Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juni 2014

„Du skal elske Jehova din Gud“

„Du skal elske Jehova din Gud“

„Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ — MATT. 22:37.

1. Hvad fik kærligheden mellem Gud og hans søn til at vokse?

JEHOVAS søn, Jesus Kristus, erklærede: „Jeg elsker Faderen.“ (Joh. 14:31) Han sagde også: „Faderen holder ... af Sønnen.“ (Joh. 5:20) Det skulle ikke overraske os. Inden Jesus kom til jorden som menneske, var han jo Guds „værkmester“ i en meget lang periode. (Ordsp. 8:30) Mens Jehova og Jesus arbejdede sammen, lærte Sønnen meget om sin Fars egenskaber og fik utallige grunde til at elske ham. Ja, der er ingen tvivl om at deres nære samvær gjorde at deres indbyrdes kærlighed voksede.

2. (a) Hvad er kærlighed? (b) Hvilke spørgsmål vil vi se på?

2 Kærlighed er en dyb følelse af hengivenhed. Salmisten David sang: „Jeg er dig hengiven, Jehova min styrke.“ (Sl. 18:1) Det er den følelse vi skal have for Gud, for han nærer varme følelser for os. Hvis vi adlyder Jehova, vil han vise os sin kærlighed. (Læs 5 Mosebog 7:12, 13). Men kan vi virkelig elske Gud når vi ikke kan se ham? Hvad vil det sige at elske Jehova? Hvorfor skal vi elske ham? Og hvordan kan vi vise vores kærlighed til Gud?

 HVORFOR VI KAN ELSKE GUD

3, 4. Hvorfor er det muligt for os at elske Jehova?

3 „Gud er en ånd“; derfor kan vi ikke se ham. (Joh. 4:24) Alligevel er det muligt at elske Jehova, og i Bibelen får vi befaling om at udtrykke denne kærlighed. For eksempel sagde Moses til israelitterne: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft.“ — 5 Mos. 6:5.

4 Hvorfor kan vi have dyb kærlighed til Gud? Fordi han har skabt os med et åndeligt behov og givet os evnen til at udtrykke kærlighed. Når vores åndelige behov bliver dækket på den rigtige måde, vokser vores kærlighed til Jehova, og vi får et solidt grundlag for lykke. „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov,“ sagde Jesus, „for himlenes rige er deres.“ (Matt. 5:3) Om det som nogle kalder menneskets medfødte trang til at tilbede, er der blevet sagt: „Vi bør fyldes med ærefrygt, forundring og ærbødighed når vi ser hvor universel menneskets søgen efter, og tro på, et højere væsen er.“ — Man Does Not Stand Alone, af A.C. Morrison.

5. Hvordan ved vi at det ikke er nytteløst at søge efter Gud?

5 Er det nytteløst at søge efter Gud? Nej, for han ønsker at vi finder ham. Apostlen Paulus gjorde dette klart da han talte til en gruppe mennesker der var forsamlet på Areopagus, hvorfra der var udsigt til Parthenon — et tempel som var viet til Athena, skytsgudinden for antikkens Athen. Forestil dig at du er til stede og hører Paulus tale om „den Gud som har frembragt verden og alt hvad der er i den“, og derefter forklare at Han „ikke [bor] i templer der er gjort med hænder“. Apostlen tilføjer at Gud „ud af ét menneske [har] dannet hver nation af mennesker til at bo på hele jordens flade, og han har bestemt de fastsatte tider og de fastlagte grænser for menneskenes bolig, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem til ham og virkelig finde ham, skønt han ikke er langt borte fra en eneste af os“. (Apg. 17:24-27) Ja, mennesker kan finde Gud. Over syv og en halv million Vidner for Jehova har ’virkelig fundet ham’ — og de elsker ham uforbeholdent.

