Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juni 2013

Værdsæt Jehovas loyalitet og tilgivelse

Værdsæt Jehovas loyalitet og tilgivelse

„Du, Jehova, er god og rede til at tilgive; og din loyale hengivenhed er stor mod alle der kalder på dig.“ — SL. 86:5.

1, 2. (a) Hvorfor sætter vi pris på loyale og tilgivende venner? (b) Hvilke spørgsmål vil denne artikel besvare?

HVORDAN ville du beskrive en sand ven? „For mig er en sand ven en der altid er der for mig, og som tilgiver mig når jeg begår fejl,“ siger en søster der hedder Ashley. Vi sætter alle pris på venner der er loyale og tilgivende. De får os til at føle os trygge og elskede. — Ordsp. 17:17.

2 Jehova er den mest loyale og tilgivende Ven vi kan have. Det er som salmisten udtrykte det: „Du, Jehova, er god og rede til at tilgive; og din loyale hengivenhed er stor mod alle der kalder på dig.“ (Sl. 86:5) Hvad vil det sige at være loyal og tilgivende? Hvordan viser Jehova disse smukke egenskaber? Og hvordan kan vi følge hans eksempel? Svarene på disse spørgsmål vil hjælpe os til at få en endnu dybere kærlighed til vores bedste Ven, Jehova. De vil også hjælpe os til at styrke vores venskaber med hinanden. — 1 Joh. 4:7, 8.

JEHOVA ER LOYAL

3. Hvad vil det sige at være loyal?

3 Loyalitet er en dyb følelse der indbefatter hengivenhed, solidaritet og urokkelig troskab. En der er loyal, svigter ikke. Nej, han knytter sig kærligt til nogen (eller noget) og holder sig til denne person (eller ting) selv under vanskelige omstændigheder. Bibelen beskriver Jehova som „den Loyale“, for ingen er mere loyal end han. — Åb. 16:5.

4, 5. (a) Hvordan viser Jehova loyalitet? (b) Hvordan kan det styrke og opmuntre os at reflektere over hvordan Jehova viser loyalitet?

4 Hvordan viser Jehova loyalitet? Han svigter aldrig sine trofaste tjenere. En af disse tjenere, kong  David, priste Jehova for hans loyalitet. (Læs 2 Samuel 22:26). Jehova var loyal mod David i hans trængsler og ledte, beskyttede og udfriede ham. (2 Sam. 22:1) David vidste at Jehovas loyalitet ikke kun kom til udtryk i ord men også i handling. Hvorfor handlede Jehova loyalt mod David? Fordi David selv var loyal. Jehova værdsætter sine tjeneres loyalitet, og han er loyal mod dem der er loyale mod ham. — Ordsp. 2:6-8.

5 Det kan styrke og opmuntre os at reflektere over hvordan Jehova viser loyalitet. „Det er en stor hjælp for mig at læse om hvordan Jehova var med David i trængselstider,“ siger en trofast broder der hedder Reed. „Selv når David var på flugt og skjulte sig i huler, tog Jehova sig altid af ham. Jeg synes det er utrolig opmuntrende! Det minder mig om at uanset hvordan omstændighederne er, uanset hvor håbløst det hele ser ud, så vil Jehova være der for mig så længe jeg forbliver loyal mod ham.“ Du føler sikkert det samme. — Rom. 8:38, 39.

6. På hvilke andre måder viser Jehova at han er loyal, og hvordan gavner det hans tjenere?

6 På hvilke andre måder viser Jehova at han er loyal? Han er tro mod sine normer. „Til jeres alderdom er jeg den samme,“ forsikrer han os. (Es. 46:4) Hans beslutninger er altid baseret på hans egne uforanderlige normer for hvad der er rigtigt og forkert. (Mal. 3:6) Endnu en måde hvorpå Jehova viser at han er loyal, er ved at holde sine løfter. (Es. 55:11) Jehovas loyalitet gavner alle hans trofaste tjenere. Hvordan? Jo, når vi gør vores bedste for at leve op til Jehovas normer, kan vi have tillid til at han vil velsigne os som han har lovet. — Es. 48:17, 18.

VÆR LOYAL LIGESOM JEHOVA

7. Hvad er en af de måder hvorpå vi kan efterligne Jehova og vise loyalitet?

 7 Hvordan kan vi være loyale og derved efterligne Jehova? Blandt andet ved aktivt at gøre noget for dem der har det svært. (Ordsp. 3:27) Måske ved du at en broder eller søster er modløs, for eksempel på grund af sygdom, modstand fra familien eller personlige svagheder. Hvorfor ikke tage initiativet til at opmuntre vedkommende med ’gode, trøstende ord’? (Zak. 1:13) * Så vil du vise dig som en loyal og sand ven, en der ’viser større troskab end en broder’. — Ordsp. 18:24.

