Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2013

Har du ladet dig forvandle?

Har du ladet dig forvandle?

„Lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind.“ — ROM. 12:2.

1, 2. Hvordan påvirkes vi af vores opdragelse og af vores omgivelser?

VI ER alle stærkt påvirket af vores opdragelse og af vores omgivelser. Vi går klædt på en bestemt måde, vi kan lide en bestemt slags mad, og vi opfører os på en bestemt måde. Hvorfor? Blandt andet på grund af påvirkningen fra folk omkring os og vores levevilkår.

2 Der er imidlertid noget der er langt vigtigere end vores valg af mad og tøj. Vi bliver for eksempel opdraget til at betragte nogle ting som rigtige og andre som forkerte. Men opfattelsen af hvad der er acceptabelt og uacceptabelt, varierer fra person til person. De valg vi træffer, kan også være påvirket af vores samvittighed. Ifølge Bibelen er det ofte sådan at „folk fra nationerne, som ikke har loven, af natur gør det loven siger“. (Rom. 2:14) Men betyder det at vi, hvis der ikke er nogen klart defineret lov fra Gud, bare kan gøre som vi er opdraget til, og følge de normer der er almindelige dér hvor vi bor?

3. Nævn to grunde til at kristne ikke bare følger de normer der er almindeligt accepteret i verden.

3 Der er mindst to vigtige grunde til at kristne ikke bare kan gøre det. For det første siger Bibelen: „Der er en vej der synes ret for en mand — dens ende er dog dødens veje.“ (Ordsp. 16:25) Fordi vi mennesker er ufuldkomne, er vi ikke fuldt ud i stand til at afgøre hvad der virkelig gavner os og hjælper os til at styre vores skridt. (Ordsp. 28:26; Jer. 10:23) For det andet viser Bibelen at verdens tendenser og normer manipuleres og styres af Satan, „denne tingenes ordnings gud“. (2 Kor. 4:4; 1 Joh. 5:19) Hvis vi vil have Jehovas velsignelse og godkendelse, må vi derfor følge tilskyndelsen i Romerbrevet 12:2— Læs.

4. Hvad vil vi se på i denne artikel?

 4 I Romerbrevet 12:2 er der flere vigtige punkter som fortjener vores opmærksomhed: (1) Hvorfor må vi lade os „forvandle“? (2) Hvad indebærer forvandlingen? (3) Hvordan kan vi lade os forvandle? Lad os se på ét spørgsmål ad gangen.

HVORFOR LADE SIG FORVANDLE?

5. Hvem var ordene i Romerbrevet 12:2 henvendt til?

5 Apostlen Paulus’ ord, der er nedskrevet i hans brev til romerne, var ikke henvendt til Roms indbyggere i almindelighed men til hans salvede kristne trosfæller. (Rom. 1:7) Han tilskyndede dem indtrængende til at lade sig forvandle og til ’ikke at lade sig forme efter denne tingenes ordning’. For de kristne i Rom på den tid, omkring år 56, hentydede „tingenes ordning“ blandt andet til de romerske borgeres adfærd, normer, skikke og klædedragt. At Paulus blev nødt til at give denne tilskyndelse, viser at nogle af de kristne stadig lod sig forme af tingenes ordning. På hvilke måder kunne vores brødre og søstre dengang blive påvirket?

6, 7. Hvorfor var de sociale og religiøse forhold i Rom en udfordring for de kristne på Paulus’ tid?

6 I dag kan turister i Rom se ruinerne af byens templer, gravkamre, monumenter, arenaer, teatre og så videre. Nogle af disse er fra det første århundrede. Sådanne levn fra fortiden giver os et indblik i det sociale og religiøse liv i oldtidens Rom. I historiebøgerne kan vi også læse om blodige gladiatorkampe, væddeløb med stridsvogne samt skuespil og syngespil, hvoraf nogle var temmelig dekadente. Rom var også et knudepunkt for handel, så der var masser af muligheder for at tjene penge. — Rom. 6:21; 1 Pet. 4:3, 4.

Til trods for at romerne havde så mange templer med et panteon af guder, var de ikke kendt for at opdyrke et nært, personligt forhold til de guder de tilbad. For dem bestod religion først og fremmest af ritualer — i forbindelse med fødsler, bryllupper og begravelser. Disse ritualer var en del af romernes sociale liv. Det er ikke svært at forestille sig at alt dette har været en udfordring for de kristne i Rom. Mange af dem kom fra dette miljø, så de måtte selvfølgelig lade sig forvandle for at blive sande kristne, og deres forvandling ville ikke være overstået med dåben.

8. Hvordan udgør verden i dag en trussel mod kristne?

8 Verden i dag udgør også en trussel mod indviede kristne. Hvorfor? Fordi verdens ånd gennemsyrer alt. (Læs Efeserne 2:2, 3; 1 Johannes 2:16). Dag efter dag bombarderes vi med det der er  i verden — dens begær, tankegang, værdier og moralbegreber — så vi er konstant i fare for at blive en del af verden. Vi har derfor god grund til at følge den inspirerede opfordring til ’ikke at lade os forme efter denne tingenes ordning, men at lade os forvandle’. Hvordan gør vi det?

