Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2014

Brug Guds ord — det er levende!

Brug Guds ord — det er levende!

„Guds ord er levende og virkende.“ — HEBR. 4:12.

1, 2. Hvilken opgave gav Jehova Moses, og hvad forsikrede han ham om?

KAN du forestille dig hvordan du ville have det hvis du skulle træde frem for den mægtigste hersker på jorden og tale på vegne af Jehovas folk? Du ville sikkert føle dig utilstrækkelig, være rystende nervøs og have svært ved at få ordene frem. Hvordan ville du forberede dig? Hvordan kunne du give dine ord vægt og tale med myndighed som en der repræsenterede den almægtige Gud?

2 Det var præcis den situation Moses befandt sig i. Jehova fortalte ham, „den sagtmodigste af alle de mennesker der var på jordens flade“, at han ville sende ham til Farao for at udfri israelitterne fra undertrykkelse og slaveri i Egypten. (4 Mos. 12:3) Farao var et respektløst og arrogant menneske. (2 Mos. 5:1, 2) Alligevel ville Jehova have Moses til at befale Farao at give flere millioner slaver lov til at forlade landet! Forståeligt nok spurgte Moses Jehova: „Hvem er jeg at jeg skulle gå til Farao og at jeg skulle føre Israels sønner ud af Ægypten?“ Moses må have følt sig utilstrækkelig og ukvalificeret til opgaven. Men Gud forsikrede ham om at han ikke ville være alene. „Jeg vil vise at jeg er med dig,“ sagde Jehova. — 2 Mos. 3:9-12.

3, 4. (a) Hvad var Moses bange for? (b) I hvilke situationer kan du have det som Moses?

 3 Hvad var Moses bange for? Han frygtede sikkert at Farao ikke ville tage imod eller lytte til en repræsentant for Jehova Gud. Han var også bange for at hans eget folk ikke ville tro på at Jehova havde udpeget ham til at føre dem ud af Egypten. Derfor sagde han til Jehova: „Sæt de ikke tror mig og ikke hører efter min røst, fordi de vil sige: ’Jehova har ikke vist sig for dig.’“ — 2 Mos. 3:15-18; 4:1.

4 Det Jehova svarede Moses, og de begivenheder der fulgte, kan lære os alle noget meget værdifuldt. Du kommer måske aldrig til at stå over for en højtstående myndighedsperson, men synes du indimellem det kan være en udfordring at tale om Gud og hans rige, selv med helt almindelige mennesker i dit distrikt? Så kan du lære noget af det Moses erfarede.

„HVAD ER DET DU HAR I HÅNDEN?“

5. Hvad lagde Jehova i Moses’ hånd, og hvordan dæmpede det hans frygt? (Se indledningsbilledet).

5 Da Moses sagde at han var bange for at hans ord ikke ville blive taget alvorligt, forberedte Gud ham på at klare det der lå forude. Beretningen i Anden Mosebog lyder: „Da sagde Jehova til [Moses]: ’Hvad er det du har i hånden?’ hvortil han sagde: ’En stav.’ Derpå sagde han: ’Kast den på jorden.’ Så kastede han den på jorden, og den blev til en slange; og Moses flygtede for den. Da sagde Jehova til Moses: ’Ræk hånden ud og grib fat i den ved halen.’ Så rakte han hånden ud og greb fat i den, og den blev til en stav i hans hånd. ’For at,’ som han sagde, ’de kan tro at Jehova ... har vist sig for dig.’“ (2 Mos. 4:2-5) Ja, Moses blev udstyret med det der skulle til for at han kunne bevise at hans budskab var fra Jehova. Det der for andre så ud til ikke at være andet end en stav, kom til live ved Guds kraft! Et sådant mirakel ville give Moses’ ord stor vægt og definitivt bevise at Jehova stod bag ham! Derfor sagde Jehova til ham: „Denne stav skal du tage i hånden, så du kan gøre tegnene med den.“ (2 Mos. 4:17) Med dette håndgribelige bevis på at han var udsendt af den sande Gud, følte Moses sig rustet til at henvende sig til sit folk og til Farao. — 2 Mos. 4:29-31; 7:8-13.

