Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2014

Følger du med Jehovas organisation?

Følger du med Jehovas organisation?

„Jehovas øjne hviler på de retfærdige.“ — 1 PET. 3:12.

1. Hvilken organisation blev et folk for Jehovas navn i stedet for det frafaldne Israel? (Se indledningsbilledet).

JEHOVA tilskrives med rette æren for at have oprettet den kristne menighed i det første århundrede og for at have genoprettet den sande tilbedelse i nyere tid. Som nævnt i den foregående artikel blev den organisation der bestod af Kristi første disciple, et folk for Jehovas navn i stedet for den frafaldne nation Israel. Denne nye organisation, der så tydeligt havde Guds velsignelse, overlevede Jerusalems ødelæggelse i år 70. (Luk. 21:20, 21) Disse begivenheder i det første århundrede forudskildrede et handlingsforløb der vil involvere Jehovas tjenere i dag. Satans system vil snart ophøre med at eksistere, men Guds organisation vil overleve de sidste dage. (2 Tim. 3:1) Hvordan kan vi være sikre på det?

2. Hvad sagde Jesus om ’den store trængsel’, og hvordan vil den begynde?

2 Om sin usynlige nærværelse og afslutningen på tingenes ordning sagde Jesus: „Der vil da være så stor en trængsel som der ikke har været fra verdens begyndelse til nu, og som heller ikke vil indtræffe igen.“ (Matt. 24:3, 21)  Denne trængsel som vil være helt uden fortilfælde, vil begynde når Jehova tilintetgør „Babylon den Store“, al falsk religion, ved hjælp af de politiske magter. (Åb. 17:3-5, 16) Hvad vil der derefter ske?

ET SATANISK ANGREB FØRER TIL HARMAGEDON

3. Hvilket angreb vil blive rettet mod Jehovas folk når falsk religion er blevet tilintetgjort?

3 Når falsk religion er blevet tilintetgjort, vil Satan og forskellige elementer i hans verden angribe Jehovas tjenere. For eksempel siger Bibelen om „Gog fra Magogs land“: „Du skal drage op. Som et uvejr vil du komme; som en sky der dækker landet vil du være, du og alle dine hærafdelinger og de mange folkeslag som er med dig.“ Fordi Jehovas Vidner ikke har nogen væbnede styrker og er det fredeligste folk på jorden, vil de se ud til at være et let mål. Men det vil vise sig at være en stor fejltagelse at angribe dem! — Ez. 38:1, 2, 9-12.

4, 5. Hvordan vil Jehova reagere på de sataniske forsøg på at tilintetgøre hans tjenere?

4 Hvordan vil Gud reagere på de sataniske forsøg på at tilintetgøre hans folk? Som universets Suveræn vil han afværge angrebet. Jehova betragter et angreb på hans tjenere som et angreb på ham. (Læs Zakarias 2:8). Derfor vil vores himmelske Far omgående skride til handling for at redde os. Klimakset vil være når Satans verden bliver tilintetgjort i Harmagedon, „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“. — Åb. 16:14, 16.

5 Om Harmagedon siger en profeti i Bibelen: „’Jehova har en retstrætte med nationerne. Han indleder et retsopgør med alt kød. De ugudelige overgiver han til sværdet,’ lyder Jehovas udsagn. Således har Hærstyrkers Jehova sagt: ’Se! En ulykke går fra nation til nation, og en vældig storm opvækkes fra jordens fjerneste egne. Og Jehovas slagne skal på den dag ligge fra den ene ende af jorden til den anden. Der bliver ikke holdt klage over dem, og de bliver ikke samlet eller begravet. Til gødning på jordens flade bliver de.’“ (Jer. 25:31-33) Harmagedon vil sætte en stopper for denne onde tingenes ordning. Satans verden vil være borte, men den jordiske del af Jehovas organisation vil overleve.

HVORFOR JEHOVAS ORGANISATION TRIVES I DAG

6, 7. (a) Hvor kommer de der udgør den store skare, fra? (b) Hvilken vækst har der været i de senere år?

6 Guds organisation overlever og trives på jorden fordi de mennesker der er en del af den, har hans godkendelse. Bibelen forsikrer os: „Jehovas øjne hviler på de retfærdige, og hans ører lytter til deres bøn.“ (1 Pet. 3:12) De retfærdige indbefatter „en stor skare“ der „kommer ud af den store trængsel“. (Åb. 7:9, 14) Disse overlevende er ikke bare „en skare“. De er „en stor skare“ — et meget stort antal mennesker. Ser du dig selv iblandt dem, som en der har overlevet „den store trængsel“?

