Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Lær af Jehovas og Jesu tålmodighed

Lær af Jehovas og Jesu tålmodighed

’Regn vor Herres tålmodighed for frelse.’ — 2 PET. 3:15.

1. Hvad spekulerer nogle trofaste brødre og søstre på?

EN TROFAST ældre søster der gennem årene har stået over for mange udfordringer, spurgte ydmygt: „Vil jeg mon leve længe nok til at opleve afslutningen?“ Mange andre der har tjent Jehova i lang tid, spekulerer på det samme. Ja, vi længes efter den dag hvor Gud gør alting nyt og fjerner de problemer vi kæmper med. (Åb. 21:5) Selvom vi har masser af grunde til at tro at afslutningen på Satans ordning er meget nær, kan det være svært at vente tålmodigt på den.

2. Hvilke spørgsmål om tålmodighed vil vi tage op?

2 Det fremgår tydeligt af Bibelen at tålmodighed er en nødvendig egenskab. Ligesom fortidens trofaste tjenere vil vi komme til at se Guds løfter gå i opfyldelse hvis vi har en stærk tro og venter tålmodigt på at hans tid er inde. (Læs Hebræerbrevet 6:11, 12). Jehova selv har været tålmodig. Han kunne når som helst have sat en stopper for ondskaben, men han venter til det rette tidspunkt. (Rom. 9:20-24) Hvorfor er han så tålmodig? Hvordan har Jesus efterlignet sin Fars tålmodighed? Og hvordan gavner det os at vente tålmodigt ligesom Jehova? Svarene på disse spørgsmål kan hjælpe os til at opdyrke tålmodighed og en stærk tro, selv hvis vi føler at Jehova tøver.

HVORFOR ER JEHOVA TÅLMODIG?

3, 4. (a) Hvorfor har Jehova vist tålmodighed? (b) Hvordan reagerede Jehova på oprøret i Eden?

3 Ingen har større myndighed i universet end Jehova, og han kunne løse alle problemer med det samme. Men han har nogle meget gode grunde til at være tålmodig. Oprøret i Eden rejste nogle spørgsmål af universel betydning, og Jehova vidste at det ville kræve tid at få besvaret disse spørgsmål på en tilfredsstillende  måde. Eftersom han ved alt om sine skabninger i himmelen og på jorden, vil det han gør, altid være til bedste for os. — Hebr. 4:13.

4 Det var Jehovas hensigt at Adam og Evas efterkommere skulle fylde jorden. At Eva lod sig bedrage af Satan, og at Adam derpå valgte at være ulydig, fik ikke Gud til at opgive sin hensigt. Han gik ikke i panik eller traf nogle overilede beslutninger. Han overreagerede heller ikke eller opgav menneskeheden. I stedet udtænkte han en måde hvorpå han kunne gennemføre sin vilje med menneskene og jordkloden. (Es. 55:11) For at opfylde sin hensigt og hævde sin suverænitet har Jehova vist stor selvbeherskelse og tålmodighed. Ja, Jehova har faktisk ventet i tusinder af år for at gennemføre visse dele af sin hensigt på den bedste måde.

5. Hvilke velsignelser har Jehovas tålmodighed åbnet mulighed for?

5 En anden grund til at Jehova har ventet tålmodigt, er at han ønsker at flere skal opnå evigt liv. Lige nu træffer han forberedelser til at frelse „en stor skare“. (Åb. 7:9, 14; 14:6) Gennem vores forkyndelse indbyder Jehova mennesker til at lære om hans rige og om hans retfærdige normer. Budskabet om Riget er virkelig ’en god nyhed’, den bedste nyhed man kan tænke sig. (Matt. 24:14) De mennesker Jehova drager, bliver en del af en verdensomspændende menighed, hvor de får sande venner der elsker det der er ret. (Joh. 6:44-47) Vores kærlige Gud gør alt dette for at hjælpe folk til at få hans godkendelse. Jehova har også udvalgt nogle mennesker der skal være medlemmer af hans himmelske regering. Efter at være blevet indsat i deres stilling i himmelen vil disse loyale tjenere for Jehova hjælpe lydige mennesker frem til fuldkommenhed og evigt liv. Jehova har altså, selv mens han tålmodigt har ventet, arbejdet på at opfylde sine løfter — til gavn for os.

