Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  December 2012

Emneregister Vagttårnet 2012

Emneregister Vagttårnet 2012

Med angivelse af den udgave hvori artiklerne forekommer

BIBELEN

 • Coverdales engelske bibel, 1/6
 • Forandrer folks liv, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11
 • Forudsiger fremtiden, 1/1
 • Overtroisk brug af, 15/12
 • Swahili, 1/9
 • Til unge læsere, 1/1, 1/4, 1/7, 1/10
 • Unik, 1/6

DEN KRISTNES LIV OG EGENSKABER

 • Første kristne og politik, 1/5
 • Gæld, 1/11
 • Gøre studium fornøjeligt og udbytterigt, 15/1
 • Hvordan råder du andre? 15/3
 • Hvorfor kristne lader sig døbe, 1/4
 • Mine bibelsider, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11
 • Når teenager sætter spørgsmålstegn ved din tro, 1/2
 • Pornografi føre til at man må udelukkes? 15/3
 • Søg „kyndig vejledning“, 15/6
 • Troskabserklæring, 15/12
 • Ugifte stands gave, 15/11
 • Undervis dine børn, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12
 • Venlighed, 1/9
 • „Vær på vagt over for farisæernes surdej“, 15/5
 • Være gift for at være lykkelig? 1/10

DIVERSE

 • Abraham, 1/1
 • Ahasverus (i Esters Bog), 1/1
 • Alter for „en ukendt gud“, 1/3
 • Annas i evangelierne, 1/4
 • Asfalt som mørtel, 1/7
 • Beskyttede, forsørgede, holdt ud (Josef), 1/4
 • Dommens dag, 1/9
 • ’Dommersæde’ (Apg 18:12), 1/5
 • Du kan vælge at få succes, 1/5
 • „En dygtig kvinde“ (Rut), 1/10
 • Er det muligt at leve evigt? 1/10
 • Farver og stoffer på Bibelens tid, 1/3
 • Fiskere (Bibelens tid), 1/8
 • Flygtede de kristne fra Judæa før år 70? 1/10
 • Fløjtespil ved begravelser på Jesu tid, 1/2
 • Første indtryk, 1/3
 • Genopbygge tilliden (efter utroskab), 1/5
 • Gode nyhed om religion, 1/5
 • Handlede klogt, modigt og uselvisk (Ester), 1/1
 • Har du levet før? 1/12
 • Harmagedon, 1/2
 • Hvilken slags telte Paulus fremstillede, 1/11
 • Hvis lønnen bliver mindre, 1/6
 • „Hvor du går hen, vil jeg gå hen“ (Rut), 1/7
 • Hvordan breve blev sendt på Bibelens tid, 1/9
 • Hvorfor kun gifte sig med trosfælle? 1/7
 • Hvorfor nogle ikke fejrer jul, 1/12
 • Hvornår Storbritannien-USA blev den syvende verdensmagt, 15/6
 • Hyrder (Bibelens tid), 1/11
 • Jorden gå under? 1/2
 • Jødernes slægtsregistre, 1/6
 • Kommer alle gode mennesker i himmelen? 1/8
 • Korruption nogen sinde høre op? 1/10
 • Kosmetik på Bibelens tid, 1/12
 • Køb og salg i Israel, 1/9
 • Landmænd (Bibelens tid), 1/5
 • Loyales død er „dyrebar“, 15/5
 • „Løn for jeres virke“ (Asa), 15/8
 • Mirakler, 1/8
 • Mistet drakmestykke, 1/12
 • Misundelse, 15/2
 • Musikere og instrumenter (Bibelens tid), 1/2
 • Natan — loyal forkæmper for den rene tilbedelse, 15/2
 • Nedfrosne embryoer, 15/12
 • Noget der er bedre end julen, 1/12
 • Otte konger åbenbares, 15/6
 • Papir på Bibelens tid, 1/7
 • Pen og blæk på Bibelens tid, 1/11
 • „Profetsønnerne“, 1/10
 • Religion — en krykke for svage? 1/11
 • Religion og politik, 1/5
 • Salt miste sin kraft? (Mt 5:13), 1/12
 • Sande kristnes kendetegn, 1/3
 • Skatteopkrævere (det første århundrede), 1/3
 • Spiritisme, 1/3
 • Teglsten i det gamle Egypten, 1/1
 • Thessalonika, 1/6
 • Tobak, 1/8
 • Treenighedslæren, 1/3
 • „Umuligt!“ — Hvad betyder det? 1/6
 • Vin som medicin, 1/8
 • Ædelstenene i ypperstepræstens brystskjold, 1/8
 • Åndeskabninger, påvirker de os? 1/7

