Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Pionertjenesten styrker vores forhold til Gud

Pionertjenesten styrker vores forhold til Gud

„Det er godt at synge og spille for vor Gud.“ — SL. 147:1.

1, 2. (a) Hvad sker der når vi tænker på og taler om en vi elsker? (Se indledningsbilledet). (b) Hvilke spørgsmål vil vi se på?

NÅR vi tænker på og taler om en vi elsker, kan det styrke vores bånd til ham eller hende. Sådan er det også med vores forhold til Jehova Gud. Som hyrde tilbragte David mange nætter med at se op på stjernerne og meditere over Skaberens storhed. Han skrev: „Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne som du gjorde rede, hvad er da et dødeligt menneske at du husker ham, og en menneskesøn at du tager dig af ham?“ (Sl. 8:3, 4) Og efter at apostlen Paulus havde belyst den fantastiske måde Jehovas hensigt med det åndelige Israel opfyldes på, udbrød han: „O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab!“ — Rom. 11:17-26, 33.

2 Når vi er i forkyndelsen, tænker vi på Jehova og taler om ham. Det har i sig selv en positiv virkning. Men mange heltidstjenere har erfaret at en af velsignelserne ved at have en større andel i forkyndelsen er at deres kærlighed til Gud er blevet dybere. Uanset om du i øjeblikket er i heltidstjenesten eller du arbejder hen imod dette mål, så overvej: Hvordan kan heltidstjenesten styrke dit forhold til Jehova? Hvis du er pioner, så spørg dig selv: ’Hvad vil hjælpe mig til at fortsætte i denne særlige tjeneste?’ Hvis du ikke er pioner endnu, så spørg: ’Hvilke justeringer skal jeg foretage for at kunne begynde?’ Lad os først se på hvordan heltidstjenesten kan styrke vores forhold til Gud.

HELTIDSTJENESTEN OG VORES FORHOLD TIL GUD

3. Hvordan påvirker det os selv når vi fortæller andre om velsignelserne under Riget?

3 Når vi fortæller andre om Rigets fremtidige velsignelser, knytter det os nærmere til Jehova. Har du et  yndlingsskriftsted som du godt kan lide at bruge fra hus til hus? Måske er det Salme 37:10, 11; Daniel 2:44; Johannes 5:28, 29 eller Åbenbaringen 21:3, 4? Hver gang vi fortæller andre om sådanne løfter, bliver vi selv mindet om at vores gavmilde Gud virkelig er giveren af „enhver god gave og enhver fuldkommen foræring“. Det knytter os nærmere til ham. — Jak. 1:17.

4. Hvorfor bliver vi endnu mere taknemmelige for Guds godhed når vi ser hvor åndeligt fattige andre er?

4 Når vi ser hvor åndeligt fattige dem vi forkynder for, er, bliver vi endnu mere taknemmelige for sandheden. Mennesker i verden har ikke den vejledning de behøver for at kunne opnå ægte lykke og succes. Mange er bekymrede for fremtiden og har ikke noget håb. De leder efter meningen med livet. Som regel ved selv religiøse mennesker ikke ret meget om Bibelen. De ligner i virkeligheden indbyggerne i oldtidens Nineve. (Læs Jonas 4:11). Jo mere tid vi bruger i forkyndelsen, jo tydeligere ser vi hvor åndeligt rige Jehovas tjenere er i forhold til folk i verden. (Es. 65:13) Vi bliver mindet om Jehovas godhed når vi ser at han ikke kun sørger for vores åndelige behov; han indbyder alle til at blive åndeligt forfrisket og til at få et sandt håb. — Åb. 22:17.

