Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Skaberværket vidner om den levende Gud

Skaberværket vidner om den levende Gud

„Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden ..., for du har skabt alle ting.“ — ÅB. 4:11.

1. Hvordan sikrer vi os at vores tro forbliver stærk?

MANGE siger at de kun tror på det de kan se med deres egne øjne. Hvordan kan vi hjælpe sådanne mennesker til at få tro på Jehova? Bibelen siger jo at ’ingen nogen sinde har set Gud’. (Joh. 1:18) Og hvordan kan vi sikre os at vores egen tro på ’den usynlige Gud’, Jehova, forbliver stærk? (Kol. 1:15) Noget af det første vi må gøre, er at identificere læresætninger der tilslører sandheden om Jehova. Derefter må vi dygtigt bruge Bibelen til at nedrive ethvert ræsonnement der „rejser sig imod kundskaben om Gud“. — 2 Kor. 10:4, 5.

2, 3. Nævn to læresætninger der gør folk blinde for sandheden om Gud.

2 Én udbredt falsk læresætning der gør mange blinde for sandheden om Gud, er evolutionslæren. Dette menneskelige ræsonnement modsiger Bibelen, og det berøver folk alt håb. I sin grundform påstår evolutionslæren at alt liv er opstået af sig selv; den antyder dermed at der ikke er nogen mening med menneskelivet.

3 På den anden side lærer fundamentalistiske ’kristne’ at universet, herunder Jorden og alt liv på den, kun er nogle få tusind år gammelt. De der går ind for denne lære — kendt som kreationismen — har måske stor respekt for Bibelen, men de påstår at Gud skabte alt på seks dage a 24 timer for blot nogle få tusind år siden. De afviser pålidelige videnskabelige vidnesbyrd som strider imod deres opfattelse. Derved bringer kreationismen i virkeligheden Bibelen i miskredit og får den til at virke ulogisk og unøjagtig. Folk der fremmer sådanne synspunkter, minder os måske om nogle i det første århundrede som havde nidkærhed for Gud, „men ikke i overensstemmelse med nøjagtig kundskab“. (Rom. 10:2) Hvordan  kan vi bruge Guds ord til at nedrive evolutionslærens og kreationismens „fæstningsværker“? * Det kan vi kun hvis vi gør en personlig indsats for at tilegne os nøjagtig kundskab om hvad Bibelen lærer.

TRO BYGGER PÅ VIDNESBYRD OG LOGISKE RÆSONNEMENTER

4. Hvad må vores tro være bygget på?

4 Bibelen lærer os at sætte pris på kundskab. (Ordsp. 10:14) Jehova ønsker at vores tro på ham skal bygge på tydelige vidnesbyrd og logiske ræsonnementer, ikke på religiøse overleveringer eller menneskers filosofi. (Læs Hebræerne 11:1). For at kunne opbygge en stærk tro på Gud må vi først være overbeviste om at han eksisterer. (Læs Hebræerne 11:6). Denne konklusion når vi frem til ved at undersøge kendsgerningerne og ved at bruge vores sunde fornuft, ikke ved ønsketænkning. — Rom. 12:1.

5. Hvad er én grund til at vi kan være overbeviste om at Gud eksisterer?

5 Apostlen Paulus peger på noget der kan overbevise os om at Gud eksisterer, selvom vi ikke kan se ham. Om Jehova skrev Paulus: ’Hans usynlige egenskaber ses klart fra verdens skabelse af, både hans evige kraft og hans guddommelighed, idet de fornemmes i de ting der er frembragt.’ (Rom. 1:20) Hvordan kan du hjælpe en der tvivler på Guds eksistens, til at se sandheden i Paulus’ inspirerede ord? Tænk over nogle af de følgende vidnesbyrd i skaberværket som åbenbarer vores Skabers kraft og visdom.

GUDS KRAFT I SKABERVÆRKET

6, 7. Hvordan ses Jehovas kraft i to skjolde der beskytter os?

6 Jehovas kraft kommer til udtryk i to skjolde der beskytter os — Jordens atmosfære og dens magnetfelt. For eksempel sørger atmosfæren ikke kun for at vi har luft vi kan indånde. Den beskytter os også mod det meste af det kosmiske materiale der hvirvler gennem rummet. Klippeblokke der kunne forårsage omfattende skade, brænder som regel op når de trænger ind i Jordens atmosfære, og bliver til smukke lysende spor på nattehimlen.

7 Vi bliver også beskyttet af Jordens magnetfelt. Dette skjold dannes i Jordens dybe indre. Jordens ydre kerne, der hovedsagelig består af smeltet jern, genererer et kraftfuldt magnetfelt der omslutter os og rækker langt ud i rummet. Magnetfeltet beskytter os mod strålingen fra soludbrud og eksplosioner i Solens yderkant. Takket være Jordens magnetfelt afsvider disse energiudladninger ikke alt liv på vores klode. I stedet bliver de absorberet og afbøjet. Der er synlige vidnesbyrd om magnetfeltet i funktion i det smukke flerfarvede polarlys der danser på himlen i nærheden af nord- og sydpolerne. Der er ingen tvivl om at Jehovas kraft er stærk! — Læs Esajas 40:26.

