Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2013

Træf kloge beslutninger

Træf kloge beslutninger

„Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand.“ — ORDSP. 3:5.

1, 2. Kan du lide at træffe beslutninger, og hvordan har du det med nogle af de beslutninger du har truffet?

BESLUTNINGER! Beslutninger! Hver eneste dag skal vi træffe en masse beslutninger. Hvordan har du det med det? Nogle vil helst træffe alle beslutninger selv. De holder på deres ret til selv at bestemme og kan ikke fordrage tanken om at en anden skulle træffe en beslutning for dem. Andre gruer for at skulle træffe beslutninger om andet end helt almindelige, dagligdags ting. Nogle tyr til selvhjælpsbøger eller rådgivere og bruger måske store summer på at få den vejledning de føler de har brug for.

2 Mange af os befinder os nok et sted midt imellem. Vi erkender at visse beslutninger ligger uden for vores kompetenceområde; men vi er også klar over at vi på mange af livets områder kan træffe beslutninger ud fra hvad vi personligt foretrækker. (Gal. 6:5) Imidlertid må vi nok indrømme at det ikke er alle vores beslutninger der er lige gode eller fornuftige.

3. Hvilke retningslinjer kan hjælpe os når vi skal træffe beslutninger, men hvad kan udfordringen være?

3 Som tjenere for Jehova kan vi glæde os over at han har givet klare retningslinjer på mange af livets vigtige områder. Vi ved at hvis vi følger dem, kan vi træffe beslutninger der både vil glæde Jehova og gavne os selv. Men vi kan også komme ud for spørgsmål og situationer der ikke specifikt siges noget om i Guds ord. Hvordan kan vi så beslutte hvad vi skal gøre? For eksempel ved vi at vi ikke må stjæle. (Ef. 4:28) Men hvad er det helt præcist at stjæle? Afgøres det af værdien af den genstand der tages, af motivet eller af noget helt andet? Hvordan træffer vi beslutninger i spørgsmål som ifølge nogle ligger i en gråzone? Hvad er der til at guide os?

 ET SUNDT SINDS ÅND

4. Hvilket råd har vi måske fået når vi har stået over for en beslutning?

4 Når vi fortæller en trosfælle at vi står over for en vigtig beslutning, tilskynder han eller hun os måske til at tænke os godt om. Det er selvfølgelig et udmærket råd. Bibelen giver os denne advarsel mod at træffe forhastede beslutninger: „Enhver der har hastværk styrer mod armod.“ (Ordsp. 21:5) Men er det nok at tage sig god tid, tænke sagen igennem, være fornuftig og bruge god dømmekraft? Alt det vil hjælpe os til at træffe en klog beslutning, men Bibelen siger også at vi skal have „et sundt sind“. (Rom. 12:3; 1 Pet. 4:7) Hvad vil det sige?

5. Hvorfor er vi ikke født med et helt igennem sundt sind?

5 Ingen af os er født med et helt igennem sundt sind. Hvorfor ikke? Fordi vi alle er født syndige og ufuldkomne og derfor langtfra er sunde på krop og sind. (Sl. 51:5; Rom. 3:23) Mange af os har også engang været blandt dem hvis sind, eller forstand, var „forblindet“ af Satan; engang var vi uvidende om Jehova og hans retfærdige normer. (2 Kor. 4:4; Tit. 3:3) Hvis vi udelukkende skulle basere vores beslutninger på hvad vi føler er godt og fornuftigt, kunne vi derfor komme til at narre os selv, uanset hvor meget vi tænkte os om. — Ordsp. 14:12.

6. Hvad kan hjælpe os til at opdyrke et sundt sind?

6 I modsætning til os er vores himmelske Far fuldkommen i enhver henseende. (5 Mos. 32:4) Han har gjort det muligt for os at forny vores tankegang og at opdyrke et sundt sind. (Læs 2 Timoteus 1:7). Som kristne ønsker vi at tænke, ræsonnere og handle fornuftigt. Vi må altså lære at styre vores tanker og følelser og at efterligne Jehovas måde at tænke, føle og handle på.

7, 8. Fortæl en erfaring der viser at man selv under pres eller i en vanskelig situation kan træffe en klog beslutning.

7 Lad os se på et eksempel. Blandt visse immigranter er det almindelig praksis at forældre sender deres nyfødte barn hjem til deres slægtninge så de kan passe det mens de selv fortsætter med at arbejde og tjene penge. * En kvinde der var flyttet til et fremmed land, fødte en dejlig lille dreng. Omkring det tidspunkt var hun begyndt at studere Bibelen, og hun gjorde gode åndelige fremskridt. Venner og familie pressede hende og hendes mand til at sende spædbarnet hjem til bedsteforældrene. Men gennem sit studium havde kvinden forstået at Gud har givet forældrene det ansvar at opdrage deres barn. (Sl. 127:3; Ef. 6:4) Skulle hun følge den praksis som i manges øjne var den mest fornuftige? Eller skulle hun følge det hun lærte ud fra Bibelen, og risikere at få økonomiske problemer og at blive hånet? Hvad ville du have gjort i hendes sted?