6. (a) Hvordan viste Jehova tålmodighed på Noas tid? (b) Hvordan viser Jehova tålmodighed i dag?

6 Jehova er tålmodig selv når han udsættes for ekstreme provokationer. Det fremgår blandt andet af hvordan han reagerede på den udbredte ondskab inden Vandfloden. Jorden var på det tidspunkt fyldt med umoralitet og vold, og Jehova „følte sig såret i sit hjerte“ fordi menneskene var blevet så fordærvede. (1 Mos. 6:2-8) Han ville selvfølgelig ikke tolerere disse forhold i al evighed, så han besluttede at bringe en vandflod over den ulydige menneskehed. Mens „Guds tålmodighed ventede i Noas dage“, blev der truffet de nødvendige forberedelser til at Noa og hans familie kunne blive reddet. (1 Pet. 3:20) Jehova sørgede for at Noa blev informeret om hans beslutning da tiden var inde til det, og gav ham den opgave at bygge en ark. (1 Mos. 6:14-22) Det var også Jehovas ønske at Noa skulle advare sine medmennesker om den kommende ødelæggelse, og der siges om ham at han var „en forkynder af retfærdighed“. (2 Pet. 2:5) Jesus sagde om den tid vi lever på, at den ville ligne Noas dage. Jehova har besluttet hvornår han vil fjerne denne onde tingenes ordning, men intet menneske ved hvilken „dag og time“ det vil ske. (Matt. 24:36) Også vi har fået den opgave af Gud at advare folk og fortælle dem hvordan de kan redde livet.

7. Er Jehova langsom til at opfylde sine løfter? Forklar.

7 Det at Jehova er tålmodig, er altså ikke ensbetydende med at han blot venter på at tiden skal gå. Vi må aldrig forveksle hans tålmodighed med ligegyldighed eller apati! Det kan dog være nemmere sagt end gjort når man kommer  op i årene eller kæmper med problemer. Måske mister man modet eller føler at Gud er for længe om at opfylde sine løfter. (Hebr. 10:36) Men glem aldrig at han har gode grunde til at være tålmodig, og at han bruger den mellemliggende tid til gavn for sine loyale tjenere. (2 Pet. 2:3; 3:9) Lad os nu se på hvad vi kan lære af Jesus med hensyn til at efterligne Jehovas tålmodighed.

HVORDAN ER JESUS ET GODT EKSEMPEL I TÅLMODIGHED?

8. Nævn nogle eksempler på at Jesus viste tålmodighed.

8 Jesus gør Guds vilje, og det har han gjort i uanede tidsaldre. Da Satan gjorde oprør, besluttede Jehova at hans enestefødte søn skulle sendes til jorden og blive Messias. Prøv at forestille dig hvad det betød for Jesus. Tålmodigt måtte han vente i tusinder af år indtil tiden var inde. (Læs Galaterbrevet 4:4). Han ventede ikke bare passivt, men var optaget af det arbejde hans Far havde tildelt ham. Da han endelig kom til jorden, vidste han at han skulle dø for Satans hånd, som det var profeteret. (1 Mos. 3:15; Matt. 16:21) Han underkastede sig tålmodigt Guds vilje, selvom det betød at han ville blive udsat for smerte og lidelse. Jesus var det fuldkomne eksempel på en der var loyal over for Gud. Han fokuserede ikke på sig selv og sin stilling, hvilket kommer os til gavn. — Hebr. 5:8, 9.

9, 10. (a) Hvad har Jesus foretaget sig mens han tålmodigt har ventet på Jehova? (b) Hvordan bør vi betragte Jehovas tidsplan?