6. (a) Hvad bør vi have i hånden når vi forkynder, og hvorfor? (b) Forklar hvordan „Guds ord er levende“, og hvordan det er „virkende“.

6 Man kunne stille os det samme spørgsmål når vi går ud for at dele Guds budskab med andre: „Hvad er det du har i hånden?“ Som regel står vi med Bibelen i hånden, klar til brug. Selvom nogle ikke betragter Bibelen som andet end en god bog, taler Jehova faktisk til os gennem sit inspirerede skrevne ord. (2 Pet. 1:21) Bibelen indeholder Guds løfter om hvad der vil ske under hans riges styre. Det var derfor apostlen Paulus skrev: „Guds ord er levende og virkende.“ (Læs Hebræerne 4:12). Jehovas løfter er dynamiske, ikke statiske, for Jehova arbejder konstant hen imod at opfylde dem. (Es. 46:10; 55:11) Når først et menneske har indset dette om Jehovas ord, vil det han læser i Bibelen, kunne virke stærkt i hans liv.

7. Hvordan kan vi ’behandle sandhedens ord på rette måde’?

7 Ja, Jehova har givet os sit levende ord, Bibelen. Med dette redskab i hånden kan vi bevise at vores budskab er pålideligt og stammer fra ham. Det var derfor at Paulus, efter at have skrevet til hebræerne, tilskyndede sin åndelige protegé Timoteus til at ’gøre sit yderste for at behandle sandhedens ord på rette  måde’. (2 Tim. 2:15) Hvordan kan vi følge Paulus’ råd? Ved at læse nøje udvalgte skriftsteder højt som kan nå hjerterne hos dem der vil lytte til os. De traktater vi fik i 2013, er designet til at hjælpe os med lige præcis det.

LÆS ET NØJE UDVALGT SKRIFTSTED

8. Hvad har en tjenestetilsynsmand sagt om traktaterne?

8 Alle de nye traktater er opbygget ens, så når vi har lært at bruge en af dem, har vi lært at bruge dem alle. Er de lette at bruge? En tjenestetilsynsmand i Hawaii skrev: „Vi havde slet ikke forestillet os hvor effektive disse nye redskaber ville være både i hus til hus-forkyndelsen og i den offentlige forkyndelse.“ Han har erfaret at spørgsmålet på forsiden og de forskellige svarmuligheder ofte giver folk lyst til at svare. Den besøgte behøver ikke at være nervøs for at svare forkert, og man får tit nogle interessante og livlige samtaler.

9, 10. (a) Hvordan hjælper vores traktater os til at bruge Bibelen? (b) Hvilke traktater har du haft størst succes med at bruge, og hvorfor?

9 Hver af traktaterne hjælper os til at læse et nøje udvalgt skriftsted for den besøgte. Se for eksempel på traktaten Vil lidelserne aldrig få ende? Uanset om den besøgte vælger „jo“, „nej“ eller „måske“ som svar på spørgsmålet, skal du bare åbne traktaten og sige: „Her er hvad Bibelen siger,“ og så læse Åbenbaringen 21:3, 4.

10 Når vi bruger traktaten Hvad mener du om Bibelen?, betyder det heller ikke noget hvilket af de tre svar på forsiden den besøgte vælger. Du skal bare åbne traktaten og sige: „Bibelen siger at ’hele Skriften er inspireret af Gud’.“ Du kunne tilføje: „Faktisk står der mere i denne passage.“ Slå så op i din bibel, og læs Andet Timoteusbrev 3:16, 17 i sin helhed.

11, 12. (a) Hvad giver dig glæde i forkyndelsen? (b) Hvordan kan traktater hjælpe dig til at forberede dig på genbesøg?

11 Den besøgtes reaktion vil afgøre hvor meget mere af traktaten du vil vælge at gennemgå med ham eller hende. Men i alle tilfælde vil du, ud over at have givet folk en traktat, kunne glæde dig over at have læst noget fra Guds ord for dem — selv hvis det kun blev til et enkelt vers eller to på det  første besøg. Senere kan du komme igen og fortsætte drøftelsen.

