Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Jehova — vores Forsørger og Beskytter

Jehova — vores Forsørger og Beskytter

„Fordi han har knyttet sig til mig, bringer jeg ham i sikkerhed. Jeg beskytter ham fordi han kender mit navn.“ — SL. 91:14.

1, 2. Hvordan er vi forskellige hvad angår familieforhold og åndelig baggrund?

DET er Jehova der har dannet familieordningen. (Ef. 3:14, 15) Selv mennesker der hører til samme familie, kan imidlertid være meget forskellige hvad angår personlighed og omstændigheder. Dertil kommer at nogle er vokset op hos deres forældre, mens andre tidligt har mistet deres forældre, måske på grund af sygdom, en ulykke eller en anden tragedie. Andre igen har aldrig kendt deres forældre.

2 Medlemmer af Jehovas familie af tilbedere er også meget forskellige hvad angår den åndelige baggrund. Du er måske blevet ’opdraget i sandheden’, som nogle kalder det, og dine forældre har indprentet dig principperne fra Guds ord. (5 Mos. 6:6, 7) Eller måske er du en af de mange tusind der har lært sandheden at kende ved at andre tjenere for Jehova har forkyndt for dig. — Rom. 10:13-15; 1 Tim. 2:3, 4.

3. Hvad har vi alle til fælles?

3 Selvom vi altså er forskellige, er der dog visse ting vi har til fælles. Vi er alle underlagt ufuldkommenhed, synd og død — følgerne af Adams ulydighed. (Rom. 5:12) Og alligevel kan vi som sande tilbedere af Jehova kalde Ham vores  Far. I fortiden kunne Guds udvalgte folk sige som der står i Esajas 64:8: „Jehova, du er vor Fader.“ Jesus indledte også den bøn han lærte sine disciple at bede, med ordene: „Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.“ — Matt. 6:9.

4, 5. Hvad vil hjælpe os til at elske vores Far, Jehova, endnu mere?

4 Vores himmelske Far sørger for os. Han har omsorg for os og beskytter os som et folk der påkalder hans navn i tro. En af salmisterne citerer Jehova for at sige: „Fordi han [en sand tilbeder] har knyttet sig til mig, bringer jeg ham i sikkerhed. Jeg beskytter ham fordi han kender mit navn.“ (Sl. 91:14) Ja, Jehova Gud bringer os kærligt i sikkerhed fra vores fjender og beskytter os som folk betragtet så vi ikke bliver udslettet.

5 For at vi kan få endnu større kærlighed til vores himmelske Far, vil vi se på hvordan han er (1) vores Forsørger, (2) vores Beskytter og (3) vores bedste Ven. Lad os hver især, mens vi gennemgår disse tre vigtige punkter, meditere over vores forhold til Gud og over hvordan vi kan ære ham som vores Far. Tænk også over de velsignelser Jehova vil give dem der kommer nær til ham. — Jak. 4:8.

JEHOVA, DEN STORE FORSØRGER

6. Nævn én af de måder hvorpå Jehova er Giveren af „enhver god gave“.

6 „Enhver god gave og enhver fuldkommen foræring er ovenfra,“ skrev disciplen Jakob, „for den kommer ned fra himmellysenes Fader.“ (Jak. 1:17) Livet er i sig selv en vidunderlig gave fra Jehova. (Sl. 36:9) Når vi bruger det på at gøre Guds vilje, får vi utallige velsignelser nu, og vi får håb om evigt liv i den nye verden. (Ordsp. 10:22; 2 Pet. 3:13) Men hvordan er det muligt i betragtning af de tragiske følger af Adams ulydighed?

7. Hvordan har Gud sørget for at vi kan opnå et nært forhold til ham?

7 Jehova er vores Forsørger på flere måder. Han dækker vores behov i enhver forstand. For eksempel redder han os ved at vise os ufortjent godhed. Vi er jo alle syndige og har arvet ufuldkommenheden fra Adam. (Rom. 3:23) Men af kærlighed til os har Jehova sørget for at vi kan opnå et nært forhold til ham. „Ved dette blev Guds kærlighed gjort kendt i vort tilfælde,“ skrev apostlen Johannes, „at Gud udsendte sin enestefødte søn til verden for at vi kunne vinde livet ved ham. Kærligheden består i dette: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han elskede os og udsendte sin søn som sonoffer for vore synder.“ — 1 Joh. 4:9, 10.

8, 9. Hvordan tilvejebragte Jehova det nødvendige på Abrahams og Isaks tid? (Se indledningsbilledet).

8 En begivenhed der fandt sted omkring 1.900 år før Jesus blev født, viste hvor dyrebar en gave Jehova ville give lydige mennesker for at de kunne opnå evigt liv. Hebræerbrevet 11:17-19 forklarer: „Det var ved tro at Abraham, da han blev prøvet, så godt som ofrede Isak, ja, han som med glæde havde taget imod løfterne søgte at ofre sin enestefødte, skønt der var sagt til ham: ’Det der skal kaldes „dit afkom“, skal komme gennem Isak.’ Men han regnede med at Gud var i stand til at oprejse ham endog fra de døde; og derfra fik han ham også tilbage på en billedlig måde.“ Parallellen er indlysende. Jehova ofrede sin søn, Jesus Kristus, til gavn for menneskeheden. — Læs Johannes 3:16, 36.

