Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  April 2014

Ingen kan tjene to herrer

Ingen kan tjene to herrer

„Ingen kan trælle for to herrer ... I kan ikke trælle både for Gud og for Rigdom.“ — MATT. 6:24.

1-3. (a) Hvilke økonomiske problemer står mange over for i dag, og hvordan prøver nogle at løse dem? (Se indledningsbilledet). (b) Hvilke spekulationer opstår der i forbindelse med børneopdragelse?

„MIN mand, James, kom hver dag helt udmattet hjem fra arbejde, og alligevel dækkede hans indtægt kun lige vores daglige behov,“ fortæller Marilyn. * „Jeg ønskede at lette hans byrde og at gøre mit til at vi kunne købe nogle af de samme ting til vores søn, Jimmy, som hans skolekammerater havde.“ Marilyn ville også gerne hjælpe deres slægtninge og spare op. Mange af hendes venner var flyttet til andre lande for at tjene flere penge. Men da hun selv overvejede at rejse, var det med blandede følelser. Hvorfor?

2 Marilyn gruede ved tanken om at skulle forlade sin elskede familie og deres faste åndelige rutiner. Alligevel, ræsonnerede hun, var andre jo rejst til udlandet for en tid, og deres familier så ud til at overleve åndeligt. Men hun spekulerede på hvordan hun skulle kunne opdrage Jimmy på lang afstand. Ville hun virkelig kunne være med til at opdrage sin søn „i Jehovas tugt og formaning“ over internettet? — Ef. 6:4.

3 Marilyn spurgte andre til råds. Hendes mand ønskede ikke at hun skulle rejse, men sagde samtidig at han ikke ville forsøge at hindre hende. De ældste og andre i menigheden rådede hende til ikke at rejse, men flere søstre opfordrede  hende til at gøre det. „Hvis du elsker din familie, rejser du,“ sagde de. „Du kan jo stadig tjene Jehova.“ Trods sine betænkeligheder kyssede Marilyn James og Jimmy farvel og rejste til udlandet for at arbejde. „Jeg er ikke væk ret længe,“ lovede hun.

FAMILIEFORPLIGTELSER OG BIBELSKE PRINCIPPER

4. Hvorfor rejser mange til et andet land, og hvem ender ofte med at tage sig af deres børn?

4 Jehova ønsker ikke at hans tjenere skal leve i dyb fattigdom, og emigration er et af de ældste midler mod fattigdom. (Sl. 37:25; Ordsp. 30:8) På grund af hungersnød sendte patriarken Jakob sine sønner til Egypten for at købe mad. * (1 Mos. 42:1, 2) De fleste der i dag vælger at rejse til et andet land, gør det ikke på grund af sult. Men de slider og slæber måske til en ussel løn og har dyb gæld. Andre ønsker bare at deres familie skal have en højere levestandard. I et forsøg på at nå deres mål i en tid med økonomisk krise ender mange med at bo adskilt fra deres familie, enten i deres eget eller i et andet land. Ofte overlader de deres små børn til den anden forælder, til en storebror eller storesøster, bedsteforældre, andre slægtninge eller venner. Selvom det smerter dem at forlade deres ægtefælle eller børn, føler mange at de ikke har noget valg.

5, 6. (a) Hvad lærte Jesus os om lykke og tryghed? (b) Hvilke materielle ting lærte Jesus sine disciple at bede om? (c) Hvordan velsigner Jehova os?

5 På Jesu tid var der også mange som var fattige og dårligt stillede, og de har måske følt at de ville være lykkeligere og mere trygge hvis bare de havde flere penge. (Mark. 14:7) Men Jesus ønskede at mennesker skulle bygge deres håb på noget andet. Han ønskede at de skulle stole på den som giver varig rigdom — Jehova. I Bjergprædikenen forklarede Jesus at sand lykke og tryghed ikke afhænger af materielle ting, heller ikke af vores egne bestræbelser, men af vores venskab med vores himmelske Far.