HVAD DET VIL SIGE AT ELSKE GUD

6. Hvad pegede Jesus på som „det største og første bud“?

6 Vores kærlighed til Jehova skal komme fra hjertet. Det gjorde Jesus klart da en farisæer spurgte: „Lærer, hvilket er det største bud i loven?“ Jesus svarede ham: „’Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud.“ — Matt. 22:34-38.

7. Hvad vil det sige at elske Gud af (a) ’hele vores hjerte’? (b) ’hele vores sjæl’? (c) ’hele vores sind’?

7 Hvad mente Jesus da han sagde at vi skal elske Gud af ’hele vores hjerte’? Han mente at vi skal elske Jehova af hele vores symbolske hjerte, som har at gøre med vores ønsker og følelser. Vi må også elske ham af ’hele vores sjæl’, eller vores liv og eksistens. Dertil kommer at vi skal elske Gud af ’hele vores sind’, eller hele vores intellekt. Kort og godt skal vi elske Jehova helt og fuldt, uden forbehold.

8. Hvad vil kærlighed til Gud motivere os til?

8 Hvis vi elsker Gud af hele vores hjerte, sjæl og sind, vil vi flittigt studere hans ord, helhjertet gøre hans vilje og nidkært forkynde den gode nyhed om Riget. (Matt. 24:14; Rom. 12:1, 2) Ægte kærlighed til Jehova vil knytte os nærmere og nærmere til ham. (Jak. 4:8) Det er selvfølgelig umuligt at lave en liste  over alle de grunde vi har til at elske Gud, men lad os se på nogle få af dem.

GRUNDE TIL AT ELSKE JEHOVA

9. Hvorfor elsker du Jehova som vores Skaber og vores Forsørger?

9 Jehova er vores Skaber og vores Forsørger. „Ved ham lever vi og bevæger vi os og er vi til,“ sagde Paulus. (Apg. 17:28) Jehova har givet os vores dejlige hjem jorden. (Sl. 115:16) Han sørger også for mad og andre ting vi behøver for at opretholde livet. Derfor kunne Paulus sige til de afgudsdyrkende indbyggere i Lystra at „den levende Gud ... ikke har ladet sig være uden vidnesbyrd, idet han har gjort godt, har givet jer regn fra himmelen og frugtbare tider, har mættet jeres hjerter med føde og glæde“. (Apg. 14:15-17) Er det ikke en god grund til at elske vores store Skaber og kærlige Forsørger? — Præd. 12:1.

10. Hvordan bør vi reagere på det Gud har gjort for at fjerne synd og død?

10 Gud har gjort det muligt for os at slippe af med den synd og død vi har arvet fra Adam. (Rom. 5:12) Ja, „Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere“. (Rom. 5:8) Vores hjerte strømmer uden tvivl over af kærlighed til Jehova fordi han har gjort det muligt for os at opnå tilgivelse for vores synder hvis vi angrer og tror på Jesu genløsningsoffer. — Joh. 3:16.

11, 12. På hvilke måder har Jehova givet os håb?

11 Jehova ’giver håb der fylder os med glæde og fred’. (Rom. 15:13) Dette håb sætter os i stand til at udholde trosprøver. Salvede der er ’trofaste indtil døden, vil blive givet livets krone’ i himlen. (Åb. 2:10). Trofaste med et jordisk håb vil opnå evige velsignelser i det lovede globale paradis. (Luk. 23:43) Hvad er vores naturlige reaktion på sådanne fremtidsudsigter? Fyldes vi ikke med glæde og fred og med kærlighed til Giveren af „enhver god gave og enhver fuldkommen foræring“? — Jak. 1:17.

12 Gud har givet os det trøstende opstandelseshåb. (Apg. 24:15) Vi bliver selvfølgelig dybt bedrøvede når vi mister en vi elsker, men på grund af opstandelseshåbet ’sørger vi ikke ligesom dem der ikke har noget håb’. (1 Thess. 4:13) Jehova Guds kærlighed får ham til at længes efter at oprejse de døde, især trofaste mennesker, som for eksempel Job. (Job 14:15) Forestil dig den glæde der bliver når opstandne bydes velkommen tilbage til livet her på jorden og genforenes med deres kære. Vores hjerte svulmer af kærlighed til vores himmelske Far, der har givet os det vidunderlige opstandelseshåb!

