Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Januar 2013

Lad intet føre dig væk fra Jehova

Lad intet føre dig væk fra Jehova

„Vælg selv i dag hvem I vil tjene.“ — JOS. 24:15.

1-3. (a) Hvorfor er Josua et godt eksempel på en der traf det rette valg? (b) Hvad må vi huske når vi skal træffe beslutninger?

DE VALG vi træffer, kan få stor betydning for os. Når man selv kan vælge hvad man vil gøre, har man til en vis grad indflydelse på hvad der sker med ens liv. Det kan sammenlignes med en mand der vandrer på en vej som pludselig deler sig i to. Hvilken vej vil han vælge? Hvis han har et bestemt mål i tanke, vil den ene vej bringe ham nærmere målet, mens den anden vil føre ham længere væk fra det.

2 Bibelen indeholder mange eksempler på nogle der måtte træffe vigtige valg. Kain måtte for eksempel beslutte om han ville styre sin vrede eller give efter for den. (1 Mos. 4:6, 7) Josua måtte vælge om han ville tjene den sande Gud eller tilbede falske guder. (Jos. 24:15) Han ønskede at holde sig nær til Jehova; derfor traf han et valg der hjalp ham i den retning. Kain havde ikke det samme ønske, og derfor traf han et valg der førte ham længere væk fra Jehova.

3 Undertiden må vi også træffe vigtige beslutninger i livet. Når det sker, må vi huske vores mål — at ære Jehova i alt hvad vi gør, og at undgå alt hvad der kunne trække os væk fra ham. (Læs Hebræerne 3:12). I denne artikel og i den næste vil vi behandle syv områder hvor vi ikke må lade noget føre os væk fra Jehova.

ARBEJDE OG KARRIERE

4. Hvorfor er det vigtigt at have et arbejde?

4 Som kristen har man pligt til at sørge for sig selv og sin familie. Ifølge Bibelen er den der ikke vil sørge for sin familie, værre end en uden tro. (2 Thess. 3:10; 1 Tim. 5:8, fdn.) Verdsligt arbejde er  tydeligvis en vigtig del af livet, men hvis vi ikke passer på, kan arbejde og karriere føre os væk fra Jehova. Hvordan?

5. Hvad bør du tænke på før du tager imod et arbejde?

5 Lad os sige at du mangler et arbejde. Hvis du bor i et land hvor det er vanskeligt at finde arbejde, vil du måske føle dig fristet til at tage det første det bedste job — ja, måske et hvilket som helst job der viser sig. Men hvad nu hvis det er af en sådan karakter at det strider mod Bibelens principper? Eller hvis det er så tidskrævende at det går ud over de teokratiske aktiviteter eller din familie? Skal du så alligevel tage imod jobbet, ud fra den betragtning at et dårligt arbejde er bedre end slet intet arbejde? Husk at en forkert beslutning kan føre dig væk fra Jehova. (Hebr. 2:1) Hvad enten du mangler et arbejde eller overvejer at skifte arbejde, hvordan kan du da træffe det rigtige valg?

6, 7. (a) Hvilke grunde kunne man have til at tage imod et arbejde? (b) Hvad vil bringe dig nærmere til Jehova, og hvorfor?

6 Som tidligere nævnt må du huske hvad der er dit mål i livet. Spørg dig selv: ’Hvis jeg får et bestemt arbejde, hvad vil det så føre til?’ Hvis du betragter verdsligt arbejde som et middel til at forsørge dig selv og din familie så du kan blive ved med at tjene Jehova, vil han velsigne dine bestræbelser. (Matt. 6:33) Jehova ved hvordan han skal hjælpe dig hvis du pludselig mister dit job eller kommer ud i økonomiske vanskeligheder. (Es. 59:1) Han „forstår . . . at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse“. — 2 Pet. 2:9.

7 Men hvad nu hvis dit mål blot er at blive rig? Det vil måske lykkes for dig. Men husk at en sådan „succes“ kan koste dig dyrt. (Læs 1 Timoteus 6:9, 10). Hvis du lægger for stor vægt på rigdom og karriere, vil det kun føre dig væk fra Jehova.

8, 9. Hvad må forældre tænke på når det gælder deres indstilling til verdsligt arbejde? Forklar.

8 Hvis du har børn, så tænk på hvordan dit eksempel påvirker dem. Hvad ser de er det vigtigste for dig — din karriere eller dit venskab med Jehova? Hvis de ser at det er status, prestige og rigdom der har førstepladsen i dit liv, vil de så ikke være tilbøjelige til at følge samme farlige kurs? Kunne de miste respekten for dig som deres far eller mor? En ung søster siger: „Så langt tilbage jeg kan huske, har min far været meget optaget af sit arbejde. I begyndelsen så det ud til at det var fordi han ønskede at vores familie skulle have det allerbedste. Han ville gerne sørge godt for os. Men i de senere år har noget forandret sig. Han arbejder og arbejder, og så kommer han hjem med luksusting og ikke bare det vi har brug for. Resultatet er at vi er kendt som en familie der har en masse penge, og ikke som en familie der tilskynder andre til at gøre mere i tjenesten. Jeg ville til hver en tid vælge at få åndelig støtte fra min far frem for penge.“

9 I forældre må passe på at I ikke lader jeres karriere føre jer væk fra Jehova. Vær et eksempel for jeres børn. Vis dem at I virkelig tror på at det vigtigste i livet er de åndelige værdier, ikke de materielle. — Matt. 5:3.