6 I Fadervor lærte Jesus os ikke at bede om økonomisk sikkerhed men om at få dækket vores daglige behov, om at få „vort brød for denne dag“. Han sagde klart og direkte: „Hold op med at samle jer værdier her på jorden ... I skal hellere samle jer værdier i himmelen.“ (Matt. 6:9, 11, 19, 20) Vi kan have tillid til at Jehova vil velsigne os som han lover. Det vil ikke kun sige at han godkender os; han hjælper os også aktivt til at få det vi virkelig behøver. Ja, den eneste måde vi kan opnå sand lykke og tryghed på, er ved at stole på vores omsorgsfulde Far i stedet for på penge. — Læs Mattæus 6:24, 25, 31-34.

7. (a) Hvem har Jehova givet ansvaret for at opdrage børn? (b) Hvorfor må begge forældre aktivt være med i børneopdragelsen?

7 At ’søge Guds retfærdighed først’ indbefatter at man betragter familieforpligtelser ligesom Jehova gør. Moseloven indeholder et princip der også gælder kristne: Forældre skal oplære deres egne børn åndeligt. (Læs 5 Mosebog 6:6, 7). Gud har givet dette ansvar til forældrene, ikke til bedsteforældre eller nogen andre. Kong Salomon sagde: „Hør, min søn, på din faders tugt, og forlad ikke din moders lov.“ (Ordsp. 1:8) Det betyder at begge forældre skal være fysisk til stede så de sammen kan vejlede og oplære deres børn. (Ordsp. 31:10, 27, 28) Meget af det børn lærer af deres forældre, især åndeligt, kommer af at de hver  dag hører dem tale om Jehova og ser deres eksempel.

UFORUDSETE KONSEKVENSER

8, 9. (a) Hvilke forandringer sker der ofte når en forælder er rejst væk fra familien? (b) Hvordan kan det skade en familie følelsesmæssigt og moralsk at være adskilt?

8 Mange emigranter prøver på forhånd at veje og vurdere risici og ofre, men de færreste forudser alle konsekvenserne af at rejse fra deres familie. (Ordsp. 22:3) * Så snart Marilyn var taget af sted, begyndte hun at mærke smerten ved at være væk fra sin familie. Det samme gjaldt hendes mand og hendes søn. Lille Jimmy blev ved med at spørge hende: „Hvorfor er du rejst fra mig?“ Og efterhånden som de måneder Marilyn havde planlagt at være væk, blev til år, lagde hun mærke til nogle foruroligende forandringer i sin familie. Jimmy trak sig ind i sig selv og voksede fra hende følelsesmæssigt. Bedrøvet fortæller hun: „Hans kærlighed til mig forsvandt.“

9 Når forældre og børn ikke bor sammen som familie, kan det skade dem følelsesmæssigt og moralsk. * Jo yngre børnene er, og jo længere tid familien er adskilt, jo værre er det. Marilyn forklarede Jimmy at det var for hans skyld hun ofrede sig. Men for Jimmy føltes det som om hans mor havde svigtet ham. I begyndelsen var han utilfreds med at hun var væk. Men senere, når hun kom hjem på besøg, var han utilfreds med at hun var der. Som det ofte sker med børn der bliver ladt tilbage, følte Jimmy at hans mor ikke længere havde krav på hans lydighed og kærlighed. — Læs Ordsprogene 29:15.

Du kan ikke give dit barn et knus over internettet (Se paragraf 10)

10. (a) Hvordan påvirker det børn hvis deres forældre bruger materielle gaver som kompensation for at de ikke selv er der? (b) Hvad mangler der når en forælder forsøger at opdrage sine børn på afstand?

