„Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden.“ — KOL. 3:13.

1, 2. Hvorfor er det vigtigt at finde ud af hvordan man har det med at tilgive andre?

BIBELEN hjælper os til at se hvordan Jehova betragter synd, og hvordan han reagerer når vi begår en overtrædelse. Men Guds ord lærer os også meget om tilgivelse. I den foregående artikel så vi på hvorfor Jehova tilgav David og Manasse. Deres dybtfølte anger fik dem til at bekende deres synder, holde op med at gøre det forkerte og virkelig ændre sind. Det fik Jehova til igen at vise dem sin gunst.

2 Lad os nu betragte tilgivelse under en anden synsvinkel. Hvilke følelser ville du mon have haft over for Manasse hvis nogle i din familie havde været blandt hans uskyldige ofre? Ville du have kunnet tilgive Manasse? Det er et meget relevant spørgsmål når vi tænker på den lovløse, voldelige og selviske verden vi lever i. Hvorfor bør vi lære at være tilgivende? Hvis du bliver udsat for krænkelser eller en uretfærdig behandling, hvad kan så hjælpe dig til at styre dine følelser, reagere som Jehova ønsker at du skal, og villigt tilgive?

HVORFOR VI SKAL VÆRE TILGIVENDE

3-5. (a) Med hvilken historie hjalp Jesus sine tilhørere til at se behovet for tilgivelse? (b) Hvad er pointen i Jesu historie i Mattæus 18:21-35?

3 Vi må være villige til at tilgive dem der forsynder sig mod os — uanset om det er nogle i menigheden eller ej. Det vil hjælpe os til at bevare et fredeligt forhold til vores familie, vores venner, vores medmennesker i almindelighed og Jehova. Ifølge Bibelen skal vi villigt tilgive andre, uanset hvor ofte de synder mod os. For at illustrere hvor rimeligt et krav dette er, fortalte Jesus en historie om en forgældet træl.

 4 Trællen skyldte sin herre det der svarede til en arbejders løn i 60.000.000 dage; og alligevel slog hans herre en streg over gælden. Derefter gik trællen ud og fandt en af sine medtrælle der skyldte ham et beløb der svarede til blot 100 dages løn. Skyldneren tryglede om at der måtte blive vist ham tålmodighed, men trællen der selv havde fået en enorm gæld eftergivet, fik ham smidt i fængsel. Denne indstilling gjorde deres herre meget vred. ’Burde du ikke have vist barmhjertighed mod din medtræl, sådan som jeg viste dig barmhjertighed?’ spurgte herren. „Og vred som hans herre nu var blevet, overgav han [den utilgivende træl] til fangevogterne, indtil han betalte alt hvad han skyldte.“ — Matt. 18:21-34.

Hvad var pointen i denne historie som Jesus fortalte?

5 Hvad ville Jesus understrege med denne historie? Han sagde selv: „På samme måde vil min himmelske Fader også behandle jer, hvis I ikke hver især af hjertet tilgiver jeres broder.“ (Matt. 18:35) Jesu pointe er ikke til at tage fejl af. Som ufuldkomne mennesker synder vi livet igennem, og det viser hvor umuligt det er for os fuldstændig at leve op til Guds normer. Men ikke desto mindre er Jehova villig til at tilgive os og at vaske tavlen ren, så at sige. Enhver der ønsker at være ven med ham, er derfor forpligtet til at tilgive sin næste. Eller som Jesus udtrykte det i Bjergprædikenen: „Hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; men hvis I ikke tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.“ — Matt. 6:14, 15.

6. Hvorfor er det ikke altid let at tilgive andre?

6 ’Alt det lyder meget fint i teorien,’ siger du måske, ’men det er altså lettere sagt end gjort.’ Ja, det er ofte følelserne der styrer reaktionerne når man bliver forurettet. For eksempel bliver man måske vred eller føler sig svigtet, eller man tørster efter retfærdighed eller endda hævn. Nogle føler faktisk at de aldrig vil kunne tilgive den der har krænket dem.  Hvis du kender til den slags følelser, hvordan kan du så opdyrke den tilgivende indstilling som Jehova kræver?

ANALYSÉR DINE FØLELSER

7, 8. Hvad kan hjælpe dig til at tilgive en anden hvis du er blevet vred over vedkommendes uvenlige opførsel?

7 Virkelige eller indbildte krænkelser kan sætte sindet i kog. I en afhandling om vrede beskrives det hvordan en mand reagerede som stor dreng: „Engang . . . var jeg så rasende at jeg gik hjemmefra og svor at jeg aldrig ville vende tilbage. Det var en smuk sommerdag, og jeg gik af sted langs naturskønne stier indtil stilheden og skønheden fik beroliget og dulmet mit sind. Efter nogle timer var jeg faldet helt ned og vendte fuld af anger tilbage til mit hjem.“ Som denne erfaring viser, kan dét at give sig selv tid til at falde til ro og se mere nøgternt på situationen hjælpe en til ikke at reagere på en måde som man senere fortryder. — Sl. 4:4; Ordsp. 14:29; Jak. 1:19, 20.

