Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2013

Er du ’nidkær for gode gerninger’?

Er du ’nidkær for gode gerninger’?

„Kristus Jesus . . . gav sig selv for os, for at han kunne . . . rense sig et folk der var helt hans eget, nidkært for gode gerninger.“ — TIT. 2:14.

1, 2. Hvilken ganske særlig ære har vi som Jehovas Vidner, og hvordan har du det med det?

MANGE betragter det som en stor ære at få overrakt en pris for at have udrettet noget særligt. For eksempel har nogle fået Nobelprisen for deres ekstraordinære indsats for at skabe fred mellem stridende parter. Det er dog en langt større ære at være ambassadører eller udsendinge for Gud som skal hjælpe folk til at opnå et fredeligt forhold til deres Skaber!

2 Som Jehovas Vidner har vi fået denne ganske særlige ære. På Guds og Kristi vegne beder vi indtrængende folk om at ’blive forligt med Gud’. (2 Kor. 5:20) Vi bliver altså brugt af Jehova til at drage folk til ham. Millioner af mennesker i over 235 lande er blevet Guds venner og har fået håb om evigt liv. (Tit. 2:11) Med stor nidkærhed indbyder vi ’enhver som ønsker det, til frit at tage af livets vand’. (Åb. 22:17) Da vi elsker denne opgave og er stærkt optaget af den, kan vi med rette kaldes et folk der er „nidkært for gode gerninger“. (Tit. 2:14) Lad os nu se på hvordan vi ved vores nidkærhed for gode gerninger drager mennesker til Jehova. Det sker blandt andet gennem vores forkyndelse.

VÆR NIDKÆR LIGESOM JEHOVA OG JESUS

3. Hvad forsikrer „Jehovas nidkærhed“ os om?

3 Esajas 9:7 beskriver hvad Guds søn vil udrette som konge, og forklarer at „hærstyrkers Jehovas nidkærhed vil gøre dette“. Disse ord understreger at vores himmelske Far er levende interesseret i menneskehedens frelse. Jehovas eksempel skulle få os til at være helhjertede, entusiastiske og nidkære i det arbejde Gud har betroet os. Vores brændende ønske om at hjælpe folk til at lære Gud at kende afspejler Jehovas nidkærhed. Er du som en af Guds medarbejdere fast besluttet på at gøre  alt hvad du kan, for at forkynde den gode nyhed? — 1 Kor. 3:9.

4. Hvordan var Jesus et fuldkomment eksempel på udholdenhed i tjenesten?

4 Jesus var også nidkær. Ja, han var et fuldkomment eksempel på udholdenhed i tjenesten. Trods indædt modstand var han en nidkær forkynder helt frem til sin smertefulde død. (Joh. 18:36, 37) Og i den sidste tid inden sin offerdød satte han ekstra meget ind på at hjælpe andre til at lære Jehova at kende.

5. Hvad fremgik af Jesu illustration om vingårdsmanden?

5 I efteråret 32 fortalte Jesus en illustration om en mand der i sin vingård havde et figentræ som ikke havde båret frugt i tre år. Da han gav sin vingårdsmand besked på at fælde træet, bad denne om tid til at gøde det. (Læs Lukas 13:6-9). På det tidspunkt havde Jesu forkyndelsesarbejde kun båret frugt i form af et lille antal disciple. Men som det fremgik af denne illustration om vingårdsmanden, ville Jesus bruge den korte tid han havde tilbage — omkring et halvt år — på at intensivere sin forkyndelse i Judæa og Peræa. Nogle få dage før sin død græd Jesus over at de fleste af hans landsmænd havde afvist hans budskab. — Matt. 13:15; Luk. 19:41.

6. Hvorfor bør vi intensivere vores forkyndelse?

6 Vi er meget langt fremme på endens tid, og derfor er det vigtigt at vi intensiverer vores forkyndelse. (Læs Daniel 2:41-45). Det er et vidunderligt privilegium at være Jehovas Vidner! Vi er det eneste folk på jorden der kan fortælle andre om den virkelige løsning på menneskehedens problemer. For nylig skrev en klummeskribent at det er umuligt at få svar på spørgsmålet: „Hvorfor rammes gode mennesker af ondt?“ Det er vores kristne pligt og privilegium at fortælle alle der er villige til at lytte, om Bibelens svar på sådanne spørgsmål. Vi har virkelig gode grunde til at være „brændende i ånden“ når vi udfører Jehovas gerning. (Rom. 12:11) Gud vil velsigne vores nidkære forkyndelse så andre kan lære ham at kende og komme til at elske ham.

EN SELVOPOFRENDE ÅND ÆRER JEHOVA

7, 8. Hvordan er en selvopofrende ånd til ære for Jehova?

