær overlevede! — 2 Krøn. 14:11-13.

6. Hvordan bør vi efterligne Asa?

6 Hvad fik Asa til at stole fuldt og fast på at Gud ville lede og beskytte ham? Bibelen siger at „Asa gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne“, og at ’hans hjerte var helt med Jehova’. (1 Kong. 15:11, 14) Også vi må tjene Gud med et helt hjerte hvis vi skal have et nært forhold til ham nu og i fremtiden. Hvor kan vi være taknemmelige for at Jehova har taget initiativet til at drage os til sig og til at hjælpe os til at knytte et nært bånd til ham! Vi vil nu se på to måder Gud har gjort det på.

JEHOVA HAR DRAGET OS NÆR TIL SIG GENNEM GENLØSNINGEN

7. (a) Hvad har Jehova gjort som drager os nær til ham? (b) Hvad drager os først og fremmest til Gud?

7 Jehova viste sin kærlighed til menneskene ved at skabe vores smukke jordiske hjem. Han viser stadig sin kærlighed til os ved at give os alt det der skal til for at vi kan opretholde livet. (Apg. 17:28; Åb. 4:11) Noget endnu vigtigere er at Jehova dækker vores åndelige behov. (Luk. 12:42) Han forsikrer os også om at han personligt lytter når vi beder til ham. (1 Joh. 5:14) Men det der først og fremmest drager os til Gud, er den kærlighed han har vist os gennem genløsningen. (Læs 1 Johannes 4:9, 10, 19). Jehova sendte sin  „enestefødte søn“ til jorden så vi kunne blive udfriet fra synd og død. — Joh. 3:16.

8, 9. Hvilken rolle spiller Jesus i Jehovas hensigt?

8 Jehova har endda gjort det muligt for mennesker der levede før Kristi tid, at få gavn af genløsningen. I samme øjeblik Jehova udtalte profetien om en Frelser der skulle udfri menneskeheden, var løsesummen set med hans øjne så godt som betalt, for han vidste at hans hensigt ikke ville slå fejl. (1 Mos. 3:15) Flere hundrede år senere takkede apostlen Paulus Jehova for „udfrielsen ved løsesummen der er betalt i Kristus Jesus“. Han tilføjede at Gud i sin overbærenhed „havde eftergivet synder som var begået i fortiden“. (Rom. 3:21-26) Ja, Jesus spiller en helt central rolle for at vi kan have et nært forhold til Gud!

9 Kun gennem Jesus kan ydmyge mennesker lære Jehova at kende og få et nært og fortroligt forhold til ham. Hvordan betones det i Bibelen? Paulus skrev: „Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.“ (Rom. 5:6-8) Jehova betalte ikke denne løsesum fordi vi fortjener det, men fordi han elsker os. „Ingen kan komme til mig, medmindre Faderen, som har sendt mig, drager ham,“ sagde Jesus. Han erklærede også: „Ingen kommer til Faderen uden gennem mig.“ (Joh. 6:44; 14:6) Ved hjælp af den hellige ånd drager Jehova mennesker til sig gennem Jesus og hjælper dem til at bevare sig selv i hans kærlighed så de kan opnå evigt liv. (Læs Judas 20, 21). Lad os nu se på endnu en ting Jehova har gjort for at drage os til sig.

JEHOVA DRAGER OS NÆR TIL SIG GENNEM SIT SKREVNE ORD

10. Hvordan hjælper Bibelen os til at komme nær til Gud?

10 Indtil videre har vi i denne artikel citeret eller henvist til skriftsteder fra 14 forskellige bibelbøger. Hvordan skulle vi have vidst at vi kan komme nær til vores Skaber, hvis vi ikke havde haft Bibelen? Hvordan skulle vi uden den have lært om genløsningen og om at vi bliver draget til Jehova gennem Jesus? Ved hjælp af sin ånd inspirerede Jehova nedskrivningen af Bibelen, der åbenbarer hans tiltalende personlighed og storslåede hensigter for os. Over for Moses beskrev Jehova for eksempel sig selv som en Gud der er „barmhjertig og nådig ..., sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed, som bevarer loyal hengivenhed mod tusinder, tilgiver misgerning og overtrædelse og synd“. (2 Mos. 34:6, 7) Hvem ville ikke føle sig draget til en der er sådan? Jehova ved at jo mere vi lærer om ham gennem Bibelen, jo mere virkelig vil han blive for os, og jo nærmere vil vi føle os knyttet til ham.

11. Hvorfor er det vigtigt at vi lærer om Jehova? (Se indledningsbilledet).

11 Indledningen til bogen Kom nær til Jehova forklarer hvordan vi kan knytte et nært venskab med Gud: „Forudsætningen for et venskab er at man lærer den anden godt at kende, og at man påskønner og værdsætter de egenskaber og træk der gør vedkommende til noget særligt. Når det drejer sig om at blive ven med Gud, må man derfor lære noget om hvordan han er, og hvad han gør, sådan som det fremgår af Bibelen.“ Hvor kan vi derfor være taknemmelige for at Jehova har ladet sit  ord nedskrive på en måde vi mennesker kan forstå!

