Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Januar 2014

„Lad dit rige komme“ — men hvornår?

„Lad dit rige komme“ — men hvornår?

’Når I ser alt dette, ved I at han er nær for døren.’ — MATT. 24:33.

1, 2. (a) Hvad kan have indflydelse på hvad vi ser? (b) Hvad kan vi være sikre på når det gælder Guds rige?

MÅSKE har du lagt mærke til at øjenvidner til en begivenhed ofte husker detaljerne meget forskelligt. Og nogle finder det svært at huske nøjagtig hvad deres læge har sagt til dem efter at have stillet en diagnose. Andre kan have svært ved at finde deres nøgler eller briller selvom de ligger lige i nærheden. Hvorfor er det sådan? Eksperter siger at det kan skyldes en særlig form for blindhed — som går ud på at man glemmer eller ikke bemærker visse ting fordi man er optaget af noget andet. Åbenbart fungerer vores hjerne på den måde.

2 I dag lider mange af en lignende blindhed når det gælder verdensbegivenhederne. De kan måske godt se at verden har forandret sig meget siden 1914, men de forstår ikke den virkelige betydning af disse begivenheder. Som bibellæsere ved vi at Guds rige i én forstand kom i 1914 da Jesus blev indsat som konge i himlen. Men vi ved også at der skal mere til før vi ser den fulde opfyldelse af bønnen „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Matt. 6:10) Det indbefatter tydeligvis at denne onde  verden bliver fjernet. Først da kan Guds vilje ske på jorden som den sker i himlen.

3. Hvilken fordel giver det os at vi studerer Guds ord?

3 Fordi vi til stadighed studerer Guds ord, kan vi se at profetierne bliver opfyldt nu. Sikke en forskel fra folk i almindelighed! De er så optaget af deres egne ønsker og gøremål at de slet ikke ser de klare vidnesbyrd om at Kristus har hersket siden 1914 og snart vil eksekvere Guds dom. Men her er et personligt spørgsmål: Hvis du har tjent Gud i mange år, er du da lige så bevidst om og optaget af tidens alvor som tidligere? Og selv hvis du ikke har været et af Jehovas Vidner så længe, kan spørgsmålet være: Hvad er din opmærksomhed mest rettet imod? Uanset hvad vi svarer, vil det være nyttigt for os at se på tre vigtige grunde til at have tillid til at Guds vilje snart vil ske helt og fuldt på jorden.

RYTTERNE HAR VIST SIG

4, 5. (a) Hvad har Jesus været optaget af siden 1914? (Se indledningsbilledet). (b) Hvad skildrer dét at tre ryttere er redet ud efter Jesus, og hvordan stemmer det med det vi har set?

4 I 1914 modtog Jesus Kristus — skildret som en rytter på en hvid hest — sin krone som konge i himlen. Han red øjeblikkelig ud for at fuldende sin sejr over Satans onde system. (Læs Åbenbaringen 6:1, 2). Den meget malende profeti i Åbenbaringen, kapitel 6, pegede på at der, efter at Guds rige var blevet oprettet, ville ske en hurtig forværring af forholdene i verden — der ville komme krig, fødevaremangel, smitsomme sygdomme og andet som ville forvolde død. Disse forhold skildres ved tre ryttere der red ud straks efter Jesus Kristus. — Åb. 6:3-8.

5 Som forudsagt blev ’freden taget bort fra jorden’, til trods for menneskers diplomatiske bestræbelser og løfter om internationalt samarbejde. Den første verdenskrig var kun begyndelsen på en periode med store krige, hvilket den seneste udvikling i verden bekræfter. Også fødevaremangel er, trods de mange økonomiske og videnskabelige fremskridt siden 1914, en stadig trussel mod sikkerheden i verden. Og hvem kan benægte at sygdomme, naturkatastrofer og andre ’dødbringende plager’ fortsat kræver millioner af ofre hvert år? Aldrig før i menneskets historie har disse problemer optrådt i så stort omfang, så hyppigt og så voldsomt. Forstår du hvad alt dette betyder?

Efter at rytterne er redet ud, er forholdene i verden blevet stadig værre (Se paragraf 4, 5)

6. Hvem havde været opmærksomme på opfyldelsen af Bibelens profetier, og hvad fik det dem til at gøre?

6 Mange mennesker blev distraheret da den første verdenskrig og senere den spanske syge brød ud. De salvede kristne, derimod, havde med forventning set hen til 1914 som det år hvor hedningernes tider, eller „nationernes fastsatte tider“, ville udløbe. (Luk. 21:24) Ganske vist var de ikke helt sikre på hvad der ville ske, men de vidste at 1914 ville markere et vendepunkt med hensyn til Guds herredømme. Så snart de fik forståelse af bibelprofetiens opfyldelse, forkyndte de frimodigt at Guds herredømme var begyndt. Deres forkyndelse af Riget medførte voldsom forfølgelse. At forfølgelsen fandt sted i mange lande, var i sig selv en opfyldelse af profetien. I de følgende årtier skabte Rigets fjender „uret i lovens navn“. De benyttede sig af fysisk vold og fængselsstraffe, og de henrettede endda nogle af vores brødre ved hængning, skydning eller halshugning. — Sl. 94:20, da. aut. 1931; Åb. 12:15.