8 Hvad skal du så gøre hvis en negativ følelse har bidt sig fast? Prøv at finde ud af hvorfor du er vred. Er det fordi du er blevet behandlet uretfærdigt, eller fordi en har været uhøflig over for dig? Eller føler du at en anden med vilje har forsøgt at såre dig? Er det vedkommende har gjort, virkelig så slemt? At analysere og forstå årsagen til sine følelser vil hjælpe en til at finde ud af hvordan det vil være bedst og bibelsk korrekt at reagere. (Læs Ordsprogene 15:28; 17:27). Sådanne overvejelser vil hjælpe dig til at blive mere objektiv og bedre til at tilgive andre. Hvor svært det end kan være, vil du ved at følge denne fremgangsmåde give Guds ord mulighed for at bedømme ’dit hjertes tanker og hensigter’ og hjælpe dig til at efterligne Jehovas tilgivende indstilling. — Hebr. 4:12.

SKAL DU TAGE DET PERSONLIGT?

9, 10. (a) Hvordan reagerer man måske når man føler sig krænket? (b) Hvordan kan det at opdyrke en positiv og tilgivende ånd hjælpe en til at se anderledes på tilværelsen?

9 Mange situationer i livet kan fremprovokere negative reaktioner. Forestil dig for eksempel at du kommer kørende i din bil, og lige pludselig er der en der er ved at køre ind i dig. Hvordan vil du reagere? Du har sikkert læst om tilfælde af vejvrede, hvor folk bliver så hidsige at de går til angreb på den anden bilist. Men som kristen vil du selvfølgelig ikke ønske at reagere sådan.

10 En langt bedre reaktion vil være at bruge et øjeblik på at analysere situationen. Måske havde du selv en del af skylden for det der skete, fordi du lod dig distrahere af et eller andet. Eller måske havde den anden et problem med sin bil. Det vi kan lære af denne tænkte situation, er at vi kan dæmpe vrede, skuffelse og andre negative følelser ved at se bag om situationen, have en positiv indstilling til andre og være villig til at tilgive. I Prædikerens Bog siges der: „Vær ikke hastig i din ånd til at ærgre dig [eller: „til at føle dig krænket“], for ærgrelse [eller: „det at føle sig krænket“] hviler i tåbers favn.“ (Præd. 7:9, fdn.) Lad være med at tage tingene så personligt. Nogle gange tror vi måske at en med vilje har såret os, men i virkeligheden skyldes episoden måske bare den andens ufuldkommenhed eller at vi har misforstået situationen. Prøv at være åben for at uvenlige ord og handlinger måske ikke er hvad de ser ud til at være, og tilgiv kærligt andre. Det vil gøre dig meget gladere. — Læs Første Petersbrev 4:8.

LAD DIN FRED VENDE TILBAGE TIL DIG

11. Hvordan bør vi reagere på den måde folk i distriktet behandler os på?

11 Hvordan kan du vise selvbeherskelse  hvis en du møder i forkyndelsen, er grov over for dig? Da Jesus sendte 70 disciple ud for at forkynde, sagde han at de til hver eneste familie de besøgte, skulle sige: „Måtte dette hus have fred.“ Han sagde videre: „Hvis der er en fredens ven dér, vil jeres fred hvile over ham. Men hvis ikke, vil den vende tilbage til jer.“ (Luk. 10:1, 5, 6) Vi er glade når folk reagerer positivt på vores forkyndelse, for så kan de få gavn af det budskab vi kommer med. Men nogle gange er reaktionen alt andet end fredelig. Hvad skal vi så gøre? Jesus sagde at vores fred skulle vende tilbage til os. Uanset hvordan folk behandler os, bør vi kunne gå fra alle besøg med fred i sindet. Hvis vi reagerede med vrede på en provokation, ville vi ikke kunne bevare vores indre fred.

12. Hvordan kan vi følge Paulus’ opfordring i Efeserbrevet 4:31, 32?

12 Det er ikke kun i forkyndelsen du skal bestræbe dig for at bevare din indre fred, men i alle situationer. At man er villig til at tilgive andre, betyder selvfølgelig ikke at man skal blåstemple deres forkerte adfærd eller bagatellisere de dårlige følger af den. Til gengæld indebærer tilgivelse at man giver slip på sin vrede og bevarer sin egen fred. Folk der ikke kan give slip på negative tanker og ruger over hvor dårligt de er blevet behandlet, lader andres opførsel berøve dem glæden. Lad ikke den slags tanker styre dig! Husk at du umuligt kan være glad hvis du går og gemmer på vrede. Vær derfor villig til at tilgive andre! — Læs Efeserbrevet 4:31, 32.

REAGER PÅ EN MÅDE DER BEHAGER JEHOVA

13. (a) Hvordan kan man ’dynge gloende kul’ på sin fjendes hoved? (b) Hvad kan resultatet blive når man reagerer med mildhed trods provokationer?