12. Hvorfor brugte Jehova mennesker til at nedskrive Bibelen?

12 Jehova kunne godt have brugt englene til at nedskrive Bibelen. De er jo levende interesseret i os og i hvad vi foretager os. (1 Pet. 1:12) Der er ingen tvivl om at englene sagtens kunne have nedskrevet Guds budskab til menneskene. Men ville de have set tingene fra et menneskeligt perspektiv? Kunne de have forholdt sig til vores behov, svagheder og forhåbninger? Nej, Jehova kendte deres begrænsninger på dette felt. Ved at lade mennesker nedskrive Bibelen gjorde Jehova den mere personlig for os. Vi kan forstå de tanker og følelser bibelskribenterne og andre der er nævnt i Bibelen, havde. Vi kan leve os ind i deres skuffelser, tvivlstanker, frygt og ufuldkommenheder og glæde os med dem når det gik dem godt. Alle bibelskribenterne havde, ligesom profeten Elias, „de samme svagheder som vi“. — Jak. 5:17.

Hvordan knytter det dig nærmere til Jehova at meditere over den måde han behandlede Jonas og Peter på? (Se paragraf 13, 15)

13. Hvilke følelser vækker Jonas’ bøn i dig?

13 Kunne en engel for eksempel fuldstændig have gengivet de følelser profeten Jonas havde da han flygtede fra den opgave Gud havde givet ham? Hvor langt bedre var det ikke at Jehova lod Jonas selv nedskrive sin beretning og den inderlige bøn han bad fra havets dyb! Jonas sagde: „Da min sjæl blev svag i mig, huskede jeg på Jehova.“ — Jon. 1:3, 10; 2:1-9.

14. Hvorfor kan du forholde dig til det Esajas skrev om sig selv?

14 Tænk også på hvad Jehova fik Esajas til at skrive om sig selv. Efter at have set et syn af Guds herlighed blev profeten bevæget til at sige følgende om sin  egen ufuldkommenhed: „Ve mig! For jeg er så godt som bragt til tavshed; jeg er jo en mand med urene læber, og jeg bor blandt et folk med urene læber; mine øjne har nemlig set Kongen, Hærstyrkers Jehova!“ (Es. 6:5) Ville en engel nogen sinde være kommet med et sådant udbrud? Nej, men det gjorde Esajas, og vi kan sætte os ind i hvad han følte.

15, 16. (a) Hvorfor kan vi forstå andre menneskers følelser? Nævn eksempler. (b) Hvad vil hjælpe os til at knytte os nærmere til Jehova?

15 Ville en engel nogen sinde have kaldt sig selv „uværdig“, som Jakob gjorde, eller have følt sig „syndig“, som Peter gjorde? (1 Mos. 32:10; Luk. 5:8) Ville engle være blevet „bange“, som Jesu disciple blev, eller ville de have haft brug for at ’tage mod til sig’ for at forkynde den gode nyhed under modstand, som Paulus og andre måtte gøre? (Joh. 6:19; 1 Thess. 2:2) Nej, englene er på alle måder fuldkomne og langt stærkere end mennesker. Men når ufuldkomne mennesker giver udtryk for sådanne følelser, forstår vi øjeblikkelig hvordan de har det, fordi vi også blot er mennesker. Når vi læser Guds ord, kan vi virkelig ’glæde os med dem der glæder sig; græde med dem der græder’. — Rom. 12:15.

16 Hvis vi mediterer over Bibelens beretninger om hvordan Jehova tog sig af sine trofaste tjenere, vil vi lære mange vidunderlige ting om vores Gud, der tålmodigt og kærligt kom nær til disse ufuldkomne mennesker. På den måde lærer vi Jehova rigtig godt at kende og kommer til at elske ham højt. Resultatet bliver et endnu nærmere forhold til ham. — Læs Salme 25:14.

KNYT ET UBRYDELIGT VENSKAB MED GUD

17. (a) Hvilket godt råd fik Asa af Azarja? (b) Hvordan ignorerede Asa Azarjas råd, og med hvilket resultat?

17 Da kong Asa havde vundet en overlegen sejr over den etiopiske hær, havde Guds profet Azarja nogle visdomsord til ham og hans folk. Azarja sagde: „Jehova er med jer så længe I er med ham; og hvis I søger ham, vil han lade sig finde af jer, men hvis I forlader ham, vil han forlade jer.“ (2 Krøn. 15:1, 2) Senere i livet glemte Asa dette gode råd. Da han blev truet af nordriget Israel, søgte han hjælp hos Aram. I stedet for igen at bede Jehova om hjælp allierede Asa sig med en hedensk nation. Derfor fik han dette budskab: „Du har handlet tåbeligt med hensyn til dette, for fra nu af vil der blive ført krige mod dig.“ Og det var præcis hvad der skete. (2 Krøn. 16:1-9) Hvad lærer det os?

18, 19. (a) Hvad må vi gøre hvis vi ikke er så nært knyttet til Gud som tidligere? (b) Hvordan kan vi få et stadig nærmere forhold til Jehova?

18 Vi må aldrig fjerne os fra Jehova. Hvis vi ikke er så nært knyttet til ham som vi var tidligere, må vi straks følge opfordringen i Hoseas 12:6: „Til din Gud skal du vende om; tag vare på loyal hengivenhed og ret, og sæt altid dit håb til din Gud.“ Lad os komme nærmere og nærmere til Jehova ved med værdsættelse at reflektere over genløsningen og ved flittigt at studere hans ord, Bibelen. — Læs 5 Mosebog 13:4.

19 „For mig er det bedste at søge nær til Gud,“ skrev salmisten. (Sl. 73:28) Måtte vi alle blive ved med at lære nye ting om Jehova og på den måde få endnu flere grunde til at elske ham. Og måtte Jehova komme stadig nærmere til os nu og i al evighed!

^ par. 3 Se artiklen om Asa med titlen „Der er løn for jeres virke“ i Vagttårnet for 15. august 2012.