10. Hvad skal man som ung tænke på når man skal vælge arbejde?

10 Hvis du er ung og overvejer hvilket arbejde du skal vælge, hvordan kan du da træffe et klogt valg? Som allerede nævnt må du vide hvor du er på vej hen. Vil den form for uddannelse og arbejde du overvejer, hjælpe dig til at gøre en  større indsats for Rigets interesser, eller vil den føre dig væk fra Jehova? (2 Tim. 4:10) Er det dit mål at efterligne den livsstil som man finder hos dem hvis lykke afhænger af hvor meget der står på deres bankkonto, eller hvad deres aktier er værd? Eller vil du vælge at vise samme tillid som David, der skrev: „En ung mand har jeg været; og nu er jeg blevet gammel. Men aldrig har jeg set en retfærdig forladt eller hans afkom lede efter brød“? (Sl. 37:25) Husk at den ene vej vil føre dig længere væk fra Jehova, mens den anden vil føre til det bedste liv du kan forestille dig. (Læs Ordsprogene 10:22; Malakias 3:10). Hvilken vej vil du vælge? *

ADSPREDELSER OG UNDERHOLDNING

11. Hvad siger Bibelen om adspredelser og underholdning, men hvad må vi huske?

11 Bibelen siger ikke at det er forbudt at have det sjovt, og den siger heller ikke at adspredelser og underholdning er spild af tid. „Legemlig opøvelse er gavnlig til lidt,“ skrev Paulus til Timoteus. (1 Tim. 4:8) Bibelen siger endda at der er „en tid til at le“ og „en tid til at danse omkring“, og den opfordrer os til at få tilstrækkelig hvile. (Præd. 3:4; 4:6) Men hvis du ikke passer på, kan adspredelser og underholdning føre dig væk fra Jehova. Hvordan det? Meget afhænger af hvilke former for adspredelse og underholdning vi vælger, og hvor meget tid vi bruger på dem.

Adspredelser af den rette slags og i den rette mængde virker forfriskende

12. Hvad må vi tænke på med hensyn til de former for adspredelse og underholdning vi vælger?

12 Lad os først se på hvilke former vi bør vælge. Det kan godt lade sig gøre at finde sunde former for adspredelse og underholdning. Meget af det der findes, forherliger imidlertid noget Gud hader, som for eksempel vold, okkultisme og fri sex. Vi må derfor tænke over hvad vi vælger. Hvilken virkning har det på os? Fremmer det en ånd i os der er præget af aggressioner, hård konkurrence eller nationalisme? (Ordsp. 3:31) Er det en økonomisk belastning for os? Kunne det blive en snublesten for andre? (Rom. 14:21) Hvilken slags mennesker fører vores valg af adspredelser og underholdning  os sammen med? (Ordsp. 13:20) Giver det os et ønske om at gøre noget forkert? — Jak. 1:14, 15.

13, 14. Hvad må vi tænke på med hensyn til hvor meget tid vi bruger på adspredelser og underholdning?

13 Tænk også på hvor meget tid du bruger på adspredelser og underholdning. Spørg dig selv: ’Bruger jeg så meget tid på fritidsinteresser at jeg kun har lidt tid til åndelige aktiviteter?’ Hvis du bruger for meget tid på adspredelser, vil du opdage at du ikke bliver så forfrisket som du kunne blive. Faktisk vil de der ikke bruger for meget tid på adspredelser, nyde dem endnu mere. Hvorfor? Fordi de ved at de har gjort „de mere vigtige ting“ først og derfor ikke behøver at have dårlig samvittighed når de har det sjovt. — Læs Filipperne 1:10, 11.

14 Selvom det måske synes tillokkende at bruge meget tid på adspredelser, kan det føre dig væk fra Jehova. Det var hvad en 20-årig søster ved navn Kim oplevede. „Jeg plejede at være med til alle fester,“ siger hun. „Hver weekend — fredag, lørdag og søndag — var der arrangeret noget. Men nu forstår jeg at der er så meget andet som er langt vigtigere. Som pioner står jeg op klokken seks om morgenen for at tage ud i tjenesten, så jeg kan ikke være oppe til klokken et eller to om natten. Jeg ved godt at ikke alle sammenkomster er forkerte, men de kan være enormt distraherende. Ligesom alt andet må de holdes på deres rette plads.“

15. Hvordan kan forældre hjælpe deres børn til at vælge gode adspredelser?

15 Det er forældres ansvar at sørge materielt, åndeligt og følelsesmæssigt for sig selv og deres børn. Det indbefatter at de skal sørge for adspredelser. Hvis du har børn, så vær ikke en lyseslukker der mener at alle former for adspredelse er af det onde. Vær ikke desto mindre på vagt over for dårlig påvirkning. (1 Kor. 5:6) Med god planlægning kan du finde adspredelser og underholdning der vil virke forfriskende på din familie. * På den måde vælger du og dine børn en vej der vil bringe jer nærmere til Jehova.

