Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2013

Tænk over hvilken slags menneske du bør være

Tænk over hvilken slags menneske du bør være

„Hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til!“ — 2 PET. 3:11.

1, 2. ’Hvilken slags mennesker bør vi være’ for at få Guds godkendelse?

DET er helt naturligt at gå op i hvad andre tænker om en. Men skulle vi som kristne ikke være mest optaget af hvad Jehova mener om os? Han er trods alt den største Person i universet, og hos ham er „livets kilde“. — Sl. 36:9.

2 Apostlen Peter forklarer at vi for at blive den slags mennesker Jehova ønsker vi skal være, må have „handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til“. (Læs 2 Peter 3:11). For at få Guds godkendelse må vores „adfærd“ altså være hellig, det vil sige at vi må være rene — moralsk, mentalt og åndeligt. Dertil kommer at vi må have ’handlinger der hører gudhengivenhed til’, motiveret af dyb kærlighed til Gud og respekt for ham. Det er altså ikke kun vores adfærd men også vores følelser for Gud der betyder noget. Da Jehova er den der „ransager hjertet“, ved han om vi er hellige i vores adfærd og har udelt hengivenhed for ham. — 1 Krøn. 29:17.

3. Hvilke spørgsmål bør vi overveje?

Satan Djævelen er ikke interesseret i at vi får Guds godkendelse. Nej, han gør alt hvad han kan, for at få os til at bryde vores venskab med Jehova. Satan bruger konstant løgne og bedrag i et forsøg på at lokke os væk fra den Gud vi tilbeder. (Joh. 8:44; 2 Kor. 11:13-15) Derfor bør vi spørge os selv: ’Hvordan bedrager Satan mennesker? Hvordan kan jeg beskytte mit forhold til Jehova?’

HVORDAN BEDRAGER SATAN MENNESKER?

4. Hvad går Satan efter i sit forsøg på at ødelægge vores forhold til Gud, og hvorfor?

4 „Hver enkelt prøves ved at blive draget og  lokket af sit eget begær,“ skriver disciplen Jakob. „Når så begæret har undfanget, føder det synd; og når synden er fuldbyrdet, frembringer den død.“ (Jak. 1:14, 15) I et forsøg på at ødelægge vores venskab med Gud går Satan efter vores hjerte — det sted hvor begæret opstår.

5, 6. (a) Hvordan angriber Satan vores hjerte? (b) Hvilke tre fælder bruger Satan, og hvor stor erfaring har han i at bruge dem?

5 Hvordan angriber Satan vores hjerte? „Hele verden ligger i den ondes magt,“ siger Bibelen. (1 Joh. 5:19) Satan gør brug af „det der er i verden“, for at få ram på os. (Læs 1 Johannes 2:15, 16). I tusinder af år har Djævelen omhyggeligt designet verden omkring os. Eftersom vi lever i verden, må vi være på vagt over for hans udspekulerede taktik. — Joh. 17:15.

Satan ved hvordan han kan fordærve vores hjerte. Apostlen Johannes identificerer tre fælder Satan bruger: (1) „kødets begær“, (2) „øjnenes begær“ og (3) „praleriet med de midler man har at leve af“. Satan brugte alle tre da han fristede Jesus i ørkenen. Da han har så mange års erfaring med at bruge disse fælder, ved han præcis hvordan han kan tilpasse dem til den enkelte. Inden vi kommer ind på hvordan vi kan beskytte os selv, vil vi se hvorfor Djævelen havde held til at narre Eva men måtte give op over for Guds Søn.

„KØDETS BEGÆR“

„Kødets begær“ fik Eva til at synde (Se paragraf 7)

7. Hvordan brugte Satan „kødets begær“ til at friste Eva?

7 Mennesker har et grundlæggende behov for mad, og jorden er skabt til at frembringe en overflod af føde. Men Satan kan bruge vores naturlige lyst til mad i sit forsøg på at få os til at gå imod Guds vilje. Hvordan gjorde han det over for Eva? (Læs 1 Mosebog 3:1-6). Satan bildte Eva ind at hun kunne spise af frugten på „træet til kundskab om godt og ondt“ uden at dø, og sagde at hun den dag hun spiste af den, ville blive som Gud. (1 Mos. 2:9) Djævelen antydede altså at Eva ikke behøvede at være lydig mod Gud for at leve. Hvilken løgn! Da tanken først var blevet sået i Evas sind, havde hun to muligheder: Hun kunne afvise den, eller hun kunne blive ved med at dvæle ved den og lade sit begær efter frugten vokse. Selvom hun frit kunne spise af alle andre træer i haven, valgte hun at dvæle ved det Satan havde sagt om træet i midten af haven, og hun „tog af dets frugt og gav sig til at spise den“. Det var lykkedes Satan at skabe et begær i hende efter noget hendes Skaber havde forbudt.