9 Efter sin opstandelse fik Jesus overdraget myndighed i himmelen og på jorden. (Matt. 28:18) Denne myndighed bruger han til at gennemføre Jehovas hensigt i overensstemmelse med den tidsplan Gud har. Jesus ventede tålmodigt ved Guds højre hånd indtil hans fjender i 1914 blev lagt som en skammel for hans fødder. (Sl. 110:1, 2; Hebr. 10:12, 13) Om kort tid vil han skride til handling og ødelægge Satans system. Men indtil da hjælper Jesus tålmodigt mennesker til at opnå Guds godkendelse og leder dem til „livets vand“. — Åb. 7:17.

10 Hvad kan hjælpe dig til at have samme indstilling til Jehovas tidsplan som Jesus har? Der er ingen tvivl om at Jesus var ivrig efter at gøre det hans Far bad ham om, men alligevel ventede han på at Guds tid var inde. Vi har også brug for at være tålmodige nu hvor afslutningen på Satans onde system nærmer sig. Vi må vente på Jehova og ikke give op fordi vi mister modet. Hvad kan vi gøre for at opdyrke en sådan tålmodighed?

HVORDAN KAN JEG EFTERLIGNE GUDS TÅLMODIGHED?

11. (a) Hvilken forbindelse er der mellem tro og tålmodighed? (b) Hvorfor har vi al mulig grund til at have en stærk tro?

11 Inden Jesus kom til jorden, havde profeterne og andre trofaste tjenere ved deres eksempel vist at selv ufuldkomne mennesker tålmodigt kan udholde prøvelser. Deres tålmodighed var direkte knyttet til deres tro. (Læs Jakob 5:10, 11). Hvis de ikke virkelig havde troet på det Jehova havde sagt til dem, ville de så have ventet tålmodigt på at hans løfter skulle blive opfyldt? Igen og igen klarede de vanskelige trosprøver i tillid til at Gud med tiden ville gøre som han havde lovet. (Hebr. 11:13, 35-40) Vi har endnu større grund til at have en stærk tro, for Jesus er blevet ’vor tros fuldender’. (Hebr. 12:2) Han har opfyldt profetierne og åbenbaret Guds hensigt, hvilket udgør et solidt fundament for vores tro.

12. Hvad kan vi gøre for at få en stærkere tro?

12 Hvilke skridt kan vi tage for at styrke vores tro og dermed få større tålmodighed?  For det første er det vigtigt at vi følger de råd vi får fra Gud. Tænk for eksempel over rådet i Mattæus 6:33 om at sætte Riget først. Kan du gøre mere for at følge denne opfordring, for eksempel ved at bruge mere tid i forkyndelsen eller forenkle din livsstil? Glem ikke hvordan Jehova har velsignet de anstrengelser du allerede har gjort dig. Han har måske ladet dig få et nyt bibelstudium, eller han har givet dig den fred „som overgår al forstand“. (Læs Filipperbrevet 4:7). Når du tænker på de goder du gennem tiden har opnået ved at følge Jehovas vejledning, vil det hjælpe dig til at se fordelene ved at være tålmodig. — Sl. 34:8.

13. Hvordan kan man illustrere processen med at opdyrke tro og tålmodighed?

13 Denne proces kan sammenlignes med det der sker når en landmand tilsår sin jord, passer markerne og høster afgrøderne. Hver gang landmanden får en god høst i hus, får han større lyst til at tilså markerne igen. Det at der går noget tid før han kan høste, afholder ham ikke fra at gå i gang med at så, og måske vil han endda tilså et større areal næste sæson. Han er sikker på at han vil komme til at høste. Det forholder sig på samme måde med det at følge Guds vejledning: Når vi lærer den at kende, følger den og høster goderne, vokser vores tillid til Jehova. Vores tro vokser også, og det bliver lettere for os at vente på de velsignelser vi er helt sikre på vil komme. — Læs Jakob 5:7, 8.

Tålmodighed vil hjælpe dig til at fokusere på tjenesten og høste velsignelser!

14, 15. Hvordan bør vi se på de lidelser vi mennesker udsættes for?