7 Som en tjener for Gud måtte apostelen Paulus udholde meget, blandt andet „søvnløse nætter“ og „perioder uden mad“. (2 Kor. 6:5) Disse udtryk maler et levende billede af hvad selvopofrelse er, og minder os måske om pionerer der sætter tjenesten først i deres liv alt imens de forsørger sig selv. Tænk også på vores dedikerede missionærer der for at hjælpe mennesker i andre lande ’udgyder sig selv som et drikoffer’. (Fil. 2:17) Hvad med vores flittige ældste der giver afkald på måltider eller nattesøvn for at tage sig af Jehovas får? Vi har også ældre og syge i menigheden som gør deres bedste for at overvære møderne og være med i forkyndelsen. Vores hjerte fyldes af taknemmelighed når vi tænker på alle disse selvopofrende tjenere for Gud. Deres nidkærhed påvirker endda andres syn på vores tjeneste.

8 I et læserbrev i Lincolnshire-avisen Boston Target i Storbritannien skrev en der ikke selv er et af Jehovas Vidner: „Folk mister deres tillid til religionerne . . . Hvad får præsterne dagen til at gå med? De går i hvert fald ikke ud  og opsøger folk som Kristus gjorde . . . Det eneste trossamfund der bekymrer sig om andre, er tilsyneladende Jehovas Vidner; de går ud og opsøger folk og viser ægte engagement i deres forkyndelse af sandheden.“ I denne selvcentrerede verden er vores selvopofrende ånd virkelig til ære for Jehova. — Rom. 12:1.

Når du er i forkyndelsen, aflægger du et stærkt vidnesbyrd for dem der betragter dig

9. Hvad vil motivere os til at være nidkære for gode gerninger i forkyndelsen?

9 Hvad nu hvis vi ikke er lige så nidkære for tjenesten som vi har været? Så vil det være godt at reflektere over hvad Jehova udretter gennem forkyndelsesarbejdet. (Læs Romerne 10:13-15). For at blive frelst må folk påkalde Jehovas navn i tro, men det kan de ikke gøre medmindre vi forkynder for dem. Når vi erkender det, vil det motivere os til at være nidkære for gode gerninger og flittigt forkynde den gode nyhed om Riget.

EN GOD ADFÆRD GIVER ANDRE LYST TIL AT LÆRE GUD AT KENDE

Din ærlighed og flid bliver bemærket

10. Hvad kan vores gode adfærd give folk lyst til?

10 Vores nidkærhed i forkyndelsen er ikke i sig selv nok til at give folk lyst til at lære Gud at kende. Noget andet der hjælper dem, er vores gode kristne adfærd. Paulus understregede hvorfor vores adfærd er så vigtig, da han skrev: „Vi giver ikke på nogen måde anledning til snublen og fald, for at vor tjeneste ikke skal blive dadlet.“ (2 Kor. 6:3) Vores rene tale og gode adfærd er en pryd for Guds lære og giver andre lyst til at tjene Jehova. (Tit. 2:10) Vi hører ofte at folk reagerer positivt når de lægger mærke til vores kristne adfærd.

11. Hvorfor bør vi under bøn overveje hvordan vores adfærd påvirker andre?

11 Vores handlinger kan altså give folk lyst til at lære sandheden at kende,  men de kan også virke stik modsat. Uanset om vi er på arbejde, hjemme eller i skole, må vi derfor sikre os at vi ikke giver folk anledning til at kritisere vores tjeneste og vores adfærd. Hvis vi med vilje øvede synd, ville det få katastrofale konsekvenser for os selv. (Hebr. 10:26, 27) Tanken om det burde få os til under bøn at overveje hvad vi foretager os, og hvordan det påvirker andre. I takt med at verden sænker sine moralnormer, får retsindige mennesker lettere ved at „se forskel på . . . en der tjener Gud og en der ikke tjener ham“. (Mal. 3:18) Ja, vores gode kristne adfærd spiller en vigtig rolle i forbindelse med at forlige mennesker med Gud.

12-14. Hvilken virkning har det på andre at vi holder ud under trosprøver? Nævn et eksempel.

12 I sit andet brev til korintherne nævnte Paulus at han havde udholdt trængsler, vanskeligheder, slag og fængsling. (Læs 2 Korinther 6:4, 5). Når vi udholder trosprøver, kan det hjælpe andre til at tage imod sandheden. For nogle år siden gjorde man et forsøg på at udrydde Jehovas Vidner i et bestemt område af Angola. To døbte forkyndere og 30 interesserede der overværede møderne, blev omringet af modstandere. De lokale beboere blev tvunget til at se på mens de uskyldige ofre blev pisket til blods. Ikke engang kvinder og børn blev skånet. Modstanderne var ude på at skræmme folk så ingen turde lytte til Jehovas Vidner. Men efter den offentlige piskning bad flere af de lokale om et bibelstudium! Forkyndelsesarbejdet fortsatte, og det førte til stor vækst og mange velsignelser.