5. Hvordan sættes vores egne problemer i perspektiv når vi hjælper andre?

5 Når vi hjælper andre åndeligt, føler vi os ikke så let overvældet af personlige problemer. Det erfarede en pioner ved navn Trisha da hendes forældre blev skilt. Hun fortæller: „Det er en af de største følelsesmæssige belastninger jeg nogen sinde har været ude for.“ En dag hvor hun var meget ked af det og mest af alt havde lyst til at blive hjemme, tog hun alligevel af sted for at studere Bibelen med tre børn hvis familie havde mange problemer. Deres far havde forladt dem, og de var blevet mishandlet af deres storebror. Trisha siger: „Mine egne problemer og hjertesorger var intet i sammenligning med deres. Mens vi studerede, lyste deres små øjne op, og de fniste af glæde og begejstring. Disse børn var en gave fra Jehova, især den dag.“

6, 7. (a) Hvordan styrkes vores tro når vi underviser andre i sandhederne fra Bibelen? (b) Hvordan påvirker det os at se at Bibelens principper hjælper dem vi underviser, til at få et bedre liv?

6 Når vi underviser andre i sandhederne fra Bibelen, styrkes vores egen tro. I forbindelse med nogle jøder der ikke selv levede efter det de forkyndte, skrev Paulus: „[Er] du, som underviser en anden, sådan at du ikke underviser dig selv?“ (Rom. 2:21) Sikke en kontrast til pionerer i dag! De har mange muligheder for at undervise andre i sandheden og lede bibelstudier. For at gøre det på en god måde må de forberede sig til hvert enkelt studium og måske undersøge nogle emner nærmere for at kunne besvare spørgsmål. En pioner ved navn Janeen forklarer: „Hver gang jeg har lejlighed til at undervise andre i Bibelen, føler jeg at sandheden bliver prentet dybere i mit eget sind og hjerte. Det gør at min tro ikke stagnerer men bliver ved med at vokse.“

7 Når vi ser at Bibelens principper hjælper dem vi underviser, til at få et bedre liv, får vi endnu større værdsættelse af Guds visdom. (Es. 48:17, 18) Det hjælper os til at være besluttede på at følge disse principper i vores eget liv. Adrianna, der også er pioner, siger: „Folk kan have en frygtelig rodet tilværelse når de kun har deres egen visdom at læne sig op ad. Men når de begynder at støtte sig til Jehovas visdom, får det straks nogle gavnlige virkninger.“ Og Phil siger: „Du ser hvordan Jehova kan  ændre mennesker der ikke har haft held til at foretage forandringerne på egen hånd.“

8. Hvilken virkning har det på os at samarbejde med gode venner i forkyndelsen?

8 Når vi samarbejder med vennerne i forkyndelsen, opbygger det os åndeligt. (Ordsp. 13:20) De fleste pionerer bruger mange timer i forkyndelsen sammen med deres brødre og søstre. Det giver flere muligheder for at de „sammen kan opmuntres“. (Rom. 1:12; læs Ordsprogene 27:17). En pioner ved navn Lisa siger: „På ens arbejdsplads er det ofte konkurrenceånd og misundelse der præger billedet. Daglig må man høre på sladder og et vulgært sprog. Alle har rundsave på albuerne. Nogle gange bliver man hånet eller gjort nar af på grund af sin kristne opførsel. At samarbejde med sine trosfæller i forkyndelsen er derimod altid opbyggende. Når jeg kommer hjem efter en lang dag i tjenesten, føler jeg mig forfrisket, uanset hvor træt jeg er.“

9. Hvad kan dét at man er pioner sammen med sin ægtefælle, betyde for ægteskabets tretvundne snor?

9 Når vi er pionerer sammen med vores ægtefælle, styrker det ægteskabets tretvundne snor. (Præd. 4:12) Madeline, der er pioner sammen med sin mand, forklarer: „Min mand og jeg har tid til at tale sammen om vores dag i forkyndelsen eller drøfte noget i vores bibellæsning som vi kan bruge i tjenesten. For hvert år vi er pionerer sammen, bliver vi knyttet nærmere til hinanden.“ Trisha siger samstemmende: „Vi er begge indstillet på ikke at stifte gæld, så vi skændes ikke om penge. Vi har den samme tjenesteplan, så vi er meget engageret i hinandens genbesøg og bibelstudier,  hvilket hjælper os til at holde trit med hinanden både følelsesmæssigt og åndeligt.“