HVAD SKAL FORVANDLES?

9. Hvilke forandringer gør mange for at kvalificere sig til at blive døbt?

9 Når en person studerer Bibelen og anvender det han lærer, begynder han at gøre åndelige fremskridt. Det han lærer, får ham til at foretage forandringer i sit liv. Han forlader falsk religion, aflægger uønskede karaktertræk og ifører sig den kristne personlighed. (Ef. 4:22-24) Vi glæder os over at der hvert år er hundredtusinder der gør sådanne fremskridt og kvalificerer sig til at blive døbt som symbol på deres indvielse til Jehova Gud. Der er ingen tvivl om at det også glæder Jehovas hjerte. (Ordsp. 27:11) Men er det de eneste forandringer et menneske må foretage?

Mange må forlade Satans verden og lade sig forvandle (Se paragraf 9)

10. Hvad er forskellen på at lade sig forvandle og at gøre fremskridt?

10 At lade sig forvandle indebærer mere end at gøre fremskridt eller forbedre sin personlighed. Et produkt bliver måske markedsført som „forbedret“, selvom det i det store og hele er uændret. Der er måske bare tilføjet en enkelt ny ingrediens, og måske er emballagen blevet flottere. Om udtrykket ’at lade sig forvandle’ forklarer en note i Vine’s Expository Dictionary: „I Romerbrevet 12:2 stilles det at man udadtil lader sig forme af tingene i denne tidsalder [eller tingenes ordning], op som en kontrast til at man lader sig forvandle (eller forandre) i sit indre ved at forny sine tanker med den Hellige Ånds kraft.“ Den forvandling en kristen må foretage, består altså ikke blot i at aflægge dårlige vaner, et grimt sprog og en umoralsk opførsel. Også nogle der ikke kender Bibelen, forsøger i større eller mindre grad at undgå den slags. Men hvad indebærer den forvandling kristne må gennemgå, så?

11. Hvad sagde Paulus at man må gøre for at lade sig forvandle?

11 „Lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind,“ skrev Paulus. ’Sindet’ hentyder til vores tænkeevne. Men som ordet bruges i Bibelen, hentyder det også til vores indstilling, sindelag og fornuft. Tidligere i sit brev til romerne beskrev Paulus nogle der havde en ’sindstilstand Gud ikke syntes om’. De var „fyldt ... med al slags uretfærdighed, ondskab, havesyge, slethed; fulde af misundelse, mord, strid, svig“ og andre onde ting. (Rom. 1:28-31) Det er ikke svært at se hvorfor Paulus opfordrede dem der var vokset op i et sådant miljø og blev tjenere for Gud, til at ’lade sig forvandle’ og ’forny deres sind’.

’Lad al harme og vrede og skrigen og spot være fjernet fra jer.’ — Ef. 4:31

12. Hvilken indstilling har mange i verden, og hvordan udgør denne tankegang en fare for kristne?

 12 Sørgeligt nok er vi omgivet af folk der svarer til Paulus’ beskrivelse. De fleste mener at det er gammeldags eller intolerant at holde normer og principper i hævd. Mange lærere og forældre mener at børn skal have lov til alting, og fremmer en „frisindet“ tankegang. For dem er alting relativt; intet er absolut. Og mange der ellers hævder at være religiøse, føler at de har frihed til at gøre hvad de selv synes er rigtigt, uden at være forpligtet til at adlyde Gud og hans bud. (Sl. 14:1) Denne indstilling kan udgøre en reel fare for sande kristne. De der ikke passer på, kan få et lignende syn på den teokratiske ordning. De har måske ikke lyst til at følge de retningslinjer der bliver givet, og lufter deres utilfredshed hver gang der er noget de ikke synes om. Eller de har forbehold over for den bibelsk begrundede vejledning om underholdning, brug af internettet og højere uddannelse.

13. Hvorfor bør vi foretage en ærlig vurdering af os selv?

13 For ikke længere at blive formet af verden må vi altså foretage en ærlig vurdering af hvad vi tænker og føler inderst inde, af vores mål og værdier. Det er ikke altid noget andre kan se. De roser os måske for det vi gør, men det er kun os selv der ved om vi virkelig har ladet det vi lærer ud fra Bibelen, forvandle os, og om vi fortsat lader os forvandle. — Læs Jakob 1:23-25.

HVORDAN VI FORVANDLES

14. Hvordan kan vi finde ud af hvilke forandringer vi skal foretage?

14 Forvandlingen har at gøre med det vi er inderst inde, så vi har brug for noget der kan trænge igennem overfladen og nå dybt ind i os. Hvad kan hjælpe os? Når vi læser i Bibelen og lærer hvad Jehova forventer af os, vil vores reaktion afsløre hvad der bor i vores hjerte, og hvilke justeringer vi må foretage for at gøre ’Guds fuldkomne vilje’. — Rom. 12:2; Hebr. 4:12.

