Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Februar 2013

Dette er vores åndelige arv

Dette er vores åndelige arv

„Dette er Jehovas tjeneres arvelod.“ — ES. 54:17.

1. Hvad har Jehova kærligt bevaret til gavn for menneskeheden?

JEHOVA, ’den levende og blivende Gud’, har bevaret sit livgivende budskab til menneskeheden. Det vil altid være der, for „Jehovas ord forbliver til evig tid“. (1 Pet. 1:23-25) Hvor kan vi være taknemmelige for at Jehova kærligt har bevaret dette budskab i sit skrevne ord, Bibelen!

2. Hvad har Gud bevaret i sit skrevne ord så hans folk kan bruge det?

2 I sit ord har Gud bevaret det navn han selv har valgt, så hans folk kan bruge det. Første gang Bibelen nævner „Jehova Gud“, er i „en historisk beretning om himmelen og jorden“. (1 Mos. 2:4) Guds navn blev også mirakuløst indgraveret flere gange i stentavlerne med De Ti Bud. For eksempel begynder det første bud: „Jeg er Jehova din Gud.“ (2 Mos. 20:1-17) Guds navn lever videre fordi den suveræne Herre Jehova har bevaret sit ord og sit navn trods alle Satans forsøg på at udrydde dem. — Sl. 73:28.

3. Hvad har Gud også bevaret i sit ord?

3 Jehova har også bevaret sandheden i sit ord. Verden er fuld af religiøse vildfarelser, men vi kan være taknemmelige for at Gud har oplyst sandhedens vej for os! (Læs Salme 43:3, 4). Størstedelen af menneskeheden vandrer i mørke, men vi vandrer med glæde i det åndelige lys fra Gud. — 1 Joh. 1:6, 7.

EN ARV VI MÅ SÆTTE HØJT

4, 5. Hvilket særligt privilegium har vi haft siden 1931?

4 Man taler ofte om en nations arv. Ifølge Den Danske Ordbog kan en arv indbefatte „tænkemåde, synspunkter, holdninger, vaner eller kulturformer fra tidligere generationer eller tider som overtages af nye generationer“. Som kristne har vi en helt uvurderlig arv. Vores åndelige arv indbefatter at vi er velsignet med nøjagtig kundskab om Guds ord  og en klar forståelse af sandheden om ham og hans hensigter. Den indbefatter også et ganske særligt privilegium.

Det var med stor begejstring vi ved stævnet i 1931 antog navnet Jehovas Vidner

5 Dette privilegium blev en del af vores åndelige arv ved stævnet i Columbus, Ohio, i 1931. På det trykte program stod bogstaverne „JW“. En søster sagde: „Der var mange forslag til hvad JW stod for — Just Wait [vent blot], Just Watch [vær på udkig], foruden det rigtige.“ Vi var længe blevet kaldt Bibelstudenter, men søndag den 26. juli 1931 blev det vedtaget at vi fremover skulle have navnet Jehovas Vidner („Jehovah’s Witnesses“ på engelsk). Det var fantastisk at få dette bibelske navn. (Læs Esajas 43:12). „Jeg skal aldrig glemme det vældige bifaldsråb,“ sagde en broder. Ingen andre i hele verden ønskede dette navn, men i over firs år har Gud velsignet os for at bruge det. Hvor er det et stort privilegium at være Jehovas Vidner!

6. Hvilke oplysninger er en del af vores åndelige arv?

6 Med til vores åndelige arv hører også en rigdom af nøjagtige og værdifulde oplysninger om fortiden. Vi ved for eksempel hvad der skete med Abraham, Isak og Jakob. Disse patriarker må have talt med deres familie om hvordan man kan behage Jehova. Det er derfor ikke overraskende at den retskafne Josef nægtede at begå kønslig umoralitet for ikke at „synde mod Gud“. (1 Mos. 39:7-9) Også de kristne traditioner blev videregivet mundtligt eller gennem eksemplet. Det gælder blandt andet de detaljer om Herrens aftensmåltid som apostelen Paulus videregav til den kristne menighed. (1 Kor. 11:2, 23) I dag indeholder Bibelen de oplysninger vi behøver for at kunne tilbede Gud „i ånd og sandhed“. (Læs Johannes 4:23, 24). Bibelen er til gavn for alle mennesker, men vi som Jehovas tjenere værdsætter den i særlig grad.