12 På bagsiden af hver traktat er der et spørgsmål under overskriften „Noget at tænke over“ og nogle skriftsteder man kan drøfte når man kommer på genbesøg. På traktaten Hvordan ser du på fremtiden? er spørgsmålet: „Hvordan vil Gud ændre forholdene i verden til det bedre?“ Der er henvist til Mattæus 6:9, 10 og Daniel 2:44. På traktaten Kan de døde virkelig få livet igen? er spørgsmålet: „Hvorfor bliver vi gamle og dør?“ Der er henvist til Første Mosebog 3:17-19 og Romerbrevet 5:12.

13. Forklar hvordan man ved hjælp af traktaterne kan påbegynde studier.

13 Brug traktaterne til at påbegynde bibelstudier. Når en person scanner QR-koden * på bagsiden af en traktat, bliver han ført direkte til noget specifikt på vores hjemmeside der måske giver ham lyst til at studere Bibelen. Traktaterne reklamerer også for brochuren Gode nyheder fra Gud! og peger på en bestemt lektion i den. For eksempel henviser traktaten Hvem styrer egentlig verden? til lektion 5 i brochuren. Traktaten Hvad skal der til for at få et godt familieliv? henviser til lektion 9. Ved at bruge traktaterne på den måde de er tiltænkt, får du den gode vane at bruge Bibelen på både førstegangsbesøg og genbesøg. På den måde får du måske påbegyndt flere studier. Hvad kan du ellers gøre for at bruge Guds ord effektivt?

BRING ET EMNE PÅ BANE DER OPTAGER FOLK

14, 15. Hvordan kan du få samme indstilling til forkyndelsen som Paulus havde?

14 Som forkynder ønskede Paulus inderligt at appellere til så mange mennesker som muligt. (Læs 1 Korinther 9:19-23). Læg mærke til at Paulus håbede „at kunne vinde jøder ... at kunne vinde dem der er under loven ... at kunne vinde dem som er uden loven ... at kunne vinde de svage“. Ja, han ønskede at nå „alle slags mennesker ... for i alt fald at kunne frelse nogle“. (Apg. 20:21) Hvordan kan vi efterligne Paulus når vi forbereder os på at give „alle slags mennesker“ i vores distrikt del i sandheden? — 1 Tim. 2:3, 4.

15 I Tjenesten for Riget gives der hver måned forslag til præsentationer. Prøv dem. Men hvis folk i dit distrikt er optaget af andre emner, så forbered nogle interessevækkende præsentationer der passer til dem. Tænk over hvad der bekymrer folk i lokalområdet mest. Vælg så et skriftsted der passer til deres behov. En kredstilsynsmand fortæller hvordan det er lykkedes ham og hans kone at bruge Bibelen mere: „De fleste vi besøger, lader os læse et vers hvis vi fatter os i korthed og kommer lige til sagen. Vi står med Bibelen slået op, og efter at have hilst venligt på den besøgte læser vi skriftstedet.“ Lad os se på nogle gennemtestede emner, spørgsmål og skriftsteder som du kunne prøve i dit distrikt.

Bruger du Bibelen og traktaterne effektivt? (Se paragraf 8-13)

16. Forklar hvordan Esajas 14:7 kan bruges i forkyndelsen.

16 Hvis du bor i et område der er plaget af vold og kriminalitet, så prøv at spørge den besøgte: „Kunne du forestille dig at dette stod på forsiden af dagens avis: ’Hele jorden har fået hvile, er faldet til ro. Folk bryder ud i glædesråb’? Det er hvad Bibelen siger i Esajas 14:7. Faktisk indeholder Bibelen Guds mange løfter om at han i nær fremtid vil skabe fredelige og trygge forhold overalt.“ Tilbyd så at læse et af disse løfter fra Bibelen.

