Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Januar 2013

Vær modig — Jehova er med dig!

Vær modig — Jehova er med dig!

„Vær modig og stærk. . . . Jehova din Gud er med dig.“ — JOS. 1:9.

1, 2. (a) Hvilke egenskaber vil hjælpe os til at udholde prøvelser? (b) Hvordan vil du definere tro? Illustrer.

TJENESTEN for Jehova giver os glæde. Men som alle andre kommer vi ud for modgang, og desuden må vi måske „lide for retfærdigheds skyld“. (1 Pet. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Vi har brug for tro og mod for at kunne udholde sådanne prøvelser.

2 Hvad er tro? Apostelen Paulus skrev: „Tro er den sikre forventning om ting der håbes på, det klare bevis på virkeligheder som ikke ses.“ (Hebr. 11:1) En anden oversættelse lyder: „Tro er skødet på de ting vi håber på. Tro er at være sikker på det vi ikke kan se.“ (The Simple English Bible) Hvis vi har fået overdraget skødet på en ejendom, er vi ikke i tvivl om at vi ejer den. Fordi vi har tro på at Gud altid holder sit ord, er det som om vi har et værdifuldt skøde. På grund af vores tro er vi sikre på at vi vil komme til at se Bibelens løfter gå i opfyldelse, og vi er overbeviste om de åndelige virkeligheder skønt vi ikke kan se dem.

3, 4. (a) Hvad er mod? (b) På hvilken måde kan vi styrke vores tro og mod?

Mod er blevet defineret som „mental, følelsesmæssig og moralsk styrke til at tale og handle uden frygt når man står over for forhindringer og farer“. (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Hvis vi har mod, er vi stærke og tapre og endda villige til at lide ondt. — Mark. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7.

4 Tro og mod er ønskværdige egenskaber. Men hvad nu hvis vi føler at vi har brug for mere tro og mod? Bibelen indeholder tusinder af eksempler på nogle der havde tro og mod. Ved at se nærmere på nogle af dem kan vi styrke disse egenskaber hos os selv.

 JEHOVA VAR MED JOSUA

5. Hvad havde Josua brug for hvis han skulle klare sin opgave?

5 Lad os skrue tiden omkring 3500 år tilbage. Der er gået fyrre år siden Jehova udfriede millioner af israelitter fra fangenskab i Egypten. Profeten Moses er anfører for folket. Nu, i en alder af 120 år, ser han ud over det lovede land oppe fra Nebo Bjerg, hvorefter han dør. Han bliver efterfulgt af Josua, en mand der er „fuld af visdoms ånd“. (5 Mos. 34:1-9) Israelitterne skal til at tage Kana’ans land i besiddelse. Hvis Josua skal klare sin opgave som anfører, vil han få brug for visdom fra Gud. Han må også vise tillid til Jehova og være modig og stærk. — 5 Mos. 31:22, 23.

6. (a) Hvad kræves der af os ifølge Josua 23:6? (b) Hvad lærer vi af ordene i Apostelgerninger 4:18-20 og 5:29?

Josuas visdom, mod og tro under den lange erobring af Kana’an må have styrket israelitterne. Ud over at være modige i kamp måtte de have mod til at gøre som Josua i sin afskedstale kort før sin død opfordrede dem til. Han sagde: „I skal . . . være fast besluttede på at overholde og handle efter alt hvad der er skrevet i bogen med Mose lov, så I ikke afviger fra den, hverken til højre eller til venstre.“ (Jos. 23:6) Vi må også være modige og fast besluttede på altid at adlyde Jehova, især når mennesker forlanger at vi gør noget der er imod Guds vilje. (Læs Apostelgerninger 4:18-20; 5:29). Hvis vi beder om Jehovas ledelse, vil han hjælpe os til at tage et sådant modigt standpunkt.