8 Den unge kvinde, der var stærkt presset, fortalte Jehova om sine følelser og bad om hans vejledning. Efter at hun havde talt med den søster der studerede med hende, og med flere andre i menigheden, begyndte hun at forstå hvordan Jehova betragtede spørgsmålet. Hun indså også at det kunne skade hendes lille søn følelsesmæssigt hvis han var adskilt fra sine forældre mens han voksede op. Da hun havde overvejet sagen ud fra de bibelske principper, nåede hun frem til den konklusion at  det ikke ville være rigtigt at sende deres spædbarn bort. Hendes mand så at mange fra menigheden kom og hjalp til, og at babyen trivedes. Han sagde ja til et bibelstudium og begyndte at overvære møderne sammen med sin kone.

9, 10. Hvad vil det sige at bruge et sundt sinds ånd, og hvordan kan vi gøre det?

9 Dette er blot ét eksempel, men det viser at det at bruge et sundt sinds ånd ikke betyder at man blot gør det man selv føler er fornuftigt, eller det andre mener er det rigtige at gøre. Vores ufuldkomne sind og hjerte kan være som et ur der går enten for hurtigt eller for langsomt. Hvis vi stoler på det, kan det give os store problemer. (Jer. 17:9) Vi er nødt til at kalibrere vores sind og hjerte efter Guds pålidelige normer. — Læs Esajas 55:8, 9.

10 Vi finder dette kloge råd i Bibelen: „Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ (Ordsp. 3:5, 6) Læg mærke til at der siges: „Støt dig ikke til din egen forstand.“ Og derefter: „Tag [Jehova] i betragtning.“ Han har et helt igennem sundt sind. Hver gang vi står over for en beslutning, må vi derfor vende os til Bibelen for at finde ud af hvordan Gud ser på sagen, og så træffe vores beslutning ud fra det. Dét er hvad det vil sige at bruge et sundt sinds ånd — at man lader sit sind forme af Jehova.

OPØV DIN OPFATTELSESEVNE

11. Hvordan lærer man at træffe kloge beslutninger?

11 Det er ikke let at lære at træffe kloge beslutninger og at føre dem ud i livet. Udfordringen er særlig stor for nogle der lige er blevet døbt eller først lige er begyndt at lære sandheden at kende. Bibelen omtaler sådanne som åndelige spædbørn, men det er muligt for dem at gøre fremskridt. Tænk på hvordan et lille barn lærer at gå uden at falde. Tricket er at tage små skridt og at forsøge igen og igen. Det samme gælder for et åndeligt spædbarn der skal lære at træffe kloge beslutninger. Husk  at apostlen Paulus beskrev modne mennesker som nogle der „gennem brugen har fået deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret“. Ordene „gennem brugen“ og „opøvet“ viser at det er nødvendigt at gøre en vedvarende indsats. Det er netop hvad nye må gøre hvis de skal lære at træffe kloge beslutninger. — Læs Hebræerne 5:13, 14.

Når vi træffer de rigtige valg i hverdagen, opøver vi vores opfattelsesevne (Se paragraf 11)

12. Hvordan kan vi opøve vores evne til at træffe kloge beslutninger?

12 Som tidligere nævnt må vi hver eneste dag træffe adskillige beslutninger, både store og små. Ifølge én undersøgelse er over 40 procent af vores handlinger ikke baseret på moden overvejelse men på indgroede vaner. For eksempel skal du hver morgen beslutte hvilket tøj du vil tage på. Du betragter det måske som en mindre ting og træffer dit valg uden at tænke særlig meget over det, især hvis du har travlt. Men det er vigtigt at tænke over om det du tager på, er passende for en der tjener Jehova. (2 Kor. 6:3, 4) Når du køber nyt tøj, går du måske op i om det er smart og moderne, men er det også anstændigt og til at betale? Hvis vi træffer de rigtige valg i den slags spørgsmål, vil det være med til at opøve vores opfattelsesevne. Det vil gøre det lettere for os at træffe de rigtige beslutninger når det gælder større ting. — Luk. 16:10; 1 Kor. 10:31.

OPØV DIN VILJESTYRKE

13. Hvad må vi have hvis vi skal kunne føre vores beslutninger ud i livet?

13 Det at tage den rigtige beslutning er én ting, men at gøre som man har besluttet, er noget ganske andet. For eksempel er der nogle der taber kampen mod rygning fordi de ikke er motiverede nok. Det der er brug for, er et stærkt ønske om at gøre som man har besluttet. Viljestyrke kan sammenlignes med en muskel. Jo mere vi bruger den eller træner den, jo stærkere bliver den. Hvis vi sjældent bruger den, bliver den slap. Hvad kan hjælpe os til at opøve vores viljestyrke så vi gør som vi har besluttet? Vi må se hen til Jehova efter hjælp. — Læs Filipperne 2:13.

