Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hold modet oppe i vanskelige tider

Hold modet oppe i vanskelige tider

„Gud er for os en tilflugt og styrke, en hjælp som i trængsler er let at finde.“ — SL. 46:1.

1, 2. Hvilke svære udfordringer har nogle stået over for, og hvad ønsker vi hver især?

VI LEVER i vanskelige tider. Vores Jord rammes af den ene katastrofe efter den anden. Jordskælv, tsunamier, skovbrande, oversvømmelser, vulkanudbrud, tornadoer, tyfoner og orkaner har udsat hele menneskeheden for ufattelige lidelser. Dertil kommer al den angst og smerte som problemer i familien og på det personlige plan fører med sig. Ja, vi kommer ikke uden om at „tid og tilfælde“ berører os alle. — Præd. 9:11.

2 Guds tjenere har som et hele klaret sådanne vanskelige situationer med oprejst pande. Men vi ønsker hver især at være forberedt på de ulykker og prøvelser der måtte ramme os i tiden indtil afslutningen på denne verden. Hvordan kan vi undgå at blive slået helt ud når vi møder disse udfordringer? Og hvad vil hjælpe os til at fatte mod?

LÆR AF NOGLE DER HOLDT MODET OPPE

3. Hvad kan ifølge Romerbrevet 15:4 være en trøst for os når vi rammes af problemer?

3 I dag er der ganske vist flere end nogen sinde før som er ramt af problemer, men faktisk har mennesker til alle tider været kendt med vanskeligheder. Lad os se hvad vi kan lære af nogle af Guds tjenere i fortiden som trods prøvelser formåede at bevare modet og et positivt syn på tilværelsen. — Rom. 15:4.

4. Hvad kom David ud for, og hvad hjalp ham?

4 David mødte mange udfordringer i sit liv. Blandt andet blev han offer for en konges vrede, han blev udsat for fjendtlige angreb, hans hustruer blev bortført, han blev forrådt af sine egne, og han gennemgik store følelsesmæssige kriser. (1 Sam. 18:8, 9; 30:1-5; 2 Sam. 17:1-3; 24:15, 17; Sl. 38:4-8) De bibelske  beretninger om David viser tydeligt hvor meget al denne modgang pinte ham. Men den fik ham ikke til at miste tilliden til Jehova. Fuld af tro sagde han: „Jehova er mit livs fæstning. For hvem skal jeg nære rædsel?“ — Sl. 27:1; læs Salme 27:5, 10.

5. Hvad hjalp Abraham og Sara til at klare et liv fyldt med strabadser?

5 Abraham og Sara boede i det meste af deres liv i telte som udlændinge i fremmede lande. Livet var ikke altid let for dem. Men resolut så de udfordringerne i øjnene og mistede ikke modet, hverken da der opstod hungersnød, eller da de blev konfronteret med fjendtlige folkeslag. (1 Mos. 12:10; 14:14-16) Hvad gav dem styrken? Guds ord fortæller os at Abraham „ventede på byen som havde faste grundvolde, byen hvis bygmester og ophavsmand er Gud“. (Hebr. 11:8-10) Abraham og Sara holdt hele tiden blikket rettet mod det der lå forude, og derved undgik de at miste fodfæstet.

6. Hvordan kan vi efterligne Job?

Job blev udsat for et kolossalt pres. Forestil dig hvordan han må have haft det da alt i hans liv tilsyneladende gik galt. (Job 3:3, 11) Og situationen blev endnu værre af at Job ikke helt forstod hvorfor ulykkerne regnede ned over ham. Men alligevel gav han aldrig op. Han holdt fast ved sin uangribelighed og sin tro på Gud. (Læs Job 27:5). Hvor kan vi lære meget af Jobs eksempel!