7 Hvor kommer de der udgør den store skare, fra? Indsamlingen af dem er et resultat af noget Jesus forudsagde ville være en del af tegnet på hans nærværelse. Han sagde: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden  komme.“ (Matt. 24:14) Her i de sidste dage er dette den vigtigste opgave Guds organisation har. Takket være Jehovas Vidners globale forkyndelse og undervisning har millioner af mennesker lært at tilbede Gud „i ånd og sandhed“. (Joh. 4:23, 24) For eksempel blev der i en tiårig periode — tjenesteårene 2003 til 2012 — døbt mere end 2.707.000 som havde indviet sig til Gud. På verdensplan er der nu over 7.900.000 forkyndere, og millioner flere kommer sammen med dem, især til den årlige mindehøjtid. Vi praler ikke af tal, for det er ’Gud der stadig får det til at gro’. (1 Kor. 3:5-7) Ikke desto mindre er det tydeligt at den store skare bliver større for hvert år der går.

8. Hvad skyldes den bemærkelsesværdige vækst i Jehovas organisation i dag?

8 Der har været en bemærkelsesværdig vækst i antallet af tjenere for Gud fordi Jehova selv støtter sine Vidner. (Læs Esajas 43:10-12). Denne vækst blev forudsagt med disse ord: „Den mindste vil blive til tusind, og den ringeste til en mægtig nation. Jeg, Jehova, vil fremskynde det når tiden er inde til det.“ (Es. 60:22) Engang var den salvede rest som „den mindste“, men deres antal voksede efterhånden som andre åndelige israelitter blev bragt ind i Guds organisation. (Gal. 6:16) Som følge af Jehovas velsignelse gennem årene fortsætter væksten med indsamlingen af den store skare.

HVAD JEHOVA KRÆVER AF OS

9. Hvad må vi gøre hvis vi ønsker at opleve opfyldelsen af de strålende løfter i Guds ord?

9 Uanset om vi er salvede eller hører til den store skare, kan vi komme til at opleve opfyldelsen af de strålende løfter i Guds ord. Men det kræver at vi lever op til Jehovas krav. (Es. 48:17, 18) Tænk for eksempel på israelitterne under Moseloven. Et af formålene med Loven var at beskytte israelitterne ved at give dem nogle sunde normer for blandt andet seksualliv, forretningsanliggender, børneopdragelse og hvordan de skulle behandle andre. (2 Mos. 20:14; 3 Mos. 19:18, 35-37; 5 Mos. 6:6-9) Det gavner også os at leve op til Guds krav — og vi synes bestemt ikke at det er en byrde at gøre hans vilje. (Læs 1 Johannes 5:3). Ligesom israelitterne blev beskyttet af Loven, bliver vi beskyttet når vi følger Jehova Guds love og principper, og samtidig hjælper det os til at forblive „sunde i troen“. — Tit. 1:13.

10. Hvorfor må vi sætte tid af til bibelstudium og en ugentlig Teokratisk Familieaften?

10 Den jordiske del af Jehovas organisation bevæger sig fremad på flere måder. For eksempel bliver vores forståelse af sandheden fra Bibelen stadig klarere. Det er også hvad vi forventer, for „de retfærdiges sti er som det klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag“. (Ordsp. 4:18) Men det vil være godt at spørge sig selv: ’Følger jeg med i justeringerne i vores forståelse af Bibelens sandheder? Læser jeg i Bibelen hver dag? Læser jeg begejstret alle vores publikationer? Har jeg og min familie en ugentlig Teokratisk Familieaften?’ De fleste af os er enige i at det ikke er for vanskeligt at gøre disse ting. Ofte er det bare et spørgsmål om at sætte tid af til dem. Og hvor er det vigtigt at tilegne sig nøjagtig kundskab fra Bibelen, anvende den og gøre åndelige fremskridt — især nu hvor den store trængsel er så tæt på!

11. På hvilke måder har fortidens højtider og nutidens møder og stævner gavnet Guds folk?

 11 Jehovas organisation har vores bedste på sinde når den tilskynder os til at følge apostlen Paulus’ opfordring: „Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen, som nogle har for skik, men opmuntre hinanden, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.“ (Hebr. 10:24, 25) Årlige højtider og andre sammenkomster hvor man tilbad Jehova, opbyggede israelitterne åndeligt. Desuden var begivenheder som den særlige løvhyttefest på Nehemias’ tid anledninger til at glæde sig. (2 Mos. 23:15, 16; Neh. 8:9-18) Vores møder og stævner gavner os på lignende måder. Lad os få fuldt udbytte af disse ordninger der styrker vores åndelige sundhed og gør os glade. — Tit. 2:2.

12. Hvordan skal vi betragte arbejdet med at forkynde Riget?

12 Fordi vi hører til Guds organisation, har vi den glæde at deltage i „det hellige arbejde med Guds gode nyhed“. (Rom. 15:16) At vi er med i dette „hellige arbejde“, gør os til ’den Helliges’, Jehovas, „medarbejdere“. (1 Pet. 1:15; 1 Kor. 3:9) Når vi forkynder den gode nyhed, er vi med til at ophøje Jehovas hellige navn. Og det er et uvurderligt privilegium at få „den lykkelige Guds herlige gode nyhed“ betroet. — 1 Tim. 1:11.

