Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2013

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Vil det være passende at kristne forældre sidder sammen med et udelukket barn ved møderne?

Der er ingen grund til at bekymre sig alt for meget om hvor i rigssalen en udelukket person sidder. Dette blad har gentagne gange opfordret kristne forældre til at yde deres hjemmeboende udelukkede barn åndelig hjælp hvis det synes passende. Som nævnt på side 19 og 20 i Vagttårnet for 15. november 1988 kan forældre endda studere Bibelen med en udelukket mindreårig der stadig bor hjemme, i håb om at det vil tilskynde barnet til at ændre sin adfærd.

Når det gælder siddepladser i rigssalen, er der ikke noget at indvende mod at en udelukket mindreårig sidder stille og roligt sammen med sine forældre. Eftersom der ikke er noget krav om at en udelukket skal sidde bagerst i rigssalen, er der ikke noget til hinder for at et udelukket barn kan sidde ved siden af sine forældre, uanset hvor i salen de sidder. Eftersom forældrene ønsker at hjælpe deres barn åndeligt, bør de selvfølgelig også sikre sig at han får mest muligt ud af møderne. * At sidde sammen med barnet i stedet for at lade ham sidde for sig selv et andet sted kan være en hjælp i den henseende.

Hvad så hvis et udelukket barn ikke længere bor hjemme? Gør det nogen forskel? Dette blad har tidligere klart understreget hvilken holdning det vil være rigtigt af en kristen at have til at komme sammen med et udelukket familiemedlem der ikke bor i hjemmet. * At en der er udelukket, sidder stille og roligt ved siden af sin familie under et møde, er dog noget ganske andet end hvis familien unødigt søgte at omgås ham. Hvis de trofaste medlemmer af familien har den rigtige holdning til den udelukkede og bestræber sig for at følge den bibelske vejledning om ikke at omgås ham, bør der ikke være grund til bekymring. — 1 Kor. 5:11, 13; 2 Joh. 11.

Det betyder ikke noget om en udelukket sidder ved siden af et familiemedlem eller en anden i menigheden, hvis bare han opfører sig passende. At sætte begrænsninger for hvor i rigssalen en person kan sidde, kunne give forskellige problemer, alt efter omstændighederne. Hvis alle tilstedeværende, derunder de trofaste familiemedlemmer, bestræber sig for at respektere Bibelens principper i forbindelse med udelukkelse og det ikke bliver en årsag til snublen for brødrene, er der ingen grund til at bekymre sig alt for meget om hvor de der overværer de kristne møder, sidder. *

^ par. 4 Selvom denne artikel omtaler den udelukkede mindreårige i hankøn, gælder vejledningen også i forbindelse med piger.

^ par. 5 Se Vagttårnet for 15. november 1981, side 21 og 22.

^ par. 6 Dette er en justering i forhold til det der stod i Vagttårnet for 15. juli 1953, side 224.