HVORDAN VI KAN HAVE LYKKEN MED OS

7. Hvad måtte Josua gøre for at være modig og have lykken med sig på sin vej?

7 For at have det mod der skal til for at gøre Guds vilje, må vi studere hans ord og leve efter det. Det var netop hvad Josua fik besked på at gøre da han efterfulgte Moses: „Vær blot modig og meget stærk så du kan tage vare på at handle efter hele den lov som min tjener Moses pålagde dig. . . . Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare på at handle efter alt hvad der står skrevet i den; for da vil du have lykken med dig på din vej og da vil du handle med indsigt.“ (Jos. 1:7, 8) Josua fulgte dette råd, og han ’havde lykken med sig på sin vej’. Hvis vi gør det samme, vil vi blive mere modige og opleve større glæde i Jehovas tjeneste.

Vores årstekst for 2013: Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig. — Josua 1:9

8. Hvor er årsteksten for 2013 taget fra, og hvordan vil disse ord kunne hjælpe dig?

Josua må være blevet styrket da han hørte hvad Jehova videre sagde: „Vær modig og stærk. Bliv ikke opskræmt og vær ikke skrækslagen, for Jehova din Gud er med dig overalt hvor du færdes.“ (Jos. 1:9) Jehova er også med os. Så lad os ikke blive ’opskræmte og skrækslagne’, uanset hvilke prøvelser vi udsættes for. Læg især mærke til ordene: ’Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig.’ Disse ord fra Josua 1:9 er blevet valgt som årstekst for 2013.  De vil, sammen med andre bibelske eksempler på nogle der har vist tro og mod, styrke os i månederne der ligger forude.

DE TRAF ET MODIGT VALG

9. Hvordan viste Rahab tro og mod?

9 Skøgen Rahab skjulte de to spioner Josua havde sendt ind i Kana’ans land, og vildledte deres fjender. Takket være hendes tro og mod blev både hun og hendes husstand skånet da Jeriko faldt. (Hebr. 11:30, 31; Jak. 2:25) Rahab opgav sit umoralske liv for at behage Jehova. På samme måde har nogle der er blevet kristne, haft tro, mod og moralsk styrke til at foretage store forandringer så de kunne behage Gud.

10. Under hvilke omstændigheder valgte Rut at tjene Jehova, og hvordan blev hun velsignet?

10 Senere, efter Josuas død, valgte moabitterinden Rut modigt at tjene Jehova. Eftersom hun var enke efter en israelit, har hun højst sandsynligt vidst noget om Jehova. Hendes svigermor, No’omi, der også var enke, havde boet i Moab, men besluttede nu at flytte tilbage til Betlehem i Israel. På vej dertil opfordrede No’omi Rut til at vende tilbage til sit eget folk, men moabitterinden svarede: „Du må ikke bede mig om at forlade dig, om at vende tilbage og ikke følge dig . . . Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud.“ (Rut 1:16) Rut mente hvad hun sagde. Med tiden blev hun gift med No’omis slægtning Boaz, og hun fødte en søn og blev stammoder til David og Jesus. Ja, Jehova velsigner tro og mod. — Rut 2:12; 4:17-22; Matt. 1:1-6.

MANGE SATTE LIVET PÅ SPIL!

11. Hvordan viste Jojada og Josjeba mod, og hvad resulterede det i?

11 Vores tro og mod bliver styrket når vi ser at Gud er med dem der sætter deres egne interesser til side for at gøre hans vilje og beskytte deres trosfæller. Tænk for eksempel på ypperstepræsten Jojada og hans hustru, Josjeba. Da kong Ahazja var død, dræbte hans mor, Atalja, alle af kongelig æt undtagen Joasj og tilranede sig tronen. Jojada og Josjeba løb en stor risiko ved at redde Ahazjas søn Joasj og holde ham skjult i seks år. I det syvende år sørgede Jojada for at Joasj blev udråbt som konge, og at Atalja blev slået ihjel. (2 Kong. 11:1-16) Jojada støttede senere kong Joasj da templet skulle repareres. Og da Jojada døde, 130 år gammel, blev han begravet sammen med kongerne, „for han havde handlet vel i Israel og i forbindelse med den sande Gud og hans hus“. (2 Krøn. 24:15, 16) Jojada og hans hustrus modige handling betød at den kongelige slægtslinje fra David til Messias blev bevaret.