10 Selvom Marilyn forsøgte at kompensere for sit fravær ved at sende penge og gaver, kunne hun se at hun skubbede sin søn fra sig, og at hun uforvarende lærte ham at sætte materielle ting højere end åndelige interesser og familien. (Ordsp. 22:6) „Du behøver ikke at komme hjem,“ sagde Jimmy til hende. „Bare bliv ved med at sende gaver.“ Det begyndte at gå op for Marilyn at hun ikke kunne opdrage sin søn på afstand gennem breve, telefonsamtaler eller videoopkald. Som hun siger: „Man kan ikke give sit barn et knus eller kysse ham godnat over internettet.“

Hvilken fare kunne opstå hvis du er adskilt fra din ægtefælle? (Se paragraf 11)

11. (a) Hvordan påvirker det et ægteskab at man bor hver for sig på grund af arbejde? (b) Hvad fik Marilyn til at indse at hun måtte rejse hjem til sin familie?

 11 Marilyns forhold til Jehova og til hendes mand, James, blev også berørt. Hendes mulighed for at være sammen med menigheden og gå i tjenesten var begrænset til en dag eller mindre om ugen, og hun måtte afvise sin temmelig nærgående chef. Både Marilyn og James manglede en ægtefælle i nærheden at støtte sig til når der opstod problemer, og de blev derfor begge følelsesmæssigt engageret i andre og var lige ved at begå ægteskabsbrud. Marilyn indså at selvom hun og hendes mand ikke begik ægteskabsbrud, kunne de ikke følge Bibelens vejledning om at dække hinandens følelsesmæssige og seksuelle behov når de boede hver for sig. De kunne ikke dele spontane tanker, sende hinanden et blik eller et smil, give hinanden en blid berøring, en varm omfavnelse, intime kærtegn eller det der „tilkommer“ ægtefæller. (1 Kor. 7:3, 5; Højs. 1:2) Og de kunne ikke som forældre tilbede Jehova sammen med deres søn. „Da jeg ved et stævne lærte at Den Teokratiske Familieaften er en forudsætning for at vi kan overleve Jehovas store dag, forstod jeg at jeg måtte rejse hjem,“ fortæller Marilyn. „Jeg var nødt til at genopbygge mit åndelige liv og mit familieliv.“

GODE RÅD — DÅRLIGE RÅD

12. Hvilket råd fra Bibelen kan man give dem der er rejst væk fra deres familie?

12 Folk reagerede meget forskelligt på Marilyns beslutning om at rejse hjem. De ældste i hendes menighed roste hende for hendes tro og mod. Men det gjorde andre der også var rejst væk fra deres ægtefælle og familie, ikke. I stedet for at følge hendes gode eksempel prøvede de at overtale hende til at blive. „Det varer ikke længe før du er her igen,“ sagde de. „Hvordan vil I få det hele til at løbe rundt hvis du rejser hjem?“ I stedet for at komme med sådanne nedslående kommentarer bør kristne „kalde de unge kvinder til fornuft så de elsker deres mænd, elsker deres børn, er ... huslige“, i deres eget hjem, „så Guds ord ikke skal blive spottet“. — Læs Titus 2:3-5.

13, 14. Hvorfor kræver det tro at sætte Jehova før familiens forventninger? Nævn et eksempel.

13 Mange emigranter er vokset op i en kultur hvor traditioner og forpligtelser over for familien, især over for forældre, kommer før alt andet. Det kræver virkelig tro af en kristen at skulle gå imod skik og brug eller familiens ønsker for at behage Jehova.

14 Lad os se på Carins historie: „Da  min søn Don blev født, arbejdede min mand og jeg i udlandet, og jeg var lige begyndt at studere Bibelen. Alle i min familie forventede at jeg sendte Don hjem så han kunne bo hos mine forældre indtil vi havde sikret os økonomisk.“ Da Carin insisterede på selv at tage sig af Don, kaldte hendes familie og hendes mand hende doven og gjorde nar af hende. „Ærlig talt kunne jeg dengang ikke helt forstå hvorfor det skulle være forkert at lade Don bo hos mine forældre nogle få år,“ siger Carin. „Men jeg vidste at Jehova havde givet os det ansvar at opdrage vores søn.“ Da Carin blev gravid igen, forlangte hendes ikketroende mand at hun fik en abort. Men den gode beslutning hun tidligere havde taget, havde styrket hendes tro, og igen stod hun fast på det der var rigtigt. I dag er hun og hendes mand og deres børn lykkelige for at de alle blev sammen. Hvis Carin havde sendt det ene eller begge børn væk for at blive opdraget af andre, kunne udfaldet være blevet et helt andet.