15. Hvilken forvandling sker der med os når vi lader os forme af Jehova?

15 Læs Esajas 64:8Den illustration profeten Esajas brugte, giver os noget at tænke over. Vi er som ler i Pottemagerens, Jehovas, hånd. Han former os selvfølgelig ikke fysisk ved for eksempel at give os et mere attraktivt ydre eller en flottere figur. Nej, Jehova oplærer os åndeligt. Hvis vi lader ham forme os, er det en indre, eller åndelig, forvandling der finder sted — lige hvad vi behøver for at bekæmpe verdens påvirkning. Hvordan virker denne formningsproces?

16, 17. (a) Beskriv hvordan en pottemager forarbejder det ler han bruger til fin keramik. (b) Hvordan hjælper Guds ord os til at lade os forvandle til noget der er værdifuldt i Jehovas øjne?

16 En pottemager vælger ler af høj kvalitet når han vil lave fin keramik. Men inden han begynder at forme leret, er der to ting han må gøre. Først må han vaske leret for at fjerne alle urenheder. Derefter skal leret blandes med den rette mængde vand og æltes så det vil kunne bevare sin facon når det formes under pres.

17 Læg mærke til at vand både bruges til at rense leret for urenheder og til at give det den rette konsistens og smidighed så det kan formes til et kar, måske endda et meget fint og skrøbeligt et. Kan du se parallellen mellem vandets virkning på leret og Guds ords virkning  på os? Guds ord kan hjælpe os til at slippe det tankemønster vi havde før vi kendte Gud, og til at lade os forvandle til noget der er værdifuldt i hans øjne. (Ef. 5:26) Tænk på hvor mange gange vi er blevet tilskyndet til daglig at læse i Bibelen og til regelmæssigt at overvære møderne, hvor Guds ord bliver drøftet. Hvorfor er vi blevet tilskyndet til at gøre disse ting? Fordi vi på den måde giver Jehova lov til at forme os. — Sl. 1:2; Apg. 17:11; Hebr. 10:24, 25.

Når du lader dig forvandle, vil du blive bedre til at håndtere problemer (Se paragraf 18)

18. (a) Hvorfor er meditation vigtig hvis Guds ord skal kunne påvirke og forvandle os? (b) Hvilke spørgsmål kan vi meditere over?

18 Hvis Guds ord skal kunne udvirke den nødvendige forvandling i os, er regelmæssig bibellæsning kun en begyndelse. Mange læser af og til i Bibelen og er blevet ret godt kendt med hvad den siger. Måske har du mødt den slags mennesker i forkyndelsen. Nogle kan endda fremsige hele passager fra Bibelen udenad. * Men ofte har det ikke den store effekt på deres tankegang og levevis. Hvad mangler? Hvis Guds ord skal kunne påvirke og forvandle en, må man lade det „lyde (tone) ned“ i hjertet. (Gal. 6:6, fdn.) Vi er altså nødt til at bruge tid på at tænke over det vi lærer. Det vil være godt at spørge sig selv: ’Er jeg overbevist om at dette ikke blot er en religiøs lære? Har jeg ikke selv erfaret at det er sandheden? Ser jeg hvordan jeg kan anvende det jeg lærer, i mit eget liv og ikke bare undervise andre i det? Føler jeg at Jehova taler til mig personligt?’ Når vi tænker og mediterer over sådanne spørgsmål, vil det røre vores hjerte og få os til at elske Jehova endnu mere. Det vil motivere os til at foretage positive forandringer. — Ordsp. 4:23; Luk. 6:45.

19, 20. Hvilken bibelsk opfordring giver det store velsignelser at følge?

19 Når vi regelmæssigt læser i Guds ord og mediterer over det, vil det motivere os til at blive ved med at gøre som Paulus opfordrede os til: „Affør jer den gamle personlighed sammen med dens forehavender, og ifør jer den nye personlighed, som gennem nøjagtig kundskab fornys efter billedet af ham som skabte den.“ (Kol. 3:9, 10) Ja, hvis vi virkelig forstår Guds ord og lader det påvirke os, vil den nye kristne personlighed være med til at beskytte os mod Satans listige anslag.

20 Apostlen Peter opfordrede os til ’som lydige børn at ophøre med at lade os forme efter de ønsker vi før havde’, og i stedet ’være hellige i hele vores adfærd’. (1 Pet. 1:14, 15) Når vi gør alt hvad vi kan, for at aflægge vores tidligere tankegang og sindsindstilling og lader os forvandle, vil det give mange velsignelser, som vi vil se i den følgende artikel.

^ par. 18 Se det eksempel der nævnes i Vagttårnet for 1. februar 1994, side 9, paragraf 7.