Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

’Giv ikke tabt’

’Giv ikke tabt’

„Lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt.“ — GAL. 6:9.

1, 2. Hvordan styrkes vores tillid når vi betragter Jehovas universelle organisation?

DET er ærefrygtindgydende at tænke på at vi tilhører en universel organisation af enorme dimensioner. De syner der er nedskrevet i Ezekiels Bog, kapitel 1, og Daniels Bog, kapitel 7, skildrer levende hvordan Jehova styrer begivenhedernes gang indtil det store klimaks er nået. Jesus er den der leder den jordiske del af Jehovas organisation til at fokusere på forkyndelsen af den gode nyhed, tage sig af forkyndernes åndelige behov og fremme den sande tilbedelse. Giver det os ikke tillid til Jehovas organisation? — Matt. 24:45.

2 Holder du trit med denne vidunderlige organisation? Bliver du mere og mere begejstret for sandheden, eller har du mistet noget af din entusiasme? Når du tænker over sådanne spørgsmål, går det måske op for dig at du ikke brænder lige så meget for sandheden som tidligere. Det kan ske. I det første århundrede var apostelen Paulus nødt til at minde sine trosfæller om nøje at betragte Jesu eksempel i nidkærhed. Det ville hjælpe dem til ikke at „blive trætte og give tabt i [deres] sjæle“. (Hebr. 12:3) I dag vil det at betragte Jehovas organisation have samme virkning på os. Et grundigt studium af den foregående artikel skulle gerne have øget vores begejstring og styrket vores udholdenhed.

3. Hvad må vi gøre for ikke at give tabt, og hvad vil vi tage op i denne artikel?

3 Der skal dog mere til hvis vi ikke skal give tabt. Paulus sagde at vi må blive ved med at „gøre det der er rigtigt“. (Gal. 6:9) Altså er det nødvendigt med handling. Lad os se på fem ting der kan hjælpe os til at forblive trofaste og holde trit med Jehovas organisation. Bagefter kan vi personligt overveje om der er noget vi eller vores familie skal ofre større opmærksomhed.

 KOM TIL MØDERNE, HVOR VI OPMUNTRES OG TILBEDER GUD

4. Hvorfor kan man sige at møder er en væsentlig del af den sande tilbedelse?

4 For Jehovas tjenere har det altid været noget helt grundlæggende at komme sammen. I den usynlige verden indbydes åndeskabninger til at træde frem for Jehova på visse tidspunkter. (1 Kong. 22:19; Job 1:6; 2:1; Dan. 7:10) I det gamle Israel blev folket kaldt sammen ’for at de kunne høre og for at de kunne lære’. (5 Mos. 31:10-12) Jøderne i det første århundrede kom regelmæssigt i synagogen for at læse op fra Skrifterne. (Luk. 4:16; Apg. 15:21) Da den kristne menighed blev dannet, blev der fortsat lagt vægt på at komme sammen, og i dag er møderne også en væsentlig del af vores tilbedelse. Sande kristne ’giver agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger’. Vi må blive ved med at ’opmuntre hinanden, og det så meget mere som vi ser Jehovas dag nærme sig’. — Hebr. 10:24, 25.

5. Hvordan kan vi opmuntre hinanden ved møderne?

5 En vigtig ting vi kan gøre for at opmuntre hinanden, er at deltage aktivt i møderne. Vi kan offentligt give udtryk for vores tro ved for eksempel at svare på et af de trykte spørgsmål, kommentere den praktiske anvendelse af et skriftsted eller fortælle en lille oplevelse der viser hvor klogt det er at følge de bibelske principper. (Sl. 22:22; 40:9) Uanset hvor mange år du er kommet til møderne, er du sikkert enig i at det altid er opmuntrende at lytte til de kommentarer både ældre og unge kommer med.

6. Hvordan hjælper møderne os til at forblive åndeligt aktive?

6 Hvilke andre grunde er der til at vores Gud lægger så stor vægt på at vi regelmæssigt kommer sammen? Møderne og stævnerne hjælper os til at forkynde med frimodighed, også når folk modstår os eller er ligeglade med budskabet. (Apg. 4:23, 31) De bibelske foredrag og øvrige indlæg opbygger os og styrker vores tro. (Apg. 15:32; Rom. 1:11, 12) Undervisningen og den gensidige opmuntring ved møderne bidrager til at vi kan være lykkelige, og skaffer os „ro fra ulykkens dage“. (Sl. 94:12, 13) Det Styrende Råds Undervisningsudvalg fører tilsyn med udarbejdelsen af de åndelige oplæringsprogrammer som Jehovas folk jorden over får del i. Hvor kan vi være taknemmelige for alt det der gøres for at vi hver eneste uge året rundt kan modtage opbyggende undervisning ved møderne!

