Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2013

Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

„Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse.“ — SL. 119:111.

1. (a) Hvordan reagerer mennesker på vejledning, og hvorfor? (b) Hvordan kan stolthed påvirke ens syn på vejledning?

MENNESKER reagerer forskelligt på vejledning. For eksempel lytter man måske til en påmindelse fra en der står over en, mens man blankt afviser et råd fra en ligestillet eller en der står under en. De følelsesmæssige reaktioner på en irettesættelse er også meget forskellige. Man kan blive ked af det, blive slået ud, føle sig pinligt berørt eller føle sig ansporet og motiveret til handling. Hvorfor den forskel? Én ting der spiller ind, er stolthed. Ja, en hovmodig ånd kan svække en persons dømmekraft og få ham til at vende det døve øre til så han går glip af gavnlig vejledning. — Ordsp. 16:18.

2. Hvorfor er sande kristne taknemmelige for råd fra Guds ord?

Sande kristne reagerer helt anderledes. De er taknemmelige for gode råd, især når de er baseret på Guds ord. Jehovas formaninger giver os en værdifuld indsigt, oplærer os og hjælper os til at undgå fælder som materialisme, seksuel umoral og stof- og alkoholmisbrug. (Ordsp. 20:1; 2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:3-5; 1 Tim. 6:6-11) Vi har også „et veltilpas hjerte“ fordi vi adlyder Guds formaninger. — Es. 65:14.

3. Hvilken indstilling vil det være godt at efterligne?

3 Hvis vi skal bevare vores dyrebare forhold til vores himmelske Far, må vi blive ved med at følge Jehovas vise formaninger. Vi må efterligne indstillingen hos den salmist der skrev: „Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse, for de er mit  hjertes glæde.“ (Sl. 119:111) Glæder vi os ligesom salmisten over Jehovas bud, eller synes vi indimellem at de er tyngende? Selv hvis vi en gang imellem bliver irriteret over en vejledning, skal vi ikke tabe modet. Vi kan opdyrke en urokkelig tillid til Jehovas uovertrufne visdom! Lad os se på tre ting der kan hjælpe os.

STYRK DIN TILLID GENNEM BØN

4. Hvad ændrede sig aldrig for David?

Kong David havde mange op- og nedture i sit liv, men én ting ændrede sig aldrig — den ubetingede tillid han havde til sin Skaber. Han sagde: „Til dig, Jehova, løfter jeg min sjæl. Min Gud, til dig har jeg sat min lid.“ (Sl. 25:1, 2) Hvordan fik David en sådan tillid til sin himmelske Far?

5, 6. Hvad viser Davids bønner om hans forhold til Jehova?

5 Mange mennesker beder kun til Gud når de er i krise. Hvordan ville du have det hvis en ven eller et familiemedlem kun kontaktede dig når han manglede penge eller havde brug for din hjælp? Efter et stykke tid ville du nok begynde at betvivle hans motiv. Sådan var David ikke. Livet igennem — i både gode og dårlige tider — afspejlede hans bønner at han troede på Jehova og elskede ham. — Sl. 40:8.

6 David lovpriste og takkede Jehova med ordene: „Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn på hele jorden, du hvis værdighed kundgøres over himmelen!“ (Sl. 8:1) Kan du fornemme det nære forhold David havde til sin himmelske Far? Davids værdsættelse af Guds majestætiske storhed fik ham til at prise Jehova „hele dagen“. — Sl. 35:28.

7. Hvordan gavner det os at komme nær til Gud i bøn?

7 Ligesom David må vi regelmæssigt kommunikere med Jehova for at styrke vores tillid til ham. Bibelen siger: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ (Jak. 4:8) Bøn knytter os ikke kun nært til Jehova men er også en vigtig måde at få den hellige ånd på. — Læs 1 Johannes 3:22.

8. Hvorfor bør vi undgå at bruge de samme ord og udtryk hver gang vi beder?

8 Har du en tendens til at bruge de samme vendinger eller udtryk hver gang du beder? Hvis det er tilfældet, så brug nogle få øjeblikke på at tænke over hvad du gerne vil sige, inden du beder. Mon en ven eller et familiemedlem ville synes om at vi sagde det samme til ham hver eneste gang vi talte med ham? På et tidspunkt ville han nok holde op med at høre efter. Jehova vil selvfølgelig aldrig ignorere en oprigtig bøn fra en af sine loyale tjenere. Alligevel må vi undgå at sige det samme igen og igen når vi kommunikerer med ham.

9, 10. (a) Hvad kan vi tage med i vores bønner? (b) Hvad kan hjælpe os til at bede inderlige bønner?