12. Hvordan viste Ebed-Melek stort mod?

12 Ebed-Melek, en eunuk i kong Zedekias’ hus, satte livet på spil for at redde Jeremias. Kongen havde overgivet Jeremias til Judas fyrster, som falskeligt anklagede ham for oprør og kastede ham i en cisterne fuld af dynd for at lade ham dø. (Jer. 38:4-6) Til trods for at Ebed-Melek derved bragte sig selv i fare på grund af det udbredte had til Jeremias, appellerede han til Zedekias til forsvar for profeten. Zedekias reagerede positivt og lod Ebed-Melek tage 30 mænd med hen for at redde Jeremias. Gennem profeten forsikrede Gud Ebed-Melek om at han ikke ville dø under den babyloniske belejring af Jerusalem. (Jer. 39:15-18) Gud belønner dem der modigt gør det rigtige.

13. Hvilket modigt standpunkt tog de tre hebræere, og hvad kan vi lære af deres eksempel?

 13 I det syvende århundrede f.v.t. fik tre hebraiske tjenere for Jehova et tydeligt bevis på at Gud belønner tro og mod. Kong Nebukadnezar befalede at alle Babylons højtstående mænd skulle samles for at tilbede en guldbilledstøtte. Hvis man nægtede, ville man blive kastet i en brændende ildovn. De tre hebræere sagde respektfuldt til Nebukadnezar: „Vor Gud som vi tjener, [kan] redde os. Han vil redde os ud af den brændende ildovn og af din hånd, o konge. Og hvis ikke, så skal du vide, o konge, at dine guder tjener vi ikke, og guldbilledstøtten som du har opstillet, tilbeder vi ikke.“ (Dan. 3:16-18) Udfrielsen af de tre hebræere er levende beskrevet i Daniel 3:19-30. Der er nok ikke nogen der truer med at kaste os i en brændende ildovn, men vi vil komme ud for trosprøver, og vi kan være sikre på at Gud vil velsigne os for vores tro og mod.

14. Hvordan viste Daniel mod, ifølge Daniels Bog, kapitel 6, og hvad resulterede det i?

14 Daniel viste tro og mod da hans fjender fik kong Darius til at udstede et forbud der indebar at ’enhver der i tredive dage rettede en bøn til nogen anden gud eller noget andet menneske end kongen, skulle kastes i løvekulen’. Så snart Daniel fandt ud af at loven var blevet underskrevet, „gik han ind i sit hus, og med vinduerne i tagkammeret åbne mod Jerusalem faldt han tre gange om dagen på knæ og bad og lovpriste foran sin Gud, sådan som han hidtil havde været vant til at gøre“. (Dan. 6:6-10) Den modige Daniel blev kastet i en løvekule — men Jehova udfriede ham. — Dan. 6:16-23.

15. (a) Hvilket eksempel viste Akvila og Priskilla med hensyn til tro og mod? (b) Hvad indebærer Jesu ord i Johannes 13:34, og hvordan har mange kristne vist en sådan kærlighed?

15 I forbindelse med nogle begivenheder der ikke er nedskrevet i Bibelen, satte Akvila og Priskilla ’deres egen hals på spil for Paulus’ sjæl’. (Apg. 18:2; Rom. 16:3, 4) Modigt handlede de i harmoni med Jesu ord: „Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden; at ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden.“ (Joh. 13:34) Ifølge Moseloven skulle man elske sin næste som sig selv. (3 Mos. 19:18) Så hvordan er Jesu bud „nyt“? Jo, det indebærer at vi vil gå så langt at vi giver vores liv for andre, ligesom Jesus gjorde. Mange kristne har  vist kærlighed ved modigt at ’sætte deres egen hals på spil’ for at redde deres trosfæller fra at blive brutalt behandlet eller lide døden for fjenders hånd. — Læs 1 Johannes 3:16.