FORHOLDET TIL FAMILIEN

16, 17. Hvilken sørgelig situation kommer mange forældre ud for, og hvordan ved vi at Jehova forstår deres smerte?

16 Båndet mellem forældre og børn er så stærkt at Jehova brugte dette forhold til at skildre sin kærlighed til sit folk. (Es. 49:15) Det er derfor helt normalt at blive dybt bedrøvet når et elsket familiemedlem forlader Jehova. „Jeg var helt slået ud,“ siger en søster hvis datter blev udelukket. „Jeg tænkte: ’Hvorfor forlod hun Jehova?’ Jeg følte mig skyldig, og jeg bebrejdede mig selv.“

17 Jehova forstår hvor ondt det gør. Han „følte sig såret i sit hjerte“ da det første medlem af hans jordiske familie og de fleste af dem der levede før Vandfloden, gjorde oprør. (1 Mos. 6:5, 6) Hvis man aldrig selv har oplevet det, kan det være svært at sætte sig ind i hvor knusende et sådant tab kan være. Men det vil være uklogt at lade et udelukket familiemedlems urette adfærd distancere os fra Jehova. Hvordan kan man da holde ud trods den dybe sorg og smerte man føler når en nær slægtning forlader Jehova?

18. Hvorfor skal forældre ikke bebrejde sig selv hvis deres barn forlader Jehova?

18 Bebrejd ikke dig selv for det der er sket. Jehova har givet det enkelte  menneske mulighed for at vælge, og ethvert indviet og døbt familiemedlem må „bære sin egen ansvarsbyrde“. (Gal. 6:5) Jehova vil i sidste ende kræve synderen — ikke dig — til regnskab for det valg han eller hun har truffet. (Ez. 18:20) Giv heller ikke andre skylden. Vis respekt for den måde Jehova tugter sit folk på. Stå Djævelen imod — ikke de hyrder der gør hvad de kan for at beskytte menigheden. — 1 Pet. 5:8, 9.

Det er ikke forkert at håbe på at en man elsker, vil vende tilbage til Jehova

19, 20. (a) Hvad kan forældre til udelukkede gøre for at holde ud trods sorgen? (b) Hvad kan sådanne forældre med rette håbe på?

19 Hvis du på den anden side begynder at bebrejde Jehova det der er sket, vil det føre dig væk fra ham. Det den udelukkede i virkeligheden har brug for at forstå, er at du sætter dit forhold til Jehova højere end alt andet — selv familiebåndet. For at kunne holde ud må du selv forblive åndeligt stærk. Hold dig ikke borte fra dine trofaste brødre og søstre. (Ordsp. 18:1) Udøs dit hjerte for Jehova i bøn. (Sl. 62:7, 8) Led ikke efter undskyldninger for at have kontakt med udelukkede familiemedlemmer, for eksempel gennem e-mails. (1 Kor. 5:11) Bliv ved med at være optaget af åndelige aktiviteter. (1 Kor. 15:58) Den søster der blev citeret ovenfor, siger: „Jeg ved at jeg må være travlt optaget af tjenesten for Jehova og forblive åndeligt stærk. Så vil det være muligt for mig at hjælpe min datter når hun vender tilbage til Jehova.“

20 Bibelen siger at kærligheden „håber alt“. (1 Kor. 13:4, 7) Det er ikke forkert at håbe på at en du elsker, vil vende tilbage til Jehova. Hvert år er der mange som har været udelukket, der ændrer sind og vender tilbage til Jehovas organisation. Jehova forbliver ikke vred på dem efter at de har angret. Han er tværtimod „rede til at tilgive“. — Sl. 86:5.

TRÆF KLOGE VALG

21, 22. Hvordan vil du bruge din frie vilje?

21 Jehova har givet menneskene en fri vilje. (Læs 5 Mosebog 30:19, 20). Men med denne frihed følger et stort ansvar. Enhver kristen må spørge sig selv: ’Hvilken vej følger jeg? Har jeg ladet arbejde og karriere, adspredelser og underholdning eller forholdet til familien føre mig væk fra Jehova?’

22 Jehovas kærlighed til sit folk svigter aldrig. Det eneste der kan føre os væk fra Jehova, er os selv — hvis vi vælger at følge en forkert vej. (Rom. 8:38, 39) Men det behøver ikke at ske! Lad os være besluttede på aldrig at vælge en vej der fører os væk fra Jehova. I den næste artikel vil vi behandle endnu fire områder som vi må være opmærksomme på.

^ par. 10 Flere oplysninger om at vælge livsvej findes i kapitel 38 i bogen Unge spørger — Svar der duer, bind 2.

^ par. 15 Forslag findes på side 17-19 i Vågn op! for november 2011.