Jesus glemte aldrig hvad der var vigtigst (Se paragraf 8)

8. Hvordan prøvede Satan at lokke Jesus ved hjælp af „kødets begær“, og hvorfor lykkedes det ikke?

 Satan brugte den samme taktik da han prøvede at friste Jesus i ørkenen. Da Jesus havde fastet i 40 dage og 40 nætter, forsøgte Satan at appellere til hans ønske om mad. „Hvis du er søn af Gud,“ sagde han, „så sig til den sten dér at den skal blive til et brød.“ (Luk. 4:1-3) Jesus havde to muligheder: Han kunne vælge ikke at bruge sine mirakuløse evner til at stille sin sult, eller han kunne vælge at bruge dem. Jesus vidste at han ikke skulle bruge sin kraft til at opfylde selviske ønsker. Selvom han var sulten, var hans forhold til Jehova vigtigere for ham end mad. „Der står skrevet,“ svarede Jesus, „’Mennesket skal ikke leve af brød alene men af alt hvad der udgår fra Jehovas mund.’“ — Luk. 4:4, fdn.

„ØJNENES BEGÆR“

9. Hvad er „øjnenes begær“, og hvordan appellerede Satan til dette begær i Evas tilfælde?

Johannes nævnte også „øjnenes begær“ som et af Satans lokkemidler. Udtrykket viser at man kan begynde at begære noget ved blot at se på det. I Evas tilfælde appellerede Satan til dette begær ved at sige: ’Jeres øjne vil blive åbnet.’ Jo mere Eva så på den forbudte frugt, jo mere fik hun lyst til den. Eva så at træet „var noget øjnene længtes efter“.

10. Hvordan appellerede Satan til „øjnenes begær“ da han fristede Jesus, og hvordan reagerede Jesus?

10 Hvad gjorde Satan i Jesu tilfælde? Han „viste ham på et øjeblik alle rigerne på den beboede jord; og Djævelen sagde til ham: ’Jeg vil give dig hele myndigheden over dem og også deres herlighed.’“ (Luk. 4:5, 6) Jesus så ikke bogstaveligt alle jordens riger, men han fik et syn af deres herlighed. Satan må have tænkt at det ville virke tillokkende på Jesus. Frækt sagde han: „Hvis du vil udføre en tilbedelseshandling over for mig, skal det alt sammen være dit.“ (Luk. 4:7) Men Jesus havde bestemt ikke lyst til at være den slags menneske Satan ønskede at han skulle være. Han svarede prompte: „Der står skrevet: ’Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.’“ — Luk. 4:8.

„PRALERIET MED DE MIDLER MAN HAR AT LEVE AF“

11. Hvordan blev Eva bedraget af Satan?

11 Den sidste af de ting Johannes nævner, er „praleriet med de midler man har at leve af“. Mens Adam og  Eva var de eneste på jorden, kunne de selvfølgelig ikke ’prale af de midler de havde at leve af’. Men de blev stolte. Da Satan fristede Eva, insinuerede han at Gud forholdt hende noget vidunderligt. Djævelen sagde til hende at den dag hun spiste af „træet til kundskab om godt og ondt“, ville hun „blive som Gud og kende godt og ondt“. (1 Mos. 2:17; 3:5) Satan ville have Eva til at tro at hun kunne blive uafhængig af Jehova. Der er ingen tvivl om at stolthed var en af årsagerne til at hun troede på denne løgn. Hun tog af den forbudte frugt, overbevist om at hun ikke ville dø. Men dér tog hun fejl!

12. Hvad var endnu en måde hvorpå Satan forsøgte at friste Jesus, og hvordan reagerede Jesus?

12 Modsat Eva var Jesus et fantastisk eksempel i ydmyghed. Satan forsøgte at friste ham på endnu en måde, men Jesus afviste blankt at gøre noget spektakulært der ville sætte Gud på prøve. Dét ville have været et udtryk for stolthed! Jesus gav et klart og direkte svar: „Der er sagt: ’Du må ikke sætte Jehova din Gud på prøve.’“ — Læs Lukas 4:9-12.

HVORDAN KAN VI BESKYTTE VORES FORHOLD TIL JEHOVA?

13, 14. Forklar hvordan Satan frister os i dag.