7. Hvilket opmuntrende løfte hører med til vores arv?

7 I vores publikationer kan vi læse om nutidige eksempler på at ’Jehova er på vores side’, og det er også en del af vores åndelige arv. (Sl. 118:7) Det gør at vi føler os trygge, selv under forfølgelse. Et opmuntrende aspekt ved vores stadigt voksende åndelige arv er dette løfte: „’Intet våben der dannes imod dig vil du’, og enhver tunge som rejser sig imod dig i retten vil du få kendt skyldig. Dette er Jehovas tjeneres arvelod [Jehovas Tjeners Arv, Kalkar], og deres retfærdighed kommer fra mig,’ lyder Jehovas udsagn.“ (Es. 54:17) Intet i Satans våbenarsenal kan gøre os varig skade.

8. Hvad vil vi se på i denne og næste artikel?

Satan har forsøgt at tilintetgøre Guds ord, fjerne navnet Jehova og skjule  sandheden. Men han har ikke kunnet stille noget op mod Jehova, som har hindret alle forsøg. I denne og næste artikel vil vi se på (1) hvordan Gud har bevaret sit ord, (2) hvordan Jehova har bevaret sit navn, og (3) hvordan vores himmelske Far har gjort det muligt for os at kende sandheden.

JEHOVA HAR BEVARET SIT ORD

9-11. Hvilke eksempler viser at Bibelen har overlevet forskellige angreb?

9 Stik imod alle odds har Jehova bevaret sit ord. I det katolske opslagsværk Enciclopedia Cattolica siges der: „Affødt af kampen mod albigenserne og valdenserne forbød koncilet i Toulouse i 1229 lægfolk at benytte dem [bibler på modersmålet] . . . Ved koncilet i Tarragona, Spanien, i 1234 blev der under forsæde af Jakob I udstedt et lignende forbud. . . . I 1559 gik pavestolen for første gang ind i spørgsmålet med udstedelsen af Paul IV’s Index, som forbød at man trykte og ejede B[ibelen] på modersmålet uden tilladelse fra Det Hellige Officium.“

10 Trods adskillige angreb er Bibelen blevet bevaret. Omkring 1382 fremstillede John Wycliffe og hans medarbejdere den første oversættelse af Bibelen til engelsk. En anden bibeloversætter var William Tyndale, som blev henrettet i 1536. Efter at han var blevet bundet til en pæl, lød hans sidste ord angiveligt: „Herre, luk øjnene op på Englands konge.“ Derefter blev han stranguleret og brændt.

11 Bibelen har overlevet voldsom modstand. I 1535 udgav Miles Coverdale for eksempel endnu en oversættelse af Bibelen til engelsk. Coverdale brugte Tyndales oversættelse af „Det Nye Testamente“ og af „Det Gamle Testamente“ fra Første Mosebog til Krønikebøgerne. Han oversatte andre dele af skrifterne fra latin og fra Martin Luthers tyske oversættelse. I dag er Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter værdsat fordi den er let at forstå, nøjagtig i sin gengivelse af grundteksten og velegnet til brug i forkyndelsen. Vi fryder os over at ingen, hverken dæmoner eller mennesker, nogen sinde vil kunne forhindre at Jehovas ord bliver bevaret.