8. Hvordan kommer vores loyalitet også til udtryk, for eksempel i ægteskabet?

8 Vi kan også efterligne Jehova ved at være loyale mod dem vi elsker. Hvis vi for eksempel er gift, ved vi at vi må være trofaste mod vores ægtefælle. (Ordsp. 5:15-18) Derfor tager vi ikke engang det første skridt ned ad en vej der kunne føre til ægteskabsbrud. (Matt. 5:28) Vores loyalitet mod vores brødre og søstre kommer til udtryk ved at vi nægter at bringe skadelig sladder videre og ikke engang vil lytte til den slags negative snak. — Ordsp. 12:18.

9, 10. (a) Hvem ønsker vi først og fremmest at være loyale mod? (b) Hvorfor er det ikke altid let at adlyde Jehovas bud?

9 Frem for alt ønsker vi at forblive loyale mod Jehova. Hvordan kan vi det? Ved at elske det han elsker, og hade det han hader — og så leve på en måde der behager ham. (Læs Salme 97:10). Jo bedre vi bliver til at tænke og føle som Jehova, jo lettere vil det være for os at adlyde ham. — Sl. 119:104.

 10 Selvfølgelig er det ikke altid let at adlyde Jehovas bud. Nogle gange kan det ligefrem være en kamp. For eksempel ønsker en broder eller søster måske at blive gift, men har endnu ikke kunnet finde en ægtefælle i menigheden. (1 Kor. 7:39) En ugift søster oplever måske at hendes ikketroende kolleger konstant prøver at introducere hende for mulige kærester. Søsteren føler sig måske ensom. Men alligevel er hun besluttet på at stå fast. Værdsætter vi ikke sådanne ugiftes gode eksempel? Jehova vil helt sikkert belønne alle der forbliver loyale mod ham selvom det er svært. — Hebr. 11:6.

„En ven kan vise større troskab end en broder.“ — Ordsp. 18:24 (Se paragraf 7)

’Tilgiv frit hinanden.’ — Ef. 4:32 (Se paragraf 16)

JEHOVA ER TILGIVENDE

11. Hvad vil det sige at tilgive?

11 En af Jehovas allermest tiltalende egenskaber er hans villighed til at tilgive. Hvad vil det sige at tilgive? At man holder op med at være vred eller bitter over noget en anden har gjort. Det betyder ikke at en tilgivende person ser gennem fingre med eller benægter det der er sket. Han vælger helt bevidst at give slip på sin vrede. Bibelen lærer os at Jehova er „rede til at tilgive“ dem der oprigtigt angrer og ændrer sind. — Sl. 86:5.

12. (a) Hvor tilgivende er Jehova? (b) Hvad vil det sige at få sine synder „slettet ud“?

12 Hvor tilgivende er Jehova? Bibelen siger at han tilgiver „i rigt mål“; han tilgiver fuldstændigt og for altid. (Es. 55:7) Hvordan ved vi at Jehova tilgiver fuldstændigt? Tænk lidt nærmere over ordene i Apostelgerninger 3:19. (Læs). Apostelen Peter opfordrede sine tilhørere til at „ændre sind og vende om“. Når en synder oprigtigt ændrer sind, angrer han dybt det forkerte han har gjort. Han er også besluttet på ikke at gentage sin synd. (2 Kor. 7:10, 11) Ægte sindsændring får desuden en synder til  at „vende om“ — at forlade sin forkerte vej og slå ind på en kurs der glæder Gud. Hvad ville resultatet blive hvis Peters tilhørere virkelig ændrede sind? Peter sagde at de kunne få deres synder „slettet ud“. Dette udtryk kommer af et græsk ord der betyder „at tørre væk, at viske ud“. Når Jehova tilgiver, visker han altså tavlen ren. Han tilgiver fuldstændigt. — Hebr. 10:22; 1 Joh. 1:7.

13. Hvilken garanti ligger der i ordene „jeg vil ikke mere huske deres synd“?

13 Hvordan ved vi at Jehova tilgiver for altid? Tænk på Jeremias’ profeti om den nye pagt, der skulle indgås med salvede kristne, og som gør det muligt for dem der tror på genløsningen, at opnå sand tilgivelse. (Læs Jeremias 31:34). Jehova siger: „Jeg tilgiver deres misgerning, og jeg vil ikke mere huske deres synd.“ Her garanterer Jehova altså at han ikke senere vil straffe os for det vi har gjort. Han vil ikke rippe op i vores synder eller straffe os igen og igen. Nej, Jehova tilgiver os og lægger vores synder bag sig — for altid. — Rom. 4:7, 8.

