Onsdag morgen den 5. september 2012 blev det meddelt betelfamilierne i USA og Canada at Mark Sanderson var blevet medlem af Jehovas Vidners Styrende Råd den 1. september 2012.

Broder Sanderson er vokset op i San Diego, Californien, USA. Hans forældre var Jehovas Vidner, og han blev selv døbt den 9. februar 1975. Han begyndte som pioner i Saskatchewan, Canada, den 1. september 1983. I december 1990 udgik han fra USA’s syvende klasse af Skolen for Udnævnte Tjenere (nu kaldet Bibelskolen for Ugifte Brødre). Broder Sanderson blev i april 1991 udnævnt til at tjene som specialpioner på øen Newfoundland i Canada. Efter at have tjent som vikar for kredstilsynsmanden blev han indbudt til at blive medlem af betelfamilien i Canada i februar 1997. I november 2000 blev han overflyttet til afdelingskontoret i USA, hvor han arbejdede i Hospitalinformationen og senere i Tjenesteafdelingen.

I september 2008 kom broder Sanderson på Skolen for Afdelingskontorernes Udvalg og blev derefter udnævnt som medlem af Afdelingskontorets Udvalg i Filippinerne. I september 2010 blev han indbudt til at vende tilbage til USA og tjene som assistent for Det Styrende Råds Tjenesteudvalg.