13 I dag bruger Satan de samme lokkemidler som han brugte over for Eva og Jesus. Han appellerer til „kødets begær“ ved at friste folk til at gøre noget umoralsk eller til at spise eller drikke for meget. Ved hjælp af pornografi, især på internettet, kan han fange den uforsigtiges opmærksomhed og appellere til „øjnenes begær“. Og materialisme, magt og berømmelse udgør en stor fristelse for de stolte og for dem der har en tilbøjelighed til at ’prale af de midler de har at leve af’.

Hvilke bibelske principper skulle du komme i tanker om i disse situationer? (Se paragraf 13, 14)

14 Satan bruger „det der er i verden“, på samme måde som en fisker bruger madding. Det ser fristende ud, men hvert eneste stykke madding sidder på en krog. Ved hjælp af det folk betragter som helt normale behov, frister Satan mennesker til at gøre noget der strider mod Guds lov. Sådanne raffinerede fristelser er designet til at påvirke vores ønsker og fordærve vores hjerte. Satan vil have os til at tro at det er vigtigere at dække vores personlige  behov og sikre os et komfortabelt liv end at gøre Guds vilje. Vil du bide på maddingen?

15. Hvordan kan vi ligesom Jesus afvise Satans fristelser?

15 Eva lod sig friste af Satan, men Jesus modstod ham. Hver gang henviste han til Skrifterne ved at sige: „Der står skrevet“ eller: „Der er sagt.“ Hvis vi flittigt studerer Bibelen, vil vi blive godt kendt med den og vil kunne huske specifikke skriftsteder der kan hjælpe os til at tænke klart når vi står over for en fristelse. (Sl. 1:1, 2) At tænke på personer fra Bibelen der bevarede deres trofasthed, vil hjælpe os til at forblive loyale. (Rom. 15:4) Når vi har dyb ærefrygt for Jehova — elsker det han elsker, og hader det han hader — vil det beskytte os. — Sl. 97:10.

16, 17. Hvordan har vores tanker indflydelse på hvilken slags mennesker vi er?

16 Apostlen Paulus tilskynder os til at bruge vores sunde fornuft så vi kan blive den slags mennesker der formes af Guds tankegang, ikke af verdens. (Rom. 12:1, 2) Hvor vigtigt det er at vi har kontrol over hvad vi tillader os selv at tænke på, understregede Paulus da han sagde: „Vi nedriver ... ræsonnementer og alt hvad der er hovmodigt og rejser sig imod kundskaben om Gud, og vi tager enhver tanke til fange for at gøre den lydig mod Messias.“ (2 Kor. 10:5) Vores tanker har stor indflydelse på hvilken slags mennesker vi er, og derfor må vi prøve altid at tænke på noget der er opbyggende. — Fil. 4:8.

17 Vi kan ikke forvente at være hellige hvis vi dvæler ved urette tanker og ønsker. Vi må elske Jehova af „et rent hjerte“. (1 Tim. 1:5) Men hjertet er forræderisk, og vi er måske slet ikke klar over hvor meget „det der er i verden“, påvirker os. (Jer. 17:9) Bør vi da ikke ’blive ved med at prøve os selv, om vi er i troen, blive ved med at bedømme os selv’ ved at foretage en ærlig selvransagelse ud fra det vi studerer i Bibelen? — 2 Kor. 13:5.

18, 19. Hvorfor må vi være besluttede på at være den slags mennesker Jehova ønsker at vi skal være?

18 Noget andet der hjælper os til at afvise „det der er i verden“, er at huske Johannes’ inspirerede ord: „Verden forsvinder, og det gør dens begær også, men den der gør Guds vilje forbliver for evigt.“ (1 Joh. 2:17) Satans system ser permanent og virkeligt ud. Men en dag vil det forsvinde. Intet af det verden har at byde på, vil vare ved. Når vi husker det, vil vi ikke så let lade os lokke af Djævelen.

19 Apostlen Peter tilskynder os til at være den slags mennesker Gud kan godkende, mens vi „venter på Jehovas dags nærværelse og altid har den i tanke, den dag hvorved brændende himle skal opløses og stærkt ophedede elementer vil smelte!“ (2 Pet. 3:12) Meget snart vil denne dag komme, og Jehova vil tilintetgøre alle dele af Satans verden. Indtil da vil Satan bruge „det der er i verden“, til at friste os, ligesom han fristede både Eva og Jesus. Vi må ikke være som Eva og prøve at tilfredsstille vores selviske ønsker. Det ville være det samme som at anerkende Satan som vores gud. Vi må derimod være som Jesus og afvise sådanne fristelser, uanset hvor tillokkende Satan får dem til at se ud. Vi må være besluttede på at være den slags mennesker Jehova ønsker at vi skal være!