 9 Hvor må Isak være blevet lettet da det gik op for ham at han alligevel ikke skulle ofres! Han må have været dybt taknemmelig over at Gud sørgede for et andet offer — en vædder der var fanget i et krat. (1 Mos. 22:10-13) Meget passende kaldte Abraham stedet „Jehova-Jireh“, der betyder „Jehova tilvejebringer“. — 1 Mos. 22:14; fdn.

GUD SØRGER FOR AT VI KAN BLIVE HANS VENNER

10, 11. Hvem fører an i „forligelsens tjeneste“, og hvordan gør de det?

10 Når vi mediterer over alt det Jehova som vores store Forsørger har tilvejebragt, må vi erkende at uden Jesu offer kunne vi ikke være blevet Guds venner. Paulus skrev: „Denne slutning har vi draget: én er død for alle; altså er alle døde; og han døde for alle, for at de som lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham som døde for dem og blev oprejst.“ — 2 Kor. 5:14, 15.

11 Fordi de kristne i det første århundrede elskede Gud og var taknemmelige for det uvurderlige privilegium at tjene ham, tog de med glæde imod en opgave, „forligelsens tjeneste“. Deres arbejde med at forkynde og gøre disciple gav retsindige mennesker mulighed for at opnå fred med Gud, blive hans venner og til sidst hans åndelige børn. I dag udfører salvede kristne den samme tjeneste som ambassadører for Gud og Kristus. Det de udretter, gør det muligt for retsindige mennesker at blive draget af Jehova og få tro på ham. — Læs 2 Korinther 5:18-20; Joh. 6:44; Apg. 13:48.

12, 13. Hvordan kan vi vise at vi værdsætter Jehovas mange gaver?

12 De kristne med et jordisk håb er også fulde af taknemmelighed mod den store Forsørger og støtter derfor de salvede i forkyndelsen af den gode nyhed. I dette arbejde benytter vi Bibelen, endnu en vidunderlig gave fra Gud. (2 Tim. 3:16, 17) Ved at gøre god brug af Bibelen giver vi andre mulighed for at opnå evigt liv. Som en hjælp til at udføre dette arbejde har Jehova også givet os sin hellige ånd. (Zak. 4:6; Luk. 11:13) Resultaterne er imponerende, som det fremgår af hver eneste udgave af Jehovas Vidners Årbog. Hvor er det en stor ære at være med i dette arbejde til pris for vores Far, der sørger for at vi får alt hvad vi behøver!

13 Når vi tænker på de mange gaver Gud, vores store Forsørger, har givet os, bør vi spørge os selv: ’Gør jeg alt hvad jeg kan i tjenesten, for at vise Jehova hvor højt jeg værdsætter alt det han har givet mig? Hvordan kan jeg blive dygtigere til at forkynde den gode nyhed?’ Vi kan vise at vi værdsætter Guds vidunderlige gaver, ved at blive ved med at sætte Riget først i vores liv. Hvis vi gør det, vil Jehova sørge for at vores behov bliver dækket. (Matt. 6:25-33) Jehovas kærlighed får os til at ønske at gøre alt hvad vi kan, for at glæde ham og få hans hjerte til at fryde sig. — Ordsp. 27:11.

14. Hvordan har Jehova bragt sit folk i sikkerhed?

14 Salmisten David sang: „Jeg er nødstedt og fattig. Jehova tænker på mig. Du er min hjælp og den der bringer mig i sikkerhed.“ (Sl. 40:17) Jehova har den ene gang efter den anden bragt sit folk i sikkerhed, især når det har været voldsomt forfulgt eller jaget af fjender. Hvor er vi taknemmelige for Guds hjælp i sådanne tider og for de mange åndelige gaver han konstant giver os!

 JEHOVA, VORES BESKYTTER

15. Illustrér hvordan en kærlig far søger at beskytte sine børn.

15 En kærlig far sørger ikke kun for sine børn men ønsker også at beskytte dem. Hvis de er i fare, vil han helt naturligt prøve at redde dem. En bror husker en specifik hændelse fra sin barndom hvor han og hans far var på vej hjem fra forkyndelsen. På vejen skulle de krydse en bæk, men et voldsomt regnskyl havde samme morgen forvandlet bækken til en rivende strøm. Den eneste måde at krydse vandet på var at springe fra den ene sten til den anden. Drengen, der gik foran sin far, mistede pludselig fodfæstet og styrtede ned i det dybe vand, hvor han to gange fik hovedet under. Hvor var drengen taknemmelig da hans far hurtigt greb ham i skulderen og reddede ham fra at drukne! Vores himmelske Far redder os fra de rivende strømme i denne onde verden og fra dens hersker, Satan. Ja, Jehova er den bedste Beskytter man kan forestille sig. — Matt. 6:13; 1 Joh. 5:19.