13 Nogle gange føler du måske at du vil kunne hjælpe en der har behandlet dig dårligt, til at blive interesseret i Bibelen. Paulus skrev: „’Hvis din fjende sulter, så giv ham noget at spise; hvis han tørster, så giv ham noget at drikke; for ved at gøre dette dynger du gloende kul på hans hoved’. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind til stadighed det onde med det gode.“ (Rom. 12:20, 21) Hvis du reagerer venligt på provokationer, vil du måske kunne blødgøre selv den hårdeste person og bringe det bedste frem i ham. Når du viser forståelse — og endda medfølelse — vil den anden måske få lyst til at lære sandheden fra Bibelen at kende. Men uanset hvad der sker, kan et mildt svar få vedkommende til at spekulere over hvorfor du er anderledes. — 1 Pet. 2:12; 3:16.

14. Hvorfor skal man være villig til at tilgive, selv hvis man er blevet behandlet meget dårligt?

14 Der er nogle mennesker det ville være forkert af os at komme sammen med. Det gælder for eksempel dem der tidligere har været en del af menigheden, men som har syndet uden at angre og derfor er blevet udelukket. Hvis en sådan person har voldt dig fortræd, kan du måske have utrolig svært ved at tilgive ham selv hvis han ændrer sind, for følelsesmæssige sår er længe om at hele. I sådanne situationer må du blive ved med at bede Jehova om at hjælpe dig til at tilgive den angrende synder. I virkeligheden vil du jo aldrig helt kunne vide hvad der bor i den andens hjerte. Men det ved Jehova. Han ransager et menneskes inderste og er tålmodig med syndere. (Sl. 7:9; Ordsp. 17:3) Det er derfor Bibelen siger: „Gengæld ikke nogen ondt med ondt. Vær i forvejen indstillet på det der er godt i alle menneskers øjne. Om muligt, så vidt det står til jer, hold fred med alle mennesker. I må ikke hævne jer, I elskede, men giv plads for vreden; for der står skrevet: ’Hævnen er min; jeg vil gengælde, siger  Jehova.’“ (Rom. 12:17-19) Kan du med rette dømme en anden? Nej. (Matt. 7:1, 2) Til gengæld kan du have tillid til at Gud vil lade retfærdigheden ske fyldest.

15. Hvad vil hjælpe os til at tilgive en der har behandlet os dårligt?

15 Hvis du føler at du er blevet uretfærdigt behandlet, og du har svært ved at tilgive den anden part selvom han har angret, må du gøre dig klart at han også er et offer. Han lider jo under ufuldkommenheden ligesom du gør. (Rom. 3:23) Jehova føler med hele den ufuldkomne menneskehed. Derfor er det passende at du beder for den der har såret dig. Det vil være svært at blive ved med at være vred på en man beder for. Og at vi skal være villige til at tilgive selv dem der behandler os dårligt, fremgår tydeligt af Jesu ord: „Bliv ved med at elske jeres fjender og at bede for dem som forfølger jer.“ — Matt. 5:44.

16, 17. Hvordan bør man reagere når de ældste vurderer at en overtræder har vist oprigtig anger, og hvorfor?

16 Jehova har givet de ældste det ansvar at bedømme om en der har begået en alvorlig synd, viser oprigtig anger og sindsændring. Disse brødre har ikke den fulde indsigt som Gud har, men de bestræber sig for at lade sig lede af vejledningen i Guds ord og søger at træffe deres afgørelse under den hellige ånds ledelse. Den beslutning de træffer efter at have søgt Jehovas hjælp i bøn, vil derfor afspejle hans syn på sagen. — Matt. 18:18.

Det er et krav til kristne at de villigt skal tilgive andre

17 Her er det vigtigt at være loyal. Vil du tilgive en som ifølge de ældstes bedømmelse har vist oprigtig anger, og bekræfte din kærlighed til ham? (2 Kor. 2:5-8) Det er ikke sikkert at det er let, især ikke hvis du selv eller en af dine nærmeste er direkte berørt af den overtrædelse der er blevet begået. Men hvis du sætter din lid til Jehova og til hans måde at ordne problemer i menigheden på, vil du handle klogt. Og det vil være tydeligt at du frit tilgiver andre. — Ordsp. 3:5, 6.

18. Hvad er fordelene ved frit at tilgive?

18 Eksperter i mental sundhed erkender fordelene ved at være villig til at tilgive. Det frigør indestængte følelser der ellers kunne virke ødelæggende på helbredet, og det gavner ens forhold til andre. Sammenlign engang det med omkostningerne ved at bære nag — et dårligt helbred, stress, brudte venskaber og problemer med at komme ud af det med andre. Den allerstørste velsignelse ved at være villig til at tilgive er at vi får et godt forhold til vores himmelske Far, Jehova. — Læs Kolossenserbrevet 3:12-14.