Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  April 2013

Få fuldt udbytte af din bibellæsning

Få fuldt udbytte af din bibellæsning

„Jeg glæder mig jo over Guds lov.“ — ROM. 7:22.

1-3. Hvordan gavner det os at læse i Bibelen og leve efter det vi lærer?

„HVER eneste morgen takker jeg Jehova fordi han hjælper mig til at forstå Bibelen.“ Den ældre søster der sagde dette, har læst hele Bibelen igennem over 40 gange, og hun har ikke tænkt sig at stoppe. En ung søster skrev at bibellæsning har hjulpet hende til at forstå at Jehova er virkelig, og det har givet hende et nært forhold til ham. Hun siger: „Jeg har aldrig været lykkeligere end jeg er nu!“

2 Apostelen Peter tilskyndede alle til at ’hige efter ordets uforfalskede mælk’. (1 Pet. 2:2) Når man studerer Bibelen og lever efter det man lærer, har man en ren samvittighed og et meningsfyldt liv. Man knytter varige venskaber med andre der elsker og tjener den sande Gud. Alt dette er gode grunde til at ’glæde sig over Guds lov’. (Rom. 7:22) Men man kan få endnu mere ud af at studere Bibelen. Hvad for eksempel?

Jo mere du lærer om Jehova og hans søn, jo større kærlighed vil du få til dem og til dine medmennesker. Fordi du har nøjagtig kundskab, ved du at Gud vil redde lydige mennesker når han inden længe tilintetgør denne onde verden. Du har gode nyheder at fortælle folk i dit distrikt, og der er ingen tvivl om at Jehova vil velsigne dig når du lærer andre om de ting du selv har læst i Guds ord.

REFLEKTER OVER DET DU LÆSER

4. Hvad vil det sige at læse „dæmpet“ i Bibelen?

4 Jehova ønsker ikke at hans tjenere haster igennem hans ord. Til Josua sagde han: „Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat.“ (Jos. 1:8; Sl. 1:2) Betyder det at man skal læse hele Bibelen, fra Første  Mosebog til Åbenbaringen, med hviskende stemme? Nej. Det betyder at man skal læse langsomt nok til at kunne meditere. Når du læser „dæmpet“ i Bibelen, kan du hæfte dig ved passager der er særlig brugbare og opmuntrende for dig i den situation du befinder dig i lige nu. Læs sådanne sætninger, vers eller beretninger langsomt, og form eventuelt ordene med tungen og læberne. Så vil det du læser, ramme dig lige i hjertekulen. Hvorfor er det vigtigt? Fordi du vil føle dig stærkt motiveret til at leve efter Guds vejledning når du får fat i meningen med den.

5-7. Giv eksempler på hvordan det at læse „dæmpet“ i Guds ord kan hjælpe os til at (a) holde os moralsk rene; (b) tale pænt til andre; (c) opbygge tillid til Jehova, selv i krisetider.

5 Vi vil have særlig stort udbytte af at læse „dæmpet“ når vi kommer til bibelbøger vi ikke kender så godt. Tre scenarier kan illustrere det. Forestil dig først en ung broder der i sin personlige bibellæsning er nået til Hoseas’ Bog. I kapitel 4 stopper han op efter „dæmpet“ at have læst vers 11 til 13. (Læs Hoseas 4:11-13). Hvorfor? Disse vers fanger hans opmærksomhed fordi han i den senere tid har kæmpet for at modstå umoralske fristelser i skolen. Han reflekterer over versene og tænker: ’Jehova lægger mærke til de forkerte ting vi gør, selv når vi er alene. Jeg vil ikke såre ham.’ Broderen træffer en fast beslutning om at holde sig moralsk ren.

6 I et andet scenarie læser en søster i Joels Bog og kommer til kapitel 2, vers 13. (Læs Joel 2:13). Mens hun „dæmpet“ læser verset, reflekterer hun over hvordan hun kan efterligne Jehova, der er „nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed“. Hun erkender at hun har en tendens til at være sarkastisk og vrisse ad sin mand og andre, og beslutter at gøre noget ved det.

7 Forestil dig et tredje scenarie: En broder har mistet sit job og er bekymret for hvordan han skal forsørge sin kone og sine børn. I Nahum 1:7 læser han „dæmpet“ at Jehova „kender dem der søger tilflugt hos ham“, og er som en beskyttende „fæstning på trængselens dag“. Den tanke trøster og beroliger ham. Han fornemmer Jehovas kærlige omsorg og holder op med at bekymre sig unødigt. Så standser han op ved vers 15. (Læs Nahum 1:15). Vores broder indser at han ved at forkynde den gode nyhed trods krisetider tydeligt viser Jehova at han betragter ham som sin fæstning. Selvfølgelig vil han blive ved med at lede efter et arbejde, men nu føler han sig også stærkt motiveret til at støtte menighedens tjenestearrangementer i løbet af ugen.