17. Hvordan kan du bringe Mattæus 5:3 ind i en samtale?

 17 Har mange i dit distrikt svært ved at tjene til dagen og vejen? Så kan du måske indlede en samtale ved at spørge: „Hvor meget skal man tjene for at ens familie kan være lykkelig?“ Når den besøgte har svaret, kan du sige: „Mange tjener meget mere end det, men deres familie er alligevel ikke tilfreds. Så hvad er det egentlig man har brug for?“ Læs så Mattæus 5:3 og tilbyd et bibelstudium.

18. Hvordan kan du trøste andre med Jeremias 29:11?

18 Er folk i dit lokalområde stærkt berørt af en nylig tragedie? Så kunne du indlede samtalen med at sige: „Jeg er kommet til din dør for at dele nogle trøstende tanker med dig. (Læs Jeremias 29:11). Lagde du mærke til de tre ting Gud ønsker for os? ’Fred,’ ’en fremtid’ og ’et håb’. Er det ikke skønt at vide at Gud ønsker at vi skal have et godt liv? Men hvordan er det muligt?“ Slå derefter op på en passende lektion i brochuren Gode nyheder fra Gud!

19. Forklar hvordan Åbenbaringen 14:6, 7 kan bruges når vi taler med religiøse mennesker.

19 Er folk dér hvor du bor, interesseret i religion? Så kan du måske indlede en samtale med spørgsmålet: „Hvis en engel talte til dig, ville du så lytte til hvad han havde at sige? (Læs Åbenbaringen 14:6, 7). Eftersom denne engel siger ’frygt Gud’, er det så ikke vigtigt at finde ud af hvilken Gud han mener? Englen peger på at det er ’ham som har dannet himmelen og jorden’. Hvem er det?“ Læs derefter Salme 124:8, hvor der står: „Vor hjælp er i Jehovas navn, han som frembragte himmel og jord.“ Følg det op med et tilbud om at forklare mere om Jehova Gud.

20. (a) Hvordan kan du bruge Ordsprogene 30:4 til at lære en hvad Guds navn er? (b) Er der et skriftsted du har særlig gode erfaringer med at bruge i forkyndelsen?

20 Du kan indlede en samtale med en ung ved at sige: „Jeg vil gerne læse et skriftsted for dig der stiller et meget vigtigt spørgsmål. (Læs Ordsprogene 30:4). Ingen mennesker passer på denne beskrivelse, vel? Så verset må beskrive vores Skaber. * Hvordan kan vi finde ud af hvad hans navn er? Det vil jeg rigtig gerne vise dig i Bibelen.“

LAD GUDS ORD PUSTE LIV I DIN TJENESTE

21, 22. (a) Hvordan kan et velvalgt skriftsted forandre et menneskes liv? (b) Hvad er du som forkynder besluttet på at gøre fremover?

21 Man ved aldrig hvordan folk vil reagere på et velvalgt skriftsted. To Jehovas Vidner i Australien bankede for eksempel på hos en ung kvinde. En af dem spurgte hende: „Kender du Guds navn?“ og læste så ét skriftsted — Salme 83:18. „Jeg var chokeret!“ siger kvinden. „Da de var gået, kørte jeg næsten 60 kilometer til en boghandel for at se om navnet stod i andre bibeloversættelser, og jeg slog det også op i en ordbog. Efter at have fået vished for at Guds navn er Jehova, spekulerede jeg på hvad andet jeg ikke vidste.“ Kort efter begyndte hun og hendes kommende mand at studere Bibelen, og senere blev de døbt.

22 Når folk læser Guds ord og får tro på Jehovas levende løfter, ændrer det deres liv. (Læs 1 Thessaloniker 2:13). Bibelens budskab virker langt stærkere end noget vi selv kunne finde på at sige for at nå et andet menneskes hjerte. Det er derfor vi skal bruge Guds ord ved enhver lejlighed. Det er levende!

^ par. 13 QR-koder er et registreret varemærke der ejes af Denso Wave Incorporated.

^ par. 20 Se „Spørgsmål fra læserne“ i Vagttårnet for 15. juli 1987, side 31.