14. Hvordan fik Paulus den nødvendige viljestyrke?

14 Paulus vidste dette af personlig erfaring. Han sagde engang beklagende: „Det gerne at ville ligger mig nær, men det at udvirke det rette, gør ikke.“ Han var ikke i tvivl om hvad han gerne ville eller burde gøre, men af og til var der noget som hindrede ham i det. Han indrømmede: „Jeg glæder mig jo over Guds lov, ifølge det menneske jeg er i det indre, men i mine lemmer ser jeg en anden lov, der fører krig imod mit sinds lov og tager mig til fange under syndens lov som er i mine lemmer.“ Var hans situation håbløs? Slet ikke. Han erklærede: „Tak til Gud gennem Jesus Kristus, vor Herre!“ (Rom. 7:18, 22-25) Og et andet sted skrev han: „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft.“ — Fil. 4:13.

15. Hvorfor må vi være besluttede på at gøre det rigtige?

15 Der er altså brug for beslutsomhed hvis man skal gøre det der glæder Gud. Husk Elias’ ord til ba’alsdyrkerne og de frafaldne israelitter på Karmels Bjerg: „Hvor længe vil I halte mellem to standpunkter? Hvis Jehova er den sande Gud, så følg ham; men hvis det er Ba’al, så følg ham.“ (1 Kong. 18:21) Israels sønner vidste hvad de burde gøre, men ’haltede mellem to standpunkter’. I skarp kontrast til det havde Josua mange år tidligere beslutsomt sagt til israelitterne: „Hvis I ikke synes om at tjene  Jehova, så vælg selv i dag hvem I vil tjene ... Men jeg og mit hus, vi vil tjene Jehova.“ (Jos. 24:15) Hvilken velsignelse førte hans beslutsomhed til? Josua og de der fulgte hans eksempel, fik lov at bosætte sig i det lovede land, ’et land der flød med mælk og honning’. — Jos. 5:6.

TRÆF KLOGE BESLUTNINGER OG BLIV VELSIGNET

16, 17. Hvilke positive resultater kan det give når vi træffer beslutninger der stemmer med Guds vilje?

16 Tænk over den situation en nydøbt broder med kone og tre små børn kom til at stå i. En dag foreslog en af hans kolleger at de skulle søge over til et andet firma hvor lønnen var højere og der var flere frynsegoder. Vores broder overvejede forslaget og bad Jehova om hjælp til at træffe den rigtige beslutning. Oprindelig havde han valgt sit job, som ikke var specielt godt betalt, for at kunne holde weekenderne fri så han kunne overvære møderne og gå i tjenesten sammen med sin familie. Han var klar over at han nok ikke ville få fri i weekenderne hvis han tog det nye job — i hvert fald ikke til at begynde med. Hvad ville du have gjort?

17 Efter at have holdt de åndelige fordele op mod en højere indkomst valgte broderen at blive hvor han var. Fortrød han sin beslutning? Absolut ikke. Han følte at de åndelige velsignelser var meget vigtigere for ham og hans familie end en højere løn. Han og hans kone blev meget glade da deres ældste datter, der var ti, fortalte dem at hun elskede sine forældre, elskede brødrene og søstrene og elskede Jehova meget højt. Hun sagde at hun ønskede at indvi sig til Jehova og at blive døbt. Der er ingen tvivl om at det gavnede hende at hendes far havde sat tilbedelsen af Jehova først i sit liv!

Træf kloge beslutninger og oplev glæden blandt Guds folk (Se paragraf 18)

18. Hvorfor er det vigtigt at vi hver eneste dag træffer kloge beslutninger?

18 Den større Moses, Jesus Kristus, har i mange årtier ledt Jehovas sande tilbedere sikkert gennem Satans ørkenlignende verden. Som den større Josua vil Jesus snart gøre ende på dette fordærvede system og føre sine disciple ind i den lovede retfærdige nye verden. (2 Pet. 3:13) Det ville derfor være uklogt af os at vende tilbage til vores gamle tankemønster, vores gamle vaner, værdinormer og mål. Det er vigtigt at vi hele tiden får en klarere forståelse af hvad der er Guds vilje med os. (Rom. 12:2; 2 Kor. 13:5) Lad de beslutninger og valg du træffer hver eneste dag, vise at du er værdig til at blive velsignet af Jehova for evigt. — Læs Hebræerne 10:38, 39.

^ par. 7 Noget andet der ligger bag denne praksis, er at man vil give bedsteforældrene lejlighed til at vise deres børnebørn frem til venner og slægtninge.