9 Hvis vi ønsker at komme nær til Gud, må vores bønner selvfølgelig ikke være overfladiske. Jo mere vi fortæller Jehova om vores dybeste tanker og følelser, jo nærmere vil vi blive knyttet til ham, og jo mere vil vi stole på ham. Hvad bør vi så tage med i vores bønner? Guds ord svarer: „Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse.“ (Fil. 4:6) Ja, alt hvad der berører vores forhold til Gud eller vores liv som en af hans tjenere, er noget vi kan nævne i vores bønner.

 10 Vi kan lære meget af de bønner som trofaste mænd og kvinder i fortiden bad. (1 Sam. 1:10, 11; Apg. 4:24-31) Salmernes Bog indeholder for eksempel en hel samling af inderlige bønner og sange til Jehova. Hele spektret af følelser, fra fortvivlelse til stor lykke, er beskrevet i disse bønner og sange. At analysere hvordan loyale tjenere har udtrykt sig, kan hjælpe os til at bede meningsfyldte bønner til Jehova.

MEDITÉR OVER GUDS FORMANINGER

11. Hvorfor skal vi meditere over Guds formaninger?

11 David erklærede: „Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vís.“ (Sl. 19:7) Ja, selv hvis vi er uerfarne, kan vi blive vise når vi adlyder Guds bud. Men nogle af de tilskyndelser vi får i Bibelen, kræver at vi mediterer over dem for helt at forstå hvordan de gavner os. Det vil hjælpe os til at forblive loyale når vi udsættes for pres i skolen eller på arbejdspladsen, til at adlyde Guds lov om blod, bevare vores kristne neutralitet og følge Bibelens principper angående påklædning og soignering. Når vi mediterer over Guds syn på sådanne spørgsmål, vil vi kunne forudse eventuelle problemer. Så kan vi træffe en fast beslutning om hvad vi vil gøre hvis situationen opstår. En sådan omtanke og forberedelse kan skåne os for mange smertelige fejltrin. — Ordsp. 15:28.

12. Hvilke spørgsmål må vi meditere over for at kunne holde fast ved Guds formaninger?

12 Mens vi venter på at Gud opfylder sine løfter, lever vi da på en måde der viser at vi holder os åndeligt vågne? Tror vi for eksempel fuldt og fast på at Babylon den Store snart vil blive ødelagt? Er de fremtidige velsignelser, såsom evigt liv på en paradisisk jord, lige så virkelige for os nu som da vi lærte om dem? Er vi stadig stærkt optaget af forkyndelsen, eller går vi mere op i vores egne sager? Hvad med opstandelseshåbet, helligelsen af Jehovas navn og hævdelsen af hans suverænitet? Er det stadig noget vi tænker meget over? At meditere over sådanne spørgsmål kan hjælpe os til at tage Guds „formaninger i eje for stedse“. — Sl. 119:111.

13. Hvorfor var der nogle ting som de kristne i det første århundrede havde svært ved at forstå? Nævn et eksempel.

13 Der er ting i Bibelen som det i øjeblikket ikke er muligt at forstå fuldt ud fordi Jehova endnu ikke har kastet lys over dem. Jesus fortalte igen og igen sine apostle at han nødvendigvis måtte lide og dø. (Læs Mattæus 12:40; 16:21). Men apostlene fattede ikke hvad han mente. Det gik først op for dem da han efter sin død og opstandelse viste sig for dem i et materialiseret menneskelegeme og ’åbnede deres sind helt, så de forstod Skrifterne’. (Luk. 24:44-46; Apg. 1:3) Og det var først da Kristi disciple havde fået den hellige ånd på pinsedagen i år 33, at de forstod at Guds rige skulle oprettes i himlen. — Apg. 1:6-8.

14. Hvordan var mange brødre i begyndelsen af det 20. århundrede et godt eksempel for os trods deres forkerte forventninger til de sidste dage?

14 Svarende hertil havde sande kristne i begyndelsen af det 20. århundrede flere forkerte forventninger angående „de sidste dage“. (2 Tim. 3:1) I 1914 troede nogle for eksempel at de inden for kort tid ville blive taget til himlen. Da det ikke skete, nåede de efter et fornyet studium af Bibelen frem til at der lå en stor forkyndelseskampagne foran dem. (Mark. 13:10) I 1922 kom J.F. Rutherford,  der førte an i forkyndelsesarbejdet, derfor med følgende proklamation ved det internationale stævne i Cedar Point, Ohio, USA: „Se! Kongen regerer! I er hans Budbringere. Derfor, forkynd, forkynd, forkynd om Kongen og hans Rige!“ Lige siden har forkyndelsen af „den gode nyhed om riget“ været et kendetegn for Jehovas tjenere. — Matt. 4:23; 24:14.

