Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2013

Hvordan vi kan hjælpe med at dække andres behov

Hvordan vi kan hjælpe med at dække andres behov

„UROLIGHEDER efter et omstridt valg tvang tusinder af Jehovas Vidner på flugt,“ fortæller François, en ældste i et udviklingsland. „Der kom til at mangle mad og medicin, og den smule man kunne skaffe, var ekstremt dyr. Banker lukkede, og hæveautomater blev tømt eller holdt op med at virke.“

Brødre fra afdelingskontoret gik hurtigt i gang med at uddele penge og nødforsyninger til de Vidner der var på flugt og nu var samlet i rigssale rundt om i landet. De rivaliserende grupper satte vejspærringer op, men da begge parter vidste at Jehovas Vidner er strengt neutrale, fik afdelingskontorets biler som regel lov at passere.

„Da vi var på vej til en rigssal, åbnede snigskytter ild mod vores lastbil,“ fortæller François. „Men kuglerne fløj lige imellem os uden at ramme. Da vi så en soldat komme løbende imod os med sit våben i hånden, smækkede vi bilen i bakgear, vendte og kørte i fuld fart tilbage til afdelingskontoret. Vi var taknemmelige mod Jehova fordi vi var i live. Dagen efter nåede de 130 brødre der havde været i denne rigssal, i sikkerhed. Nogle af dem kom til afdelingskontoret, hvor vi tog os af deres åndelige og materielle behov indtil faren var drevet over.“

„Afdelingskontoret modtog senere mange breve fra brødre i hele landet der gav udtryk for dyb taknemmelighed,“ fortæller François. „At opleve hvordan deres brødre andre steder fra kom dem til hjælp, gav dem endnu større tillid til Jehova.“

I katastrofesituationer siger vi ikke til vores nødlidende brødre og søstre at de skal ’holde sig varme og mætte’. (Jak. 2:15, 16) Vi søger i stedet at dække deres fysiske behov. Sådan var det også i det første århundrede. Da disciplene blev advaret om at der ville komme en hungersnød, „besluttede [de] at de, alt efter som de hver især havde råd til det, ville sende noget til hjælp for brødrene som boede i Judæa“. — Apg. 11:28-30.

Som Jehovas tjenere er vi ivrige efter at yde materiel hjælp til dem der lider nød. Men folk har også et åndeligt behov. (Matt. 5:3) For at de kan blive hjulpet til at erkende dette behov og tage skridt til at få det dækket, har Jesus befalet os at gøre disciple. (Matt. 28:19, 20) Hver især bruger vi meget tid og energi og mange midler på at udføre denne opgave. Vores organisation bruger nogle af de bidrag der kommer ind, på at yde materiel hjælp, men midlerne bliver først og fremmest brugt til at fremme Rigets sag og udbrede den gode nyhed. Derved viser vi vores kærlighed til Gud og vores medmennesker. — Matt. 22:37-39.

De der støtter Jehovas Vidners verdensomspændende arbejde, kan være sikre på at deres bidrag bliver brugt på den bedst mulige måde. Kan du være med til at hjælpe dem af dine brødre der er i nød? Vil du gerne støtte arbejdet med at gøre disciple? Så „forhold ikke nogen en godhed som tilkommer dem, når det er i din hånds magt at gøre noget“. — Ordsp. 3:27.