15, 16. (a) Hvordan var det for en søster at vokse op hos andre end sine forældre? (b) Hvorfor valgte hun noget andet for sin egen datter?

15 En søster ved navn Vicky fortæller: „I nogle år boede jeg hos min mormor, mens mine forældre beholdt min lillesøster hos sig. Da jeg igen kom hjem at bo hos dem, havde mine følelser for dem ændret sig. Min søster havde let ved at tale med dem og give dem knus, og hun følte sig nært knyttet til dem. Jeg følte mig fremmed over for mine forældre, og selv som voksen har jeg haft svært ved at vise dem mine følelser. Min søster og jeg har forsikret vores forældre om at vi vil tage os af dem når de bliver gamle. Jeg vil dog mest gøre det af pligt, mens min søster mest vil gøre det af kærlighed.

16 Nu vil min mor have mig til at sende min datter hjem til hende ligesom hun sendte mig hjem til sin mor. Jeg har taktfuldt afslået det,“ siger Vicky. „Min mand og jeg ønsker selv at lære vores barn om Jehova. Og jeg ønsker ikke at sætte forholdet til min datter på spil.“ Vicky har erfaret at det eneste der giver lykke, er at sætte Jehova og hans principper før økonomiske mål og familiens forventninger. Jesus sagde ligeud: „Ingen kan trælle for to herrer,“ for Gud og for Rigdom. — Matt. 6:24; 2 Mos. 23:2.

JEHOVA LADER VORES BESTRÆBELSER „LYKKES“

17, 18. (a) Hvilket valg har sande kristne altid? (b) Hvilke spørgsmål vil vi se på i den næste artikel?

17 Vores Far, Jehova, har forpligtet sig til at hjælpe os til at få de ting vi virkelig behøver, hvis vi sætter Riget og hans retfærdighed først i vores liv. (Matt. 6:33) Sande kristne har derfor altid et valg. Jehova lover at han vil skabe „en udvej“ så vi, uanset hvilke udfordringer vi møder, aldrig behøver at gå på kompromis med bibelske principper. (Læs 1 Korinther 10:13). Når vi ’venter med længsel’ på Jehova, når vi ’stoler på ham’ ved at bede om visdom og ledelse og følge hans bud og principper, så ’vil han gribe ind’ og hjælpe os. (Sl. 37:5, 7) Han vil aktivt velsigne vores bestræbelser for kun at tjene ham som vores eneste sande Herre. Hvis vi sætter ham først, vil han sørge for at vores liv „lykkes“. — Jævnfør 1 Mosebog 39:3.

18 Hvad kan man gøre for at udbedre de skader der er sket fordi man har været adskilt? Hvilke praktiske skridt kan vi tage for at kunne forsørge vores familie uden at rejse væk? Og hvordan kan vi kærligt tilskynde andre til at træffe de rigtige beslutninger i den forbindelse? De spørgsmål bliver taget op i den næste artikel.

^ par. 1 Navnene er ændret.

^ par. 4 De gange Jakobs sønner var i Egypten, har de sikkert ikke været væk fra deres familier i mere end tre uger. Da Jakob og hans sønner senere flyttede til Egypten, tog de deres koner og børn med sig. — 1 Mos. 46:6, 7.

^ par. 9 Rapporter fra flere lande viser at det at man rejser væk fra sin ægtefælle eller sine børn for at arbejde i udlandet, kan give alvorlige problemer. Det har for eksempel resulteret i utroskab, homoseksualitet og incest og hos børn øgede adfærds- og indlæringsvanskeligheder, aggressivitet, angst, depression og selvmordstanker.