Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Lad kontraster hjælpe dig

Lad kontraster hjælpe dig

Du er sikkert enig i at Jesus er den største Lærer der nogen sinde har været på jorden. Måske har du prøvet at efterligne nogle af hans undervisningsmetoder, som for eksempel hans brug af spørgsmål og illustrationer. Men har du tænkt på at han også tit brugte kontraster i sin undervisning?

Mange bruger kontraster når de taler. Du gør det sikkert også selv, måske endda uden at tænke over det. Det kan være at du siger: „Alle frugterne skulle være modne, men de her er stadig meget hårde.“ Eller: „Som barn var hun ret genert, men nu er hun meget udadvendt.“

I eksempler som disse præsenterer man først et faktum eller en tanke; så introducerer man en kontrast ved hjælp af udtryk som men, dog, tværtimod eller på den anden side; derefter skaber man kontrasten ved at tilføje oplysninger. Når man taler på denne måde, lyder det helt naturligt, og det kan hjælpe andre til at få fat i pointen.

Selv i sprog og kulturer hvor det ikke er almindeligt at bruge kontraster, må man ikke undervurdere betydningen af dem. Hvorfor ikke? Fordi der er mange af dem i Guds inspirerede ord. Jesus brugte ofte kontraster. Tænk på disse: „Man tænder ikke en lampe for at sætte den under målekarret, men man sætter den på standeren.“ „Jeg er ikke kommet for at nedbryde [Loven], men for at opfylde.“ „I har hørt at der er blevet sagt: ’Du må ikke begå ægteskabsbrud.’ Men jeg siger jer at enhver der bliver ved med at se på en kvinde ...“ „Der er blevet sagt: ’Øje for øje og tand for tand.’ Men jeg siger jer: Modstå ikke den der er ond; men uanset hvem der giver dig en lussing på din højre kind, så vend også den anden til.“ — Matt. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.

Der findes lignende kontraster i andre af Bibelens bøger. De kan hjælpe os til at forstå en tanke, eller de kan pege på en bedre måde at gøre noget på. Hvis du er forælder, så tænk over denne kontrast: „I fædre, irriter ikke jeres børn, men bliv ved med at opdrage dem i Jehovas tugt og formaning.“ (Ef. 6:4) Havde Paulus blot skrevet at en far (eller mor) skulle opdrage sit barn i Guds tugt, ville det have været sande og vise ord. Men tanken formidles meget klart med kontrasten ’irritér dem ikke, men opdrag dem i Jehovas formaning’.

Senere i samme kapitel skrev Paulus: „For os er kampen ... ikke imod blod og kød, men imod ... ondskabens åndemagter i det himmelske.“ (Ef. 6:12) Denne kontrast hjælper dig sikkert til at forstå at du må kæmpe — ikke imod mennesker, men imod onde åndemagter.

 FÅ GAVN AF KONTRASTER

I samme bibelbog, Efeserbrevet, finder vi mange andre vers hvor Paulus gjorde brug af kontraster. At tænke over dem kan hjælpe os til at få fat i Paulus’ pointe og bedre forstå hvad vi bør gøre.

Du vil sikkert synes at det er både interessant og givende at se nærmere på det medfølgende skema, der fremhæver nogle kontraster i kapitel 4 og 5 i Efeserbrevet. I forbindelse med hver kontrast kan du tænke over dit eget liv. Spørg dig selv: ’Hvis jeg skal være helt ærlig, hvad er så min indstilling? Hvordan reagerer jeg i denne eller lignende situationer? Hvilken del af kontrasten ville andre sige beskriver mig?’ Hvis du opdager at der er et af punkterne du må arbejde på, så tøv ikke med at gøre det. Lad kontrasten hjælpe dig.

I kan også bruge skemaet på Den Teokratiske Familieaften. Først kan alle i familien læse kontrasterne igennem. Derefter kan en af jer nævne den første del af en kontrast, og resten af familien skal så se om de kan huske tanken der understreges i den anden del. Det kan føre til en god drøftelse af hvordan I endnu bedre kan leve op til det der nævnes i sidste del. Ja, et sådant studium af kontraster kan hjælpe både børn og voksne til at have en kristen opførsel i familien og andre steder.

Kan du huske den anden del af kontrasten?

Efterhånden som du bliver mere opmærksom på værdien af kontraster, vil du måske blive bedre til at få øje på dem i Bibelen og opdage at de kan være en stor hjælp for dig i forkyndelsen. Du kunne for eksempel sige til den du forkynder for: „Mange siger at alle mennesker har en udødelig sjæl, men læg mærke til hvad Guds ord siger her.“ Eller du kunne spørge en du studerer Bibelen med: „De fleste her i landet har den opfattelse at Gud og Jesus er én og samme person; men hvad har vi lært at Bibelen siger? Og hvad tror du?“

Ja, Bibelen indeholder mange lærerige kontraster som kan hjælpe os til at følge Guds vejledning. Og vi kan bruge kontraster når vi hjælper andre til at lære sandheden fra Bibelen at kende.