Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Opfør dig som en af de mindre

Opfør dig som en af de mindre

„Den der opfører sig som en af de mindre blandt jer alle, han er stor.“ — LUK. 9:48.

1, 2. Hvad tilskyndede Jesus sine apostle til, og hvorfor?

VI BEFINDER os i år 32. Jesus er i Galilæa da der opstår nogle gnidninger mellem apostlene. De begynder at diskutere hvem af dem der er størst. Lukas skriver i sit evangelium: „[Der opstod] et spørgsmål iblandt dem om hvem af dem der var den største. Men Jesus, som kendte deres hjertes spørgsmål, tog et lille barn, stillede det ved siden af sig og sagde til dem: ’Enhver som tager imod dette lille barn på grundlag af mit navn, tager imod mig, og enhver som tager imod mig, tager imod den som har udsendt mig. For den der opfører sig som en af de mindre blandt jer alle, han er stor.’“ (Luk. 9:46-48) Tålmodigt men bestemt hjalp Jesus sine apostle til at se nødvendigheden af at være ydmyg.

2 Var Jesu tilskyndelse til at opføre sig som en af de mindre i overensstemmelse med den almindelige norm blandt jøderne i det første århundrede? Eller stred den mod den gængse holdning? Theological Dictionary of the New Testament kommenterer samfundet på den tid: „Uanset hvad man foretog sig, opstod spørgsmålet om hvem der var den største, og alle gik meget op i at andre viste dem den rette ære.“ Jesus tilskyndede altså sine apostle til at være anderledes end folk i almindelighed.

3. (a) Hvad vil det sige at opføre sig som en af de mindre, og hvorfor kan det være en udfordring? (b) Hvilke spørgsmål opstår der med hensyn til at opføre sig som en af de mindre?

3 Det græske ord der oversættes med „en af de mindre“, betyder en der er beskeden, ydmyg, ubetydelig, en som ikke bliver regnet for noget eller har nogen indflydelse. Jesus brugte et lille barn for at vise sine apostle at de skulle være ydmyge og  beskedne. Hans tilskyndelse er lige så aktuel for sande kristne i dag som den var i det første århundrede. At opføre sig som en af de mindre kan godt være en udfordring — i hvert fald i nogle situationer. Den tendens vi alle sammen har til at blive stolte, kan få os til at ophøje os over andre. Det konkurrenceprægede miljø vi lever i, og verdens ånd kan få os til at blive egocentriske, stridbare eller manipulerende. Hvad kan hjælpe os til at være en af de mindre? Hvordan kan man sige at en „der opfører sig som en af de mindre“, er „stor“? På hvilke af livets områder bør vi bestræbe os for at vise en ydmyg indstilling?

„O DYB AF GUDS RIGDOM OG VISDOM OG KUNDSKAB!“

4, 5. Hvad kan hjælpe os til at opdyrke ydmyghed? Illustrer med et eksempel.

4 Én måde vi kan opdyrke ydmyghed på, er ved at grunde over hvor stor Jehova er i forhold til os. Ja, „ingen kan udforske hans forstand“. (Es. 40:28) Som en kommentar til Jehovas uforlignelige storhed skrev Paulus: „O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige hans domme og usporlige hans veje!“ (Rom. 11:33) Menneskene har øget deres kundskab om mange ting siden Paulus skrev disse ord for omkring 2000 år siden, men udtalelsen gælder stadig. Uanset hvor meget vi ved, skulle det gøre os ydmyge at erkende at der ikke er nogen grænser for hvor meget vi kan lære om Jehova, hans skaberværk og hans måde at handle på.

5 Forståelsen af at det overgår vores forstand at udforske Guds veje, hjalp Leo * til at betragte sig selv som en af de mindre. Som ung var Leo fascineret af videnskab. Da han ønskede at forstå så meget som muligt om universet, begyndte han at studere astrofysik, og han nåede frem til en vigtig konklusion. „Mine studier gjorde det klart for mig at de nuværende videnskabelige teorier alene sandsynligvis ikke vil kunne sætte menneskene i stand til fuldstændig at forstå universet,“ siger han. „Jeg skiftede derfor til jurastudiet.“ Med tiden blev Leo statsadvokat og senere dommer. På et tidspunkt begyndte han og hans kone at studere Bibelen med Jehovas Vidner. De tog imod sandheden og blev indviede tjenere for Gud. Hvad har hjulpet Leo til, på trods af sin baggrund, at opføre sig som en af de mindre? Han svarer prompte: „Det er erkendelsen af at uanset hvor stor viden vi får om Jehova og universet, er der stadig meget mere at udforske.“

Jehova viser os ære ved at lade os forkynde den gode nyhed

6, 7. (a) Hvordan er Jehova et fantastisk eksempel i ydmyghed? (b) Hvordan kan Guds ydmyghed gøre en „stor“?