JEHOVA

 • Fader, 1/7
 • Hvad ville du spørge Gud om? 1/11
 • Hvorfor bruge navnet? 1/6
 • Hvorfor han bad Abraham ofre sin søn, 1/1
 • Hvorfor han har en organisation, 1/2
 • Hvorfor han sendte Jesus til jorden, 1/12
 • Hører bøn, 1/7
 • Indføre en verdensregering? 1/11
 • Kom nær til Gud, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12
 • Omsorg for kvinder, 1/9
 • Straffe mennesker i et brændende helvede? 1/10

JEHOVAS VIDNER

 • ’Af børns mund’ (Rusland, Australien), 15/10
 • Bevarelse af vores klenodier, 15/1
 • ’Den gjorde at jeg blev bemærket’ (daggryvognen), 15/2
 • ’Det bedste budskab nogen sinde’ (radio i Canada), 15/11
 • Et brev fra . . . , 1/3, 1/6, 1/9, 1/12
 • Forenklet udgave (Vagttårnet), 15/12
 • Forkyndte modigt Guds ord! 15/2
 • Gileadafslutninger, 1/2, 1/8
 • Grænser er uden betydning (Portugal, Spanien, Frankrig), 1/1
 • „Historien lyver ikke“ (Estland), 1/12
 • ’Hvordan skal jeg forkynde?’ (handicap), 15/1
 • Hvorfor de forkynder fra hus til hus, 1/6
 • Kolportører, 15/5
 • Kvindelige „ordets tjenere“, 1/9
 • Menneskerettighedsdomstol stadfæster militærnægtelse af samvittighedsgrunde (V. Bajatjan), 1/11
 • „Min drøm er gået i opfyldelse“ (pionertjeneste), 15/7
 • Mødte frem i Brasilien, 15/10
 • Mødte frem i Ecuador, 15/7
 • Nutidens aztekere, 1/3
 • Områdestævnet „Vogt dit hjerte!“, 1/5
 • Overflod afhjalp mangel (bidrag), 15/11
 • Pilgrimme, 15/8
 • Studieudgave (Vagttårnet), 15/1
 • Teokratiske skoler, 15/9
 • Venlighed får et hjerte til at tø op, 15/6
 • „Vil du tage et billede af os?“ (Mexico), 15/3
 • Årsmødet, 15/8

JESUS KRISTUS

 • Apokryfe evangelier, 1/4
 • Er Jesus Gud? 1/4
 • Forbrydelse begået af mænd henrettet sammen med, 1/2
 • Hvem der sendte „stjernen“, 1/4
 • Hvordan han forholdt sig til politik, 1/5
 • Hvordan vi skal mindes Jesu død, 1/3
 • Hvorfor måden han døde på, var „en snublesten“ for jøderne, 1/5
 • Hvornår han blev konge, 1/8
 • Meningen med at gå en ekstra mil (Mt 5:41), 1/4
 • Svar på spørgsmål om, 1/4