8. Fortæl om en „diamant“ du har fundet i din bibellæsning.

8 De tankevækkende vers vi lige har set på, er fra bibelbøger som nogle synes er svære at forstå. Men når du læser Hoseas’, Joels og Nahums bøger med et ønske om at lære noget, vil du også finde andre vers som du har lyst til at læse „dæmpet“. Forestil dig al den visdom og trøst der ligger og venter på dig i disse profeters bøger! Og hvad med resten af Bibelen? Guds ord er som en uudtømmelig diamantmine. Få så meget ud af den som muligt! Ja, læs hele Bibelen igennem med det mål at finde „diamanter“, ord fra Gud der kan trøste og vejlede dig.

FÅ FAT I MENINGEN

9. Hvordan kan vi få større forståelse af Guds vilje?

9 Det er vigtigt at du daglig læser et stykke i Bibelen, men du må også sikre  dig at du forstår det du læser. Brug flittigt de publikationer Jehovas organisation har udgivet, til at finde baggrundsoplysninger om de personer, steder og begivenheder du læser om. Og hvis du støder på et bibelsk princip som du er i tvivl om hvordan du skal efterleve, kan du vende tankerne med en ældste eller en anden moden kristen. For at illustrere hvor vigtigt det er at få større forståelse, vil vi nu se på en kristen fra det første århundrede der fik hjælp til netop dette. Hans navn var Apollos.

10, 11. (a) Hvordan blev Apollos hjulpet til bedre at kunne forkynde den gode nyhed? (b) Hvad kan vi lære af beretningen om Apollos? (Se rammen „Er din undervisning up to date?“)

10 Apollos var jødekristen. Han var „godt kendt med Skrifterne“ og „brændende i ånden“. Bogen Apostelgerninger siger om ham: „Han [gav] sig til med nøjagtighed at tale om og undervise i det der havde med Jesus at gøre, skønt han kun var kendt med Johannes’ dåb.“ Uden selv at være klar over det havde Apollos undervist i en for længst outdated forståelse af dåben. Men da det kristne ægtepar Akvila og Priskilla havde hørt ham tale i Efesus, forklarede de „Guds vej nøjere for ham“. (Apg. 18:24-26) Hvordan hjalp det Apollos?

11 Efter at have forkyndt i Efesus tog Apollos videre til Achaia. „Da han kom dertil, var han en stor hjælp for dem der ved Guds ufortjente godhed havde fået tro, for grundigt og med styrke beviste han offentligt at jøderne havde uret, og påviste ud fra Skrifterne at Jesus var Messias.“ (Apg. 18:27, 28) Nu hvor Apollos havde fået opdateret sin forståelse af den kristne dåbs betydning, kunne han virkelig hjælpe de nye disciple til at gøre fremskridt. Hvad kan vi lære af denne  beretning? Ligesom Apollos gør vi en indsats for at forstå det vi læser i Guds ord. Men hvis en erfaren trosfælle giver os et forslag der kan hjælpe os til at blive bedre til at undervise, bør vi ydmygt og taknemmeligt tage imod det. Hvis vi gør det, vil vi blive dygtigere til at undervise.

BRUG DET DU LÆRER, TIL AT HJÆLPE ANDRE

12, 13. Hvordan kan vi ved at bruge Bibelen taktfuldt hjælpe en bibelstudieelev til at gøre fremskridt?

12 Ligesom Priskilla, Akvila og Apollos kan vi være en velsignelse for andre. Hvordan har du det når dine opmuntrende ord hjælper en interesseret til at overvinde noget der har hindret ham i at gøre åndelige fremskridt? Og hvis du er ældste, hvordan har du det så når en trosfælle takker dig for et bibelsk råd der har hjulpet ham eller hende igennem en svær tid? Der er altid stor glæde og tilfredsstillelse ved ud fra Bibelen at hjælpe andre til at gøre forandringer i deres liv. * Men hvordan kan man gribe det an?

13 Hvad angår sand og falsk tilbedelse havde mange af israelitterne på Elias’ tid et ben i hver lejr. Elias gav folket et råd som du måske kan bruge hvis du skal hjælpe en ubeslutsom bibelstudieelev der ikke gør åndelige fremskridt. (Læs 1 Kongebog 18:21). Situationen kunne også være den at en interesseret frygter for hvordan hans familie eller venner vil reagere på at han studerer Bibelen. Så kan du måske styrke ham i hans beslutning om at tjene Jehova ved at ræsonnere over Esajas 51:12, 13Læs.