15. Hvordan gavner det os at meditere over hvad Gud har gjort for sit folk?

15 Når vi mediterer over det fantastiske Jehova har gjort for sit folk, både før og nu, styrker det vores tillid til at han også vil kunne gennemføre sin vilje og hensigt i fremtiden. Samtidig hjælper Guds formaninger os til at holde øje med de profetier der endnu ikke er blevet opfyldt. Det vil helt sikkert hjælpe os til at opbygge tillid til Guds løfter.

STYRK DIN TILLID GENNEM TILBEDELSESHANDLINGER

16. Hvilke velsignelser giver det os at være aktive i tjenesten?

16 Vores Gud, Jehova, er en dynamisk Gud, en handlingens Gud. „Hvem er kraftfuld som du, Jah?“ udbrød salmisten. Og han tilføjede: „Din hånd er stærk; din højre er løftet.“ (Sl. 89:8, 13) Fordi Jehova er så handlekraftig en Gud, værdsætter og velsigner han det vi gør for at fremme Rigets sag. Han ser at hans tjenere — mænd som kvinder, unge som gamle — ikke spiser „ladheds brød“. (Ordsp. 31:27) Vi er travlt optaget af teokratiske aktiviteter og følger derved vores Skabers eksempel. Når vi helhjertet tjener Gud, giver det os stor personlig tilfredshed, og det fryder Jehova at velsigne vores tjeneste. — Læs Salme 62:12.

17, 18. Hvordan styrkes vores tillid til Jehova når vi handler i tro? Nævn et eksempel.

 17 Hvordan styrkes vores tillid til Jehova når vi handler i tro? Lad os se nærmere på hvad der skete da israelitterne skulle til at indtage det lovede land. Jehova havde befalet præsterne som bar pagtens ark, at gå direkte ud i Jordanfloden. Men da folket nærmede sig floden, kunne de se at den var gået over sine bredder på grund af forårsregnen. Hvad gjorde israelitterne? Slog de lejr for at vente flere uger eller endnu længere på at vandstanden skulle synke? Nej, de stolede ubetinget på Jehova og fulgte hans anvisninger. Hvad blev resultatet? Beretningen siger: ’I det øjeblik da præsterne dyppede fødderne i vandkanten, stod vandet stille. Og præsterne blev stående ubevægelige på tør grund midt i Jordan, mens hele Israel gik over på tør grund.’ (Jos. 3:12-17) Forestil dig hvor glade israelitterne må være blevet da de så den rivende strøm standse op! Der er ingen tvivl om at deres tro på Jehova blev styrket fordi de stolede på hans anvisninger.

Vil du vise lige så stor tillid til Jehova som israelitterne på Josuas tid gjorde? (Se paragraf 17, 18)

18 Ganske vist udfører Jehova ikke den slags mirakler for sine tjenere i dag, men han velsigner deres troshandlinger. Guds virksomme kraft sætter dem i stand til at forkynde budskabet om Riget i hele verden. Og den oprejste Kristus Jesus, Jehovas største Vidne, lovede sine disciple at han ville støtte dem i dette vigtige arbejde: „Gå derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne ... Jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ (Matt. 28:19, 20) Mange Jehovas Vidner som af natur er generte eller tilbageholdende, har erfaret at Guds hellige ånd har givet dem mod til at forkynde for fremmede. — Læs Salme 119:46; 2 Korinther 4:7.

19. Hvad kan vi være sikre på, uanset vores omstændigheder?

19 På grund af sygdom eller høj alder kan nogle brødre og søstre ikke gøre så meget i tjenesten som de gerne ville. Men de kan være sikre på at „den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud“ forstår deres situation. (2 Kor. 1:3) Han værdsætter alt hvad vi gør for at fremme Rigets sag. Og vi må alle huske at selvom vi selvfølgelig gør hvad vores omstændigheder tillader, så afhænger vores frelse først og fremmest af vores tro på Kristi genløsningsoffer. — Hebr. 10:39.

20, 21. Hvordan kan vi vise tillid til Jehova?

20 Vi ønsker at give mest muligt af vores tid, energi og materielle ressourcer i tilbedelsen. Ja, vi ønsker af hele vores hjerte at ’gøre en evangelieforkynders gerning’. (2 Tim. 4:5) Vi glæder os over at hjælpe andre til at „komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. (1 Tim. 2:4) At ære og prise Jehova gør os åndeligt rige. (Ordsp. 10:22) Og det hjælper os til at opbygge et ubrydeligt tillidsbånd til vores Skaber. — Rom. 8:35-39.

21 Som vi har set, får vi ikke automatisk tillid til Jehovas vejledning; det er noget vi må opbygge. Styrk derfor din tillid til Jehova gennem bøn. Meditér over hvordan han har gennemført sin vilje i fortiden, og hvordan han vil gøre det i fremtiden. Og bliv ved med at styrke din tillid til Jehova gennem tilbedelseshandlinger. Husk at Jehovas formaninger vil forblive til evig tid. Det kan du også!