7. Hvad gennemlevede Paulus under sin tjeneste, og hvordan holdt han modet oppe?

7 Tænk også på hvad vi kan lære af Paulus’ eksempel. Han blev udsat for mange farer, både ’i byen, i ørkenen og på havet’. Han omtaler ’sult og tørst, kulde og nøgenhed’. Paulus nævner også at han ’tilbragte et døgn i dybet’, sikkert i forbindelse med et af de skibsforlis han overlevede. (2 Kor. 11:23-27) Men trods alt dette holdt Paulus modet oppe. Efter en af de gange hvor hans tjeneste for Gud nær havde kostet ham livet, sagde han: „Dette skete for at vi ikke skulle stole på os selv, men på den Gud som oprejser de døde. Fra noget så stort som døden befriede han os og vil han befri os.“ (2 Kor. 1:8-10) Det er de færreste der har gennemlevet så mange trængsler som Paulus. Men mange af os kan sagtens sætte os ind i hans følelser, og derfor virker det trøstende at se hvor modigt han tacklede udfordringerne.

LAD IKKE PROBLEMERNE SLÅ DIG HELT UD

8. Hvordan kan problemer virke på os? Nævn et eksempel.

8 Mange i dag føler sig overvældet af problemer — både de katastrofer der sker i verden, og alle de ting de slås med i deres eget liv. Sådan har selv nogle i menigheden haft det. Lani * var pioner sammen med sin mand i Australien da hun fik stillet diagnosen brystkræft. Nyheden kom som et chok og slog benene væk under hende. Hun siger: „Behandlingerne gjorde mig meget syg, og jeg mistede helt mit selvværd.“ Oven i alt dette skulle Lani tage sig af sin mand, der havde gennemgået en rygoperation. Hvad kan vi gøre hvis noget lignende sker for os?

9, 10. (a) Hvad må vi ikke lade Satan gøre? (b) Hvordan skal vi betragte de trængsler vi ifølge Apostelgerninger 14:22 skal igennem?

9 Når vi udsættes for modgang, er Satan hurtig til at udnytte situationen. Men lad det ikke lykkes for ham at undergrave din tro og tappe dig for glæde. Ordsprogene 24:10 siger: „Har du mistet modet på trængselens dag, vil din kraft være begrænset.“ Noget der kan hjælpe os til at opbyde mod uanset hvilke prøvelser vi  kommer ud for, er at tænke over bibelske eksempler som dem vi lige har været inde på.

10 Det er vigtigt at huske at vi ikke kan slippe for alle problemer. Tværtimod må vi ligefrem forvente at der opstår vanskeligheder. (2 Tim. 3:12) Apostelgerninger 14:22 siger: „Vi skal gennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.“ Mist ikke modet, men betragt i stedet problemerne som en anledning til at vise at du stoler på Guds hjælp.

11. Hvordan kan vi bevare glæden trods modgang?

11 Vi bliver nødt til at koncentrere os om de positive ting. Guds ord siger: „Et hjerte der fryder sig er godt for ansigtet, men ved hjertesorg kommer en nedslået ånd.“ (Ordsp. 15:13) Lægevidenskaben har længe erkendt at en positiv tankegang virker helbredende. Mange patienter oplever en bedring når de får placebomedicin — neutrale sukkerpiller — bare fordi de tror de får hjælp. Det modsatte, der kaldes noceboeffekten, er også blevet påvist. Når patienter fik at vide at et medikament ville have nogle negative virkninger, skadede det deres helbred. Eksemplet illustrerer meget godt hvor stor kraft tankerne har, og at vi kan blive modløse hvis vi konstant dvæler ved forhold vi ikke kan gøre noget ved. Til gengæld kan vi være sikre på at Jehova ikke nøjes med at give os „sukkerpiller“. Selv i katastrofesituationer er det en helt reel hjælp han giver os, nemlig gennem sit ord, vores kærlige brodersamfund og den hellige ånd. At fokusere på disse ting vil virke opløftende på os. Dvæl ikke ved det negative, men gør noget konstruktivt for at bearbejde de problemer du kan gøre noget ved, og prøv så at fokusere på de lyse sider af tilværelsen. — Ordsp. 17:22.