7. Hvorfor har de fleste mennesker ikke indset hvad begivenhederne i verden virkelig betyder?

 7 Når der er så mange vidnesbyrd om at Guds rige er blevet oprettet i himlen, hvorfor kan de fleste mennesker da ikke se det? Hvorfor kan de ikke ’forbinde prikkerne’ og se sammenhængen mellem forholdene i verden og de specifikke bibelprofetier som Guds folk længe har peget på? Kan det være fordi de fleste kun er opmærksomme på det de kan se med deres øjne? (2 Kor. 5:7) Er de så optaget af deres egne cirkler at de er blinde for det Gud gør? (Matt. 24:37-39) Lader nogle af dem sig distrahere af støjen fra Satans propaganda? (2 Kor. 4:4) For at ’se’ åndelige virkeligheder må man have tro og kunne tænke i åndelige baner. Hvor kan vi være glade for at vi ikke er blinde for det der virkelig sker!

ONDSKABEN FORVÆRRES

8-10. (a) Hvordan er ordene i Andet Timoteusbrev 3:1-5 blevet opfyldt? (b) Hvorfor kan vi sige at ondskaben bliver værre og værre?

8 En anden grund til at vi ved at det ikke vil vare længe før Guds rige griber direkte ind i jordens forhold, er at ondskaben blandt mennesker forværres. I næsten hundrede år har man kunnet iagttage de holdninger og handlinger der blev forudsagt i Andet Timoteusbrev 3:1-5. De er både blevet mere udbredte og mere grelle. Er det ikke tydeligt at denne profeti opfyldes i stadig højere grad? Her følger nogle eksempler der viser det. — Læs 2 Timoteus 3:1, 13.

9 Tænk på kontrasten mellem det der virkede chokerende i 1940’erne og 1950’erne, og det der i dag er almindeligt på arbejdspladser og inden for underholdning, sport og mode. Ekstrem vold og umoralitet er blevet hverdagskost. Man konkurrerer nærmest om hvem der er mest aggressiv, fræk eller hensynsløs. Tv-programmer der i 1950’erne blev regnet for at være vovede, betegnes i dag som familieunderholdning. Det er også almindeligt kendt at homoseksuelle har stor indflydelse på underholdning og mode, og at de derved promoverer deres livsstil. Hvor kan vi være taknemmelige for at vi ved hvordan Gud ser på tingene! — Læs Judas 14, 15.

 10 Man kan også sammenligne det der i 1950’erne blev betragtet som oprørsk adfærd blandt unge, med det vi ser i dag. Dengang var forældre — og det med rette — bekymrede for om deres børn røg, drak alkohol eller dansede på en udfordrende måde. I dag høres rystende nyheder som disse alt for ofte: En 15-årig skoleelev åbner ild mod sine klassekammerater så 2 bliver dræbt og 13 såret. En gruppe fulde teenagere myrder brutalt en niårig pige og gennembanker hendes far og hendes fætter. I et land i Asien er unge efter sigende skyld i halvdelen af de forbrydelser der er blevet begået over en tiårig periode. Kan nogen påstå at ondskaben ikke er blevet forværret?

11. Hvorfor lægger mange ikke mærke til at forholdene bliver værre?

11 Apostlen Peter sagde meget rigtigt: „I de sidste dage vil der komme folk som angriber med latterliggørelse og som vandrer efter deres egne ønsker og siger: ’Hvor er denne hans lovede nærværelse? Fra den dag vore forfædre sov ind i døden, er alt jo forblevet ganske som det var fra skabelsens begyndelse.’“ (2 Pet. 3:3, 4) Hvad kan være grunden til at nogle reagerer på den måde? Åbenbart er det sådan at jo mere man har vænnet sig til en bestemt situation, jo mindre lægger man mærke til den. At der sker et moralsk skred blandt befolkningen i almindelighed, virker måske ikke så chokerende som hvis en nær ven pludselig og helt uventet ændrede sin adfærd. Ikke desto mindre er dette gradvise moralske forfald farligt.

12, 13. (a) Hvorfor behøver udviklingen i verden ikke at tage modet fra os? (b) Hvad vil hjælpe os til at holde ud i disse sidste dage som er „vanskelige at klare“?

12 Apostlen Paulus advarede os om at forholdene „i de sidste dage“ ville være „vanskelige at klare“. (2 Tim. 3:1) Men de er ikke umulige at klare, så vi behøver ikke at flygte fra virkeligheden. Med hjælp fra Jehova, hans ånd og den kristne menighed kan vi overvinde alle de skuffelser og bekymringer vi måtte komme ud for. Vi kan være trofaste. „Den kraft som er ud over det normale“, kommer fra Gud, ikke fra os selv. — 2 Kor. 4:7-10.

