Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

VAGTTÅRNET (STUDIEUDGAVE) DECEMBER 2012

Emneregister Vagttårnet 2012

Emneregister Vagttårnet 2012

Med angivelse af den udgave hvori artiklerne forekommer

BIBELEN

 • Coverdales engelske bibel, 1/6
 • Forandrer folks liv, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11
 • Forudsiger fremtiden, 1/1
 • Overtroisk brug af, 15/12
 • Swahili, 1/9
 • Til unge læsere, 1/1, 1/4, 1/7, 1/10
 • Unik, 1/6

DEN KRISTNES LIV OG EGENSKABER

 • Første kristne og politik, 1/5
 • Gæld, 1/11
 • Gøre studium fornøjeligt og udbytterigt, 15/1
 • Hvordan råder du andre? 15/3
 • Hvorfor kristne lader sig døbe, 1/4
 • Mine bibelsider, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11
 • Når teenager sætter spørgsmålstegn ved din tro, 1/2
 • Pornografi føre til at man må udelukkes? 15/3
 • Søg „kyndig vejledning“, 15/6
 • Troskabserklæring, 15/12
 • Ugifte stands gave, 15/11
 • Undervis dine børn, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12
 • Venlighed, 1/9
 • „Vær på vagt over for farisæernes surdej“, 15/5
 • Være gift for at være lykkelig? 1/10

DIVERSE

 • Abraham, 1/1
 • Ahasverus (i Esters Bog), 1/1
 • Alter for „en ukendt gud“, 1/3
 • Annas i evangelierne, 1/4
 • Asfalt som mørtel, 1/7
 • Beskyttede, forsørgede, holdt ud (Josef), 1/4
 • Dommens dag, 1/9
 • ’Dommersæde’ (Apg 18:12), 1/5
 • Du kan vælge at få succes, 1/5
 • „En dygtig kvinde“ (Rut), 1/10
 • Er det muligt at leve evigt? 1/10
 • Farver og stoffer på Bibelens tid, 1/3
 • Fiskere (Bibelens tid), 1/8
 • Flygtede de kristne fra Judæa før år 70? 1/10
 • Fløjtespil ved begravelser på Jesu tid, 1/2
 • Første indtryk, 1/3
 • Genopbygge tilliden (efter utroskab), 1/5
 • Gode nyhed om religion, 1/5
 • Handlede klogt, modigt og uselvisk (Ester), 1/1
 • Har du levet før? 1/12
 • Harmagedon, 1/2
 • Hvilken slags telte Paulus fremstillede, 1/11
 • Hvis lønnen bliver mindre, 1/6
 • „Hvor du går hen, vil jeg gå hen“ (Rut), 1/7
 • Hvordan breve blev sendt på Bibelens tid, 1/9
 • Hvorfor kun gifte sig med trosfælle? 1/7
 • Hvorfor nogle ikke fejrer jul, 1/12
 • Hvornår Storbritannien-USA blev den syvende verdensmagt, 15/6
 • Hyrder (Bibelens tid), 1/11
 • Jorden gå under? 1/2
 • Jødernes slægtsregistre, 1/6
 • Kommer alle gode mennesker i himmelen? 1/8
 • Korruption nogen sinde høre op? 1/10
 • Kosmetik på Bibelens tid, 1/12
 • Køb og salg i Israel, 1/9
 • Landmænd (Bibelens tid), 1/5
 • Loyales død er „dyrebar“, 15/5
 • „Løn for jeres virke“ (Asa), 15/8
 • Mirakler, 1/8
 • Mistet drakmestykke, 1/12
 • Misundelse, 15/2
 • Musikere og instrumenter (Bibelens tid), 1/2
 • Natan — loyal forkæmper for den rene tilbedelse, 15/2
 • Nedfrosne embryoer, 15/12
 • Noget der er bedre end julen, 1/12
 • Otte konger åbenbares, 15/6
 • Papir på Bibelens tid, 1/7
 • Pen og blæk på Bibelens tid, 1/11
 • „Profetsønnerne“, 1/10
 • Religion — en krykke for svage? 1/11
 • Religion og politik, 1/5
 • Salt miste sin kraft? (Mt 5:13), 1/12
 • Sande kristnes kendetegn, 1/3
 • Skatteopkrævere (det første århundrede), 1/3
 • Spiritisme, 1/3
 • Teglsten i det gamle Egypten, 1/1
 • Thessalonika, 1/6
 • Tobak, 1/8
 • Treenighedslæren, 1/3
 • „Umuligt!“ — Hvad betyder det? 1/6
 • Vin som medicin, 1/8
 • Ædelstenene i ypperstepræstens brystskjold, 1/8
 • Åndeskabninger, påvirker de os? 1/7