7, 8. (a) Hvad er hovedformålet med vores møder? (b) Hvordan hjælper møderne dig åndeligt?

7 Vi overværer dog ikke kun møderne på grund af de personlige fordele det giver os. Det vigtigste formål med at vi kommer sammen, er at tilbede Jehova. (Læs Salme 95:6). Det er et stort privilegium at lovsynge vores store Gud! (Kol. 3:16) Jehova fortjener virkelig at vi tilbeder ham ved regelmæssigt at komme til møderne og deltage aktivt i dem. (Åb. 4:11) Det er derfor vi ’ikke må forsømme at komme sammen, som nogle har for skik’! — Hebr. 10:25.

8 Ser du vores møder som en gave der hjælper os til at holde ud indtil Jehova fjerner denne onde verden? Hvis ja, vil møderne være blandt „de mere vigtige ting“ som du gør plads til i dit travle liv. (Fil. 1:10) Kun tvingende omstændigheder vil kunne få dig til at gå glip af en mulighed for at tilbede Jehova sammen med dine brødre.

 SØG EFTER DE RETSINDIGE

9. Hvordan ved vi at forkyndelsesarbejdet er vigtigt?

9 Hvis vi er fuldt optaget af forkyndelsen, vil det også hjælpe os til at holde trit med Jehovas organisation. Jesus satte forkyndelsesarbejdet i gang mens han var her på jorden. (Matt. 28:19, 20) Siden da har hele Jehovas organisation været stærkt optaget af arbejdet med at forkynde Riget og gøre disciple. Mange oplevelser vidner om at englene støtter vores arbejde og leder os hen til dem der er „ret indstillet til evigt liv“. (Apg. 13:48; Åb. 14:6, 7) Hovedformålet med den jordiske del af Jehovas organisation er at støtte dette vigtige arbejde. Er forkyndelsen også det dit liv er centreret om?

10. (a) Forklar hvad der kan hjælpe os til at blive ved med at elske sandheden. (b) Hvordan har forkyndelsen hjulpet dig til ikke at give tabt?

10 Når vi brænder for forkyndelsen, vil vores kærlighed til sandheden forblive stærk. Mitchel, der har været ældste og pioner i mange år, udtrykker det på denne måde: „Jeg elsker at fortælle andre om sandheden. Når jeg læser en ny artikel i Vagttårnet eller Vågn op!, forundres jeg altid over den visdom, indsigt og ligevægt der kendetegner hvert eneste nummer. Jeg får lyst til at komme ud i tjenesten og se hvordan folk vil reagere, hvordan jeg kan vække deres  interesse. Min tjeneste hjælper mig til at bevare balancen. Alt andet jeg skal, sørger jeg for at få placeret enten før eller efter det tidsrum jeg har sat af til tjenesten.“ Ja, at være travlt optaget af den hellige tjeneste kan styrke vores udholdenhed i disse sidste dage. — Læs 1 Korinther 15:58.

TAG FOR DIG AF DEN ÅNDELIGE FØDE

11. Hvorfor bør vi læse og meditere over al den åndelige føde vi får fra Jehova?

11 Jehova har sørget for rigelige mængder åndelig føde der kan give os styrke. Du har sikkert oplevet at du efter at have læst en publikation har tænkt: ’Det her var lige hvad jeg havde brug for! Man skulle tro Jehova havde skrevet det direkte til mig!’ Det er ikke tilfældigt, for Jehova oplærer og vejleder os ved hjælp af publikationerne. Han har sagt: „Jeg giver dig indsigt og lærer dig den vej du skal gå.“ (Sl. 32:8) Gør vi vores bedste for at læse og meditere over al den åndelige føde vi får? Så vil vi fortsat kunne bære frugt og undgå at visne åndeligt i disse vanskelige sidste dage. — Læs Salme 1:1-3; 35:28; 119:97.

12. Hvad kan hjælpe os til ikke at tage den åndelige føde for givet?

12 Har du nogen sinde tænkt på hvor meget der bliver gjort for at vi kan modtage denne stadige strøm af sunde åndelige forsyninger? Det Styrende Råds Redaktionsudvalg fører tilsyn med fremstillingen af trykte publikationer og materiale til internettet — hele processen med at foretage research, skrive, korrekturlæse, udarbejde billedmateriale og oversætte. De afdelingskontorer hvor publikationerne trykkes, sender litteraturen af sted til menighederne. Hvorfor udføres dette store arbejde? For at Jehovas folk kan være åndeligt velnæret. (Es. 65:13) Lad os med stor appetit tage for os af al den åndelige føde vi får gennem Jehovas organisation. — Sl. 119:27.