13 Det er værd at bemærke at Paulus indledte sin profeti om de sidste dage med udtrykket „dette skal du vide“. Det er en garanti for at det han nævnte lige efter, helt sikkert ville ske. Der er ingen tvivl om at det gudløse samfund vil gå fra ondt til værre lige indtil Jehova griber ind og fjerner det. Historikere har dokumenteret at der undertiden har været samfund eller nationer som oplevede et alvorligt moralsk forfald og derefter brød sammen. Men aldrig før i historien har den generelle moral i hele verden været så lav som i dag. Mange andre lukker måske øjnene for hvad det betyder, men den helt specielle udvikling der er sket siden 1914, bør overbevise os om at Guds rige snart vil gøre ende på al ondskab.

DENNE GENERATION SKAL IKKE FORSVINDE

14-16. Hvilken tredje grund er der til at tro på at Guds rige snart vil „komme“?

14 Guds folks egen historie giver os en tredje grund til at have tillid til at afslutningen er nær. For eksempel var der, før Guds rige blev oprettet i himlen, en gruppe trofaste salvede som aktivt tjente Gud. Hvordan reagerede de da nogle af deres forventninger til året 1914 ikke blev indfriet? Flertallet af dem holdt fast ved deres integritet under prøvelser og forfølgelse og fortsatte med at  tjene Jehova. I årenes løb har de fleste af disse salvede — hvis ikke dem alle — fuldført deres jordiske livsløb i trofasthed.

15 I sin detaljerede profeti om afslutningen på denne tingenes ordning sagde Jesus: „Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.“ (Læs Mattæus 24:33-35). Vi forstår at Jesus, da han talte om „denne generation“, henviste til to grupper af salvede kristne. Den første gruppe levede i 1914 og kunne klart se tegnet på at Kristus begyndte at herske som konge i det år. De der hørte til denne gruppe, var ikke bare i live i 1914, men de blev salvet med Guds ånd som hans sønner i eller før det år. — Rom. 8:14-17.

16 Den anden gruppe der hører til „denne generation“, er salvede som har levet samtidig med den første gruppe. De var ikke bare i live samtidig med dem fra den første gruppe, men de blev salvet med hellig ånd mens nogle fra den første gruppe endnu var på jorden. Altså er ikke alle salvede der lever i dag, en del af den „generation“ Jesus talte om. Nu er de der hører til den anden gruppe, selv ved at komme op i årene. Men Jesu ord i Mattæus 24:34 viser at i hvert fald nogle fra „denne generation“ afgjort ikke skal „forsvinde“ før de ser begyndelsen på den store trængsel. Det bør give os endnu større tillid til at der kun er kort tid tilbage inden kongen i Guds rige fjerner de onde og indfører en retfærdig ny verden. — 2 Pet. 3:13.

KRISTUS VIL SNART FULDENDE SIN SEJR

17. Hvilken konklusion når vi til ud fra de tre grupper af vidnesbyrd vi her har behandlet?

17 Hvilken konklusion når vi til ud fra de tre grupper af vidnesbyrd vi her har behandlet? Jesus sagde at vi ikke ville kende den nøjagtige dag og time — og det gør vi heller ikke. (Matt. 24:36; 25:13) Men vi kender den generelle periode, eller „tiden“, som Paulus sagde. (Læs Romerne 13:11). Vi lever i denne periode, nemlig de sidste dage. Hvis vi er opmærksomme på Bibelens profetier og det som Jehova Gud og Jesus Kristus gør, kan vi ikke undgå at se overbevisende vidnesbyrd om at vi lever tæt på afslutningen for denne tingenes ordning.

18. Hvad venter der dem som nægter at anerkende Guds rige?

18 De der nægter at anerkende den store myndighed som er givet til Jesus Kristus, den sejrende rytter på den hvide hest, vil snart blive tvunget til at erkende deres fejltagelse. De vil ikke kunne se nogen redning. Til den tid vil mange råbe i rædsel: „Hvem kan bestå?“ (Åb. 6:15-17) Svaret på dette kommer allerede i næste kapitel i Åbenbaringens Bog. De salvede og de der har et jordisk håb, vil „bestå“ på den dag fordi de har Guds godkendelse. „En stor skare“ af andre får vil overleve den store trængsel. — Åb. 7:9, 13-15.

19. Hvad ser du frem til fordi du anerkender og forstår de klare vidnesbyrd om at de sidste dage snart er forbi?

19 Når vi bliver ved med at koncentrere os om hvordan bibelprofetierne bliver opfyldt i denne spændende tid, vil vi ikke lade os distrahere af „støjen“ fra Satans verden; vi vil heller ikke være blinde for hvad verdensbegivenhederne betyder. Kristus vil snart fuldende sin sejr over dette gudløse samfund når han udkæmper den endelige krig med retfærdighed. (Åb. 19:11, 19-21) Tænk på den lykke vi vil opleve når vi derefter ser Bibelens løfter gå i opfyldelse! — Åb. 20:1-3, 6; 21:3, 4.