’Bliv Guds efterlignere, som elskede børn.’ — EF. 5:1.

1. (a) Hvilke af Jehovas egenskaber kommer du først til at tænke på? (b) Hvordan vil det gavne os at se nærmere på Guds egenskaber?

NÅR du tænker på Jehovas personlighed, hvilke egenskaber kommer du så i tanker om? Mange af os vil sige kærlighed, retfærdighed, visdom og magt. Men vi ved selvfølgelig godt at Jehova har mange andre vidunderlige egenskaber. Faktisk kunne man lave en liste på over 40 forskellige egenskaber hos Jehova, som alle har været behandlet i vores publikationer. Forestil dig hvor mange fascinerende detaljer om Jehova vi kan finde frem til under vores personlige studium eller familiestudium! Hvordan vil et sådant studium gavne os? Det kan give os dybere værdsættelse af vores himmelske Far. Og jo dybere vores værdsættelse af Jehova er, jo mere vil vi ønske at søge nær til ham og efterligne ham. — Jos. 23:8; Sl. 73:28.

2. (a) Illustrér hvordan vi kan få større værdsættelse af Jehovas egenskaber. (b) Hvad vil vi se på?

2 Hvordan kan man øge sin værdsættelse af noget? Forestil dig for eksempel at du skal prøve en ny ret mad. Først lægger du mærke til duften. Så smager du på retten og finder ud af hvor lækker den er. Og til sidst tilbereder du den selv. På lignende måde kan vi øge vores værdsættelse af en af Jehovas egenskaber ved at lære mere om den, meditere over hvordan Jehova viser den, og så efterligne ham. (Ef. 5:1) Denne artikel og de to næste vil give os mere værdsættelse af nogle af Guds egenskaber som vi måske ikke så ofte tænker over. Ved hver egenskab vil vi se på: Hvordan defineres den? Hvordan viser Jehova den? Og hvordan kan vi efterligne Jehova?

 JEHOVA ER IMØDEKOMMENDE

3, 4. (a) Hvordan ville du beskrive en der er imødekommende? (b) Hvordan forsikrer Jehova os om at han er imødekommende?

3 Lad os først se på egenskaben imødekommenhed. Hvordan ville du beskrive en der er imødekommende? Måske vil du sige at han er venlig, let at tale med og aldrig har for travlt til at lytte. En imødekommende persons kommentarer, gestus og ansigtsudtryk viser at han er parat til at lytte og hjælpe.

4 Hvordan viser Jehova at han er imødekommende? Selvom han er universets almægtige Skaber, indbyder han os til at bede til ham. Han lytter til vores bønner og besvarer dem. (Læs Salme 145:18; Esajas 30:18, 19). Vi kan tale lige så længe og lige så ofte med Jehova som vi har lyst til, uanset hvor vi befinder os. Vi kan frit henvende os til ham, og vi ved at han aldrig vil bebrejde os det. (Sl. 65:2; Jak. 1:5) Bibelen beskriver Jehova på en måde der gør det muligt for os at forstå hvor imødekommende han er. For eksempel skrev salmisten David at Jehovas øjne hviler på os, og at han vil holde os fast med sin højre hånd. (Sl. 34:15; 63:8) Profeten Esajas sammenlignede Jehova med en hyrde og sagde: „Med sin arm vil han samle lammene; og i sin favn vil han bære dem.“ (Es. 40:11) Tænk engang! Jehova ønsker at vi skal være lige så tæt på ham som et lille lam der putter sig i en kærlig hyrdes favn. Hvor er det en imødekommende Far vi har! Hvordan kan vi efterligne Jehova?

EN VÆRDSAT EGENSKAB

5. Hvorfor er det vigtigt at ældste er imødekommende?

5 For nylig blev forkyndere fra forskellige dele af verden spurgt: „Hvad sætter du mest pris på hos en ældste?“  De allerfleste svarede: „At han er til at tale med.“ Alle kristne skal selvfølgelig være imødekommende, men det er særlig vigtigt at ældste er det. (Es. 32:1, 2) En søster begrundede hvorfor hun følte at denne egenskab er så vigtig: „Kun hvis en ældste er imødekommende, kan vi få gavn af alle hans andre gode egenskaber.“ Kan du se det logiske i dette ræsonnement? Men hvad er det egentlig der gør en person imødekommende?

6. Hvad er en forudsætning for at være imødekommende?

6 Man kan kun være imødekommende hvis man er oprigtigt interesseret i andre. Når en ældste har øje for andre og er villig til at give af sig selv, vil hans brødre og søstre, også børnene, kunne mærke det. (Mark. 10:13-16) Carlos på 12 siger: „De ældste henne i rigssalen smiler altid og er meget venlige, og det kan jeg godt lide.“ Selvfølgelig er det ikke nok at en ældste siger at man altid kan komme til ham. Han må også vise det i praksis. (1 Joh. 3:18) Hvordan kan han gøre det?