JEHOVA

 • Fader, 1/7
 • Hvad ville du spørge Gud om? 1/11
 • Hvorfor bruge navnet? 1/6
 • Hvorfor han bad Abraham ofre sin søn, 1/1
 • Hvorfor han har en organisation, 1/2
 • Hvorfor han sendte Jesus til jorden, 1/12
 • Hører bøn, 1/7
 • Indføre en verdensregering? 1/11
 • Kom nær til Gud, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12
 • Omsorg for kvinder, 1/9
 • Straffe mennesker i et brændende helvede? 1/10

JEHOVAS VIDNER

 • ’Af børns mund’ (Rusland, Australien), 15/10
 • Bevarelse af vores klenodier, 15/1
 • ’Den gjorde at jeg blev bemærket’ (daggryvognen), 15/2
 • ’Det bedste budskab nogen sinde’ (radio i Canada), 15/11
 • Et brev fra . . . , 1/3, 1/6, 1/9, 1/12
 • Forenklet udgave (Vagttårnet), 15/12
 • Forkyndte modigt Guds ord! 15/2
 • Gileadafslutninger, 1/2, 1/8
 • Grænser er uden betydning (Portugal, Spanien, Frankrig), 1/1
 • „Historien lyver ikke“ (Estland), 1/12
 • ’Hvordan skal jeg forkynde?’ (handicap), 15/1
 • Hvorfor de forkynder fra hus til hus, 1/6
 • Kolportører, 15/5
 • Kvindelige „ordets tjenere“, 1/9
 • Menneskerettighedsdomstol stadfæster militærnægtelse af samvittighedsgrunde (V. Bajatjan), 1/11
 • „Min drøm er gået i opfyldelse“ (pionertjeneste), 15/7
 • Mødte frem i Brasilien, 15/10
 • Mødte frem i Ecuador, 15/7
 • Nutidens aztekere, 1/3
 • Områdestævnet „Vogt dit hjerte!“, 1/5
 • Overflod afhjalp mangel (bidrag), 15/11
 • Pilgrimme, 15/8
 • Studieudgave (Vagttårnet), 15/1
 • Teokratiske skoler, 15/9
 • Venlighed får et hjerte til at tø op, 15/6
 • „Vil du tage et billede af os?“ (Mexico), 15/3
 • Årsmødet, 15/8

JESUS KRISTUS

 • Apokryfe evangelier, 1/4
 • Er Jesus Gud? 1/4
 • Forbrydelse begået af mænd henrettet sammen med, 1/2
 • Hvem der sendte „stjernen“, 1/4
 • Hvordan han forholdt sig til politik, 1/5
 • Hvordan vi skal mindes Jesu død, 1/3
 • Hvorfor måden han døde på, var „en snublesten“ for jøderne, 1/5
 • Hvornår han blev konge, 1/8
 • Meningen med at gå en ekstra mil (Mt 5:41), 1/4
 • Svar på spørgsmål om, 1/4