13. Hvad afhænger et godt åndeligt helbred og selve livet af?

13 Gud ønsker at vi bevarer et godt åndeligt helbred ved at holde os til ham og støtte hans organisation i dens forskellige aktiviteter. Moses sagde til israelitterne: „Jeg tager i dag himmelen og jorden til vidne mod jer på at jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen; og du skal vælge livet for at du kan blive i live, du og dit afkom, ved at elske Jehova din Gud, ved at adlyde hans røst og ved at holde dig til ham; for han er dit liv og rækken af dine dage, at du kan bo på den jord som Jehova svor over for dine forfædre Abraham, Isak og Jakob at ville give dem.“ (5 Mos. 30:19, 20) Vores liv afhænger af at vi gør Jehovas vilje, elsker ham, adlyder hans røst og holder os til ham.

14. Hvordan betragtede en bror den synlige del af Guds organisation?

14 Bror Pryce Hughes, der beslutsomt holdt sig til Gud og holdt trit med hans organisation, skrev engang: „Jeg er meget taknemmelig for at jeg har haft kendskab til Jehovas hensigter helt fra tiden umiddelbart før 1914 ... Hvis jeg skulle pege på noget der har været yderst vigtigt for mig, er det at jeg har holdt mig nær til Jehovas synlige organisation. Tidligt erfarede jeg hvor ufornuftigt det er at stole på menneskers tanker. Da jeg én gang for alle havde bortvejret enhver tvivl, besluttede jeg at holde mig til den trofaste organisation. Hvor kan man ellers opnå Jehovas gunst og velsignelse?“

BLIV VED MED AT FØLGE MED GUDS ORGANISATION

15. Nævn et bibelsk eksempel der viser hvordan vi skal betragte justeringer i vores forståelse.

15 Hvis vi skal have Jehovas gunst og velsignelse, må vi støtte hans organisation og acceptere justeringer i vores forståelse af Bibelen. Efter Jesu død var der tusinder af jødiske kristne som var nidkære for Loven og havde svært ved at slippe den. (Apg. 21:17-20) Men  Paulus’ brev til hebræerne hjalp dem til at acceptere at de var blevet helliget, ikke ved ofre som blev frembåret „ifølge loven“, men „ved at Jesu Kristi legeme [blev] ofret én gang for alle“. (Hebr. 10:5-10) De fleste af disse kristne med jødisk baggrund justerede uden tvivl deres tankegang og fortsatte fremad. Vi må også omhyggeligt studere og være åbne og modtagelige når der kommer justeringer i vores forståelse af Guds ord og i vores forkyndelsesmetoder.

16. (a) Hvilke velsignelser vil gøre livet i den nye verden vidunderligt? (b) Hvad glæder du dig til i den nye verden?

16 Alle der forbliver loyale mod Jehova og hans organisation, vil fortsat blive velsignet af ham. Trofaste salvede vil få storslåede privilegier som Kristi medarvinger i himlen. (Rom. 8:16, 17) Hvis vi har et jordisk håb, kan vi prøve at forestille os hvor herligt det vil blive at leve i Paradiset. Og hvor giver det os stor glæde at fortælle andre om Guds lovede nye verden! (2 Pet. 3:13) „De sagtmodige tager jorden i besiddelse,“ siger Salme 37:11, „og de kan glæde sig over megen fred.“ Folk „skal bygge huse og bo der“ og nyde „deres hænders værk“. (Es. 65:21, 22) Der vil ikke mere være undertrykkelse, fattigdom og sult. (Sl. 72:13-16) Babylon den Store vil ikke længere vildlede nogen, for hun findes ikke. (Åb. 18:8, 21) De døde vil blive oprejst og få muligheden for at leve evigt. (Es. 25:8; Apg. 24:15) Sikke betagende fremtidsudsigter for millioner der har indviet sig til Jehova! Hvis vi personligt skal opleve at disse bibelske løfter bliver opfyldt, må vi fortsat gøre åndelige fremskridt — bevæge os fremad sammen med Guds organisation, altid holde trit med den.

Kan du se dig selv i Paradiset? (Se paragraf 16)

17. Hvilken indstilling skal vi have til Jehovas tilbedelsesordning og hans organisation?

17 Nu hvor denne verdens afslutning er så tæt på, må vi forblive faste i troen og vise dyb taknemmelighed for Guds tilbedelsesordning. Det var den indstilling salmisten David gav udtryk for: „Én ting har jeg bedt Jehova om, det stræber jeg efter: at måtte bo i Jehovas hus alle mit livs dage, for at betragte Jehovas liflighed og nyde synet af hans tempel.“ (Sl. 27:4) Måtte hver enkelt af os holde os til Jehova, holde trit med hans folk og fortsætte fremad sammen med hans organisation.