7. Hvorfor sætter et reversmærke ofte gang i en samtale, og hvad kan vi lære af dét?

7 Tænk over følgende oplevelse. På vej hjem fra et stævne i udlandet, havde en broder sit reversmærke på i flyet. Da stewarden så ordene „Lad Guds rige komme!“ på reversmærket, sagde han til broderen: „Ja, lad det komme! Det må vi tale noget mere om.“ Senere fik de en god samtale, og stewarden ville meget gerne læse vores blade. Mange af os har haft lignende oplevelser. Men hvordan kan det være at et reversmærke ofte sætter gang i en samtale? Fordi det på en måde siger: „Henvend dig bare. Du er velkommen til at spørge hvor jeg skal hen.“ Reversmærket signalerer at vi gerne vil fortælle om vores tro. De ældste vil også gerne signalere at deres trosfæller er velkomne til at henvende sig til dem. Hvordan kan de sende det signal?

8. Hvordan signalerer de ældste at de er oprigtigt interesseret i andre, og hvordan virker det på menigheden?

8 Skik og brug varierer fra land til land, men som regel vil et varmt smil, et hjerteligt håndtryk og en venlig bemærkning signalere at man er oprigtigt interesseret i sine brødre og søstre. Hvem bør tage initiativet? Vi kan lære noget af Jesus. Da han ved en lejlighed mødtes med disciplene, var det ham der ’trådte frem og talte til dem’. (Matt. 28:18) På samme måde tager ældste i dag initiativet til at tale med deres trosfæller. Hvordan virker det på menigheden? En pionersøster på 88 siger: „De varme smil og opmuntrende kommentarer jeg bliver mødt med af de ældste når jeg kommer ind i rigssalen, får mig til at elske dem.“ En anden trofast søster siger: „Det virker måske ikke som noget særligt, men det betyder meget for mig når en ældste smilende byder mig velkommen til mødet.“

IMØDEKOMMENDE OG NÆRVÆRENDE

9, 10. (a) Hvordan er Jehova et godt eksempel for os? (b) Hvordan kan ældste efterligne Jehova?

 9 Hvis andre skal kunne tale med os, må vi være nærværende. Her er Jehova et godt eksempel. ’Han er ikke langt borte fra en eneste af os.’ (Apg. 17:27) Én måde de ældste kan efterligne Jehova på, er ved at sætte tid af før og efter møderne til at tale med deres brødre og søstre — både unge og  gamle. En pionerbroder siger: „Når en ældste spørger mig hvordan jeg har det, og så stopper op for at høre mit svar, føler jeg mig værdsat.“ En søster der har tjent Jehova i næsten 50 år, siger: „Ældste der tager sig tid til at tale med mig efter mødet, får mig til at føle at jeg er noget værd.“

10 De ældste har selvfølgelig også andre pligter at tage sig af. Men ved møderne bør deres mål først og fremmest være at vise fårene opmærksomhed.

JEHOVA ER UPARTISK

11, 12. (a) Hvad vil det sige at være upartisk? (b) Hvordan er Jehova et eksempel for os når det gælder upartiskhed?

11 Upartiskhed er en anden af Jehovas tiltalende egenskaber. Hvad vil det sige at være upartisk? At man er fair, og at man ikke er fordomsfuld eller favoriserer nogen. Ægte upartiskhed har at gøre med både ens indstilling og ens handlinger. Hvorfor begge dele? Jo, for kun hvis man er upartisk indstillet, vil man behandle alle upartisk. Udtrykket der i De Kristne Græske Skrifter er oversat med ’ikke partisk’, betyder bogstaveligt at man ’ikke tager imod ansigter’, altså ikke foretrækker ét ansigt frem for et andet. (Apg. 10:34; Kingdom Interlinear) En der er upartisk, vil ikke gøre forskel på folk på grund af deres udseende eller omstændigheder, men vil se på hvordan de er som mennesker.

12 Jehova er det største eksempel når det gælder upartiskhed. Hans ord slår fast at han „ikke er partisk“, og at han „ikke behandler nogen med partiskhed“. (Læs Apostelgerninger 10:34, 35; 5 Mosebog 10:17). Det understreges af en situation der opstod på Moses’ tid.

Zelofhads døtre værdsatte at Gud er upartisk (Se paragraf 13, 14)

13, 14. (a) Hvilken situation stod Zelofhads fem døtre i? (b) Hvordan viste Jehova at han er upartisk?