13. Hvad vidner om at Gud virkelig har omsorg for os?

13 Jehova har virkelig omsorg for os. (Læs Salme 34:6, 18, 19; 1 Peter 5:6, 7). Fordi vi ved at vores kærlige Gud altid er parat til at hjælpe dem der er trofaste mod ham, føler vi os trygge som en del af ’hans græsgangs hjord’. (Sl. 79:13) Guds kærlighed til os vil også komme til udtryk i det han vil gøre for os gennem det messianske rige. Når hans udvalgte konge, Jesus Kristus, har befriet jorden for vold, undertrykkelse og ondskab, vil lydige mennesker blive velsignet med varig fred og velfærd. (Sl. 72:7, 12-14, 16) Er du ikke enig i at sådanne perspektiver giver os grund til at elske vores omsorgsfulde Gud af hele vores hjerte, sjæl, styrke og sind? — Luk. 10:27.

14. Hvilket dyrebart privilegium har Gud givet os?

14 Jehova har givet os det dyrebare privilegium at være hans Vidner. (Es. 43:10-12) Vi elsker Gud fordi han  har givet os mulighed for at forsvare hans suverænitet og for at bringe sandt håb til mennesker i denne problemfyldte verden. Vi kan tale med tro og overbevisning fordi vi forkynder godt nyt fra den sande Gud, hvis løfter aldrig slår fejl. (Læs Josua 21:45; 23:14). Listen over velsignelser og grunde til at elske Jehova kunne selvfølgelig udvides i det uendelige. Men hvordan kan vi vise vores kærlighed til ham?

HVORDAN VI KAN VISE VORES KÆRLIGHED TIL GUD

15. Hvordan kan det hjælpe os at studere Guds ord og leve efter det?

15 Studér Guds ord flittigt og lev efter det. Når vi gør det, viser det at vi elsker Jehova og virkelig ønsker at hans ord skal være ’et lys på vores sti’. (Sl. 119:105) Hvis vi er bekymrede og kede af det, kan vi finde trøst i kærlige forsikringer som disse: „Et sønderbrudt og knust hjerte ringeagter du ikke, Gud.“ „Din loyale hengivenhed, Jehova, ... holdt mig oppe. Når der var mange foruroligende tanker i mit indre, var det al din trøst der kærtegnede min sjæl.“ (Sl. 51:17; 94:18, 19) Jehova viser barmhjertighed mod dem der lider ondt, og Jesus har den samme medfølelse med mennesker. (Es. 49:13; Matt. 15:32) Studium af Bibelen kan gøre os så bevidste om Jehovas kærlige omsorg at vi slet ikke kan lade være med at elske ham højt.

16. Hvordan kan regelmæssige bønner få vores kærlighed til Gud til at vokse?

16 Bed regelmæssigt til Gud. Vores bønner knytter os nærmere og nærmere til den „som hører bøn“. (Sl. 65:2) Når vi opdager at Gud besvarer vores bønner, bliver vores kærlighed til ham dybere. For eksempel har vi måske oplevet at han ikke tillader at vi bliver fristet ud over hvad vi kan tåle. (1 Kor. 10:13) Hvis vi har bekymringer og vender os til Jehova i inderlig bøn, får vi uden tvivl „Guds fred“, en fred der er uden sammenligning. (Fil. 4:6, 7) Indimellem beder vi måske en stille bøn — ligesom Nehemias — og bliver klar over at Jehova besvarer den. (Neh. 2:1-6) Når vi er „vedholdende i bønnen“ og det går op for os at Jehova svarer os,  vokser vores kærlighed til ham, og dét gør vores tillid til at han vil hjælpe os til at klare fremtidige trosprøver, også. — Rom. 12:12.

