Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Får du „mad i rette tid“?

Får du „mad i rette tid“?

VI LEVER i den mest udfordrende periode i hele menneskehedens historie. (2 Tim. 3:1-5) Vores kærlighed til Jehova og vores beslutning om at leve efter hans retfærdige normer prøves hver eneste dag. Jesus forudså denne vanskelige tid, og han forsikrede sine disciple om at de ville få den opmuntring de behøvede for at holde ud til enden. (Matt. 24:3, 13; 28:20) For at styrke dem har han udnævnt en trofast træl til at sørge for åndelig „mad i rette tid“. — Matt. 24:45, 46.

Siden den trofaste træl blev udnævnt i 1919, er millioner af „tjenestefolk“ fra alle sproggrupper blevet ført ind i Guds organisation, hvor de får åndelig mad. (Matt. 24:14; Åb. 22:17) Men det er ikke samme mængde materiale der er tilgængelig på alle sprog, og ikke alle har adgang til de elektroniske udgaver af vores publikationer. Mange har heller ikke de film og artikler der kun findes på jw.org. Betyder det at nogle ikke får den mad de behøver for at forblive åndeligt sunde? Fire basale spørgsmål kan hjælpe os til at nå frem til det rette svar.

 1. Hvad er hovedingrediensen i den mad Jehova giver os?

Da Satan fristede Jesus til at forvandle sten til brød, svarede Jesus: „Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.“ (Matt. 4:3, 4) Jehovas udtalelser er nedskrevet i Bibelen. (2 Pet. 1:20, 21) Derfor er Bibelen hovedingrediensen i vores åndelige mad. — 2 Tim. 3:16, 17.

Jehovas organisation har gjort hele Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter eller dele af den tilgængelig på over 120 sprog, og hvert år føjes der flere til. Derudover har andre oversat Bibelen til tusinder af sprog, og disse udgaver findes i milliarder af eksemplarer. Denne forbløffende bedrift er i harmoni med Jehovas vilje, som er „at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. (1 Tim. 2:3, 4) „Der er ingen skabning som er usynlig for [Jehova],“ og derfor kan vi være sikre på at han vil drage dem der „erkender deres åndelige behov“, til sin organisation og sørge for åndelig mad til dem. — Hebr. 4:13; Matt. 5:3, 6; Joh. 6:44; 10:14.

2. Hvordan er vores publikationer en del af den åndelige føde?

For at opdyrke en stærk tro må man gøre mere end at læse Bibelen. Man må forstå det man læser, og leve efter det. (Jak. 1:22-25) En etiopisk eunuk i det første århundrede var klar over dette. Han læste i Guds ord da evangelieforkynderen Filip spurgte ham: „Forstår du egentlig det du læser?“ Eunukken svarede: „Hvordan skulle jeg dog kunne det når ingen vejleder mig?“ (Apg. 8:26-31) Det fik Filip til at hjælpe eunukken til at få nøjagtig kundskab om Guds ord. Eunukken blev så bevæget af det han lærte, at han lod sig døbe. (Apg. 8:32-38) På lignende måde har vores bibelbaserede publikationer hjulpet os til at få nøjagtig kundskab om sandheden. De har rørt os og motiveret os til at leve efter det vi lærer. — Kol. 1:9, 10.

Gennem publikationerne får Jehovas tjenere en rigelig forsyning af åndelig mad og drikke. (Es. 65:13) Vagttårnet, for eksempel, som udkommer på over 210 sprog, forklarer bibelprofetier, øger vores forståelse af dybe åndelige sandheder og motiverer os til at leve efter de bibelske principper. Vågn op!, der udkommer på omkring 100 sprog, giver os større viden om Jehovas skaberværk og viser os hvordan vi kan følge de praktiske råd i Bibelen. (Ordsp. 3:21-23; Rom. 1:20) Den trofaste træl sørger for bibelbaseret materiale på over 680 sprog! Sætter du hver dag tid af til at læse i Bibelen? Læser du hvert eneste nye blad og alle de nye publikationer der hvert år udgives på dit sprog?