LIVSBERETNINGER

 • Endelig fandt jeg sand frihed! (M. Kilin), 1/12
 • Guds ord hjælper en hindufamilie (N. Govindsamy), 1/10
 • „Hemmelighederne“ vi har lært af vores hellige tjeneste (O. Randriamora), 15/6
 • Jehova har åbnet mine øjne (P. Oyeka), 1/6
 • I 70 år har jeg holdt fast i en jødes kappeflig (L. Smith), 15/4
 • Jehova lærte mig at gøre sin vilje (M. Lloyd), 15/7
 • „Liflighed er ved din højre for bestandig“ (L. Didur), 15/3
 • Nu kender jeg den Gud jeg tjener (M. Bacudio), 1/9
 • Venner i 60 år (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 15/10
 • Ældre og kloge venner har betydet meget for mig (E. Gjerde), 15/5

STUDIEARTIKLER

 • Adlyd Gud og få gavn af hans edsvorne løfter, 15/10
 • Bring ofre til Jehova af hele din sjæl, 15/1
 • „De blev ført af hellig ånd“, 15/6
 • Det er muligt at finde glæde i en delt husstand, 15/2
 • Du er en betroet husholder! 15/12
 • „Én Jehova“ forener sin familie, 15/7
 • Et kongeligt præsteskab til gavn for hele menneskeheden, 15/1
 • Find ægte frihed hos Jehova, 15/7
 • „For hvem skal jeg nære rædsel?“ 15/7
 • Forræderi — en del af tegnet, 15/4
 • Fred i tusind år — og for evigt! 15/9
 • Få ægte succes i livet, 15/12
 • Genspejler du Jehovas herlighed? 15/5
 • Hav et positivt syn på et skrantende ægteskab, 15/5
 • Hjælp mennesker til at „vågne op af søvne“, 15/3
 • Hold modet oppe i vanskelige tider, 15/10
 • Hvad betyder det for dig at Jehova er tilgivende? 15/11
 • Hvilken ånd lægger du for dagen? 15/10
 • Hvordan denne verden vil gå til grunde, 15/9
 • Hvorfor sætte tjenesten for Jehova først? 15/6
 • „I kender hverken dagen eller timen“, 15/9
 • „Jeg er med jer“, 15/8
 • Jehova ’bevogter os til frelse’, 15/4
 • Jehova er „den der åbenbarer hemmeligheder“, 15/6
 • Jehova forstår at udfri sit folk, 15/4
 • Jehova kalder sit lykkelige folk sammen, 15/9
 • Jehova åbenbarer hvad „der snart skal ske“, 15/6
 • Jesus — et forbillede i ydmyghed, 15/11
 • Lad dit ja betyde ja, 15/10
 • Lad os frit tilgive hinanden, 15/11
 • Lad os glæde os i håbet, 15/3
 • Lev som „midlertidige indbyggere“, 15/12
 • Lær af Jehovas og Jesu tålmodighed, 15/9
 • „Lær mig at gøre din vilje“, 15/11
 • Lær årvågenhed af Jesu apostle, 15/1
 • Midlertidige indbyggere“ — forenede i den sande tilbedelse, 15/12
 • Opfør dig som en af de mindre, 15/11
 • Pas på Djævelens snarer! 15/8
 • Sande kristne har respekt for Guds ord, 15/1
 • Se dig ikke tilbage, 15/3
 • Stol på Jehova — Herren over „tider og perioder“, 15/5
 • Stå fast og undgå Satans fælder! 15/8
 • ’Sønnen ønsker at åbenbare Faderen’, 15/4
 • Tjen frihedens Gud! 15/7
 • Tjen Jehova af et helt hjerte, 15/4
 • Vi kan lære af ’formuleringen af sandheden’, 15/1
 • Vær bevidst om at arbejdet haster, 15/3
 • „Vær blot modig og meget stærk“, 15/2
 • Vær gode borgere i Guds rige! 15/8
 • Vær årvågen ligesom Jesus var, 15/2
 • Værdsætter du ægteskabet som en gave fra Gud? 15/5
 • Værn om den positive ånd i menigheden, 15/2