JEHOVA BEVARER SIT NAVN

Mænd som Tyndale var villige til at dø for Guds ord

12. Hvilken betydning har Ny Verden-Oversættelsen haft for bevarelsen af Guds navn?

12 Jehova Gud har sørget for at hans navn er blevet bevaret i hans ord. I den forbindelse har Ny Verden-Oversættelsen haft stor betydning. I indledningen står der: „Det mest fremtrædende træk ved Ny Verden-Oversættelsen er . . . at den lader Guds navn få den plads i teksten som det bør have, nemlig ved at gengive  det med den traditionelle form ’Jehova’ 6973 steder i De Hebraiske Skrifter og 237 steder i De Kristne Græske Skrifter.“ Ny Verden-Oversættelsen foreligger nu helt eller delvist på mere end 116 sprog og er blevet trykt i over 178.545.862 eksemplarer.

13. Hvordan ved vi at Guds navn har været kendt på jorden lige siden menneskenes skabelse?

13 Lige siden deres skabelse har menneskene kendt Guds navn. Adam og Eva kendte det og vidste hvordan det skulle udtales. Noa brugte også navnet. Han sagde: „Velsignet være Jehova, Sems Gud.“ (1 Mos. 4:1; 9:26) Selv erklærede Gud: „Jeg er Jehova. Det er mit navn; og jeg giver ikke min herlighed til nogen anden.“ Gud sagde også: „Jeg er Jehova, og der er ingen anden. Bortset fra mig er der ingen Gud.“ (Es. 42:8; 45:5) Jehova har sørget for at hans navn er blevet bevaret og gjort kendt jorden over. Hvor er det et stort privilegium at kende Jehovas navn og tjene som hans vidner! Vi har god grund til at råbe af glæde: „I vor Guds navn løfter vi vore bannere.“ — Sl. 20:5.

14. Hvilke andre steder end i Bibelen kan man finde Guds navn?

14 Det er ikke kun i Bibelen man kan finde Guds navn. Tag for eksempel Mesjastelen, der blev fundet i Dhiban (Dibon), 21 kilometer øst for Det Døde Hav. Stelen nævner Israels konge Omri og giver moabitterkongen Mesjas version af oprøret mod Israel. (1 Kong. 16:28; 2 Kong. 1:1; 3:4, 5) Mesjastelen er især interessant fordi Guds navn i form af tetragrammet forekommer på den. Tetragrammet findes også flere gange i Lakisjbrevene, der blev skrevet på potteskår og er fundet i Israel.

15. Hvad er Septuaginta, og hvorfor var der brug for den?

15 De første bibeloversættere havde en andel i at bevare Guds navn. Efter landflygtigheden i Babylon fra 607 til 537 f.v.t. var der mange jøder som ikke vendte tilbage til Juda og Israel. I det tredje århundrede f.v.t. boede der adskillige jøder i Alexandria i Egypten, og de havde brug for at De Hebraiske Skrifter blev oversat til græsk, som dengang var et internationalt sprog. Denne oversættelse blev fuldført i det andet århundrede f.v.t. og er kendt som Septuaginta. Nogle udgaver indeholder navnet Jehova i den hebraiske form.

16. Hvordan bruger en bog fra 1640 Guds navn?

16 Guds navn findes i den såkaldte Bay Psalm Book, som var det første stykke litteratur der blev udgivet i Englands amerikanske kolonier. Den originale udgave (der blev trykt i 1640) indeholder Salmernes Bog oversat fra hebraisk til engelsk, som det dengang blev talt og skrevet. Den bruger blandt andet Guds navn i Salme 1:1, 2, hvor der står at en mand der er „velsignet“, ikke vandrer efter de ugudeliges råd, „men til Jehovas lov er hans lyst“. Flere oplysninger om Guds navn findes i brochuren Guds navn der vil bestå for evigt.

JEHOVA BEVARER SANDHEDEN

17, 18. (a) Hvordan vil du definere ordet „sandhed“? (b) Hvad består „den gode nyheds sandhed“ af?