17. Hvordan vil vi betragte mødedeltagelse hvis vi elsker Gud?

17 Gør det til en vane at komme til de kristne møder og stævner. (Hebr. 10:24, 25) Israelitterne kom sammen for at høre og lære om Jehova så de kunne få ærefrygt for ham og følge hans lov. (5 Mos. 31:12) Det er ikke en byrde at gøre Guds vilje når vi virkelig elsker ham. (Læs 1 Johannes 5:3). Lad os derfor aldrig tage let på mødedeltagelse. Vi ønsker bestemt ikke at noget skal få os til at miste vores første kærlighed til Jehova. — Åb. 2:4.

18. Hvad motiverer kærlighed til Gud os til når det gælder forkyndelsen?

18 Forkynd flittigt „den gode nyheds sandhed“. (Gal. 2:5) Vores kærlighed til Gud får os til at tale om det messianske rige, der tilhører hans elskede søn, som vil ’drage frem for sandheds sag’ i Harmagedon. (Sl. 45:4; Åb. 16:14, 16) Hvor er det en stor glæde at være med til at gøre disciple og hjælpe folk til at lære om Guds kærlighed og den lovede nye verden! — Matt. 28:19, 20.

19. Hvorfor skal vi værdsætte at Jehova har sat hyrder til at vogte sin hjord?

19 Værdsæt at Gud har sat hyrder til at vogte sin hjord. (Apg. 20:28) De ældste er en gave fra Jehova, der altid har vores bedste på sinde. De er „som et læ mod vinden og et skjul mod uvejrsregnen, som vandstrømme i et ørkenland, som et vældigt klippebjergs skygge i et udtørret land“. (Es. 32:1, 2) Det er skønt at finde læ mod kraftig blæst eller iskold regn! Og når solen bager, sætter vi pris på at komme ind i skyggen. Disse billeder hjælper os til at se at de ældste giver os nødvendig åndelig hjælp og virker forfriskende på os. Når vi adlyder dem der fører an iblandt os, viser vi hvor meget vi værdsætter disse „gaver i form af mennesker“, og vi giver udtryk for vores kærlighed til Gud og til Kristus, menighedens hoved. — Ef. 4:8; 5:23; Hebr. 13:17.

Jehova har sørget for hyrder der viser hjorden oprigtig interesse (Se paragraf 19)

BLIV VED MED AT STYRKE DIN KÆRLIGHED TIL GUD

20. Hvordan vil du reagere på Jakob 1:22-25 hvis du elsker Gud?

20 Hvis du elsker Jehova, vil du være ’en ordets gører, ikke blot dets hører’. (Læs Jakob 1:22-25). En „ordets gører“ har tro der kommer til udtryk i gerninger som nidkær forkyndelse og deltagelse i de kristne møder. Fordi du virkelig elsker Jehova, vil du adlyde hans „fuldkomne lov“, altså gøre alt hvad han kræver af dig. — Sl. 19:7-11.

21. Hvad kan dine inderlige bønner sammenlignes med?

21 Kærlighed til Jehova Gud vil få dig til ofte at henvende dig til ham i inderlig bøn. Med tanke på den daglige røgelsesbrænding under Lovpagten sang David: „Måtte min bøn beredes som røgelse for dit ansigt, mine løftede hænder som aftenkornofferet.“ (Sl. 141:2; 2 Mos. 30:7, 8) Måtte dine ydmyge anråbelser, oprigtige anmodninger og din inderlige lovprisning og taksigelse være som den vellugtende røgelse der symboliserer bønner Gud hører. — Åb. 5:8.

22. Hvilken slags kærlighed skal vi se på i den følgende artikel?

22 Jesus sagde at vi skal elske Gud og også vores næste. (Matt. 22:37-39) Som vi skal se i den følgende artikel, vil vores kærlighed til Jehova og hans principper hjælpe os til at komme godt ud af det med vores medmennesker og elske vores næste.