VIS AT DU STØTTER JEHOVAS ORGANISATION

13, 14. Hvem i himmelen støtter Jehovas ordning, og hvordan kan vi vise en lignende støtte?

13 I det syn apostelen Johannes fik, så han Jesus ride ud på en hvid hest for at sejre over dem der gør oprør mod Jehova. (Åb. 19:11-15) Hvor er det trosstyrkende at vide at de trofaste engle følger lige efter Jesus, og at de salvede sejrvindere fra jorden, der allerede har modtaget deres himmelske belønning, også er med ham! (Åb. 2:26, 27) Hvilket blændende eksempel på nogle der støtter dem Jehova har udnævnt til at føre an!

14 Den store skare samarbejder med dem af Kristi salvede brødre der stadig befinder sig på jorden og fører an i organisationen i dag. (Læs Zakarias 8:23). Hvordan kan vi hver især vise at vi støtter Jehovas ordning? Blandt andet ved at underordne os dem der fører an. (Hebr. 13:7, 17) Det begynder i vores egen menighed. Er vores kommentarer om de ældste med til at styrke andres respekt for dem og deres tilsynshverv? Lærer vi vores børn at respektere disse trofaste mænd og at lytte til deres bibelske råd? Og drøfter vi i familien hvordan vi kan støtte det verdensomspændende arbejde ved at give bidrag? (Ordsp. 3:9; 1 Kor. 16:2; 2 Kor. 8:12) Betragter vi det som en stor forret at være med til rengøring og vedligeholdelse af rigssalen? Hvor der hersker en sådan respekt og enhed, kan Jehovas ånd flyde frit. Og denne ånd giver os al den hjælp vi behøver  for ikke at give tabt i disse sidste dage. — Es. 40:29-31.

LEV EFTER DET DU FORKYNDER

15. Hvorfor må vi konstant kæmpe for at gøre det der er rigtigt?

15 Endelig, for at kunne holde ud og holde trit med Jehovas organisation må vi selv leve efter det vi forkynder, ved at ’forvisse os om hvad der er velbehageligt for Herren’. (Ef. 5:10, 11) Vores ufuldkommenhed, Satan og denne onde verden giver os konstant noget at slås med. Nogle af jer kære brødre og søstre kæmper en hård kamp hver eneste dag for at bevare venskabet med Jehova. Det elsker han jer for! Giv ikke op! Når vi lever på en måde der behager Jehova, bliver vi glade og tilfredse, og vores tilbedelse vil ikke være forgæves. — 1 Kor. 9:24-27.

Hjælp andre til at forstå at de også kan blive en del af Jehovas store organisation

16, 17. (a) Hvad skal vi gøre hvis vi begår en alvorlig synd? (b) Hvad kan vi lære af Annes erfaring?

16 Men hvad skal du gøre hvis du begår en alvorlig synd? Få hjælp så hurtigt som muligt! At skjule det du har gjort, vil bare gøre det hele værre. Husk hvordan David havde det da han holdt sin synd hemmelig. Han sagde: ’Mine knogler hensmuldrede ved min stønnen dagen lang.’ (Sl. 32:3) Ja, hvis man skjuler alvorlige synder, vil det udmatte en både følelsesmæssigt og åndeligt, men hvis man „bekender dem og opgiver dem, vises der barmhjertighed“. — Ordsp. 28:13.

17 Lad os se på et nutidigt eksempel. Da Anne var sidst i teenageårene, var hun pioner. * Men så begyndte hun at leve et dobbeltliv. Det berørte hende dybt. Hun siger: „Den smule samvittighed jeg havde tilbage, var kulsort. Jeg var ulykkelig og deprimeret hele tiden.“ En dag blev Jakob 5:14, 15 behandlet ved mødet. Anne indså at hun måtte have hjælp, og henvendte sig derfor til de ældste. Hun ser tilbage og siger: „Disse vers er som en recept på åndelig medicin, skrevet af Jehova. Medicinen er ikke let at sluge, men den er helbredende. Jeg fulgte rådet i versene, og det virkede.“ Nu er der gået nogle år, og Anne har igen en god samvittighed og er helt optaget af at tjene Jehova.

18. Hvad bør vi være besluttede på?

18 Hvor er det et stort privilegium at tilhøre Jehovas organisation i disse sidste dage! Lad os være besluttede på aldrig at tage det for givet. I stedet må vi som familie hjælpe hinanden til at overvære alle møderne, til at søge efter de retsindige i distriktet og til at få fuld gavn af den åndelige føde. Lad os også støtte dem der fører an, og selv leve efter det vi forkynder. Så vil vi kunne holde trit med Jehovas organisation og aldrig give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt!

^ par. 17 Navnet er ændret.