Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2013

Hvordan kan vi vente tålmodigt?

Hvordan kan vi vente tålmodigt?

„Jeg vil vente på min frelses Gud.“ — MIKA 7:7.

1. Hvad kunne gøre os utålmodige?

DA DET messianske rige blev oprettet i 1914, begyndte de sidste dage for Satans system. Krigen i himlen endte med at Jesus kastede Djævelen og hans dæmoner ned til jorden. (Læs Åbenbaringen 12:7-9). Satan ved at han kun har „en kort tidsperiode“. (Åb. 12:12) Men denne „tidsperiode“ har nu varet i flere årtier, og det er måske længere end nogle af os havde forventet. Er vi blevet utålmodige fordi Jehova endnu ikke har grebet ind?

2. Hvad vil denne artikel hjælpe os til?

2 Utålmodighed kan være farlig. Hvorfor? Fordi vi let kommer til at handle uklogt når vi er utålmodige. Hvordan kan vi vente tålmodigt? Denne artikel vil hjælpe os til det ved at besvare følgende spørgsmål: (1) Hvad lærer profeten Mikas eksempel os om tålmodighed? (2) Hvilke begivenheder vil markere at ventetiden er slut? (3) Hvordan kan vi vise at vi værdsætter Jehovas tålmodighed?

HVAD KAN VI LÆRE AF MIKAS EKSEMPEL?

3. Hvordan var forholdene i Israel på Mikas tid?

3 Læs Mika 7:2-6Jehovas profet Mika så den åndelige tilstand i Israel blive værre og værre indtil den nåede sit lavpunkt i den onde kong Akaz’ regeringstid. Mika sammenlignede de troløse israelitter med „en tornebusk“ og „en tjørnehæk“. Ligesom man kommer til skade hvis man går ind i en tornebusk eller en tjørnehæk, sådan ville enhver der havde noget at gøre med disse fordærvede israelitter, komme til skade. Det moralske fordærv blev så slemt at det ødelagde familierne. Mika var klar over at han ikke selv kunne gøre noget for at ændre situationen, og udøste derfor sit hjerte for Jehova. Derefter ventede han tålmodigt på Gud.  Mika havde tillid til at Jehova ville gribe ind når hans tid var inde.

4. Hvilke udfordringer står vi over for?

4 Ligesom Mika lever vi blandt selviske mennesker. Mange er „utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed“. (2 Tim. 3:2, 3) Vi bliver frustrerede når kolleger, skolekammerater og naboer viser en egoistisk indstilling. Men nogle af Guds tjenere står over for en endnu større udfordring. Jesus sagde at hans disciple ville møde modstand fra familien, og hans beskrivelse af den virkning hans budskab ville have, minder om ordlyden i Mika 7:6. „Jeg er ... kommet for at volde splid,“ sagde Jesus, „mellem en mand og hans fader, og mellem en datter og hendes moder, og mellem en ung kone og hendes svigermoder. Ja, en mand vil få medlemmer af sin egen husstand til fjender.“ (Matt. 10:35, 36) Det kan være utrolig hårdt at blive udsat for latterliggørelse og modstand fra familiemedlemmer der ikke tjener Jehova! Hvis vi står i den situation, så lad os ikke give efter for presset. Lad os i stedet forblive loyale og tålmodigt vente på at Jehova løser problemerne. Hvis vi bliver ved med at bede ham om hjælp, vil han give os den styrke og visdom vi behøver for at kunne holde ud.

5, 6. Hvordan belønnede Jehova Mika, men hvad så Mika ikke blive opfyldt?

5 Jehova belønnede Mika for hans tålmodighed. Mika oplevede afslutningen på kong Akaz’ onde styre. Han så Akaz’ søn, den gode kong Ezekias, arve tronen og genindføre den sande tilbedelse. Og den dom Jehova lod Mika udtale over Samaria, blev eksekveret da den assyriske hær invaderede nordriget Israel. — Mika 1:6.

6 Men Mika så ikke opfyldelsen af alle de profetier han blev inspireret til at nedskrive. For eksempel skrev han: „I de sidste dage vil bjerget med Jehovas hus blive grundfæstet over bjergenes top, og det skal hæves op over højene, og folkeslag skal strømme til det. Og mange nationer skal drage af sted og sige: ’Kom, lad os gå op til Jehovas bjerg.’“ (Mika 4:1, 2) Mika døde længe før den profeti gik i opfyldelse. Alligevel var han besluttet på at forblive loyal over for Jehova til sin død, uanset hvad andre gjorde. I den forbindelse skrev han: „Alle folkeslagene vandrer hvert i sin guds navn; men vi vil vandre i Jehova vor Guds navn til fjerne tider, ja, for evigt.“ (Mika 4:5) Mika ventede tålmodigt i vanskelige tider fordi han var sikker på at Jehova ville indfri alle sine løfter. Den trofaste profet stolede på Jehova.