17 Vi tjener med glæde Jehova, „sandhedens Gud“. (Sl. 31:5) „Sandhed“ er ifølge Den Danske Ordbog det at noget „stemmer overens med virkeligheden eller tingenes virkelige væsen“. Det er altså ikke noget nogen har fundet på  eller er kommet i tanker om. Det hebraiske ord der i Bibelen ofte gengives med „sandhed“, betegner noget der er trofast, sandt og pålideligt, noget der står fast. Det græske ord der gengives med „sandhed“, betegner noget der stemmer med kendsgerningerne, noget der er ret og rigtigt.

18 Jehova har bevaret de åndelige sandheder, og han sørger til stadighed for at vores kundskab om dem kan vokse. (2 Joh. 1, 2) Vores forståelse af sandheden bliver større og større, for „de retfærdiges sti er som det klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag“! (Ordsp. 4:18) Vi er enige i det Jesus i en bøn sagde til Gud: „Dit ord er sandhed.“ (Joh. 17:17) Guds skrevne ord indeholder „den gode nyheds sandhed“, som består af den samlede kristne lære. (Gal. 2:14) Den indbefatter blandt andet sandheden om Jehovas navn, hans suverænitet, Jesu genløsningsoffer, opstandelsen og Riget. Lad os nu se på hvordan Gud har bevaret sandheden trods Satans forsøg på at skjule den.

JEHOVA FORPURRER ET ANGREB PÅ SANDHEDEN

19, 20. Hvem var Nimrod, og hvad skete der dengang han levede?

19 Efter Vandfloden opstod dette mundheld: „Ligesom Nimrod en vældig jæger i opposition til Jehova.“ (1 Mos. 10:9) Ved at være modstander af Jehova Gud tilbad Nimrod i virkeligheden Satan, og han var ligesom dem til hvem Jesus sagde: „I er fra jeres fader Djævelen, og I vil gerne gøre hvad jeres fader ønsker. Han . . . stod ikke fast i sandheden.“ — Joh. 8:44.

20 Nimrod herskede over Babel og andre byer mellem floderne Tigris og Eufrat. (1 Mos. 10:10) Det var muligvis under hans ledelse at byggeriet af Babel og Babelstårnet begyndte, omkring år 2269 f.v.t. Det var Jehovas vilje at menneskene skulle sprede sig over hele jorden, men de sagde: „Kom! Lad os bygge os en by og også et tårn med dets top i himmelen, og lad os gøre vort navn berømt, for at vi ikke skal spredes over hele jordens flade.“ Men denne plan måtte de opgive da Gud ’forvirrede hele jordens sprog’ og spredte dem for alle vinde. (1 Mos. 11:1-4, 8, 9) Hvis Satans plan havde været at starte en ny religion hvor alle tilbad ham, slog den fuldstændig fejl. Op gennem historien har Jehova beskyttet tilbedelsen af ham, og hver dag slutter flere sig til den sande tilbedelse.

21, 22. (a) Hvorfor har falsk religion aldrig udgjort nogen reel trussel mod den sande tilbedelse? (b) Hvad vil vi se på i den følgende artikel?

21 Falsk religion har aldrig udgjort nogen reel trussel mod den sande tilbedelse. Hvorfor ikke? Fordi vores store Lærer har bevaret sit skrevne ord, ladet menneskene kende sit navn og været en uudtømmelig kilde til åndelig sandhed. (Es. 30:20, 21) Når vi tilbeder Gud i sandhed, giver det os glæde, men det kræver at vi forbliver årvågne, stoler fuldt ud på Jehova og følger den hellige ånds ledelse.

22 I den næste artikel vil vi undersøge hvordan visse falske læresætninger er opstået. Vi vil opdage at disse læresætninger smuldrer når de bliver udsat for Bibelens klare lys. Desuden vil vi se på hvordan Jehova, sandhedens Gud, har velsignet os med den sande lære, som vi værner om som en del af vores åndelige arv.