 6 En anden faktor der hjælper os til at være ydmyge, er at Jehova selv viser ydmyghed. Tænk engang: „Vi er Guds medarbejdere.“ (1 Kor. 3:9) Hvor er det fantastisk at Jehova Gud, den største i universet, viser os den ære at lade os udføre vores tjeneste ved hjælp af hans ord, Bibelen. Selvom det er Jehova der får sæden som vi planter og vander, til at gro, har han givet os den fornemme opgave at samarbejde med ham. (1 Kor. 3:6, 7) Er det ikke et forbløffende eksempel på at Gud er ydmyg? Jehovas ydmyghed burde i høj grad tilskynde os til at opføre os som en af de mindre.

7 Guds eksempel i ydmyghed virkede stærkt på David. I en sang til Jehova sagde han: ’Du giver mig dit frelsesskjold, og din ydmyghed gør mig stor.’ (2 Sam. 22:36) David var klar over at hans storhed skyldtes Jehovas ydmyghed — det at Jehova havde nedladt, eller ydmyget, sig til at vise ham opmærksomhed. (Sl. 113:5-7) Er det anderledes med os? Hvilke egenskaber, evner og privilegier har vi som vi „ikke har fået“ fra Jehova? (1 Kor. 4:7) Når man opfører sig som en af de mindre, bliver man „stor“ i den forstand at man bliver en mere værdifuld tjener for Jehova. (Luk. 9:48, fdn.) Lad os reflektere lidt over hvorfor det er sådan.

’DEN DER OPFØRER SIG SOM EN AF DE MINDRE, ER STOR’

8. Hvordan påvirker ydmyghed vores indstilling til Jehovas organisation?

8 Det er nødvendigt at være ydmyg hvis man skal kunne være glad og tilfreds i Guds organisation og støtte menighedsordningen. Det erfarede Petra, en ung kvinde der er vokset op i en familie af Jehovas Vidner. Petra ville gerne gøre tingene på sin egen måde og trak sig derfor væk fra menigheden. Men flere år senere begyndte hun igen at komme til møderne. Nu er hun glad for at tilhøre Jehovas organisation og gør alt hvad hun kan, for at støtte menighedsordningen. Hvad har gjort forskellen? „De to egenskaber det var vigtigst for mig at opdyrke for at kunne føle mig hjemme i Guds organisation,“ skriver Petra, „var ydmyghed og beskedenhed.“

9. Hvilken holdning har en ydmyg person til den åndelige føde vi får, og hvorfor gør det ham til en mere værdifuld tjener for Jehova?

9 En ydmyg person er dybt taknemmelig for alt det Jehova giver os, deriblandt den åndelige føde. Han studerer flittigt Bibelen og læser med stor interesse bladene Vagttårnet og Vågn op! Mange trofaste tjenere for Jehova har gjort det til en vane at læse alle nye publikationer inden de sætter dem til side i deres personlige bibliotek. Når vi ydmygt viser værdsættelse ved at læse og studere de bibelske publikationer vi får, gør vi åndelige fremskridt, og Jehova vil kunne gøre endnu mere brug af os i sin tjeneste. — Hebr. 5:13, 14.

10. Hvordan kan vi opføre os som en af de mindre i menigheden?

10 Den der opfører sig som en af de mindre, er også „stor“ på en anden måde. I hver eneste menighed er der kvalificerede mænd som under Jehovas hellige ånds ledelse er udnævnt til at tjene som ældste. De planlægger de åndelige arrangementer i menigheden, for eksempel møderne, forkyndelsen og hyrdebesøg. Når vi opfører os som en af de mindre ved at støtte alt dette, bidrager vi til menighedens glæde, fred  og enhed. (Læs Hebræerbrevet 13:7, 17). Hvis du tjener som ældste eller menighedstjener, føler du dig så ikke i al ydmyghed taknemmelig for at Jehova har betroet dig en sådan tjenesteforret?

11, 12. Hvilken indstilling vil gøre os mere værdifulde for Jehovas organisation, og hvorfor?

11 Den der opfører sig som en af de mindre, er „stor“, eller mere værdifuld for Jehovas organisation, fordi hans ydmyghed gør ham til en god og nyttig tjener for Gud. Jesus måtte formane sine disciple til at opføre sig som en af de mindre fordi nogle af dem var påvirket af tidens fremherskende ånd. ’Der opstod et spørgsmål iblandt dem om hvem af dem der var den største,’ står der i Lukas 9:46. Kunne vi også begynde at føle os bedre end vores trosfæller eller tro at vi er mere værd end folk i almindelighed? Mange i verden omkring os lader sig drive af stolthed og selviskhed. Lad os lægge afstand til den måde at opføre sig på ved selv at være ydmyge. Når vi er det og sætter Jehovas vilje først, vil vi være dejligt forfriskende selskab for vores brødre og søstre.