7, 8. (a) Hvorfor kan vi have tillid til Jehova? (b) Hvad vil få tiden til at gå hurtigere?

7 Har vi den samme tillid til Jehova? Det har vi god grund til at have. Vi har været vidne til at Mikas profeti er gået i opfyldelse. I „de sidste dage“ er millioner fra alle nationer og stammer og tungemål strømmet til „bjerget med Jehovas hus“. Selvom de kommer fra indbyrdes stridende nationer, har de smedet „deres sværd til plovjern“, og de nægter at „lære at føre krig“. (Mika 4:3) Hvor er det en stor forret at tilhøre Jehovas fredelige folk!

8 Vi ønsker selvfølgelig alle at Jehova snart fjerner dette onde system. Men for at kunne vente tålmodigt må vi se tingene fra Jehovas synspunkt. Han har fastsat en dag hvor han vil dømme mennesker ved „en mand som han har  udnævnt“, Jesus Kristus. (Apg. 17:31) Men indtil da giver Gud alle slags mennesker mulighed for at få „nøjagtig kundskab om sandheden“, handle efter denne kundskab og blive frelst. Der står liv på spil. (Læs 1 Timoteus 2:3, 4). Hvis vi er travlt optaget af at hjælpe andre til at få nøjagtig kundskab om Gud, vil tiden indtil Jehova fælder dom, føles kortere. Snart — ja, pludselig — vil tiden løbe ud. Når det sker, vil vi være lykkelige for at vi har været travlt optaget af forkyndelsen!

HVILKE BEGIVENHEDER VIL MARKERE AT VENTETIDEN ER SLUT?

9-11. Er Første Thessalonikerbrev 5:3 blevet opfyldt? Forklar.

9 Læs 1 Thessaloniker 5:1-3I nær fremtid vil nationerne sige „Fred og sikkerhed!“ Hvis denne erklæring ikke skal komme bag på os, må vi „holde os vågne og være ædru“. (1 Thess. 5:6) Vi vil nu kort se på nogle begivenheder der har beredt vejen for denne vigtige proklamation. Det vil hjælpe os til at holde os åndeligt vågne.

10 I tiden efter hver af de to verdenskrige forlangte nationerne fred. Da den første verdenskrig var slut, oprettede man Folkeforbundet i håb om at sikre freden. Senere, efter den anden verdenskrig, var det FN man håbede ville bringe fred på jorden. Politiske og religiøse ledere har sat deres lid til disse organisationer. Da FN for eksempel udråbte 1986 til internationalt fredsår, mødtes mange politiske og religiøse ledere i Assisi, Italien, med overhovedet for den katolske kirke for at opsende bønner om fred.

11 Men hverken denne proklamation om fred og sikkerhed eller andre har været en opfyldelse af profetien i Første Thessalonikerbrev 5:3. Hvorfor ikke? Fordi den forudsagte ’pludselige undergang’ endnu ikke er indtruffet.

12. Hvad ved vi om erklæringen om „fred og sikkerhed“?

 12 Hvem vil fremsætte denne markante erklæring om „fred og sikkerhed“? Hvilken rolle vil lederne inden for kristenheden og andre trosretninger spille? Og hvilken rolle vil de politiske ledere spille? Det siger Bibelen ikke noget om. Men vi ved at uanset hvordan proklamationen fremsættes, eller hvor overbevisende den lyder, vil den ikke have hold i virkeligheden. Dette gamle system vil stadig være styret af Satan. Det er pilråddent, og det vil det blive ved med at være. Hvor ville det være sørgeligt hvis vi troede på Satans propaganda og ikke forblev neutrale!

13. Hvorfor holder englene ødelæggelsens vinde tilbage?

13 Læs Åbenbaringen 7:1-4Mens vi venter på at Første Thessalonikerbrev 5:3 bliver opfyldt, holder magtfulde engle den store trængsels ødelæggende vinde tilbage. Hvad venter de på? Den endelige besegling af de salvede, „vor Guds trælle“, som apostlen Johannes beskrev. * Når denne endelige besegling har fundet sted, vil englene slippe ødelæggelsens vinde løs. Hvad vil der så ske?