14. Hvordan kan det trøste os at meditere over hvor tilgivende Jehova er? Giv et eksempel.

14 Det kan virke meget trøstende at meditere over hvor tilgivende Jehova er. Det oplevede en søster vi kan kalde Elaine, som for mange år siden blev udelukket. Efter en del år blev hun genoptaget. „Selvom jeg sagde til mig selv og andre at jeg troede på at Jehova havde tilgivet mig, følte jeg på en måde altid at han var langt borte fra mig, eller at andre var tættere på ham, og at han var mere virkelig for dem,“ indrømmer Elaine. Det trøstede hende dog at meditere over nogle af de billeder Bibelen bruger til at beskrive Jehovas tilgivelse. „Jeg følte Jehovas kærlighed og ømhed på en måde som jeg aldrig før havde forestillet mig var mulig,“ tilføjer Elaine. Noget der rørte hende særlig stærkt, var denne tanke: „Når Jehova tilgiver vore synder, behøver vi ikke at føle at vi må bære disse pletter af synd resten af livet.“ * Elaine siger: „Det gik op for mig at jeg ikke havde troet på at Jehova kunne tilgive mig fuldstændigt, og jeg regnede med at jeg skulle bære denne byrde resten af mit liv. Jeg ved at det vil tage tid, men jeg begynder at føle at jeg virkelig kan komme nær til Jehova, og jeg kan mærke at jeg er blevet befriet for en tung byrde.“ Hvor er Jehova en kærlig og tilgivende Gud! — Sl. 103:9.

VÆR TILGIVENDE LIGESOM JEHOVA

15. Hvordan kan vi være tilgivende ligesom Jehova?

15 Vi kan efterligne Jehova ved at tilgive hinanden når som helst der er grundlag for det. (Læs Lukas 17:3, 4). Husk at når Jehova tilgiver, så glemmer han vores synder i den forstand at han ikke senere vil kræve os til regnskab for dem. Når vi tilgiver andre, kan vi også glemme ved at lægge det der er sket, bag os og ikke senere rippe op i det.

16. (a) Betyder tilgivelse at man skal se gennem fingre med overtrædelser eller lade sig udnytte af andre? Forklar. (b) Hvad må vi gøre for at blive tilgivet af Gud?

 16 At være tilgivende betyder ikke at man ser gennem fingre med overtrædelser eller lader andre udnytte en. Nej, dybest set betyder det at man vælger at give slip på sin vrede. For at opnå Jehovas tilgivelse må vi selv tilgive andre.  (Matt. 6:14, 15) Jehova viser os empati og husker at „vi er støv“. (Sl. 103:14) Skulle empati da ikke også få os til at bære over med andres ufuldkommenheder og være villige til frit at tilgive hinanden? — Ef. 4:32; Kol. 3:13.

Vores bønner om tilgivelse må komme fra hjertet (Se paragraf 17)

17. Hvad kan hjælpe os hvis en trosfælle har såret os?

 17 Det er selvfølgelig ikke altid let at tilgive. Selv nogle salvede kristne i det første århundrede havde åbenbart svært ved det. (Fil. 4:2) Hvad kan hjælpe os hvis en trosfælle har såret os? Tænk på Job. Han blev dybt såret da hans „venner“ — Elifaz, Bildad og Zofar — slyngede grundløse beskyldninger i hovedet på ham. (Job 10:1; 19:2) Til sidst retledte Jehova disse løgnagtige mænd. Han befalede dem at gå hen til Job og bringe et offer for deres synder. (Job 42:7-9) Men Jehova krævede også at Job skulle gøre noget. Hvad? Jehova befalede ham at bede for dem der havde anklaget ham. Job gjorde som han fik besked på, og Jehova velsignede ham for hans tilgivende indstilling. (Læs Job 42:10, 12, 16, 17). Hvad kan vi lære af det? Hvis vi beder en inderlig bøn for nogen der har såret os, kan det hjælpe os til at give slip på vores vrede.

ØG DIN VÆRDSÆTTELSE AF JEHOVAS EGENSKABER

18, 19. Hvordan kan vi blive ved med at øge vores værdsættelse af Jehovas tiltalende personlighed?

18 Det har været forfriskende at se på forskellige sider af Jehovas kærlige personlighed. Vi har set at Jehova er imødekommende, upartisk, gavmild, rimelig, loyal og tilgivende. Men vi har selvfølgelig kun kradset i overfladen. Vi vil kunne glæde os over at lære mere om Jehova i al evighed. (Præd. 3:11) Vi føler det som apostelen Paulus, der skrev: „O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab“ — for ikke at nævne hans kærlighed og de seks egenskaber vi her har behandlet. — Rom. 11:33.

19 Lad os alle blive ved med at øge vores værdsættelse af Jehovas tiltalende personlighed. Det kan vi gøre ved at lære hans egenskaber bedre at kende, reflektere over dem og så efterligne Jehova ved selv at vise dem. (Ef. 5:1) Så vil vi uden tvivl få det ligesom salmisten der sang: „For mig er det bedste at søge nær til Gud.“ — Sl. 73:28.

^ par. 7 Gode forslag findes i artiklerne „Har du opmuntret nogen for nylig?“ i Vagttårnet for 15. januar 1995 og „Hvordan ansporer vi til kærlighed og gode gerninger?“ i udgaven for 1. april 1995.