GUDS VISDOM I NATUREN

8, 9. Hvordan kommer Jehovas visdom til udtryk i de kredsløb der opretholder livet?

8 Jehovas visdom kommer til udtryk i de kredsløb der opretholder livet på Jorden. Det kan illustreres på følgende måde: Forestil dig at bo i en tætbefolket muromkranset by der ikke har mulighed for at indføre rent vand eller komme af med sit affald. En sådan by ville hurtigt blive beskidt og ubeboelig. På nogle områder ligner vores jordklode denne muromkransede by. Jorden har en begrænset mængde ferskvand, og vi kan ikke sende vores affaldsprodukter ud i det ydre rum.  Denne „muromkransede by“ er ikke desto mindre i stand til at opretholde milliarder af skabningers liv, generation efter generation. Hvorfor? Fordi den har en forbløffende evne til at genbruge eller omdanne de produkter som livet afhænger af.

9 Tænk på iltkredsløbet. Milliarder af skabninger indånder ilt og udånder kuldioxid. Alligevel slipper ilten aldrig op, og atmosfæren bliver aldrig overfyldt med „affaldsluften“, kuldioxid. Hvorfor ikke? Svaret skal findes i en forunderlig proces der er kendt som fotosyntesen. Ved hjælp af denne proces optager grønne planter kuldioxid, vand, sollys og næring og fremstiller kulhydrater og ilt. Når vi indånder ilt, sluttes kredsløbet. Jehova bruger helt bogstaveligt de grønne planter han har skabt, til at give ’liv og ånde til alle’. (Apg. 17:25) Hvilken fantastisk visdom!

10, 11. Hvordan kommer Jehovas genialitet til udtryk i den måde monarksommerfuglen og guldsmeden er designet på?

10 Jehovas genialitet kommer også til udtryk i den mangfoldighed af liv der findes på vores underfulde planet. Det skønnes at der findes mellem 2 millioner og 100 millioner forskellige arter på Jorden. (Læs Salme 104:24). Lad os se hvor vist nogle af disse skabninger er designet.

Guds visdom ses i den måde guldsmedens øje er designet på; indsat billede viser øjet i forstørrelse (Se paragraf 11)

11 For eksempel er monarksommerfuglens hjerne ikke større end spidsen på en kuglepen. Alligevel er denne sommerfugl i stand til at migrere næsten 3.000 kilometer fra Canada til en bestemt skov i Mexico ved at navigere efter Solen. Hvad gør den når Solen bevæger sig hen over himlen? Jehova har designet dens lille hjerne med evnen til at kompensere for Solens bevægelse. Tænk også på guldsmeden. Denne skabning ser ved hjælp af to facetøjne, eller sammensatte øjne. Hvert øje består af omkring 30.000 individuelle linser. Alligevel er guldsmedens lille bitte hjerne i stand til at afkode de signaler der bliver sendt fra alle disse linser, og registrere selv den mindste bevægelse i omgivelserne.

12, 13. Hvad imponerer dig ved den måde hvorpå Jehova har designet de celler der udgør dit legeme?

12 Endnu mere imponerende er den måde hvorpå Jehova designede de celler der udgør alle levende skabninger. Et menneskelegeme består for eksempel af omkring 100 billioner celler. Inden i hver celle er der en mikroskopisk reblignende struktur kendt som dna (deoxyribonukleinsyre). Dna’et lagrer de fleste af de informationer der er nødvendige for at danne et menneskelegeme.

13 Hvor meget information indeholder dna’et? Lad os sammenligne lagerkapaciteten i ét gram dna med hvor meget der  kan lagres på en cd. En cd kan lagre alle de informationer der findes i en ordbog, hvilket er imponerende i betragtning af at en cd jo blot er en tynd plasticskive. Men ét gram dna kan lagre lige så meget information som en billion cd’er! Sagt på en anden måde: En enkelt teskefuld tørret dna kan lagre tilstrækkelig information til at danne 350 gange så mange mennesker som der lever i dag!

14. Hvilke følelser får du for Jehova når du tænker over de opdagelser forskere har gjort?

14 Kong David omtalte de informationer der er nødvendige for at danne et menneskelegeme, som om de stod skrevet i en bog. Til Jehova Gud sagde han: „Dine øjne så mig som foster, og i din bog var alle dets dele skrevet op, og dagene da de blev dannet og der endnu ikke var en eneste af dem.“ (Sl. 139:16) Forståeligt nok følte David sig bevæget til at prise Jehova når han tænkte over hvordan hans eget legeme var skabt. De opdagelser forskere har gjort i de senere år, har kun bidraget til den ærefrygt vi føler når vi tænker over hvordan Jehova har dannet os. Disse opdagelser giver os endnu større grund til at sige som salmisten: „Jeg vil prise dig fordi jeg er dannet så underfuldt at det indgyder frygt. Underfulde er dine værker, ja, det ved min sjæl til fulde.“ (Sl. 139:14) Hvordan kan folk overhovedet undgå at se skaberværkets vidnesbyrd om at der findes en levende Gud?