14 Noget andet der er vigtigt for at opdyrke tålmodighed, er at have det rette syn på det der sker i verden, og på vores egne omstændigheder. Prøv at betragte tingene som Jehova gør. Tænk for eksempel over hvordan han har det med alt det mennesker udsættes for. Det har længe  smertet ham at se mennesker lide ondt, men han er ikke blevet helt overvældet af sorg eller blevet handlingslammet. Nej, han sendte sin enestefødte søn for at „nedbryde Djævelens gerninger“ og gøre al den skade god igen som Satan har påført mennesker. (1 Joh. 3:8) Ondskab og lidelse er noget midlertidigt, hvorimod Guds løsning vil være evig. Lad os sætte vores lid til Guds løfter så vi ikke bliver helt overvældede af ondskaben i Satans verden eller bliver utålmodige fordi vi længes efter at den hører op. Jehova har besluttet hvornår han vil gøre ende på ondskaben, og han vil gribe ind præcis til tiden. — Es. 46:13; Nah. 1:9.

15 I disse vanskelige sidste dage kommer vi måske ud for særlig store trosprøver. Men i stedet for at reagere med vrede hvis vi selv eller vores kære bliver ofre for vold eller på anden måde rammes af ondt, må vi være besluttede på at vise Jehova vores fulde tillid. Eftersom vi er ufuldkomne, er det selvfølgelig ikke altid let. Men vi kan alligevel lære af Jesu indstilling, som er beskrevet i Mattæus 26:39Læs.

16. Hvad må vi undgå at gøre i den tid der er tilbage?

16 Hvis man tvivler på at enden er nær, kunne man efterhånden få en forkert indstilling. Måske begynder man at lægge alternative planer for at „sikre“ sig hvis nu Jehova alligevel ikke gør som han har lovet. Det kan være man tænker: ’Lad os nu se om Jehovas løfter virkelig går i opfyldelse.’ En sådan tankegang vil gøre det svært at være tålmodig. Resultatet kan blive at man prøver at skabe sig et navn i verden, eller at man søger økonomisk tryghed i stedet for at sætte Guds rige først. Eller måske satser man på højere uddannelse for at få et komfortabelt liv nu. Men ville det ikke være et tegn på at man manglede tro? Husk at Paulus tilskyndede os til at efterligne dem der på grund af deres „tro og tålmodighed“ fik nogle løfter fra Jehova. (Hebr. 6:12) Jehova vil ikke tillade denne onde ordning at eksistere længere end det er absolut nødvendigt for at hans hensigt kan blive opfyldt. (Hab. 2:3) I mellemtiden må vi passe på at vi ikke bare tjener Jehova rutinemæssigt. Når vi er vågne og på vagt og flittigt forkynder den gode nyhed, vil vi få stor glæde og tilfredshed allerede nu. — Luk. 21:36.

HVILKE VELSIGNELSER ER DER VED AT VÆRE TÅLMODIG?

17, 18. (a) Hvad har vi nu mulighed for at bevise? (b) Hvilke velsignelser vil vi få når vi er tålmodige?

17 Uanset om vi har tjent Gud i nogle få måneder eller i mange år, ønsker vi at tjene ham i al evighed. Tålmodighed hjælper os til at holde ud indtil Jehova griber ind, uanset hvor lang tid der måtte gå. Jehova giver os nu muligheden for at bevise at vi har fuldstændig tillid til hans beslutninger og — om nødvendigt — er villige til at lide ondt for hans navns skyld. (1 Pet. 4:13, 14) Gennem oplæring hjælper Jehova os til at opdyrke den nødvendige tålmodighed. — 1 Pet. 5:10.

18 Jesus har al myndighed i himmelen og på jorden, og hvis du forbliver trofast, kan intet rive dig ud af hans beskyttende omsorg. (Joh. 10:28, 29) Der er ingen grund til at frygte fremtiden, ikke engang døden. De der tålmodigt holder ud til enden, vil blive frelst. Vi må derfor passe på at vi ikke lader os bedrage af verden og holder op med at stole på Jehova. Lad os i stedet være besluttede på at styrke vores tro og gøre god brug af den tid hvor Gud endnu viser tålmodighed. — Matt. 24:13; læs Andet Petersbrev 3:17, 18.