14. Hvad viser at Babylon den Store snart vil blive tilintetgjort?

14 Babylon den Store, al falsk religion, vil blive tilintetgjort, præcis som hun har fortjent. „Folk og skarer og nationer og tungemål“ vil ikke kunne hjælpe hende. Allerede nu ser vi tegn på at hendes endeligt er nær. (Åb. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Den manglende støtte ses ved at religion og religiøse ledere udsættes for større og større kritik i nyhedsmedierne. Alligevel tror Babylon den Stores ledere ikke at de virkelig er i fare. Men dér tager de fejl! Efter proklamationen „Fred og sikkerhed!“ vil de politiske ledere pludselig vende sig mod falsk religion og udslette den. Babylon den Store vil aldrig mere findes! Er disse skelsættende begivenheder ikke værd at vente tålmodigt på? — Åb. 18:8, 10.

HVORDAN KAN VI VISE AT VI VÆRDSÆTTER GUDS TÅLMODIGHED?

15. Hvorfor har Jehova ventet tålmodigt?

15 Selvom mennesker har vanæret hans navn, har Jehova tålmodigt ventet på det rigtige tidspunkt til at gribe ind. Han ønsker ikke at nogen retsindige skal lide undergang. (2 Pet. 3:9, 10) Har vi det på samme måde? Indtil Jehovas dag kommer, kan vi på flere forskellige måder vise at vi værdsætter hans tålmodighed.

16, 17. (a) Hvorfor skulle vi ønske at hjælpe dem der er blevet uvirksomme? (b) Hvorfor haster det med at vende tilbage til Jehova hvis man er blevet uvirksom?

16 Hjælp dem der er blevet uvirksomme. Jesus sagde at der er glæde i himlen når bare ét bortkommet får bliver fundet. (Matt. 18:14; Luk. 15:3-7) Det er tydeligt at Jehova holder meget af alle der har vist at de elsker ham, også selvom de ikke i øjeblikket tjener ham aktivt. Når vi hjælper sådanne til at vende tilbage til menigheden, glæder det Jehova og englene.

17 Er du en af dem der i øjeblikket ikke tjener Gud aktivt? Måske er der nogen i menigheden der har såret dig, og derfor er du holdt op med at komme til møderne. Nu hvor det måske er et  stykke tid siden, så spørg dig selv: ’Har jeg et bedre liv nu, og er jeg mere glad? Var det Jehova der sårede mig, eller var det et ufuldkomment menneske? Har Jehova Gud nogen sinde gjort noget for at skade mig?’ Jehova har altid været god mod os. Selv hvis vi ikke lige nu lever op til vores indvielse, lader han os nyde de gode ting han tilbyder. (Jak. 1:16, 17) Men snart vil Jehovas dag komme. Tiden er nu inde til at vende tilbage til din kærlige himmelske Far og til menigheden — det eneste trygge tilflugtssted i disse sidste dage. — 5 Mos. 33:27; Hebr. 10:24, 25.

Jehovas folk gør en stor indsats for at hjælpe uvirksomme til at vende tilbage til Jehova (Se paragraf 16, 17)

18. Hvorfor skal vi støtte dem der fører an?

18 Støt loyalt dem der fører an. Som en kærlig Hyrde leder og beskytter Jehova os. Han har udnævnt sin søn til overhyrde for hjorden. (1 Pet. 5:4) Ældste i mere end 100.000 menigheder viser som hyrder omsorg for hvert enkelt af Guds får. (Apg. 20:28) Når vi loyalt støtter dem der er blevet udnævnt til at føre an, viser vi vores værdsættelse af alt det Jehova og Jesus har gjort for os.

19. Hvordan kan vi rykke tæt sammen?

19 Hold dig nær til dine brødre. Hvad kræver dét? Når en veltrænet hær bliver angrebet af en fjende, rykker soldaterne tæt sammen for at danne et uigennemtrængeligt forsvar. Satan intensiverer sine angreb på Guds folk. Det ville derfor være dumt at kæmpe mod vores brødre. Vi må holde os nær til hinanden, se gennem fingre med andres ufuldkommenheder og have tillid til Jehovas ledelse.

Tiden er inde til at stå sammen i kampen mod Satan og dæmonerne (Se paragraf 19)

20. Hvad må vi gøre nu?

20 Lad os alle forblive åndeligt vågne og tålmodigt vente på proklamationen „Fred og sikkerhed!“ og på at de udvalgte bliver endeligt beseglet. Derefter vil de fire engle slippe ødelæggelsens vinde løs, og Babylon den Store vil blive tilintetgjort. Mens vi venter på disse skelsættende begivenheder, må vi følge anvisningerne fra dem der er udnævnt til at føre an i Jehovas organisation. Stå sammen i kampen mod Djævelen og dæmonerne! Nu er tiden inde til at følge salmistens tilskyndelse: „Vær modige, og lad jeres hjerte være stærkt, alle I der venter på Jehova.“ — Sl. 31:24.

^ par. 13 Forskellen mellem den første og den endelige besegling af de salvede er beskrevet i Vagttårnet for 1. januar 2007, side 30-31.