DA Guds folk forlod Babylon i 537 f.v.t., viste Jehova interesse for deres rute til Jerusalem. Han sagde til dem: „Ryd en vej for folket. Anlæg vej, anlæg en banet vej. Rens den for sten.“ (Es. 62:10) Forestil dig hvordan nogle af jøderne har udført dette arbejde. Fortropper har måske anlagt vejen, fyldt huller ud og planeret ujævne steder. Det ville gøre rejsen til hjemlandet meget lettere.

Vi kan bruge dette til at illustrere en sti der fører mod åndelige mål. Jehova ønsker at alle hans tjenere skal gå på denne sti uden unødige hindringer. Hans ord tilskynder os: „Jævn sporet for din fod, og lad alle dine veje være faste.“ (Ordsp. 4:26) Uanset om du er ung eller lidt ældre, kan dette vise råd fra Gud hjælpe dig.

BAN VEJEN VED AT TRÆFFE GODE BESLUTNINGER

Du har sikkert hørt nogen sige noget i denne retning om en teenager: ’Hun skal nok drive det vidt,’ eller: ’Han kan virkelig nå langt.’ De fleste unge er sunde og raske, har skarpe hjerner og vil gerne have succes. Bibelen siger: „Unge mænds hæder er deres styrke.“ (Ordsp. 20:29) En ung der bruger sine evner og sin energi på at tjene Jehova, kan nå åndelige mål og opnå sand lykke.

Men du har nok lagt mærke til at de evner vores unge har, også er i høj kurs i verden. Når et ungt Jehovas Vidne klarer sig godt i skolen, vil skolevejledere, lærere eller klassekammerater måske presse ham eller hende til at stræbe efter en højere uddannelse for at få succes i  verden. Eller en ung bror eller søster som er god til sport, bliver måske kontaktet af talentspejdere der vil have ham eller hende til at satse på en sportskarriere. Har du selv stået i en sådan situation, eller kender du nogen der gør det? Hvad vil hjælpe en kristen til at træffe et klogt valg?

Bibelens principper kan hjælpe os til at vælge den bedste vej i livet. „Husk din store Skaber i din unge manddoms dage,“ siger Prædikeren 12:1. Hvordan kan du eller en ung ven du har, bedst ’huske vores store Skaber’?

Tænk over hvad Eric * der bor i Vestafrika, kom ud for. Eric elskede at spille fodbold. Som 15-årig var han blevet udtaget til et ungdomslandshold. Det betød at han sikkert ville få tilbudt elitetræning i Europa og måske kunne ende med at blive professionel fodboldspiller. Men hvilken betydning ville rådet „husk din store Skaber“ få for ham? Og hvad kan du eller en ung ven lære af det?

Mens Eric gik i skole, begyndte han at studere Bibelen med Jehovas Vidner. Det gik op for ham at hans Skaber vil sætte en permanent stopper for menneskehedens problemer. Eric indså hvor vigtigt det er at bruge sin tid og energi på at gøre Guds vilje. Derfor valgte han ikke at stræbe efter en professionel sportskarriere. I stedet blev han døbt og gjorde åndelige fremskridt. Han blev menighedstjener og senere indbudt til Bibelskolen for Ugifte Brødre.

Hvis Eric var blevet professionel fodboldspiller, var han måske blevet rig og berømt. Men han forstod at Bibelen har ret når den siger: „Den riges velstand er hans stærke stad, og i hans fantasi som en beskyttende mur.“ (Ordsp. 18:11) Ja, den sikkerhed man ser ud til at opnå gennem rigdom, er i virkeligheden en illusion. Og de der prøver at blive rige, vil ofte ’stikke sig selv overalt med mange smerter’. — 1 Tim. 6:9, 10.

Mange unge har fundet lykke og tryghed ved at begynde i heltidstjenesten. Eric siger: „Jeg har sluttet mig til Jehovas store ’hold’ af heltidstjenere. Det er det bedste hold jeg kan være på, og jeg takker Jehova for at han har vist mig den eneste vej til ægte lykke og succes.“

Hvad med dig? I stedet for at sætte dig verdslige mål hvorfor så ikke begynde som pioner og på den måde lade „dine veje“ være faste? — Se rammen „ Fordele man ikke kan opnå på universitetet“.

FJERN HINDRINGER PÅ DIN VEJ

Et ægtepar der besøgte afdelingskontoret i USA, lagde mærke til hvor glade betelitterne var. Søsteren skrev senere: „Vi var blevet lidt for magelige i vores rutiner.“ Parret besluttede at de ville frigøre tid og energi til at gøre mere i tjenesten for Jehova.

De forandringer de ønskede at gøre, virkede dog en smule overvældende. Men en dag satte dagsteksten nogle tanker i gang hos dem. Det var Johannes 8:31, hvor Jesus siger: „Hvis I bliver i mit ord, er I virkelig mine disciple.“ Parret konkluderede: „Uanset hvad vi gør for at forenkle vores liv, er det ofret værd.“ De solgte deres store hus, skaffede sig af med andre byrder og flyttede til en menighed der havde behov for hjælp. Nu er de pionerer, men de er også med til at bygge rigssale og udfører frivilligt arbejde ved områdestævnerne. Hvordan har de det med deres nye tilværelse? „Vi er forbløffede over hvor stor glæde det giver os at leve et enklere liv og gøre hvad Jehovas organisation tilskynder os til.“

BLIV PÅ VEJEN

Salomon skrev: „Dine øjne skal se lige frem, ja, dit klare blik skal være rettet mod det der ligger foran dig.“ (Ordsp. 4:25) Ligesom en bilist holder øjnene på vejen, må vi undgå distraktioner der kunne hindre os i at sætte os åndelige mål og nå dem.

 Hvilke åndelige mål kunne du sætte dig? At begynde i heltidstjenesten er et godt et. Et andet kunne være at tjene i en nærliggende menighed der har et stort distrikt og mangler erfarne forkyndere eller ældste og menighedstjenere. Kunne du stille dig til rådighed? Hvorfor ikke tale med kredstilsynsmanden om du kan være til hjælp? Hvis du kunne tænke dig at rejse længere væk, kan du bede om oplysninger om hvilke menigheder der har behov for hjælp. *

Lad os vende tilbage til den scene der beskrives i Esajas 62:10. Nogle af jøderne har måske arbejdet hårdt med at planere og rydde vejen til deres hjemland så Guds folk kunne nå frem. Hvis du arbejder på at nå nogle åndelige mål, så giv ikke op. Med Guds hjælp vil også du kunne nå dine mål. Bliv ved med at bede Jehova om visdom til at kunne fjerne hindringer på din vej. Så vil du se hvordan han hjælper dig med at ’jævne sporet for din fod’. — Ordsp. 4:26.

^ par. 8 Navnet er ændret.

^ par. 18 Se Organiseret til at gøre Jehovas vilje, side 111-112.