13 Dette eksempel illustrerer hvor stor betydning det kan have for andre at vi holder fast ved de bibelske principper. Det er ikke til at vide hvor mange der blev forligt med Gud som følge af Peters og de andre apostles modige standpunkt. (Apg. 5:17-29) Vores skolekammerater, kolleger eller familie vil måske også tage imod sandheden når de ser at vi tør stå op for det der er rigtigt.

14 Der er konstant nogle af vores brødre der bliver forfulgt. For eksempel er der lige nu i Armenien omkring 40 brødre der sidder indespærret på grund af deres neutrale standpunkt, og i de kommende måneder vil mange flere sandsynligvis blive fængslet. I Eritrea er 55 tjenere for Jehova i fængsel, og nogle af dem er over 60 år gamle. I Sydkorea er Jehovas Vidner i de sidste 60 år blevet sendt i fængsel på grund af deres tro, og lige nu sidder omkring 700 indespærret. Lad os bede til at vores forfulgte brødres trofasthed vil ære Gud og hjælpe dem der elsker retfærdighed, til at slutte sig til den sande tilbedelse. — Sl. 76:8-10.

15. Giv et eksempel på at ærlighed kan få andre til at føle sig tiltrukket af sandheden.

15 Også vores ærlighed kan få andre til at føle sig tiltrukket af sandheden. (Læs 2 Korinther 6:4, 7). Tag for eksempel denne oplevelse: Da en søster kom penge i billetautomaten i en bus, sagde en bekendt til hende at der ikke var nogen grund til at betale for så kort en tur. Søsteren sagde at det var rigtigst at købe billet, om man så kun skulle med til næste stoppested. Da den anden steg af, vendte buschaufføren sig om og spurgte søsteren: „Er du et af Jehovas Vidner?“ „Ja,“ svarede hun, „men hvad får dig til at spørge om det?“ „Jeg  overhørte jeres samtale, og jeg ved at Jehovas Vidner er blandt de få der køber billet og er ærlige i alle ting.“ Ved et møde nogle måneder senere henvendte en mand sig til søsteren og sagde: „Kan du huske mig? Jeg er den buschauffør der talte med dig om at betale for turen. Efter at have set din ærlighed besluttede jeg at studere Bibelen med Jehovas Vidner.“ Ja, når vi er ærlige, anbefaler vi os som pålidelige tjenere for Gud.

SØRG ALTID FOR AT ÆRE GUD

16. Hvorfor gør egenskaber som langmodighed, kærlighed og venlighed indtryk på andre? Giv et eksempel på religiøse lederes indstilling.

16 Når vi er langmodige, kærlige og venlige, kan det give andre lyst til at lære om Jehova, hans hensigt og hans folk. Sande kristnes indstilling og væremåde står i skarp kontrast til den hykleriske form for gudhengivenhed nogle religiøse ledere viser. Nogle er blevet velhavende ved at franarre deres tilhængere penge og har brugt store summer på fine huse og biler — ja, selv på et hundehus med aircondition! Mange der hævder at være disciple af Kristus, kunne ikke drømme om at ’give for intet’. (Matt. 10:8) Nej, ligesom de selvrådige præster i det gamle Israel underviser de „for betaling“ — og meget af det de lærer andre, er ubibelsk. (Mika 3:11) Et sådant hykleri hjælper bestemt ikke nogen til at blive ven med Gud.

17, 18. (a) Hvordan ærer vi Jehova ved at afspejle hans egenskaber? (b) Hvad motiverer dig til fortsat at være nidkær for gode gerninger?

17 Den sande kristne lære og vores næstekærlige handlinger gør dybt indtryk på folk. En pioner der gik fra hus til hus, blev ved et af besøgene straks afvist af en ældre enke. Da han ringede på, stod hun på en trappestige i køkkenet fordi hun skulle skifte en pære. „Det er alt for farligt for dig at stå med den slags alene,“ sagde han. Pioneren skiftede pæren for hende og gik så videre. Da kvindens søn hørte hvad der var sket, blev han så imponeret at han prøvede at finde broderen for at sige tak. Senere tog sønnen imod et bibelstudium.

18 Hvorfor er du besluttet på fortsat at være nidkær for gode gerninger? Måske fordi du er klar over at du ærer Jehova og kan hjælpe andre til at opnå frelse når du er nidkær i forkyndelsen og har en god adfærd. (Læs 1 Korinther 10:31-33). En anden grund kunne være at du inderligt ønsker at vise din kærlighed til Gud og dine medmennesker. (Matt. 22:37-39) Hvis du er nidkær for gode gerninger, vil du blive rigt belønnet med glæde og tilfredshed. Desuden kan du se frem til den dag hvor alle mennesker vil være nidkære for den sande tilbedelse — til ære for Skaberen, Jehova.