LIVSBERETNINGER

 • Endelig fandt jeg sand frihed! (M. Kilin), 1/12
 • Guds ord hjælper en hindufamilie (N. Govindsamy), 1/10
 • „Hemmelighederne“ vi har lært af vores hellige tjeneste (O. Randriamora), 15/6
 • Jehova har åbnet mine øjne (P. Oyeka), 1/6
 • I 70 år har jeg holdt fast i en jødes kappeflig (L. Smith), 15/4
 • Jehova lærte mig at gøre sin vilje (M. Lloyd), 15/7
 • „Liflighed er ved din højre for bestandig“ (L. Didur), 15/3
 • Nu kender jeg den Gud jeg tjener (M. Bacudio), 1/9
 • Venner i 60 år (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 15/10
 • Ældre og kloge venner har betydet meget for mig (E. Gjerde), 15/5

STUDIEARTIKLER

 • Adlyd Gud og få gavn af hans edsvorne løfter, 15/10
 • Bring ofre til Jehova af hele din sjæl, 15/1
 • „De blev ført af hellig ånd“, 15/6
 • Det er muligt at finde glæde i en delt husstand, 15/2
 • Du er en betroet husholder! 15/12
 • „Én Jehova“ forener sin familie, 15/7
 • Et kongeligt præsteskab til gavn for hele menneskeheden, 15/1
 • Find ægte frihed hos Jehova, 15/7
 • „For hvem skal jeg nære rædsel?“ 15/7
 • Forræderi — en del af tegnet, 15/4
 • Fred i tusind år — og for evigt! 15/9
 • Få ægte succes i livet, 15/12
 • Genspejler du Jehovas herlighed? 15/5
 • Hav et positivt syn på et skrantende ægteskab, 15/5
 • Hjælp mennesker til at „vågne op af søvne“, 15/3
 • Hold modet oppe i vanskelige tider, 15/10
 • Hvad betyder det for dig at Jehova er tilgivende? 15/11
 • Hvilken ånd lægger du for dagen? 15/10
 • Hvordan denne verden vil gå til grunde, 15/9
 • Hvorfor sætte tjenesten for Jehova først? 15/6
 • „I kender hverken dagen eller timen“, 15/9
 • „Jeg er med jer“, 15/8
 • Jehova ’bevogter os til frelse’, 15/4
 • Jehova er „den der åbenbarer hemmeligheder“, 15/6
 • Jehova forstår at udfri sit folk, 15/4
 • Jehova kalder sit lykkelige folk sammen, 15/9
 • Jehova åbenbarer hvad „der snart skal ske“, 15/6
 • Jesus — et forbillede i ydmyghed, 15/11
 • Lad dit ja betyde ja, 15/10
 • Lad os frit tilgive hinanden, 15/11
 • Lad os glæde os i håbet, 15/3
 • Lev som „midlertidige indbyggere“, 15/12
 • Lær af Jehovas og Jesu tålmodighed, 15/9
 • „Lær mig at gøre din vilje“, 15/11
 • Lær årvågenhed af Jesu apostle, 15/1
 • Midlertidige indbyggere“ — forenede i den sande tilbedelse, 15/12
 • Opfør dig som en af de mindre, 15/11
 • Pas på Djævelens snarer! 15/8
 • Sande kristne har respekt for Guds ord, 15/1
 • Se dig ikke tilbage, 15/3
 • Stol på Jehova — Herren over „tider og perioder“, 15/5
 • Stå fast og undgå Satans fælder! 15/8
 • ’Sønnen ønsker at åbenbare Faderen’, 15/4
 • Tjen frihedens Gud! 15/7
 • Tjen Jehova af et helt hjerte, 15/4
 • Vi kan lære af ’formuleringen af sandheden’, 15/1
 • Vær bevidst om at arbejdet haster, 15/3
 • „Vær blot modig og meget stærk“, 15/2
 • Vær gode borgere i Guds rige! 15/8
 • Vær årvågen ligesom Jesus var, 15/2
 • Værdsætter du ægteskabet som en gave fra Gud? 15/5
 • Værn om den positive ånd i menigheden, 15/2