Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  December 2012

Husker du?

Husker du?

Har du omhyggeligt læst de seneste udgaver af Vagttårnet? Prøv at besvare følgende spørgsmål:

Hvordan kan vi kvæle den ukontrollerede tales ild?

Vi må finde ud af hvad der bor i vores hjerte. I stedet for at være kritiske over for en broder burde vi analysere hvad der kan ligge til grund for en sådan kritisk indstilling. Kunne det tænkes at vi kritiserer ham med det formål at tage os bedre ud? Desuden vil det være en hjælp at tænke over at en kritisk indstilling kan forværre en anspændt situation. —15/8, side 21.

Hvordan afspejlede Loven Guds syn på kvinder?

Israelitiske kvinder havde stor personlig frihed, og de havde adgang til undervisning. De skulle æres og respekteres, og de var beskyttet af love og bestemmelser. —1/9, side 5-7.

Hvilke begivenheder venter vi i forbindelse med Jehovas dag?

Der vil blive proklameret „fred og sikkerhed“. Nationerne vil angribe og ødelægge Babylon den Store. Der vil være et angreb mod Jehovas folk. Krigen ved Harmagedon vil finde sted, og derefter vil Satan og hans dæmoner blive kastet i afgrunden. —15/9, side 4.

Hvordan gavner det os at vi ikke ved hvornår afslutningen kommer?

Det at vi ikke kender den nøjagtige dag eller time, giver os mulighed for at vise hvad der bor i vores hjerte. Det giver os også mulighed for at glæde Jehovas hjerte. Det motiverer os til at leve et selvopofrende liv og hjælper os til at stole helt på Jehova og hans ord. Desuden giver det os lejlighed til at lære af de prøvelser vi udsættes for, så vi kan blive lutret. —15/9, side 24-25.

Hvordan kan vi ud fra Første Mosebog 3:19 ræsonnere med en der tror på helvedeslæren?

Ifølge verset ville Adam ved sin død vende tilbage til støvet — ikke komme i et brændende helvede. —1/10, side 13.

Hvem er skildret ved de „syv stjerner“ i Jesu højre hånd der er omtalt i Åbenbaringen 1:16, 20?

De skildrer de salvede tilsynsmænd i menighederne og, i udvidet forstand, alle tilsynsmænd. —15/10, side 14.

Hvordan kan en familie blive gældfri?

Et ægtepar bør tale åbent og ærligt, men stille og roligt, om deres gæld. Det vil være en hjælp at føre regnskab over nuværende indtægter og udgifter. Kan man forøge sin indkomst eller reducere familiens udgifter? Man må vælge i hvilken rækkefølge man vil betale sine gældsposter, og måske må man forhandle om at få en anden afdragsordning med sine kreditorer. Først og fremmest må man være realistisk og holde penge på deres rette plads. (1 Tim. 6:8) —1/11, side 19-21.

Hvordan viste Jesus den ydmyge indstilling der henvises til i Esajas 50:4, 5?

Ifølge disse vers ville den der havde „de oplærtes tunge“, ikke ’unddrage sig’. Jesus viste en ydmyg indstilling og lyttede opmærksomt til Jehova. Ivrigt og villigt lod Jesus sig oplære af Jehova, og på nærmeste hold iagttog han Guds egen ydmyghed, der kom til udtryk ved at han var barmhjertig mod den syndige menneskehed. —15/11, side 11.

Hvordan var et estisk frimærke med til at bekræfte Jehovas Vidners uangribelighed?

I 2007 udgav Det Estiske Postvæsen et frimærke der rettede opmærksomheden mod det stalinistiske folkemord på estiske borgere. Frimærket var påtrykt tallet 382, hvilket er det antal Jehovas Vidner og deres børn som i 1951 blev deporteret til arbejdslejre langt inde i Rusland. —1/12, side 27-28.