12, 13. (a) Hvad har hjulpet Guds tjenere til at klare sig igennem katastrofer? Nævn et eksempel. (b) Hvordan bliver det i katastrofetider afsløret hvad der er det vigtigste for en?

12 I de senere år er nogle lande blevet ramt af store katastrofer. Men det er fantastisk at se hvor tapre og ukuelige vores brødre i disse lande har været. Det betyder ikke at det altid har været let. I begyndelsen af 2010 ødelagde et stort jordskælv og en efterfølgende tsunami i Chile mange af vores brødres hjem og ejendele, og nogle mistede også deres levebrød. Trods dette holdt brødrene sig i gang åndeligt. Samuel, hvis hus blev fuldstændig ødelagt, sagde: „Selv ikke under disse ekstreme omstændigheder holdt min kone og jeg op med at overvære møderne og gå i forkyndelsen. Jeg er overbevist om at disse vaner hjalp os til ikke at blive desperate.“ Sammen med mange andre brødre og søstre lagde de katastrofen bag sig og fortsatte med at tjene Jehova.

13 I september 2009 blev over 80 procent af Filippinernes hovedstad, Manila, oversvømmet på grund af voldsomme regnskyl. En velhavende mand der led store tab, sagde: „Oversvømmelsen skyllede alle forskelle mellem rig og fattig bort, for alle blev ramt af problemer og lidelser.“ Dette minder os om Jesu kloge råd: ’Saml jer værdier i himmelen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler.’ (Matt. 6:20) Folk der bygger deres liv op omkring materielle ting, som så hurtigt kan forsvinde, ender ofte med at blive skuffede. Det vil være langt visere af os at centrere vores liv om vores forhold til Jehova — det kan forblive intakt uanset hvad der sker omkring os! — Læs Hebræerbrevet 13:5, 6.

GRUNDE TIL AT BEVARE MODET

14. Hvilke grunde har vi til at bevare modet?

14 Jesus erkendte at der ville opstå  problemer i tiden for hans nærværelse, men sagde: „Bliv ikke opskræmte.“ (Luk. 21:9) Eftersom vi har Jesus som vores konge og vi har Skaberen af universet som vores støtte og hjælp, har vi al mulig grund til at være fortrøstningsfulde. Paulus opmuntrede Timoteus med ordene: „Gud har ikke givet os fejheds ånd, men krafts og kærligheds og et sundt sinds ånd.“ — 2 Tim. 1:7.

15. Nævn eksempler på hvordan Guds tjenere har vist tillid, og forklar hvad vi skal gøre for at opdyrke mod.

15 Læg mærke til hvad nogle af Guds tjenere har sagt som et udtryk for deres stærke tillid. David sagde: „Jehova er min styrke og mit skjold. Til ham har mit hjerte sat sin lid, og jeg er blevet hjulpet så mit hjerte jubler af glæde.“ (Sl. 28:7) Paulus gav udtryk for sin urokkelige tillid med ordene: „I alt dette kommer vi til at stå fuldstændig sejrrige ved ham som har elsket os.“ (Rom. 8:37) Og da Jesus vidste at han snart ville blive arresteret og dræbt, var det tydeligt for enhver at han havde et stærkt forhold til Gud, for han sagde: „Jeg [er] ikke alene, for Faderen er hos mig.“ (Joh. 16:32) Man kan ikke være i tvivl om at disse tjenere for Jehova virkelig stolede på ham! Når vi opdyrker en lignende tillid til Gud, vil vi have mod til at klare en hvilken som helst prøvelse. — Læs Salme 46:1-3.