Når man er travlt optaget i heltidstjenesten, får man et tilfredsstillende liv (Se paragraf 9)

10. Hvordan påvirkes vores tillid til Jehova når vi sætter Riget først og erfarer Guds støtte?

10 Vores tillid til Jehova vokser når vi sætter Riget først, erfarer Jehovas støtte og ser at han besvarer vores bønner. Det gælder selvfølgelig alle loyale kristne. Men de der er i heltidstjenesten, har erfaret at det kun er ved at stole på Jehova at de kan holde ud som pionerer. (Læs Mattæus 6:30-34). Curt, der er pioner og vikar for kredstilsynsmanden, sagde ja til at besøge en menighed der lå to og en halv times kørsel fra hans hjem. Han og hans kone, der også er pioner, havde lige akkurat nok benzin på bilen til at nå frem til menigheden, men ikke til at nå hjem igen, og der var en uge til han fik løn. Curt fortæller: „Jeg begyndte at tvivle på om jeg havde taget den rigtige beslutning.“ Efter at have bedt bestemte de sig for at tage af sted, i tillid til at Gud ville dække deres behov. Da de var på vej ud af døren, ringede en søster og sagde at hun havde en gave til dem. Det var lige præcis det beløb de manglede for at kunne gennemføre turen. Curt siger: „Når man gang på gang har den slags oplevelser, er det let at se Jehovas hånd.“

11. Nævn nogle af de velsignelser pionerer erfarer.

11 Ja, pionerer har ofte erfaret at når de giver af sig selv i tjenesten og kommer tæt på Jehova, bliver de indhentet af en tilsyneladende endeløs strøm af velsignelser. (5 Mos. 28:2) Men selvfølgelig er det ikke altid lige let at være pioner. Ingen tjener for Gud er immun over for de problemer der er fulgt med Adams oprør. Selvom nogle pionerer har følt at de var nødt til at holde en pause i pionertjenesten, er det ofte muligt at klare udfordringerne eller endda at undgå dem. Hvad kan hjælpe pionerer til at fortsætte i deres privilegerede tjeneste?

HVORDAN MAN HOLDER UD I HELTIDSTJENESTEN

12, 13. (a) Hvad må en pioner gøre hvis han har svært ved at opfylde timekravet? (b) Hvorfor er det så vigtigt at sætte tid af til daglig bibellæsning, personligt studium og meditation?

12 De fleste pionerer har travlt. Det kræver noget at få alting gjort, så det er vigtigt at være velstruktureret. (1 Kor. 14:33, 40) Hvis en pioner har svært ved at opfylde timekravet, er han måske nødt til at tænke over hvordan han bruger sin tid. (Ef. 5:15, 16) Han kunne spørge sig selv: ’Hvor meget tid bruger jeg egentlig på underholdning og fritidsinteresser? Burde jeg have mere selvdisciplin? Kunne jeg ændre min arbejdstid?’ Alle kristne ved at det er let at fylde mere ind i sit program; de der er i heltidstjenesten, kan derfor være nødt til jævnlig at tænke over hvordan de bruger deres tid, og foretage de nødvendige justeringer.

13 Daglig bibellæsning, personligt studium og meditation bør indgå i en pioners tidsplan. En pioner har derfor brug for selvdisciplin så mindre vigtige gøremål ikke stjæler den tid han har sat af til disse vigtige ting. (Fil. 1:10) Forestil dig for eksempel at han kommer hjem efter en lang dag i tjenesten. Han har tænkt sig at bruge aftenen på at forberede sig til det næste møde. Men først læser han lige sin post igennem. Så tænder han computeren og læser og besvarer e-mails. Nu hvor han alligevel er på nettet, tjekker han prisen på noget han overvejer at købe. Inden han ser sig om, er der gået næsten to timer, og han er endnu ikke begyndt at forberede sig til mødet. Hvorfor er det et problem? Professionelle sportsfolk  må spise sundt og regelmæssigt hvis de gerne vil have en lang karriere. Svarende hertil må pionerer regelmæssigt sørge for at få åndelig næring hvis de skal holde ud i heltidstjenesten. — 1 Tim. 4:16.