Det var utænkeligt for de første kristne at tilbede andre end Jehova

16, 17. Hvilken trosprøve blev nogle af de første kristne udsat for, og hvilke prøvelser er nogle kristne i nyere tid blevet udsat for?

16 De første kristne viste ligesom Jesus stort mod ved kun at tilbede Jehova. (Matt. 4:8-10) De nægtede at brænde røgelse til ære for den romerske kejser. (Se billedet). „Det var kun ganske få af de kristne der afskrev deres tro,“ skriver forfatteren Daniel P. Mannix, „og det skønt man almindeligvis havde et alter hvorpå der brændte en ild, stående i arenaen til deres afbenyttelse. Det eneste fangen skulle gøre, var at kaste lidt røgelse på ilden, hvorefter han fik et offercertifikat og blev løsladt. Man forklarede ham også omhyggeligt at han ikke derved tilbad kejseren — han anerkendte blot kejserens guddommelighed i dennes egenskab af overhoved for den romerske stat. Alligevel benyttede næsten ingen af de kristne sig af denne chance til at blive fri.“ — Those About to Die (De der skulle dø).

17 I nazisternes koncentrationslejre fik kristne der stod ansigt til ansigt med døden, gentagne gange mulighed for at opnå deres frihed hvis blot de ville underskrive en erklæring hvori de fornægtede Jehova. Men kun få skrev under. Under folkemordet i Rwanda satte hutuer og tutsier som var Jehovas Vidner, livet på spil for at beskytte hinanden. Sådanne prøvelser kræver mod og tro.

HUSK AT JEHOVA ER MED OS!

18, 19. Hvilke eksempler på nogle der viste tro og mod, kan hjælpe os i vores forkyndergerning?

18 Vi har nu den forret at deltage i det største arbejde Guds jordiske tjenere nogen sinde har fået betroet — at forkynde budskabet om Riget og gøre disciple. (Matt. 24:14; 28:19, 20) Hvor er vi taknemmelige for Jesu enestående eksempel! Han var „på rejse fra by til by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige“. (Luk. 8:1) Det kræver også tro og mod af os at forkynde den gode nyhed om Riget. Med Guds hjælp kan vi være som den modige Noa, en frygtløs „forkynder af retfærdighed“ i „en verden af ugudelige“ som gik til grunde i en global vandflod. — 2 Pet. 2:4, 5.

19 Bøn hjælper os i vores forkyndergerning. Da nogle af Kristi disciple under forfølgelse bad om at måtte „tale [Guds] ord med al frimodighed“, blev deres bøn besvaret. (Læs Apostelgerninger 4:29-31). Hvis du er nervøs ved at forkynde fra hus til hus, vil Jehova besvare dine bønner om mere tro og mod. — Læs Salme 66:19, 20. *

20. Hvilken hjælp kan vi få som Jehovas tjenere?

20 Det er en udfordring at gøre tingene på Jehovas måde når vi udsættes for prøvelser i denne onde verden. Men vi er ikke alene. Gud er med os. Det er hans søn, menighedens hoved, også. Desuden har vi i hele verden mere end syv millioner trosfæller der også tjener Jehova. Lad os sammen med dem fortsat vise tro og forkynde den gode nyhed, idet vi har årsteksten for 2013 i tanke: ’Vær modig og stærk. Jehova din Gud er med dig.’ — Jos. 1:9.

^ par. 19 Se flere eksempler i artiklen „Vær blot modig og meget stærk“ i Vagttårnet for 15. februar 2012.