16, 17. Hvordan hjalp og beskyttede Jehova israelitterne da de kæmpede mod amalekitterne?

16 At Jehova er en kærlig Beskytter, illustreres meget godt ved det der skete efter at han havde udfriet israelitterne fra trældommen i Egypten og mirakuløst ført dem over Det Røde Hav i 1513 f.v.t. Israelitterne havde vandret gennem ørkenen mod Sinaj Bjerg og var kommet til Refidim.

17 Når man tænker på profetien i Første Mosebog 3:15, har Satan sikkert desperat ledt efter en mulighed for at angribe de sårbare israelitter. Han gjorde brug af amalekitterne, der var  fjender af Guds folk. (4 Mos. 24:20) Men læg så mærke til hvad Jehova udrettede ved hjælp af fire trofaste mænd — Josua, Moses, Aron og Hur. Mens Josua kæmpede mod amalekitterne, befandt Moses, Aron og Hur sig på en høj i nærheden. Når Moses løftede hænderne, hjalp Jehova israelitterne til at være stærkere end deres fjender. Og når hans hænder blev tunge, holdt Aron og Hur dem oppe. Det var altså takket være Jehovas hjælp og beskyttelse at ’Josua nedkæmpede Amalek og hans folk’. (2 Mos. 17:8-13) Moses byggede et alter på stedet og kaldte det „Jehova-Nissi“, der betyder „Jehova er min signalstang“. — Læs 2 Mosebog 17:14, 15; fdn.

HOLDT FRI AF SATANS KLØER

18, 19. Hvordan har Gud beskyttet sine tjenere i dag?

18 Jehova beskytter dem der elsker og adlyder ham. Ligesom israelitterne ved Refidim søger vi Guds beskyttelse når vi trues af vores fjender. Jehova har ofte beskyttet os som gruppe betragtet, og han holder os fri af Djævelens kløer. Tænk på de mange tilfælde hvor Gud har beskyttet vores brødre når de blev forfulgt på grund af deres kristne neutralitet. Det gjaldt for eksempel under naziregimet i Tyskland og andre lande i 1930’erne og begyndelsen af 1940’erne. Når vi læser og tænker over livsberetninger eller årbogsberetninger som viser hvordan Jehova har beskyttet sine tjenere under forfølgelse, bliver vi styrket i tilliden til at han er vores tilflugt. — Sl. 91:2.

Gennem vores trosfæller kan Jehova hjælpe os til at forblive trofaste i svære tider (Se paragraf 18-20)

19 Gennem Jehovas organisation og det materiale den udgiver, får vi kærlige påmindelser der beskytter os. Tænk bare på hvordan vi er blevet hjulpet i de senere år. Pornografi og dårlig moral i det hele taget har aldrig været så udbredt som nu, men Jehova giver os indtrængende advarsler og praktisk hjælp så vi kan se farerne. For eksempel får vi faderlige råd om at undgå dårligt selskab på sociale netværk. * — 1 Kor. 15:33.

20. Hvordan bliver vi beskyttet og ledet gennem den kristne menighed?

20 Hvordan kan vi vise at vi ønsker at blive „oplært af Jehova“? Ved nøje at adlyde hans bud. (Es. 54:13) Vores menigheder er som trygge oaser hvor vi får de nødvendige anvisninger og bliver beskyttet. Her giver trofaste mænd der tjener som ældste, os bibelsk hjælp og vejledning. (Gal. 6:1) Meget af Jehovas kærlige omsorg når os gennem disse „gaver i form af mennesker“. (Ef. 4:7, 8) Hvordan bør vi reagere? Vi bør villigt og lydigt følge deres ledelse. Det vil føre til Guds velsignelse. — Hebr. 13:17.

21. (a) Hvad er vi besluttede på? (b) Hvad vil den næste artikel komme ind på?

21 Lad os være besluttede på at følge den hellige ånds og vores himmelske Fars ledelse. Vi må også meditere over hvordan Jesus Kristus levede sit liv, og gøre vores bedste for at efterligne ham. Fordi Jesus var lydig indtil døden, fik han en stor belønning. (Fil. 2:5-11) Også vi vil blive velsignet hvis vi stoler på Jehova af hele vores hjerte. (Ordsp. 3:5, 6) Lad os derfor altid se hen til Jehova som vores store Forsørger og Beskytter. Hvor er det en glæde og et privilegium at tjene ham! Vores kærlighed til Jehova vil vokse når vi ser hvordan han også er vores bedste Ven. Det vil den næste artikel komme ind på.

^ par. 19 Eksempler på sådanne påmindelser findes i artiklerne „Internettet — på godt og ondt“ i Vagttårnet for 15. august 2011, side 3-5, og „Pas på Djævelens snarer!“ og „Stå fast og undgå Satans fælder!“ i Vagttårnet for 15. august 2012, side 20-29.