14, 15. (a) Hvorfor bør pionerer bevare en enkel livsstil? (b) Hvad skal en pioner gøre hvis han kommer ud for vanskeligheder?

14 Pionerer klarer sig som regel godt når de bestræber sig for at bevare en enkel livsstil. Det var netop hvad Jesus tilskyndede sine disciple til. (Matt. 6:22) Han levede selv et enkelt liv så han kunne fuldføre sin tjeneste uden at blive distraheret. Han kunne sige: „Ræve har huler og himmelens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke noget sted hvor han kan hvile sit hoved.“ (Matt. 8:20) En pioner der gerne vil efterligne Jesus, må huske at jo flere materielle ting han har, jo mere skal han vedligeholde, reparere og udskifte.

15 Pionerer er klar over at de har et særligt tjenesteprivilegium, men de betragter ikke sig selv som bedre end andre. Enhver gave og ethvert tjenesteprivilegium vi har, skyldes derimod Guds ufortjente godhed. For at kunne fortsætte i sin tjeneste er en pioner derfor nødt til at stole på Jehova. (Fil. 4:13) Der vil opstå udfordringer og vanskeligheder. (Sl. 34:19) Når det sker, bør pionerer se hen til Jehova efter ledelse og give ham mulighed for at hjælpe, i stedet for hurtigt at opgive deres tjenesteprivilegium. (Læs Salme 37:5). Når de erfarer at Jehova kærligt hjælper dem, vil de blive knyttet nærmere til ham som deres omsorgsfulde himmelske Far. — Es. 41:10.

KAN DU BLIVE PIONER?

16. Hvad skal du gøre hvis du gerne vil være pioner?

16 Hvis du gerne vil opleve de velsignelser der følger med heltidstjenesten, så fortæl Jehova om dit ønske. (1 Joh. 5:14, 15) Tal med dem der allerede er pionerer. Sæt nogle mål der vil hjælpe dig til at blive pioner. Det gjorde Keith og Erika. De havde fuldtidsarbejde, og ligesom mange andre par på deres alder havde de købt hus og ny bil kort efter at de var blevet gift. De siger: „Vi troede at disse ting ville give os en vis tilfredsstillelse — men det gjorde de ikke!“ Da Keith mistede sit arbejde, meldte han sig som hjælpepioner. Han fortæller: „Hjælpepionertjenesten mindede mig om hvor glad man bliver af at gå i forkyndelsen.“ De blev venner med et pionerpar der hjalp dem til at se glæden ved at leve et enkelt liv og være pioner. Hvad gjorde Keith og Erika? „Vi lavede en liste over vores åndelige mål, satte den op på køleskabet og krydsede hvert enkelt mål af efterhånden som vi nåede det.“ Efter et stykke tid kunne de begynde som pionerer.

17. Hvorfor bør du grundigt overveje om du kan justere din tidsplan eller ændre din livsstil og begynde som pioner?

17 Kan du blive pioner? Hvis du ikke lige nu kan se hvordan det skulle være muligt, så gør alt hvad du kan, for at komme nærmere til Jehova ved at have en fuld andel i forkyndelsen. Hvis du overvejer din situation og tager Jehova med på råd, finder du måske ud af at du kan blive pioner hvis du justerer din tidsplan eller ændrer din livsstil. Hvis du melder dig som pioner, vil de glæder du får, rigeligt opveje et hvilket som helst offer du måtte bringe. Du vil blive mere glad og tilfreds fordi du sætter Guds rige før dine egne interesser. (Matt. 6:33) Du vil opleve den store glæde der kommer af at give. Og du vil få flere muligheder for at tænke på og tale om Jehova, hvilket vil øge din kærlighed til ham og få ham til at fryde sig.