Ud over at fremstille publikationer udarbejder Jehovas organisation bibelbaserede dispositioner til foredrag der holdes ved vores møder og stævner. Nyder du foredragene, skuespillene, demonstrationerne og interviewene ved sådanne sammenkomster? Jehova giver os virkelig et åndeligt festmåltid! — Es. 25:6.

 3. Vil du blive åndeligt underernæret hvis ikke alt hvad der udgives, findes på dit sprog?

Svaret er nej. Og det skulle ikke overraske os at nogle af Jehovas tjenere til tider har adgang til mere åndelig mad end andre. Hvorfor ikke? Tænk på apostlene. De fik mere undervisning end mange andre disciple i det første århundrede. (Mark. 4:10; 9:35-37) Alligevel var de andre disciple ikke åndeligt underernærede; de fik hvad de havde behov for. — Ef. 4:20-24; 1 Pet. 1:8.

Det er også værd at bemærke at meget af det Jesus sagde og gjorde mens han var på jorden, ikke er nedskrevet i evangelierne. Apostlen Johannes skrev: „Der er også mange andre ting som Jesus gjorde, og hvis de blev skrevet ned i alle detaljer kunne hele verden — formoder jeg — ikke rumme de skriftruller der blev skrevet.“ (Joh. 21:25) Selvom Jesu disciple i det første århundrede havde flere oplysninger om det fuldkomne menneske Jesus end vi har, mangler vi ikke noget. Jehova har sørget for at vi ved nok om Jesus til at vi kan følge i hans fodspor. — 1 Pet. 2:21.

Tænk også på de breve apostlene sendte til menighederne i det første århundrede. Mindst et af Paulus’ breve blev ikke bevaret i Bibelen. (Kol. 4:16) Er den åndelige mad vi får, utilstrækkelig fordi vi ikke har adgang til dette brev? Nej. Jehova ved hvad vi trænger til, og han har givet os nok til at vi kan forblive åndeligt stærke. — Matt. 6:8.

Jehova ved hvad vi trænger til, og han har givet os nok til at vi kan forblive åndeligt stærke

I dag har nogle grupper af Jehovas tjenere adgang til mere åndelig mad end andre har. Hvis der kun findes nogle få publikationer på dit sprog, må du ikke være i tvivl om at Jehova tager sig af dig. Studér det materiale du har, og overvær om muligt møderne på et sprog du forstår. Og vær forvisset om at Jehova vil sørge for at du kan blive ved med at være åndeligt stærk. — Sl. 1:2; Hebr. 10:24, 25.

4. Vil du blive åndeligt svag hvis du ikke har adgang til materiale der publiceres på jw.org?

På vores hjemmeside er der adgang til vores blade og andet bibelstudiemateriale. Hjemmesiden indeholder også materiale der hjælper ægtepar, teenagere og forældre med små børn. Familier har stort udbytte af at gennemgå dette materiale på Den Teokratiske Familieaften. Desuden bringer vores hjemmeside rapporter fra særlige arrangementer, såsom gileadafslutninger og årsmødet, og den holder vores globale brodersamfund informeret om naturkatastrofer og juridiske situationer der berører Jehovas folk. (1 Pet. 5:8, 9) Hjemmesiden er også et stærkt redskab i forkyndelsen og gør endda den gode nyhed tilgængelig i lande hvor vores arbejde er underlagt restriktioner eller er forbudt.

Men uanset om du har adgang til vores hjemmeside eller ej, kan du forblive åndeligt stærk. Trællen har lagt mange kræfter i at sørge for at der er nok trykt materiale til at alle tjenestefolkene kan være åndeligt velnærede. Derfor skal du ikke føle dig forpligtet til at købe en elektronisk enhed blot for at kunne gå ind på jw.org. Nogle udskriver måske på privat initiativ materiale fra hjemmesiden for personligt at give det til nogle der ikke har adgang til internettet, men det er ikke et krav at menigheden skal sørge for dette.

Vi er taknemmelige for at Jesus holder sit løfte om at dække vores åndelige behov. Mens disse vanskelige sidste dage hastigt nærmer sig deres afslutning, kan vi have tillid til at Jehova vil fortsætte med at sørge for åndelig „mad i rette tid“.