14. Hvordan vil du kunne huske bestemte bibelske tanker når du skal hjælpe andre?

14 Bibelen indeholder et hav af ord der kan opmuntre, vejlede og styrke dens læsere. Men måske tænker du: ’Hvordan kan jeg have skriftsteder parat når jeg skal bruge dem?’ Læs i Bibelen og mediter over Guds tanker hver dag. Det vil hjælpe dig til at opbygge et forråd af inspirerede udtalelser som Jehovas ånd kan hjælpe dig til at huske når du har behov for dem. — Mark. 13:11; læs Johannes 14:26. *

15. Hvad vil hjælpe dig til at få en dybere forståelse af Guds ord?

15 Ligesom kong Salomon må du bede om visdom til at klare dine teokratiske forpligtelser. (2 Krøn. 1:7-10) Efterlign profeterne, der ’flittigt granskede og forskede’ i Guds ord for at få nøjagtig kundskab om Jehova og hans vilje. (1 Pet. 1:10-12) Apostelen Paulus tilskyndede Timoteus til at hente næring fra „troens og den gode læres ord“. (1 Tim. 4:6) Hvis du gør det, vil du være godt rustet til at hjælpe andre åndeligt. Og samtidig styrker du din egen tro.

BIBELLÆSNING — EN BESKYTTELSE

16. (a) Hvordan gavnede det jøderne i Berøa at de ’daglig undersøgte Skrifterne’? (b) Hvorfor er daglig bibellæsning så vigtig for os?

16 Jøderne i den makedoniske by Berøa havde for vane at studere grundigt, de „undersøgte daglig Skrifterne“. Da Paulus forkyndte den gode nyhed for disse jøder, sammenholdt de det han sagde, med det de allerede vidste ud fra Skrifterne. Resultatet var at mange blev overbevist om at han forkyndte sandheden, og de ’fik tro’. (Apg. 17:10-12) Daglig  bibellæsning kan altså hjælpe os til at opbygge en stærk tro på Jehova. En sådan tro, „den sikre forventning om ting der håbes på“, er af vital betydning hvis vi skal opnå livet i Guds nye verden. — Hebr. 11:1.

17, 18. (a) Hvordan kan en kristens stærke tro og kærlighed beskytte hans symbolske hjerte? (b) Hvordan beskytter håbet os mod fare?

17 Det var med god grund Paulus skrev: „Vi som hører dagen til, lad os være ædru og have troens og kærlighedens brystharnisk på og som hjelm frelseshåbet.“ (1 Thess. 5:8) Før i tiden beskyttede en soldat sit hjerte ved at bære et brystharnisk. En kristen må også gøre noget for at beskytte sit symbolske hjerte. Hvad sker der når en tjener for Jehova forener stærk tro på Guds løfter med kærlighed til Gud og sine medmennesker? Faktisk tager han et åndeligt brystharnisk på der beskytter ham mod at miste Guds godkendelse.

18 Paulus nævnte også en hjelm, „frelseshåbet“. Hvis en soldat på Bibelens tid ikke beskyttede sit hoved, kunne det koste ham livet. Men med en god hjelm kunne han overleve slag mod hovedet og undgå at komme alvorligt til skade. Når vi studerer Guds ord, styrker det vores håb, og vi bliver overbevist om at Jehova kan frelse os. Et sådant stærkt håb hjælper os til at modstå frafaldne og deres ’tomme snak’, der ellers kunne brede sig som koldbrand. (2 Tim. 2:16-19) Vores håb giver os også styrke til at sige nej til dem der vil have os til at gøre noget Jehova fordømmer.

DET VIL REDDE DIT LIV

19, 20. Hvorfor værdsætter vi Guds ord, og hvordan viser vi det? (Se rammen „Jehova giver mig lige det jeg har brug for“).

19 Jo nærmere vi kommer afslutningen på denne verden, jo mere må vi stole på Jehovas ord. De råd Bibelen indeholder, hjælper os til at få bugt med dårlige vaner og til at styre vores syndige tilbøjeligheder. Dens trøst og opmuntring hjælper os til at klare de prøver Satan og hans verden udsætter os for. Og når vi følger den vejledning Jehova giver os i sit ord, hjælper det os til at blive på livets vej.

20 Husk at Guds vilje er at „alle slags mennesker skal frelses“. Det indbefatter Jehovas tjenere og dem der villigt lytter til deres forkyndelse og lader sig undervise. Imidlertid må alle der ønsker at blive frelst, tilegne sig „nøjagtig kundskab om sandheden“. (1 Tim. 2:4) Der er altså en direkte forbindelse mellem det at overleve de sidste dage og det at læse i Bibelen og følge dens inspirerede vejledning. Ja, daglig bibellæsning viser at vi sætter Jehovas dyrebare sandhedsord højt. — Joh. 17:17.

^ par. 12 Vi bruger selvfølgelig ikke den bibelske vejledning til at presse eller fordømme nogen. Vi bør være lige så tålmodige og venlige over for dem vi studerer Bibelen med, som Jehova er over for os. — Sl. 103:8.

^ par. 14 Hvad skal du gøre hvis du kan huske nøgleordene i en passage men ikke bibelbog, kapitel og vers? Hvis du slår ordene op i ordlisten bag i Bibelen, i Watchtower Library eller i Den Store Bibelordbog, vil du sikkert finde skriftstedet.