HJÆLP ANDRE TIL AT GIVE DEN LEVENDE GUD ÆRE

15, 16. (a) Hvordan har vores publikationer givet os større værdsættelse af Jehovas skaberevne? (b) Hvilken artikel i serien „Står der en designer bag?“ har gjort særligt indtryk på dig?

15 I årtier har bladet Vågn op! hjulpet millioner af læsere til at se hvad skaberværket røber om vores levende Gud. I 2006 havde septemberudgaven for eksempel titlen „Findes der en Skaber?“ Formålet med bladet var at hjælpe dem der var forblindet af evolutionslæren eller kreationismen, til at se klart. En søster skrev til afdelingskontoret i USA: „Kampagnen med denne særudgave gik helt forrygende. Én kvinde bad om 20 blade. Hun er biologilærer og ville gerne give sine elever et eksemplar.“ Og en broder skrev: „Jeg har forkyndt siden slutningen af 1940’erne og nærmer mig de 75 år, men jeg har aldrig nydt min tjeneste så meget som i denne måned hvor vi har tilbudt særudgaven af Vågn op!“

16 I de senere år har de fleste numre af Vågn op! indeholdt en artikel i serien „Står der en designer bag?“ Disse korte artikler fremhæver de ærefrygtindgydende ingeniørbedrifter der findes i skaberværket, og peger på hvordan mennesker har prøvet at efterligne Mesterdesigneren. I 2010 fik vi yderligere materiale der kan hjælpe os til at ære Gud, da brochuren Er livet en Skabers værk? blev udgivet. De smukke og lærerige billeder i denne publikation er designet til at give os større værdsættelse af Jehovas skaberevne. Spørgsmålene i slutningen af hvert afsnit hjælper læseren til at ræsonnere over de oplysninger han lige har læst. Har du haft glæde af at bruge denne brochure når du har forkyndt fra hus til hus, offentligt eller uformelt?

17, 18. (a) Forældre, hvordan kan I booste jeres børns selvtillid så de tør forsvare deres tro? (b) Hvordan har I brugt skabelsesbrochurerne i jeres familiestudium?

17 I forældre, har I gennemgået denne farverige brochure med jeres børn? Hvis I gør det, vil I hjælpe dem til at få større værdsættelse af vores levende Gud. Måske har I teenagebørn der går i gymnasiet. De er et særligt mål for dem der underviser i evolutionsteorien. Forskere,  lærere, naturprogrammer og selv underholdningsverdenen, med dens tv-shows og film, fremmer den opfattelse at evolution er et faktum. I kan hjælpe jeres teenagebørn til at bekæmpe en sådan propaganda ved at bruge brochuren Fem gode spørgsmål om livets oprindelse, der også blev udgivet i 2010. Ligesom brochuren Er livet en Skabers værk? tilskynder denne publikation unge til at udvikle deres ’evne til at tænke’. (Ordsp. 2:10, 11) Den lærer dem hvordan de kan afprøve logikken i det de lærer i skolen.

Forældre, forbered jeres børn på at forsvare deres tro (Se paragraf 17)

18 Livets oprindelse-brochuren er designet til at hjælpe skoleelever til at forholde sig til sensationelle nyhedsrapporter der hævder at forskere har fundet fossiler af „missing links“, eller manglende led. Den tilskynder dem til selv at vurdere om sådanne rapporter virkelig beviser at mennesket har udviklet sig fra laverestående livsformer. Den lærer dem også hvordan de kan svare på påstande om at forskere i deres laboratorier har bevist at livet kunne opstå af sig selv. Hvis I forældre bruger disse brochurer, booster I jeres børns selvtillid så de får mod til at svare når nogen gerne vil vide hvorfor de tror på en Skaber. — Læs 1 Peter 3:15.

19. Hvilket privilegium har vi alle?

19 Det veldokumenterede materiale vi får gennem Jehovas organisation, hjælper os til at få øje på hans smukke egenskaber i verden omkring os. Dette er tydelige vidnesbyrd der får os til at lovprise vores Gud. (Sl. 19:1, 2) Tænk hvilket privilegium det er at vi kan give Jehova, Skaberen af alting, den ære og herlighed han fortjener! — 1 Tim. 1:17.

^ par. 3 Forslag til hvordan man kan ræsonnere med dem der går ind for kreationisme, findes på side 24 til 28 i brochuren Er livet en Skabers værk?