 13 Lige inden israelitterne skulle til at gå ind i det lovede land, stod fem ugifte søstre i et dilemma. Hvilket? De vidste at deres familie, ligesom andre israelitiske familier, ville få et stykke land der var blevet tildelt deres far som arvelod. (4 Mos. 26:52-55) Men deres far, Zelofhad af Manasses stamme, var død. Retten til en arvelod ville normalt overgå til sønnerne, men Zelofhad havde kun døtre. (4 Mos. 26:33) Ville jordstykket nu blive overdraget til andre slægtninge og Zelofhads døtre stå tilbage uden arv?

14 De fem søstre henvendte sig til Moses og spurgte: „Hvorfor skulle vores faders navn tages bort fra hans slægt fordi han ingen søn havde?“ De bad indtrængende: „Giv os en ejendom blandt vores faders brødre.“ Reagerede  Moses ved at sige: ’Der er ingen undtagelser fra reglen’? Nej, han „fremlagde . . . deres sag for Jehova“. (4 Mos. 27:2-5) Hvad svarede Jehova? Han sagde til Moses: „Zelofhads døtre har ret i det de siger. I skal sandelig give dem en arvelod som ejendom blandt deres faders brødre og således lade deres faders arvelod gå videre til dem.“ Og Jehova gik endnu længere. Han gjorde undtagelsen til en regel og instruerede Moses: „I det tilfælde at en mand dør og han ingen søn har, så skal I lade hans arvelod gå videre til hans datter.“ (4 Mos. 27:6-8; Jos. 17:1-6) Fra da af ville alle israelitiske kvinder der kom i samme situation, være beskyttet.

15. (a) Hvordan behandler Jehova alle sine tjenere, også dem der er sårbare? (b) Hvilke andre bibelske beretninger viser at Jehova er upartisk?

15 Hvor var det en kærlig og upartisk afgørelse! Jehova tog hensyn til disse sårbare kvinders værdighed, ligesom han tog hensyn til andre israelitter i en mere gunstig situation. (Sl. 68:5) Dette er blot en blandt mange bibelske beretninger der understreger at Jehova behandler sine tjenere upartisk. — 1 Sam. 16:1-13; Apg. 10:30-35, 44-48.

VI KAN EFTERLIGNE JEHOVA

16. Hvordan kan vi sikre os at vi er upartiske?

16 Hvordan kan vi være upartiske ligesom Jehova? Husk at vi kun kan behandle andre upartisk hvis vi inderst inde er upartiske. Vi mener nok alle om os selv at vi er upartiske og fordomsfri. Men det er ikke altid let at vurdere sine egne følelser objektivt. Hvad kan vi så gøre for at finde ud af om vi er kendt for at være upartiske? Da Jesus gerne ville finde ud af hvad folk sagde om ham, spurgte han sine gode venner: „Hvem siger folk at Menneskesønnen er?“ (Matt. 16:13, 14) Hvorfor ikke følge hans eksempel? Du kunne spørge en ven som du ved vil svare ærligt og oprigtigt, om du har ry for at være upartisk. Hvis han eller hun må indrømme at du har en tendens til at favorisere nogle på grund af deres nationalitet, uddannelse eller sociale status, hvad skal du så gøre? Fortæl Jehova om dine følelser, og bed ham om hjælp til at ændre din indstilling så du bliver bedre til at afspejle hans upartiskhed. — Matt. 7:7; Kol. 3:10, 11.

17. På hvilke måder kan vi vise at vi er upartiske?

 17 I menigheden efterligner vi Jehova ved at behandle alle vores brødre og søstre værdigt og vise dem loyal hengivenhed. Når vi inviterer gæster, kan vi være opmærksomme på forskellige trosfæller, også fattige, faderløse, enker og nogle med en anden baggrund end os selv. (Læs Galaterne 2:10; Jakob 1:27). Og i forkyndelsesarbejdet giver vi upartisk folk del i den gode nyhed, uanset deres baggrund eller nationalitet. Vi glæder os over at have adgang til bibelsk læsestof på omkring 600 sprog. Giver det os ikke en fantastisk mulighed for at vise at vi er upartiske?

18. Hvad føler du dig motiveret til når du tænker over hvor imødekommende og upartisk Jehova er?

18 Jo mere vi tænker over Jehovas imødekommenhed og upartiskhed, jo mere vil vi værdsætte disse egenskaber. Det vil så motivere os til at efterligne Jehova og være imødekommende og upartiske over for vores trosfæller og dem vi forkynder for.

„Jehova er nær hos alle der kalder på ham.“ — Sl. 145:18 (Se paragraf 9)

’Jehova jeres Gud behandler ikke nogen med partiskhed.’ — 5 Mos. 10:17 (Se paragraf 17)