BENYT DIG AF DEN HJÆLP GUD STILLER TIL RÅDIGHED

16. Hvorfor er det vigtigt for os at studere Guds ord?

16 Kristent mod kommer ikke af at man stoler på sig selv, men af at man lærer Gud at kende og lærer at stole på ham. For at kunne det må man studere hans skrevne ord, Bibelen. En søster der lider af depression, fortæller hvad der hjælper hende: „Jeg læser særlig trøstende passager om og om igen.“ Hvad med os? Har vi fulgt vejledningen om at have en ugentlig Teokratisk Familieaften? Når vi er opmærksomme på disse ting, vil det hjælpe os til at have den samme indstilling som salmisten der sagde: „Hvor jeg elsker din lov! Dagen lang har jeg den i tanke.“ — Sl. 119:97.

17. (a) Nævn endnu en måde hvorpå Jehova hjælper os til at bevare modet. (b) Fortæl om en livsberetning der har hjulpet dig.

17 Vi har også bibelske publikationer hvis indhold styrker vores tillid til Jehova. Mange føler sig især hjulpet af livsberetningerne i bladene. En søster i Asien der kæmper med bipolar affektiv sindslidelse, følte sig opmuntret af at læse en livsberetning skrevet af en tidligere missionærbroder der havde lært at leve med den samme lidelse. Hun skriver: „Beretningen hjalp mig til at forstå mit eget problem og gav mig håb.“

Drag nytte af den hjælp Jehova stiller til rådighed, når du rammes af modgang

18. Hvorfor bør vi gøre brug af bønnens gave?

 18 Bøn kan være en hjælp i alle tænkelige situationer. Paulus pegede på værdien af bøn da han sagde: „Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse; og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ (Fil. 4:6, 7) Drager vi fuld nytte af denne hjælp når vi møder modgang? Alex, en broder i England som længe har lidt af depression, siger: „Det at tale med Jehova i bøn og at lytte til ham ved at læse i hans ord har været en livline for mig.“

19. Hvordan bør vi betragte det at overvære møderne?

19 Møderne og samværet med vennerne er endnu en måde Jehova hjælper os på. En af salmisterne skrev: „Min sjæl tragtede, ja, hentæredes endog af længsel efter Jehovas forgårde.“ (Sl. 84:2) Har vi det på samme måde med møderne? Lani, der blev nævnt tidligere, siger: „Jeg betragtede det ikke som valgfrit at overvære møderne. Jeg vidste at det var dér jeg måtte være hvis jeg skulle forvente at få hjælp fra Jehova.“

20. Hvordan vil det hjælpe os at deltage i forkyndelsen?

20 Noget der også hjælper os til at holde modet oppe, er at være flittige i forkyndelsen. (1 Tim. 4:16) En søster i Australien der har haft et væld af problemer, siger: „Forkyndelsen var det sidste jeg havde lyst til, men en ældstebroder spurgte om jeg ville følges med ham. Det gjorde jeg så. Jehova må have hjulpet mig, for hver gang jeg tog ud, følte jeg mig rigtig glad.“ (Ordsp. 16:20) Mange har erfaret at når de hjælper andre til at opbygge tro på Jehova, får de selv styrket deres tro. Samtidig bliver det nemmere for dem at holde tankerne væk fra deres egne problemer og at fokusere på de mere vigtige ting. — Fil. 1:10, 11.

21. Hvad kan vi være sikre på når vi møder problemer?

21 Jehova har sørget for rigeligt med hjælp så vi tappert og modigt kan klare den modgang vi møder. Når vi drager fuld nytte af al denne hjælp og mediterer over og efterligner de gode eksempler på modige tjenere for Gud der nævnes i Bibelen, vil vi helt sikkert kunne klare de vanskeligheder vi møder. Der vil uden tvivl indtræffe mange flere negative begivenheder inden afslutningen på denne verden, men alligevel kan vi have samme tillid som Paulus, der sagde: „Vi er kastet omkuld, men ikke slået ihjel. . . . Vi [giver] ikke op.“ (2 Kor. 4:9, 16) Med Jehovas hjælp kan vi holde modet oppe i vanskelige tider! — Læs Andet Korintherbrev 4:17, 18.

^ par. 8 Nogle af navnene er ændret.