12 Jesu tilskyndelse til at opføre sig som en af de mindre virker meget motiverende. Vil det ikke være godt hvis vi prøver at vise en sådan ydmyg indstilling i alt hvad vi gør? Lad os her se nærmere på tre specifikke områder.

BESTRÆB DIG FOR AT VÆRE YDMYG

13, 14. Hvordan bør både mand og kone opføre sig som en af de mindre i ægteskabet, og hvordan vil det indvirke på forholdet?

13 I ægteskabet. Mange mennesker i dag går så meget op i at gennemtvinge deres personlige rettigheder at de er ligeglade med om det krænker andres rettigheder. En der opfører sig som en af de mindre, har derimod den indstilling som Paulus tilskynder os til at have. I sit brev til romerne skriver han: „Lad os . . . jage efter det der skaber fred og er til indbyrdes opbyggelse.“ (Rom. 14:19) En person der opfører sig som en af de mindre, jager efter fred med alle mennesker og vil især være opmærksom på det i forholdet til sin ægtefælle.

14 Ét spørgsmål kunne være hvordan man skal bruge sin fritid. Ægtefæller foretrækker måske forskellige former for adspredelse. Måske vil manden gerne blive hjemme og hygge sig med en bog, mens konen hellere vil ud at spise eller på besøg hos nogle venner. Ville det ikke være lettere for konen at respektere sin mand hvis hun ser at han er ydmyg og tager hensyn til hendes ønsker og interesser i stedet for kun at tænke på hvad han selv vil? Og manden vil elske og værdsætte sin kone når han ser at hun ikke prøver at trumfe sin egen vilje igennem, men tager hensyn til hans ønsker! Det ægteskabelige bånd styrkes når begge parter opfører sig som en af de mindre. — Læs Filipperbrevet 2:1-4.

15, 16. Hvilken indstilling anbefalede David i Salme 131, og hvordan burde det påvirke vores måde at være på i menigheden?

15 I menigheden. Mange mennesker i verden vil have deres ønsker opfyldt her og nu. Tålmodighed er nærmest et ukendt begreb, og enhver venten betragtes som en prøvelse. At opdyrke den ånd der kendetegner en af de mindre, vil hjælpe os til at vente på Jehova. (Læs Salme 131:1-3). Fordelene ved at være ydmyg og vente på Jehova er at man bliver trøstet og velsignet og opnår tryghed og tilfredshed. Det er ikke så mærkeligt at salmisten David tilskyndede sine israelitiske landsmænd til at vente tålmodigt på deres Gud.

 16 Du kan få en lignende ro i sindet hvis du ydmygt venter på Jehova. (Sl. 42:5) Måske tragter du efter ’den smukke gerning’ som et tilsynshverv er. (1 Tim. 3:1-7) Selvfølgelig bør du gøre alt hvad du med rimelighed kan, for at lade den hellige ånd udvikle de egenskaber i dig som en tilsynsmand har brug for. Men hvis processen ser ud til at tage længere tid i dit tilfælde end i andres, hvad så? En der opfører sig som en af de mindre og tålmodigt venter på at få en tjenesteforret, vil blive ved med at tjene Jehova med glæde og vil være tilfreds med en hvilken som helst opgave han får.

17, 18. (a) Hvad godt kommer der ud af at sige undskyld og at være villig til at tilgive andre? (b) Hvad skal man ifølge Ordsprogene 6:1-5 gøre hvis man på grund af uforudsete omstændigheder ikke kan overholde en aftale?

17 I forholdet til andre. De fleste har svært ved at sige undskyld. Men Guds tjenere viser ydmyghed ved at indrømme deres fejl og bede om tilgivelse. Samtidig er de parate til at tilgive andre deres fejl. Mens stolthed danner grobund for splittelse og strid, får tilgivelse menighedens fred til at trives.

18 Vi kan få brug for at ’ydmyge os’ ved oprigtigt at sige undskyld hvis vi har indgået en aftale som vi ikke kan overholde på grund af omstændigheder vi ikke selv er herre over. Selvom noget af skylden måske kunne placeres hos modparten, vil en ydmyg kristen koncentrere sig om sine egne fejl og villigt indrømme dem. — Læs Ordsprogene 6:1-5.

I hvilke situationer kan du opføre dig som en af de mindre?

19. Hvilke grunde har vi alle til at være taknemmelige for Bibelens råd om at opføre os som en af de mindre?

19 Hvor er vi taknemmelige for at Bibelen tilskynder os til at opføre os som en af de mindre! Det kan af og til være en udfordring, men noget der kan motivere os til at opdyrke denne smukke indstilling, er at have det rette syn på os selv i forhold til Skaberen og at betragte hans ydmyghed. Så vil vi blive endnu mere værdifulde tjenere for Jehova. Måtte hver eneste af os derfor opføre os som en af de mindre.

^ par. 5 Navnene er ændret.